TREĆA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

  05.05. 2019. TREĆA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Hilarije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h.-  Druškovec + 1.Ivanić Tereza(ž),Filip i Damir, Maloić Dragutin i Vinko, Lazarin Stjepan

11.00.h. – Maruševec + 1. Dragutin i Vera Vincek, Ivan i Verona Peharda, ob. Maruševec, Blažunaj i Šincek – daje Zdenka

2. Mirko i Draga(ž) Možanić i ob. Možanić, Stjepan Korpar te Mirko i Marija Cupar – daje ob. Marice Korpar

3. Krešimir Grgurić, Hanžek Jeronim, Ljuba (ž), Ivan, Slavko, Joža te Grgurić Janko, Marija, Ljerka, Josip i Ivan – daje ob.

4. Štefičar Petar i Stjepan – daje ob

5. Bagarić Viktor i Kata te Jelčić Ljuba(ž) – daje Mato Vukelja

6. Stjepan Lončar, Tomo, Ruda, Josip, Višnja, Ljuba(ž) i Vika Peharda božić Žižek, Rok, Vinko, Kata i Anđela Kolenko te Ivan Krobot – daje Slavko

7. Korpar Stjepan, Ivan, Slavko i Katarina, Draga(ž) i Ivan Cupar i rod. Cupar i Pintarić– daje Liljana

8. Za sve žive i pokojne vatrogasce Vatrogasne Zajednice Općine Maruševec

Vatrogasci slave svoga zaštitnika Sv. Florijana!

06.05.

ponedjeljak

(Bi.)

 Sv. Marijan 16.00.h. – 16.50. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

17.00.h. – Maruševec + Franjo, Jela, i Marija Kretić – daje ob. Tomislava Plasajec

07.05.

utorak

(Bi.)

 

Sv. Duško

06.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

08.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Arsen 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Vika i Ivan Peharda

09.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Blaženko Župnika nema
10.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Job 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Gradiček Josip, Milan, Vika, Ivan i Radmila, Kolarić Mato i Dragica, Katarina i Stjepan, Juraj i Marija, Pavao i Katarina, Makovec Ivan i Marija, Vajdić Milan i Đela te Mirko Rožman – daje Vladimir Gradiček

11.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Anastazije 12.00.h. – Maruševec – krštenje

19.15.h. – Maruševec – generalna proba prije Prve Pričesti

20.00.h. – Maruševec – ispovijed prvopričesnika i roditelja

12.05.

Nedjelja

(Bi.)

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Leopold

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + Deduš Pavao, Ema i Stjepan, Kozina Ivan i Kata, Hudinčec Ivan i Sofija, ob. Bajde i Rotar – daje ob.

10.00.h. – Maruševec – Prva pričest u našoj Župi – za sve naše prvopričesnike

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·       SAKRAMENAT SVETE ŽENIDBE: 1. žele sklopiti: Ivica Slivar, sin Martina Slivar i Štefice r. Herceg., rođ. 25.06.1982., u Varaždinu iz Novaki 9, Župa Maruševec i Ines Belščak, kći Slavka Belščak i Vesne r. Brezovec., rođ. 06.03.1989., u Varaždinu iz Novaki 9, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 01.06.2019., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. žele sklopiti: Jurica Martinčević, sin Dražena Martinčević i Vesne r. Rožman., rođ. 29.10.1989., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 192, Župa Maruševec i Ivana Stubičar, kći Ivana Stubičar i Nevenke r. Bahun., rođ. 20.06.1991., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 192, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 08.06.2019., u Bednji! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!