JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.06.2021.  JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Antun
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

11.00.h. Maruševec + Josip Hudek, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

14.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Elizej 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Katarina Božić – daje suprug

15.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana, Stjepan i Dragutin, Cmuk Slavko i Josip – daje Barbara
16.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Zlata

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres te Marta Kudeljnjak – daje Josip Makovec

17.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Nevenka 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stanislav Deduš – daju supruga i djeca

18.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Marcel

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivko Ivan i Štefa, ob. Škarika, Horbec i Novak te Franjo Črnila i ob. Cikač – daje ob. Ivko

19.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Rajka 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Mijo, Ivan, Julija i Marija Mihalina, Antun, Jelena, Stjepan i Ana Peharda, Ruda, Štefica, Mijo, Tonka i Marjan Kolenko – daje Barica Mihalina

2. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

3. Križnjak Marko, Slavko i Ljuba(ž), Sekačić Ivan, Habrka Slavko, Bukovec Josip, Kata i Vesna – daje ob. Križnjak

4. Andro, Kata i Slava Fadiga te Rok, Josip, Ema, Kata i Eva Hrgarek – daje ob. Fadiga

5. Slavko i Čedomir Klepač – daje obitelj

6. Franjo, Stanka(ž), i rod. Štrlek, Ivan, Marija i Josip i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

7. Stjepan, Juraj i Monika Letina, Ivan, Terezija i Stjepan Štrlek – daje ob. Letina i Martan

8. Eva Rožman – daje ob. Jakopec

9. Borak Stjepan i ob. Borak, Vrbanec Petar i Dragica, Kundija Vilko i Košutar Ivan – daje ob. Borak

10. Ob.  Jurinjak, Dundović i Željko Fogec

11. Slavko, Katarina i Božidar Peharda, Jakopec Štefanija i Slavko,Škrnjug Branko i Veronika – daje Marija Peharda

12. Štefica Hranić, Ivan Ivko, Vika, Franjo i Mirko Hainž – daje Slava Ivko

13. Ob. Bosak, Martinčević-Mikić, Hranić, Forjan, Duraković, Posavec – Kovač – daje obitelj

20.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Cvijeta

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vladimir Strelec i ob. Strelec, Jaga Husnjak i ob. Husnjak – daje Anka Strelec

11.00.h. Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Maruševec – krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE M.B.Bistričkoj iznimno ove godine bit će 04.07.2021., u nedjelju! Cijena autobusne karte bit će 55,-kn! Autobus može biti pun uz uvjet da se nose maske! Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Hodočašće pješaka bit će u subotu 03.07.2021., te se kreće u 00.00. ispred župne crkve Sv. Jurja uobičajenom dionicom! Isto tako molim Vas javite se da znam koliko će nas biti!