BLAGOSLOV OBITELJI ŽUPE MARUŠEVEC 2023/2024 GODINA

26.12.

2023.

Utorak

Sv. Stjepan 13.00.h. –  BILJEVEC – (krećemo od gornjeg dijela Biljevca po glavnoj cesti od groblja pa po putu ispod groblja i onda po glavnoj cesti od Bikovca prema Kapelcu! Žpk. Krunoslav Milovec)

KORENJAK I KAPELEC – (krećemo Korenjak od strane Brodarovca pa prema Maruševcu, nakon Korenjaka ide se po Kapelcu od groblja pa po glavnoj cesti! Josip Biškup, đakon)

ČALINEC GORNJI DIO – (krećemo od crkve prema školi, oko škole te prema Zviri na spoj sa Kapelcom! Vlč. Nikola Tomašević)

27.12.

2023.

Srijeda

Sv. Ivan 08.00.h. – CERJE NEBOJSE – (Početak i tijek blagoslova kao i prošle godine! Josip Biškup, đakon)

LADANJE DONJE – ( Ulica Ljudevita Gaja,  Ladanjskih Rudara i Matije Gupca! Vlč. Nikola Tomašević) .

28.12.

2023.

Četvrtak

 

Nevina dječica

08.00.h. –   JURKETINEC (Kao i prošle godine! Krunoslav Milovec, žpk.)

LADANJE DONJE (Ulica Gustava Krkleca, početak ko i prošle godine! Vlč. Nikola Tomašević)

KOŠKOVEC I DRUŠKOVEC OKO ŠKOLE (početak o Barlafe Josip Biškup Đakon)

29.12.

2023.

Petak

Sv. Toma Becket 08.00.h. –  GREDA (Kao i prošle godine po cesti pa unutar sela! Krunoslav Milovec, žpk.)

KORETINEC (Prvo gornji dio od raspela pa onda po glavnoj cesti! Vlč. Nikola Tomašević)

DRUŠKOVEC ( Kao i svake godine, po glavnoj cesti pa unutrašnjost prema gornjem dijelu! Josip Biškup – đakon)

30.12.

2023.

Subota

Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa

 

08.00.h. – SELNIK i BIKOVEC – (Gornja strana Selnik, gornji dio Bikovca pa Selnik po glavnoj cesti! Krunoslav Milovec žpk.)

ČALINEC – (gdje se stalo na štefanje pa po glavnoj cesti, kao i svake godine! Vlč. Nikola Tomašević)

NOVAKI – (Dio Druškovca spojen na Novake i glavna cesta do Brodarovca! Josip Biškup – đakon)

31.12.

2023.

Nedjelja

Sv. Silvestar 13.00.h. – BIKOVEC (po glavnoj cesti žpk. Krunoslav Milovec)

MARUŠEVEC (Od Groblja prema dvorcu vlč. Nikola Tomašević, od crkve prema dvorcu –  Josip Biškup đakon)

01.01.

2024.

Ponedjeljak

Sv. Marija Bogorodica NEMA BLAGOSLOVA OBITELJI
02.01.

2024.

Utorak

Sv. Bazilije 08.00. h. – LADANJE DONJE – ULICA VLADIMIRA NAZORA (kao i svake godine od semafora po desnoj dolje a lijevoj gore! Žpk Krunoslav Milovec

BRODAROVEC – (kao i svake godine! Vlč. Nikola Tomašević)

NOVAKI – DRUGI DIO – (Od rudnika prema igralištu do kraja! Josip Biškup – đakon)

