DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.06.2021.  DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Paulina
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok, Dragutin i Ljubica Debanić – daju Slavica Martinčević i djeca

11.00.h. Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te Matija i Ljuba Gašparić – daje obitelj

07.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Robert 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Cmuk Stjepana – daje Katarina

08.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Medardo 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

18.00.h. – Maruševec + Danijel, Anka i Ivan Cmuk te Mirko Peharda – Božić – daje ob. Cmuk

09.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Efrem

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Izidor i Barbara Možanić, Ivan i Barbara Matijašec, Stjepan Fadiga te Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

10.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Greta 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ema i Ivan Štrlek – daje obitelj

11.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Sv. Borna

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Julijana, Zora i Valent Blažunaj, Ivan i Katica Štrlek, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Irma i Franjo Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović, Pepica Martinčević te Vlado Hajsok – daju Mirko i kći

2. Nada, Slavko i Tin Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar te Vjekoslav Možanić – daje ob. Kolar

3. Obitelj Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo

4. Ana i Mirko Peharda, Slavko i rod. Kretić, Josip Jurgec i rod. Jurgec – daje ob. Kretić

12.06.

Subota

(Bi.)

BEZGREŠNO SRCE MARIJINO

Sv. Gašpar

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Maruševec – vjenčanje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h.  – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Druškovec + Mato Kelemen – daje obitelj

13.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Antun

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

11.00.h. Maruševec + Josip Hudek, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Mihael Lončar, sin Mladena i Renate r. Brlenić., rođ. 27.08.1992., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 180., Župa Maruševec i Natalija Kolar, kći +Juraja i Božene r. Stanko., rođ. 06.11.1995., u Varaždinu., iz Brodarevca 30.A., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         IZBORI SU PROŠLI te želim zahvaliti g. Damiru Šprem bivšem načelniku Općine Maruševec kao i svim viječnicima Općinskog vijeća na čelu sa g. Josipom Špoljar i g. Marijanom Fatiga na lijepoj i plodonosnoj suradnji kroz protekle četiri godine, te na svemu onome što su učinili za cijelu našu Općinu i Župu! Hvala Vam na svemu!

·         ČESTITAM g. Mariu Klapša našem novom načelniku, kao i svim viječnicima koji su izabrani  u Općinsko vijeće! Radujem se budućoj suradnji te isto tako želim svima Vama puno uspjeha, zajedništva i blagoslova u radu na boljitak cijele Općine Maruševec!