NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

26. 05. 2024. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Filip
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa
09.30.h. – Maruševec + Andrija i Anđela Peharda i rod. Peharda, Ivan i Katarina Špiranec i rod. Špiranec, Anka, Stjepan i Dragica Špoljar i Juraj Makovec te rod Makovec – daje Dragutin Peharda
11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Kunić Ivan, ob Kunić, Borak Brankica i ob. Borak – daje Emilija 2. Dragutin i Štefanija Banec, Ivan i Marija Ris, Ljubica Kundija, ob. Kumrić, Banec, Ris, Buljan, Vlahović i Križanić – daje Marija Kumrić 3. Stjepan, Valent i Anđela Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo Hanžek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić 4. Bara i Ivan Fogec, Miljenko i ob. Rožman, Ivan i Rok Leljak te Barica, Juraj, Darko i Kata Gašparić – daje Štefica Rožman 5. Klen Josip i Pepa – daje obitelj 6. Sekačić-Matišak Ivan, ob. Sekačić-Matišak, Vrbanec Andrija, Borak Slavica i Ferdo, Križnjak Marko te ob. Kušen – daje ob. Sekačić
27.05. Ponedjeljak (Ze.)Sv. JulijeŽUPNIKA NEMA
28.05. Utorak (Ze.)Sv. German07.00.h. – Maruševec + Juraj i Vjekoslava (ž), Slavko i Zita Peharda te ob. Jambrešić – daje obitelj (za vrijeme mise moli se časoslov)
08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
29.05. Srijeda (Ze.)Sv. Euzebije17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Božica Martinčević-Mikić – daje suprug Mirko sa sinovima
30.05. Četvrtak (Bi.)SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE Dan državnosti R.H.08.00.h –  Maruševec – KRIŽ KOD DVORCA MARUŠEVEC – ZA DOMOVINU TE POGINULE I PREMINULE HRVATSKE BRANITELJE
10.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga(ž) i Slavko Gašparić, Anđela(ž) i Alojz Pejić, ob. Hošnjak, Stolnik i Cerjan – daje ob. Kolenko 2. Ob. Vrbanec, i Kipa – daje ob. Vrbanec-Kipa i Kipa 3. Marijan, Ivan i ob. Kos te ob. Herceg – daje obitelj 4. Fiškuš Lovro, Ana, Vjekoslava(ž), Ivanka, Anastazija, Božica i Josip te Josip Lončar – daje ob. Lončar 5. Tomašek Josip, Stjepan i Tomašek-Lovrek Anka 6. Petar i OB. Peharda, Anđela(ž) i Andrija Glavica, Mirko, Stanko(ž) i Matija Bahun te Dragica Hrgarek – daje ob. Glavica
Za vrijeme mise u 10.00.h., bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine. Djeca koja žele sa laticama neka dođu, posebno pozivam ovogodišnje prvopričesnike jer ovo je na poseban način njihov blagdan! UZ PRESVETO ĆE IĆI KAO I PROŠLE  GODINE  STRAŽA SV. JURJA KOJA DJELUJE U SKLOPU „KUBURAŠKE UDRUGE IZ MARUŠEVCA
31.05. Petak (Bi.)  Pohod B.D.M. Elizabeti Sv. Petronila08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. –  Maruševec + Šimunić Luca, Josip, Anđa i Jozo, Nađ Lucija, Stojanović Jakov, Kapitanović Mato te Miletić Marijan i Janja
01.06. Subota (Cr.)Sv. Justin07.00.h. – Maruševec – na nakanu
02.06. Nedjelja (Ze.)DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. MarcelinSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Franjo, Anka, Ivan i Josip Herceg – daju kći i sestra Đurđa
11.00.h. – Maruševec + Josip i Bara Korpar, ob. Papec, Korpar, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE AUTOBUSOM : NA TRSAT bit će 08.06.2024., poslije Trsata ide se u Novi Vinodolski! Cijena karte bit će 27,-eura. Kartu možete kupiti u uredovno vrijeme na Župnom uredu! Autobus br. 1. je pun, te je otvoren autobus br.2. U autobusu br. 2 ima još 4., mjesta te karte možete nabaviti u uredovno vrijeme!
HOD ZA ŽIVOT –  građanski pokret za zaštitu života od začeća do prirodne smrti, ove se godine održava u 15 hrvatskih gradova – a u Varaždinu u subotu, 8. lipnja. Okupljanje je u 10:30 na Starom gradu. Ispred crkve su volonteri Hoda za život kod kojih možete nabaviti majice u ovogodišnjim bojama kao i ostale promotivne materijale i tako financijski poduprijeti organizaciju Hoda.