DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

08.10. 2023.  DVADESET I SEDMA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Demetrije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Juraj, Štefanija i Slavko Korpar te Slava i Franjo Šimunić

11.00.h. – Maruševec + Čedomir, Barica i Slavko Klepač, ob. Klepač, Terezija i Josip Međeral – daje ob. Međeral

09.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv.  Denis 15.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8.A,B i D., razred

17.00.h. – 17.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek, Blaž, Slava, Josip, Vlado i Denis Peharda – daje ob. Ivana Osterman

18.30.h. – Maruševec – susret ekonomskog vijeća te molim ekonomske vijećnike da se odazovu

10.10.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Samuel

 

08.00.h. – 09.00.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Mirjana Vitasović-Grandić, Boris Vitasović, ob. Grandić Nikola i Nadja, ob. Trani Đina, Pjero, Elda i Silvano – daje Vesna Rajšić

11.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Andronik 15.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3.A,B,C i D., razred

17.00.h. – 17.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Slavko, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Stjepan i Josipa(ž) Brodar, ob. Pižeta, Bednjanić, Hrgarek, Mirko Lovrenčić, Željka(ž) Novak i Stjepan Kos – daje Draga

12.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Velibor 08.00.h. – 09.00.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Ivan Kozina, Cmuk Vjekoslav, Deduš Josip i Jagoda – daje ob. Kozina

13.10.

Petak

(Ze.)

 

Sv.  Teofil

17.00.h. – 17.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ( Ako netko želi upisati misnu nakanu neka se javi  ili donese na papiriću misnu nakanu)

14.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Stanislav 17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

17.30.h. – Maruševec – Listopadske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Ivan Banfić, te Ivan, Ema i Josip Štrlek – daje Anđela

2. Josip, Kristijan, Marko i Barbara Kolar – daje Vladimir Kolar

3. Juraj Čehok, ob. Čehok, Kelemen, Kolačko i Šestanj-Perić – daje obitelj

4. Antun i Dragica Čusek

5. Dragutin i Agata Hudoletnjak

6. Juraj Makovec, rod. Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda, Špoljar Stjepan, Anka i Dragica – daje Marija

7. Andrija Kolenko, ob. Kolenko i Matijašec te Slavko Posavec – Kovač – daje Jelica

8. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Terezija Kresonja – daje Marija Buhin

9. Na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

10. Benkus Bara i Tomo, Kiđemet Stjepan te Hainž Stjepan, Ivan i Marija – daje ob. Benkus

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SAASTANAK ZA PRVOPRIČESNIKE I NJIHOVE RODITELJE!

15.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Tekla

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – ( Ako netko želi upisati misnu nakanu neka se javi  ili donese na papiriću misnu nakanu)

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Blaž i Justina Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec, Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE I NJIHOVE RODITELJE!

·         ŽUPNI URED RADI prema rasporedu na listiću! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Denis Ćibarić, sin Marijana i Anice r. Tomašić, rođ.05.01.1994., u Varaždinu iz Ulica R. Rajtera 164.A. Ivanec, Župa Ivanec i Tamara Pofuk, kći Stjepana i Marijane r. Novoselec, rođ. 19.01.1993., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 16.A., Župa Maruševec! Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 28.10.2023., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na Župni ured!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE: Broj korisnika Caritasove pučke kuhinje stalnoo raste, a sve je veći broj ljudi na rubu siromaštva, kako bi im svi zajedno mogli pomoći, postoji ova svijeće da na taj način učinimo dobro djelo bližnjem u nevolji! CARITASOV LAMPAŠ – cijena je 2.,eura te ga možete nabaviti na izlasku iz crkve!

·         HVALA VAM SVIMA te se za đakone prikupilo 681,61-eura te smo svakome jednako kupili stvari koje će im biti potrebne u đakonskom praktikumu te kasnije u svečenićkom životu!