DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23. 06. 2024. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Flavije
09.30.h. – Maruševec – stari farof, prikupljanje kolača koji ste se prijavili kod gospođe Božice Inkret 10.15.h. – Maruševec – molitva krunice – koju predvodi vlč. Josip Biškup Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA – NA KONCELEBRIRANOM  MISNOM SLAVLJU  PROPOVIJEDA PREČ. DR.SC. MARIO KOPJAR – PREDSTOJNIK UREDA ZA LITURGIJSKI PASTORAL I SAKRALNU ARHITEKTURU VARAŽDINSKE BISKUPIJE Nakon misnog slavlja pozivaju se svi da ostanu na druženju oko crkve!
24.06. Ponedjeljak (Bi.)Rođenje Sv. Ivana Krstitelja18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Kolarić Ivan, Mato i Dragica – daje Štefica 2. Ivan, Stjepan, Kristina i Juraj Canjuga, Viktorija i Slavko Horbec te Barbara i Josip Dukarić – daje ob. Canjuga 3. Josip Cerjan – daje obitelj 4. Katica i Zvonko Lončar te ob. Lončar – daje ob. Lončar 5. Ivan Surko – daje obitelj 6. Dragica, Slavko, Miroslav i Stjepan Matijašec te Josip Malčec – daje obitelj 7. Vika i Vinko Bukovec, Anka i Vladimir Eršegović, Katarina i Ivan Korpar-Japek – daje ob. Bukovec 8. Josipa(ž) Herceg, Mirko Banek, Josip, Ljubica, Jurica, Ivan i Nada Herceg te Verona i Ivan Posavec-Malok – daju kčeri 9. Pernar Stjepan – daje ob. Pernar 10. Gustav Krklec – daje Udruga prijatelji Maruševca 11. Marija, Stjepan i ob. Kušter, Štefica i Vjekoslav Kelemen, Ema, Petar, Andrija i Ivan Gregur, ob. Grđan i Tuđa te Slavko i Juraj Marčec – daje ob. Gregur Josipa 12. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan – daje obitelj 13. Na nakanu molitvenog lanca
25.06. Utorak (Ze.)Sv. Maksim17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora i Petar Kretić-Gonzi, Vladimir Kretić, Anka Borogovac, Štefanija i Franjo Cvetko, Josipa(ž) i Andrija Pajtlar, ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić Za vrijeme mise moli se časoslov!
26.06. Srijeda (Ze)Sv. Deodat17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Ivan, Tomo i Bara Peharda, Ob. Bahun, Slavko i Draga(ž) Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus, Andreja Geci te Ema Topolovšek – daje obitelj
27.06. Četvrtak (Ze.)     Sv. Kristofor07.00.h. – Maruševec + Franjo i Eva, Andrija i Katarina Kračun, Gabrijel, Rozalija i Andrija Kolarić – daje ob. Kračun Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje! 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
28.06. Petak (Cr.)  Sv. Irenej08.30.h. – 09.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.30.h. – Maruševec + Borak Ana, Slavica i Ferdo te Šantek Mirko i Marija – daje obitelj
29.06. Subota (Cr.)Sv. Petar i Pavao16.30.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje 18.00.h. – Maruševec + Slavko, Marija, Stjepan, Stanka, Ivan, Paula i Jagica Kokot, Anka i Ivo Strbad, Verona i Janko Lazar te Nevenka Denac – daje ob. Slavice Vrbanec 2. Slavko Popijač te ob. Popijač, Bahun i Kolac – daje kći Ljerka 3. Kata i Stjepan Bukovec – daje obitelj 4. Obitelj Podbojec, Katarina, Stjepan, Marija, Jelena i Blaž, obitelj Vrbanec Gela i Dragan, Branimir, Đurđa i Tomo, ob. Hrgarek, Mirko, Stanko i Ema, obitelj Gregur, Josipa(ž) i Mirko te Ivan Vidaković – daje ob. Martinčević-Mikić i Podbojec 5. Josip Peharda, Ivan i Josipa(ž) Šipek – daje obitelj 6. Bahun Ema i Franc, Ob. Bahun, Peharda, Slava i Blaž te ob. Peharda – daje obitelj
30.06. Nedjelja (Ze.)TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. BazilidSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Slavko Herceg-Žutki, Tereza Marković, ob. Varga i Herceg-Žutki – daje ob. Borisa Herceg-Žutki 11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Kata Benkus, ob. Benkus, Dora i Mijo Kukec, August Orsag i ob. Orsag, Marica i Petar Čretni, Milan i Agata te Miljenko Kuća – daje ob. Benkus 2. Matijašec Josip, Katica i Ivan, Martinčević Šimun i Jaga – daje Vera
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MILODAR KOJI SE PRIKUPI DANAS NA MLADOJ MISI POKLONIT ĆE SE MLADOMISNIKU TIMOTEJU INKRET!MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDUĆE NEDJELJE – PETROV NOVČIĆ – IDE ZA POTREBE SV. OCA – PAPE FRANJE!