ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

  12.05. 2019. ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Leopold
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + Deduš Pavao, Ema i Stjepan, Kozina Ivan i Kata, Hudinčec Ivan i Sofija, ob. Bajde i Rotar – daje ob.

10.00.h. – Maruševec – Prva pričest u našoj Župi – za sve naše prvopričesnike

13.05.

ponedjeljak

(Bi.)

 Sv. Janja 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Vera Šamec, Ivko Anđela, Pavao Cupar, Ivan Ivko i Mladen Cupar – daje Josip Šamec

14.05.

utorak

(Cr.)

 

Sv. Matija

06.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 08.50. – Maruševec – župnik je u uredu

15.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Sonja Župnika nema
16.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Nenad 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Rok, Josip, Ema, Kata i Eva Hrgarek – daje ob. Hrgarek

17.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Bruno 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + 1. Ivan Vincek – daje sin Mario, snaha Željka i unuka Vanessa

2. Rod. Terezija i Vladimir Kolar – daje obitelj

18.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Erik 06.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + 1. Biserka Damjanić, Ema, Ivan i Stjepan Makovec, ob. Lazar, Katarina Peharda, Tomislav Hrgar te Stjepan, Slavko i Štefanija Kolenko – daje Dragutin Makovec

2. Marija, Zdravko, Anđela(ž) i Dragutin Kumrić – daje Anđelko Kumrić

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

19.05.

Nedjelja

(Bi.)

PETA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Rajko

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h. – Druškovec + Slavko, Stjepan i Marija Vrbec

11.00.h. – Maruševec +1. Andrija i Anđela (Ž) Peharda, rod. Peharda, Juraj Makovec i rod., Anka i Stjepan Špoljar i ob. Špiranec – daje ob. Dragana Peharda

2. Ob. Bosak, Martinčević-Mikić, Hranić, Duraković, Forjan, Posavec-Kovač i Klepač – daje ob.

3. Kukec Slavko – daje ob.

4. Barbara Blaži i ob. Blaži – daje Kristina Farc

5. Dragica (ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje ob.

6. Viktor Horbec, Anđela(ž), Slavko i Vladimir Bregović te Ljuba Mavrek – daje ob. Bregović

7. Darinko Leskovar – daje obitelj

8. Marko Vrbanec – daje sin

9. Slavko i rod. Dukarić, Čićek i Posavec – daje Nevenka Dukarić

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·       SAKRAMENAT SVETE ŽENIDBE: 1. žele sklopiti: Ivica Brlek, sin +Blaža Brlek i Drage r. Slunjski, rođ. 21.06.1985. u Varaždinu iz Lukavec 39, Župa Margečan i Melita Farc, kći Stjepana Farc i Kristine r. Blaži, rođ. 18.08.1992., u Varaždinu iz Greda 155, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.06.2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       09.05.2019. u prostorijama Konzervatorskog odjela u Varaždinu, g. Damir Šprem načelnik Općine Maruševec, potpisao je dva vrijedna ugovora odobrenih od strane Ministarstva kulture prijavljenih na natječaj programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2019. godini! Ugovori se odnose na kapelu Sv. Roka u Druškovcu za izradu fasade u iznosu od 80.000,00-kn te na sanaciju kurije župnog dvora „stari farof“ u iznosu od 100.000,00-kn! Hvala našoj Općini Maruševec na zalaganju i pomoći! A sad uz Božju pomoć idemo realizirati navedene projekte!

·       ŽVS Sv. Jurja iz Maruševca slavi 1. godišnjicu svog osnutka te Vas poziva na koncert koji će se održati 19.05.2019.g. u 18.00.h u Društvenom domu Cerje Nebojse!

·       DANAS U 16.00.h., u Domu kulture u Sračincu je festival „Dobrog Pastira“. Nastupa i ŽVS Sv. Jurja iz Maruševca pa tko želi može doći!