PRVA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

18. 02. 2024.  PRVA NEDJELJA KORIZME – Sv. Gizela
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb te Ob. Petriš i Šambar – daje obitelj

10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti)

11.00.h. – Maruševec + Štefanec Janica, Korpar Dragutin te Marija i Josip Horvat – daje obitelj

19.02.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Rajko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred

17.00.h. – Maruševec + Jambrešić Mirko, Buden Bara i Peharda Štefanija – daje Božena Korpar

20.02.

Utorak

(Lju.)

Sv. Lav 07.00.h. – Maruševec – na nakanu (za vrijeme mise moli se časoslov)

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

21.02.

Srijeda

(Bi.)

KLANJANJE U NAŠOJ ŽUPI MARUŠEVEC

Sv. Damir

07.00.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

07.30.h. – Maruševec – župna misa – Nakon misnog slavlja izlaže se Presveto te počinje župno klanjanje!

11.00.h. – Maruševec + Augustin i Marija Jambrešić

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Krunoslav Sajko župni vikar iz Ivanca! Nakon misnog slavlja nastavlja se Euharistijsko klanjanje!

16.00.h. – 16. 50.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

17.00.h. – Maruševec + Marica, Ivan, Tomica, Vika i Dragutin Jambrešić – daje Anica

Ujedno misom završava naše župno klanjanje!

Na misi očekujem krizmanike i prvopričesnike te danas nema vjeronauka!

22.02.

Četvrtak

(Lju.)

  KATEDRA SV. PETRA

Sv. Tvrtko

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

23.02.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Polikarp

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – križni put

16.30.h. – Maruševec + Andreja Geci – daju roditelji

18.00.h. – Jurketinec – križni put

24.02.

Subota

(Lju.)

Sv. Montan 17.00.h. – Jurketinec– KUMULATIVNA + Andrija i Veronika Klen te Andrija i Ivica Fogec – daje Katica
25.02.

Nedjelja

(Lju.)

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Nestorije

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Mirko Vajdić, ob. Vajdić i Makovec

10.15.h. – Maruševec – križni put kojeg predmole vjernici (tko želi može se priključiti)

11.00.h. – Maruševec + Posavec Irena, Ob. Glavica Đurđa, Dragec i Jelica, Ob. Ciglar Ivan i Josipa(ž) – daje ob. Belužić

·         KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         ŽUPNO KLANJANJE je u srijedu., 21.02.2024., dođimo i pohodimo Isusa prisutnog na poseban način u našoj župnoj crkvi u Presvetom oltarskom sakramentu! Presveto će biti izloženo od 08.15.h. – 17.00.h.

·         HVALA SVIMA Vama koji ste ispekli kolače za misno slavlje kada su nas pohodili đakoni zagrebačke Crkvene pokrajine te Vas molim da si dođete po tacne nakon svetih misa ili u uredovno vrijeme! Hvala Vam!

·         Otvara se zubna ambulanta na Gredi, g. Marko Galeković, te tko želi biti pacijentom može se prijaviti na Vinici u zubnoj ambulanti kako je opisano na plakatu na oglasnoj ploči, te biti pacijent preko HZZO-a.