DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  11.08. 2019. DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Klara
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Na nakanu ozdravljenja i za nerođenu djecu

2. Bogdan Martin i Draga(ž) – daje sin

3. Ob. Kolar, Kovač i Husnjak te Slavica Višić – daju Božica i Drago

12.08.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Franciska

 

Župnika nema
13.08.

utorak

(Ze.)

Sv. Patricija 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Druškovec + 1. Đurđica Suljić, Marijana i Terezija Špernjak, Ivan Vrbec, Stjepan Ernoić, ob. Andrije Posavec

Misu nam predslavi i propovijeda vlč. Nikica Posavi – župni vikar iz Sračinca

Koncert ŽVS „ Sv. Jurja iz Maruševca“!

14.08.

srijeda

(Cr.)

Sv. Maksimilijan Kolbe 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Druškovec +1. Martinčević Stjepan, Slavko, Ivan, Milka, Antun, Breški Martin i Ljubica, Posavec-Kovač Anđela i Stjepan, Eršegović Micika i Slavko, Bančić Vinko, Bunić Marica, Vladimir i Damir

2. Bojana, Dragutin i Bara Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović te Stanko i Ema Posavec – daje Ob. Kovačić

3. Bančić Stjepan, Dora i Dragutin – daje ob. Bančić

Misu nam predslavi i propovijeda vlč. Branko Švogor – župnik iz Vidovca

Koncert zbora odraslih iz Maruševca!

15.08.

Četvrtak

(Bi.)

 Uznesenje Bl. Dj. Marije

VELIKA GOSPA

07.30.h. – Maruševec + Vjera i Zvonimir Marčec te Tomo i Ana Marčec – daju Kristina i Monika

11.00.h. – Maruševec + Vikica i Slavko Horbec, Pepica i Vinko Breški – daje ob. Horbec

18.00.h. – Druškovec + 1. Dalibor Ivko – daju bratići Mihael i Nikola

2. Ob. Kokotec-Lovrek, Barlafa te Andrija Vajdić – daje ob. Lončar

3.  Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana(ž), Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata(ž), Ignac i Verona(ž), Milak Stjepan, Martinić Vera(ž),Martinčević-Mikić Andrija

Misu nam predslavi i propovijeda žpk. Krunoslav Milovec

Koncert ŽVS „ Sv. Jurja iz Maruševca“ i zbora odraslih iz Maruševca!

16.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Rok 08.00.h. – Druškovec – župna misa – koju predslavi žpk. Krunoslav Milovec

11.00.h. – Druškovec + 1. Dražen i Mato Petriš i Bruno Filipović – daje Vera

2. Na čast M.B.Bistričkoj i Sv. Roku, Ćiril Posavec i Kata, Josip Pintarić i vlč. Martin Mezak

3. Ob. Martinčević i Kokotec

4. Rok, Slavica i Anđela Šincek, Jaga, Dragutin i Stjepan Lazni

5. Ribić Slavko, Kišiček Franjo te ob. Ribić, Kišiček i Hanžek

7. Belcar Franjo, Kata, Andrija, Martinčević Rok, Ema, Škrinjar Jelica i Ivan te Šipek Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip

8. Zvonko, Stjepan i Anka Belcar, Vinko Martinčević i ob. Martinčević te ob. Mikulan i Kolar

9. Cmuk Josip, Dragutin, Barbara, Slavko i Terezija, Štrlek Marija i Josip, ob. Bednjanić, Kovačić, Hrgarek, Brodar, Domjan Marija i Josip, Voćanec Mirko te Lovrenčić Mirko – daje Katarina

10. Martin, Josipa (ž) i Josip Martinčević-Gregurin, ob. Martinčević-Gregurin te Ignac, Verona i Darko Belcar

11. Andrija, Zita, Ivica i Zvonko Martinčević

12. Ivan, Rok, ob. Belcar i Vera Vršić

13. Štefanija, Bara i Dragutin Kovačić, Stjepan Cafuk, Slavko, Ivan, Rok, Stanko i Katarina Herceg – daje ob. Cafuk i Kovačić

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. Matija Pavlaković – rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu na Šalati!

Pjevanje na koncelebriranom misnom slavlju nam predvodi zbor Sv. Josipa i KUD-a Širine iz Novog Virja!

17.08.

Subota

(Ze.)

Sv. Slobodan 07.00.h. – Maruševec + Vrabec Danica, Klepač Katica i Tomo – daju kčeri Ivana i Vesna sa obitelji

16.30.h. – Maruševec – vjenčanje

17.30.h. – Maruševec – krštenje

18.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Jelka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca

2. Marino, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Franjo Belcar, Barica(ž) i Ivan Šarko, Wolfgang Kramme

11.00.h. – Maruševec + 1. Plasajec Josip i Pepa(ž) – daje ob. Bahun

2. Dragutin Možanić, ob. Možanić, Grahek i Zrinski te Jura Novak – daje Franciska Možanić

3. Josip, Jaga i Franjo Hanžek, Radoslav, Vjekoslav i Nada Fiškuš – daju Vera i Nada

4. Gabrijel, Julija, Franjo, Stjepan i Andrija Novak – daju Vera i Nada

5. Alojz i Julija Hanžek, Ema i Dragutin Sabolić te Ivan i Micika Hanžek – daju Vera i Nada

6. Mirko, Slava, Josip i Vjekoslava(ž) Vrbanec, Slavko i Marija Posavec te Barbara i Vid Fošnar – daju Vera i Nada

7. Tomo Kraljić te rod., i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

·        ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·        HODOČAŠĆE NA TRSAT NAŠE ŽUPE BIT ĆE 31.08.2019. – SUBOTA! Cijena karte je 110,-kn! Nakon Trsat-a u popodnevnim satima uputit ćemo se do Lovrana! Zainteresirani se mogu prijaviti na župnom uredu u uredovno vrijeme te pritom uplatiti i tih 110,-kn! Otvoren je drugi autobus te ako se popuni će ići, ako ne vratit će Vam se uplaćeni novac! Ima još 12. mjesta!

·        UDRUGA „GMAJNA“ iz Čalinca 15.08.2019., organizira odbojkaški turnir na igralištu u Čalincu početak je u 09.30.h! Tko želi može sudjelovati i družiti se!