NEDJELJA DUHOVA OGLASI – MARUŠEVEC

Image result for PRIMITE DUHA SVETOGA

Gdje su završili  moji darovi sa Sv. Krštenja i Potvrde?

04.06. 2017. DUHOVI – PEDESETNICA – Sv. Spomenka

06.30.h. – HODOČAŠĆE AUTOBUSIMA M.B.B.

Sv. Misa: 09.30. – Maruševec + Obit. Pajtak, Buden, Jambrešić, Žiher, Novak, Martinčević te Bunić – daje Ivan

05.06.

ponedjeljak

(Ze.)

DUHOVSKI PONEDJELJAK

07.00.h. – Maruševec + obit. Horbec, Blaž i Štefa Markač te Tomo i Ivka Galović – daje obit. Markač

06.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Norbert

16.00.h. – Ločnjak – graničar za djecu od 1. – 8. razreda

18.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + Stjepan Borak i obit., te Dragica i Petar Vrbanec – daje ob. Borak

07.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Koloman

07.00.h. – Maruševec + Katarina , Rudolf, Barbara i Stjepan Hrgarek, Vera i Janko Kolenko te Josip Kanjir– daje Slavica

16.00.h. – Ločnjak – nogomet za djecu od 1. – 4. razreda

08.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Vilim

16.00.h. – Ločnjak – nogomet za djecu od 5. – 8. razreda

19.00.h. – Maruševec + Danijel Cmuk – daje ob. Cmuk

09.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Ranko

19.00.h. – Maruševec + Ivan Ivko, obit. Škarika, Novak i Horbec, Franjo Črnila te obit. Cikač – daje obit. Ivko

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

10.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Dijana

07.00.h. – Maruševec + Franjo Kontrec i Stjepan Mesec

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5. – 10. godina

16.30.h. – Maruševec – krštenja

17.30.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

11.06.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Borna

Sv. Mise: 08.30. – Jurketinec – zbor mladih – župna misa

09.30.- Maruševec – zbor odraslih + 1. Mirko i Ana Peharda, Janiček Vladimir te ob. Tome Prešovar – daje kći

2. Kontrec Franjo – daju kčeri

11.00. – Jurketinec – KUD – KLARUŠ +

PROŠTENJE U JURKETINCU

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Miroslav Peharda, sin Stjepana i Marije r. Boltek, r. 19.09.1992., u Varaždinu iz Čalinca 114., župa Maruševec i Brigita Košić, kći Ivana i Zdenke r. Težak, r. 26.11.1994., u Varaždinu iz Nova Ves, F. Bobića 123, župa Petrijanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 24.06.2017. u Petrijanec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
  • SKLOPLJEN JE ugovor sa obrtom Legin za sanaciju krovišta župnog ureda. Cijena materijala i radova je 90.000,00-kn! Te će se pristupiti radovima za dva tjedna ako vremenski uvjeti dozvole. Ide kompletna nova građa osim crijepa i obs ploča.
  • ZAHVALJUJEM OBITELJI kardinala Blaža Čupića koji su prošli utorak priprmili u Jurketincu lijepo druženje sa kardinalom kako u kapeli Presv. Trojstva u Jurketincu, tako i u društvenom domu!
  • HVALA svima koji su išli na hodočašće M. B. Od Kamenitih Vrata, te preč. Dekanu Valentu Posavec koji je organizirao hodočašće!