TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

02.07. 2023.  TRINAESTA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Oton
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Gabrijel i Ana Vidaček

11.00.h. – Maruševec  + Gajski Ivan i rod. Gajski, Martinčević Vladimir i rod Martinčević, Rušec Stjepan i Josipa(ž) – daje Ljubica Gajski

03.07.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Toma
04.07.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Laura

05.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod
06.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Marija Goretti
07.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Benedikt

 

18.00.h. – Maruševec + Josip, Ljubica i Jurica Herceg i ob. Herceg – daje ob. Herceg
08.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Aron

 

16.00.h. – Maruševec  – krštenje

18.00.h. – Druškovec + 1. Ob. Belcar, Ivan i Anka, Martinčević Andrija i Snježana te Vršić Barica – daje Marija

2. Peharda Helena i Tomo – daju kćeri i sin

09.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Giuliani

Sv. Mise: 11.00.h. – Maruševec  +  Marija Korpar i Josip Komes – daje Ivan Korpar
 

·         ŽUPNI URED: NE RADI DO DALJNJEGA

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: 1. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Dražen Skok, sin Zlatka i Ankice r. Bunić., rođ., 12.02.2000., u Varaždinu iz Brodarovec 57, Župa Maruševec i Sanja Dukarić, kći Damjana i Silvije r. Gotić., rođ 08.01.2004., u Varaždinu iz Brodarovec 57, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 22.07.2023., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Mateo Borak, sin Mladena i Gordane r. Lukinec., rođ. 09.05.1997., u Varaždin iz Greda 120, Župa Maruševec i Tihana Hanžek, kći Franje i Barbare r. Žlibar., rođ. 19.08.1985., u Varaždin iz Greda 120, Župa Maruševec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 26.08.2023., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Sebastijan Martinčević, sin Miljenka i Ljiljane r. Inkret., rođ.03.09.1995., u Varaždinu., iz Cerje Nebojse 190, Župa Maruševec i Lucija Jež, kći Davora i Vlatke r. Žigolić., rođ., 30.09.1995., u Sisku iz I. G. Kovačića 21, Župa Kutina! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 12.08.2023., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         NAKON PODNESENOG ZAHTJEVA I PRILOŽENIH DOKAZA – od Ministarstva kulture i medija RH na župni račun pristigla je uplata u iznosu od 36.664,98 – eura, te smo prema izvođačima radova uplatili 50.870,60,-eura! Sada su svi radovi koji su izvedeni i plaćeni!

·         ŽUPNIKA MIJENJA vlč. Branko Švogor žpk., iz Vidovca te se u slučaju potrebe javite njemu! Misa nakon sprovoda neće biti odnosno dogovarat će te sa vlč. Brankom, ukoliko ne bit će naknadno po dolasku župnika! Hvala!

UKOLIKO se dogodi smrtni slučaj kontaktirajte MARKOM i g. Zdravka Kukec, a oni će kontaktirati svećenika koji me mijenja!