DVANAESTA I TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  23.06. 2019. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zdenka
Sv. Misa: 07.30.h. – Maruševec + 1. Ivan Vincek i Hrbud Damir – daju sin Drago i snaha Jelena

2. Slavko, Blaž i Justina(ž) Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec te Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

3. Barbara Buden, rod., i ob. Buden, ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec te Stjepan Pižeta – daje ob.

4. Herceg Štefa(ž) i Vladimir – daje kći

5. Možanić Izidor i Barbara te Matijašec Ivan i Barbar i Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

6. Slavko i Dragica Štrlek – daje ob. Špoljar i Mikić

7. Gustav i ob.  Krklec

24.06.

ponedjeljak

(Bi.)

Rođenje Sv. Ivana Krstitelja Nema Sv. Mise
25.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Dominik 07.30.h. – Druškovec – za sve žive i + Hrvatske branitelje

18.00.h. – Maruševec + Vid i Barbara Fošnar, Slavko i Marija Posavec, Marija i Josip Pintarić te Jana i Cvetko Breški – daje ob.

26.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zoran Nema Sv. Mise
27.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ladislav Nema Sv. Mise
28.06.

Petak

(Cr.)

Presveto Srce Isusovo 18.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Katica Štrlek, Zora i Valent Blažunaj, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Irma i Franjo Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović, Pepica Martinčević te Vlado Hajsok – daju Mirko i Julika

2. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo

3. Bara i Branko Šagi te Terezija i Ivan Podbojec – daju djeca

29.06.

Subota

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao 16.30.h. – vjenčanje

18.00.h. + 1. Hanžek Petar i Vikica te Drvarić Jakob i Agata – daje ob. Hanžek

2. Petar, Kristina, Slavko i Marija Martinčević te Tomica Jambrešić – daje Anica

3. Stjepan i Slavko Martinčević, Makovec Pavao i Mladen, Breški Martin i Ljubica, Žlibar Stjepan, Hrgar Anka i Antun, Šipek Barica i Tomo – daje Dragica Martinčević

30.06.

Nedjelja

(Ze.)

 TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcijal

Sv. Misa: 07.30.h. – Maruševec 1. Slavko Šimunec – daje supruga

2. Josip Cvetko i ob. Cvetko te ob. Kranjčić – daje ob. Peharda

3. Na čast Srcu Isusovom i Marijinom

4. Stjepan, Štefica, Ivan i Josip Lončarić, Marija i Marijan Peharda, Čaberica Mladen i Ljubić Ivica – daje Josip

5. Josipa(ž) i Gabrijel Hrgarek – daje ob.

6. Barbara i Josip Antolić, ob. Antolić te Kata i Slavko Korpar – Japek i ob. Korpar – Japek – daje ob. Pavla Korpar-Japek

7. Prešovar Anka i Dragutin – daje Nenad Prešovar

01.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Oliver 18.00.h. – Maruševec + Josip i Tihomir Vlahović, Zdravko, Izidor i Rozalija Kumrić, Vlado Lopatni i Barbara Mustač – daje Marica Vlahović

 

02.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Višnja Nema Sv. Mise
03.07.

srijeda

(Cr.)

Sv. Toma Nema Sv. Mise
04.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Elizabeta 18.00.h. – Maruševec + Dragica Benkus, te ob. Benkus i Šagi – daje Josip Benkus sa ob.
05.07.

Petak

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod 18.00.h. – Maruševec + Vjekoslava Peharda i ob. Jambrešić – daje ob.
06.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Agata 07.00.h. – Maruševec + Slavica Vlahović i rod. Vlahović – daje Štefanija Kušenić
07.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Goran

Sv. Mise: 07.00.h. – Druškovec + 1. Eršegović Stanko, Stjepan i Verona, Stanko i Ema Posavec – daje ob.

2. Paula i Tomo Bunić te Mara i Gašpar Hruškar – daje ob.

3. Stjepan Martinčević – Mikić, Antun, Jela te Antun, Josip i Marija Herceg – daje ob. Martinčević – Mikić

08.00.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Katica Matijašec, Šimun i Jaga Martinčević – daje Josip

2. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje ob. Benček

3. Juraj i Zvonko Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Jagica Maruševec, ob. Kračun i Herink – daje Podbojec Marica

4. Jakopec, Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Pavleković Pavao, Ljuba i Ivan, Korpar Josip te Štibrić Vladimir – daje ob. Jakopec

 

·       ŽUPNIKA nema do 05.07.2019., mijenja me vlč. Branko Švogor, žpk. Iz Vidovca!

·       HODOČAŠĆE I IZLET U SLOVENIJU – 07.09. 2019., Polazak u 06:00 sati iz Maruševca te vožnja sa usputnim odmorima prema potrebi kroz Sloveniju kroz slikovite predjele do Bohinjskog jezera, prekrasne doline između Soteske i Ukanca u podnožju Julijskih Alpa. U Ribčevem Lazu možete prošetati do izvora Save Bohinjke iz jezera i kamenog mosta te crkve sv. Ivana Krstitelja gdje će se održati Sveta misa po dolasku. Nakon Svete mise, slobodno vrijeme do 13:00 sati kada slijedi odlazak kroz pitoreskna sela do Bledskog jezera gdje se smjestio bajkoviti gradić Bled. Slobodno vrijeme u mjestu Bled za šetnju uz jezero, uživanje i vlastite programe…. Povratak iz Bleda predviđen je za 17:00h te na putu prema kući stajanje u Ljubljani u posjet shopping centru BTC. Slobodno vrijeme za shopping i osobne programe do 19:00 sati kada je predviđen polazak iz Ljubljane prema kući. Dolazak kući u kasnijim večernjim satima. Cijena karte je 150,-kn koje možete uplatiti kod prijave na župnom uredu!

·       HVALA „ AUTO KUĆI KORPAR“ i obitelji Korpar Roberta iz  Kapelca koja nam je donirala kombi, da smo mogli lakše hodočastiti pješice Majci Božjoj Bistričkoj!