DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

25.06. 2023.  DVANAESTA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Maksim
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman i ob. Gradiček – daje ob. Kišić

09.30.h. – Nedeljanec

11.00.h. – Maruševec  + Barbara i Vid Fošnar, Josip i Marija Pintarić, Slavko i Marija Posavec te Cvetko i Jana Breški – daje obitelj

26.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Vigilije 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan Peharda– daje obitelj

27.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Ladislav

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Lončarić Banec Josip, Ana i Ivan te Fadiga Katarina – daju sestre Golubić

28.06.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Irenej 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora(ž) i Petar Kretić-Gonzi, Vladimir Kretić, Anka Borogovac, Ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić

29.06.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Slava, Matija, Sidonija i Stanko Korpar, Miroslav i Josip Štrlek, Štefanija i Slavko Vitez te Ema i Vladko Možanić – daje obitelj Korpar

2. Ana, Slavica i Ferdo Borak – daje obitelj

3. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan – daju roditelji

30.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Marcijal

 

07.00.h. – Maruševec + Šimunić Luca(ž), Anđela i Jozo, Kapitanović Mato i Anto, Miletić Janja i Marijan – daje Karlo

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

01.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Aron

 

11.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Vidovec – krštenje

18.00.h. – Maruševec- KUMULATIVNA + 1. Josip Korpar i rod. Korpar, Cupar Tomo, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Milica i Vladimir Štibrić, Josip Tomek-Hudek, Marija i Đuro Valentak, ob. Bahun i Breški – daje Anica

2. Andrija i Kata Benkus, ob. Benkus, Dora Kukec, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje obitelj

3. Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Slavko i Paula(ž) Hering, Marko, Terezija, Juraj, Josip, Slavko, Petar i Ana Kračun te Jagica Maruševec – daje Marija Pobojec

4. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje ob. Benček

5. Marko, Ljuba i Slavko Križnjak, Ivan, Jakop, Vika i Jela Sekačić, Josip, Katarina i Vesna Bukovec i Slavko Habrka – daje ob. Križnjak

6. Đuro i Slava Ljubičić, rod. Ljubičić i ob. Pižeta – daje ob. Ljubičić

7. Ivan Kralj, Štefanija Lombardi, Anka Borogovac, Imbro, Ljubica, Stjepan, Drago i Mijo Šumiga – daje Bara Kralj i ob. Šumiga

8. Stjepan Kračun – daje Ana Kračun

9. Pernar Stjepan – daje ob Pernar

10. Fiškuš Lovro i Ana, Ob. Fiškuš, Josip Lončar i ob. Lončar – daje obitelj

11. Ob. Šimek, Peharda, Marčec, Ribić i Lazar – daju Ana i Stjepan Peharda

02.07.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Oton

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Gabrijel i Ana Vidaček

11.00.h. – Maruševec  + Gajski Ivan i rod. Gajski, Martinčević Vladimir i rod Martinčević, Rušec Stjepan i Josipa(ž) – daje Ljubica Gajski

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         3. PO REDU DAN OTVORENIH VRATA UDRUGA : 01.07.2023., na Ločnjaku s početkom u 15.00.h. Bit će mnoštvo zabavnog sadržaja uz prisustvo naših udruga!

·         ZAHVAJUJEM UDRUGI ŽENA IZ JURKETINCA – na lijepo organiziranim seoskim dječjim igrana prošlu nedjelju na kojima je nastupila i naša ekipa ministranata! Hvala Vam na Vašem trudu i organizaciji te smo se svi lijepo i ugodno osjećali i sportski natjecali te čestitam svim sudionicama na rezultatima!

·         KOJI TREBATE POTVRDE ILI POSVJEDOČENJA IZ ŽUPNOG UREDA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ MOLIM VAS DA SI IH PODIGNETE DO 02.07.2023., ISTO TAKO KOJI SE PLANIRATE VJENČATI ILI KRSTITI DA SE JAVITE DA RIJEŠIMO POTREBNU PAPIROLOGIJU! HVALA!