SEDMA USKRSNA NEDJELJA OGLASI – MARUŠEVEC

Image result for "tko vidi oca vidi i mene

Poznajem li ja Isusa?

28. 05. 2017. SEDMA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Vilim

Sv. Mise: 07.00.h. – Vinica

08.00.h.- zbor odraslih – Maruševec – župna misa

09.30. – Jurketinec +

11.00.h. – zbor mladih- Maruševec + 1. Stjepan Letina – daje ob. Letina i Martan, 2. Pavica i Josip Gregur, ob. Alojza Posavec te ob. Seketin, Biškup, Krklec, Korpar, Rožmen i Fluks – daje ob. Gregur 3. Branimir Bahun – daju supruga i sin

29.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Ervin

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Josip Štrlek – daje supruga

Nakon mise bit će klanjanje pred Presvetim!

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

20.00.h. – Maruševec – otvaranje ponuda za krovište sa ponuđačima i ekonomskim vijećem župe! Preuzete su dva troškovnika!

30.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Emilija

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Ana, Mirko, Franjo i roditelji Matijašec, Antun i Jelica i obitelj Peharda – daje Katarina Matijašec

U posjetu svojoj rodbini u Maruševcu dolazi kardinal Blase Joseph Cupich – čikaški nadbiskup! Možemo biti ponosni jer je naše gore list! Pozvat ćemo kardinala da u skladu sa svojim mogućnostima kod idućeg posjeta predslavi Sv. Misu u Maruševcu!

31.05.

srijeda

(Bi.)

Sv. Petronila

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Tomo i Katarina Fatiga, Veronika i Karlo Hering, Tomo, Marija i Dragutin Novak te Anka Posavec Kovač – daje Veronika Fatiga

14.00.h. – Parkiralište kod g. Hudeka – polazak onih koji su se prijavili na Hodočašće M.B. OD KAMENITIH VRATA – misu u katedrali predvodi kardinal Blase Joseph Cupich – čikaški nadbiskup

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

01.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Justin

19.00.h. – Maruševec + Obitelj Mirka i Marije Matijašec te Antun i Anđela Štrlek – daje obitelj

02.06.

Petak

(Bi.)

Sv. Eugen

PRVI PETAK

18.30.h. – Maruševec – prilika za sv. ispovijed

19.00.h. – Maruševec + Ivanka i Marija Hrkač

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

03.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Olivija

02.00.h. – POLAZAK PJEŠAKA NA HODOČAŠĆE M.B.B od župne crkve Biljevec, Bikovec, Greda, Tužno, Radovan, Bela, Podrute, Budinščina, Konjščina, Vinski Vrh, Marija Bistrica! Oni koji idu pješice ako se žele vratiti doma u subotu moraju si organizirati prijevoz, a koji bi ostali prespavati sa subote na nedjelju mogu se vratiti drugi dan autobusima. Koji planiraju prespavati nek si uzmu vreće za spavanje!

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

18.00.h. – Maruševec + Anđela, Franjo, Mario i Ivan Prešovar, Adam i Marija Peharda te Draga Hanžek – daje Katarina Prešovar

04.06.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PEDESETNICA

DUHOVI

Sv. Spomenka

06.30.h. – HODOČAŠĆE AUTOBUSIMA M.B.B. – autobusi se čekaju na autobusnim stanicama!

Imamo dva autobusa: Jedan će krenuti od Brodarevca, Čalinec Maruševec,Greda, Cerje, Koškovec, Druškovec te taj autobus vodi vjeroučiteljica Nadica Martinčević

Drugi će krenuti: od Jurketinca, Bikovec, Biljevec, Koretinec, Ladanje Donje i Selnik te taj autobus vodi gospođa Ema! Tko si gdje sjedne to je njegovo mjesto! AKO SE NETKO ŽELI OBUĆI U NARODNU NOŠNJU ILI MINISTRIRATI NEKA SAM PONESE ODJELO. KRIŽNI PUT JE ZAJEDNIČKI SA SVIM ŽUPAMA I POČINJE U 09.00.H!

Sv. Mise: 09.30. – Maruševec + Obit. Pajtak, Buden, Jambrešić, Žiher, Novak, Martinčević te Bunić – daje Ivan

  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Vanja – Ivan Dreven, sin Josipa i Vesne r. Vitez, r. 25.08.1986., u Varaždinu iz Beretinca, Bana Jelačića 60., župa Sv. Ilija i Višnja Čaklec, kći Stjepana i Danice r. Šimek, r. 08.10.1978., u Varaždinu iz Koškovca 1., župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 01.07.2017. u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
  • UGOVOR za izgradnju parkirališta sa općinom Maruševec potpisan je 18.05.2017., dok su ovaj protekli tjedan ugovori ovjereni kod javnog bilježnika! Hvala našoj općini te joj želimo brzu izgradnju parkirališta!
  • OBNOVA crkve kao što ste čuli prije mjesec dana dobiveno je od Ministarstva kulture 100.000,00-kn preko naše općine Maruševec te se radovi uskoro nastavljaju sa daljnjim djelovima obnove crkve! U petak su nam u posjetu bili državni tajnik Tugomir Majdak i saborski zastupnik Anđelko Stričak čijom zaslugom smo najviše i dobili novac od ministarstva kulture te je i nadalje obećao da će pratiti našu župu u budućim projektima te im zahvaljujem na tome!