NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – OGLASI – MARUŠEVEC

  09.06. 2019. NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – Sv. Efrem
06.00.h. – HODOČAŠĆE AUTOBUSIMA M.B.B. – autobusi se čekaju na autobusnim stanicama! Imamo jedan autobus koji će skupljati ljude po stanicama: Greda, Jurketinec – crkva, Bikovec, Biljevec,  pri Hubaru, Ladannje igralište, Ladanje Dom, Crkva Maruševec, Brodarevec, Novaki, Druškovec, Koškovec, Koškovec Barlafa, Cerje Nebojse! Tko si gdje sjedne to je njegovo mjesto! Zajednički križni put je 08.30.h!

Sv. Misa: 19.00.h. – Maruševec + Buden Bara, ob. Pižeta, Jambrešić, Vrbanec i Makovec – daje Božena Korpar

2. Štrlek Božica, Kata i Milan, Anđela(ž), Milka (ž) i Pavao – daje Ana Štrlek

3. Vika, Rok i Tomo Križanec, ob. Rajner Petar te Gorup Josip – daje Bara

10.06.

ponedjeljak

(Bi.)

DUHOVSKI PONEDJELJAK

Bl. Dj. Marija – Majka Crkve

17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Antun, Slavko i Cirila Šalamon – daje Katarina Žlibar

2. Mirko i Ljudmila Lukaček, Anica Miholić, Katica Guzovski te Tomo Prešovar – daje Katarina Prešovar

11.06.

utorak

(Cr.)

Sv. Barnaba 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Maruševec – daje obitelj

12.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Bosiljko 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Dragica, Katica i Antun Kolar te Nada, Slavko i Tin Kretić – daje ob. Kolar

2. Jaga i Josip Bregović, ob. Kuserbanj i Orsag te Marko Marčec, Josip Uršulin i Zlatko Cafuk – daje ob. Bregović

13.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Antun Padovanski 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Jurketinec – na nakanu

19.00.h. – kratki sastanak – župnog ekonomskog vijeća

14.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Elizej 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Jurketinec – na nakanu

15.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Vid 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – krštenje

17.00.h. – vjenčanje

18.00.h. – Jurketinec – na nakanu

16.06.

Nedjelja

(Bi.)

 PRESVETO TROJSTVO

Sv. Aurelije

Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko, Ivan, Andrija i Krešimir Cupar – daje Emilija Cupar

2. Antun Premužić, Slavica i Božidar Štrlek te Tomo i Zora Cmuk – daje ob. Marije Premužić

3. Ozmec Božica – daju roditelji

4. Prekupec Ćiril i Slava te Jalšovečki Ivan – daje ob. Jalšovečki

5. Dragutin, Vladimir, Ema i Viktor Kolenko te ob. Matijašec, Čovran i Horvat–daje Slavica Čovran

6. Draga i Vjekoslav Vrbanec – daje ob. Vrbanec

7. Pižeta Mirko, Blanka, Ivan i Marija – daje ob. Pižeta

8. Robert i Josip Horbec – daje Štefica Horbec

9. Slavica, Mirko i Josip Vrbanec, Marija, Rudolf, Martin i Katarina Leskovar – daje Vera

10. Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana i Stjepan te Cmuk Josip i Slavko – daje Barbara

11. Čehok Draga(ž) te ob. Čehok i Radić – daje obitelj

11.00.h. – Jurketinec + 1. Katarina i Ivan Gazdić – daje obitelj

2. Ana, Vinko, Slavko, Josip i Mario Novoselec te Terezija i Franjo Remar – daje Barica Remar

Misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. mr.  Ivan Rak – kancelar Varaždinske biskupije!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Matija Posavec, sin Dragutina i Antonije r. Kovačić, rođ. 10.10.1985., u Varaždinu iz Jurketinec 22, Župa Maruševec i Ana Lihtar, kći Dražena – Josipa i Nedeljke r. Martinez, rođ. 24.11.1988., u Varaždinu iz Turčin, Dubravka 22, Župa Biškupec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 29.06.2019., u Župi Biškupec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       TRODNEVNICA je u Jurketincu uoči Svetkovine Presvetoga Trojstva! Pa Vas pozivam da se duhovno Pripremimo za Svetkovinu Presvetog Trojstva!

·       ZAJEDNO DO ZDRAVLJA – Udruga žena Maruša i Općina Maruševec za građane organiziraju preventivno zdrastveno predavanje! Predavanje će se održati u četvrtak 13.06.2019., u 11.00.h. u dvorani Općine Maruševec. Prije predavanja od 08.00.h. učenici Srednje škole Maruševec te doktorice Sandra Kirin i Sunčana Milić te patronažna sestra Anica Kolenko mjerit će krvni tlak, šećer, masnoću i PSA (Prostatični Specifični Antigen)! Tema predavanja su važnost dobrovoljnog darivanja krvi, kako održati dobar krvni tlak, šećer i masnoću krvi te kako prevenirati karcinom debelog crijeva i prostate!