Blagoslov Vaših obitelji započet ćemo 26.12.2023., prema rasporedu koji je na listiću! Također, kao i kod prošlog blagoslova, molim Vas da nas netko ispred kuće pričeka, jer ne bi smo željeli nekome doći nepozvani ili da nas netko ne želi primiti! Blagoslov obitelji nije obvezan, te tko nas ne želi primiti iz srca i iz njemu znanih razloga bolje da nas ne prima nego da to čini na silu, vrata crkve kao i vrata župnog ureda su mu uvijek otvorena a kao župnik nastojat ću svakom pomoći! Vi sami odlučite gdje će te nas primiti hoćete li u dvorištu, hodniku, na ulazu u kuću to ovisi o Vama! Molimo Vas da zatvorite pse, da nekoga ne ugrizu ili uprljaju! Ako netko želi primiti blagoslov, a ne može pričekati vani, zbog starosti ili nekog drugog razloga neka nas preko susjeda obavijesti da nas želi primiti! Ako  neke obitelji nema kod kuće, a želite primiti blagoslov obitelji, nazovite me te ću Vas naknadno po dogovoru obići! Ako nekoga preskočimo jer nije bio vani u tom trenutku, vratit ćemo se te ga obići kada nam se javi! Kao što sam napomenuo uz mene će ići ove godine po blagoslovu vlč.  Nikola Tomašević i Josip Biškup – đakon! Ujedno ići će zvonari i orguljaši te je prilika da ih nagradite kako je to uobičajeno za njihov trud tokom čitave godine te smo Vam zahvalni na svakom daru, novac nije uvjet blagoslova, a kao što i svake godine napominjem novac koji dajete, dajete za crkvu, a ne meni osobno kako bi smo i u 2024., godini nastavili sa započetim radovima,  te sam Vam zahvalan na svakom daru! Mjesta gdje idem ja, nemojte nas nuditi hranom i pićem zbog mojih  zdrastvenih razloga, te ću ujedno staviti masku radi vlastitog zdravlja! Tamo gdje idu vlč. Nikola i đakon Josip možete ih nuditi hranom i pićem!  Ono što ne mogu predvidjeti jesu sprovodi, te ukoliko budu sprovodi molim Vas da imate razumijevanja  jer nastojat ćemo obići mjesta koja su predviđena!  Taj dan kada je sprovod ići ćemo najkasnije do 19.00.h. Ukoliko je nekome prekasno može me nazvati te ćemo  tu obitelj obići naknadno po dogovoru! Ukoliko negdje ne bi smo uspjeli ostvariti plan,  kao što smo predvidjeli, nastavit ćemo drugi dan gdje smo stali! Hvala Vam na svemu i radujem se susretima!

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

24. 12. 2023.    ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA –  Badnjak
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Korpar Dragutin, Dragica i Stjepan, ob. Kovačić, Vrček, Božić i Liber – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Nada Geci, Josipa (ž.) Prašnjak, Marija Harjaček, Božidar i Anđela Novoselec – daje obitelj

00.00.h. – za jednog profesora – daje majka

25.12.

Ponedjeljak

(Bi.)

BOŽIĆ 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

09.30.h. – Jurketinec – na naknu

11.00.h. – Maruševec + Dragica Špoljar, Dragutin Cmuk te Anka i Stjepan Špoljar – daje obitelj

26.12.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Stjepan

 

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan, Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Bara, Florijan i Julika Filipek, Damir Flis, Josip Prekupec i Josip Zebec – daje ob. Brlenić

2. + Božica Martinčević – Mikić, Zdravko i Biserka Lončarek – daje ob. Martinčević

3. + Ivan Breški, Franjo i Marija Smodek – daje ob. Martinčević

09.30.h. – Jurketinec + 1. Božidar Stančić – daje ob.

2. Martin Cikač – daje ob.

3. Ivica, Stjepan i ob. Cvrtila, Dragutin i Dragica Vajdić, ob. Soldić, Punčec i Florijanović

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Šagi, Patrik, Gabrijel i Ana Vidaček – daje supruga Anka i obitelj

2. + Stjepan Korpar – daje sin Robert s obitelji

3. + Stjepan Mesec, Kontrec Franjo – daje ob. Danijele Kontrec

4. + Stjepan, Andrija, Katarina Kračun, ob. Korpar, Novak, Gredelj i Črnila – daje Ana

5. + Stjepan i Vesna Hanžek, Mijo, Jaga, Josip i Josipa (ž) Maruševec, ob. Pintarić i Hanžek . daje obitelj

6. + Karlo, Draga (ž) i Miroslav Cmuk, Marija, Stjepan i Juraj Makovec – daje Viktorija Cmuk

7. + Kanjir Josip, ob. Kanjir Janko i Vera (ž) Kolenko, Miroslav Hrgarek, ob. Cupar i Kapljić – daje obitelj

8. + Bahun Mirko, Matija, Stanka (ž) te Plasajec Josip i Pepa – daje ob. Bahun

9. + Fogec Mato i Verona, Štrlek Marija i Dragan – daje obitelj

10. + Stjepan Martinčević – daje supruga Dragica i obitelj

11. + Špoljar Anka, Andrija, Valentino (m.) i ob. Buden – daje Katarina Malarić

27.12.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Ivan 17.00.h. – Maruševec + Miroslav Štrlek i Ceboci Štefanija – daju supruga i djeca
28.12.

Četvrtak

(Cr.)

Nevina dječica 07.00.h. – Maruševec – na nakanu
29.12.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Toma Becket

07.00.h. – Maruševec – na nakanu
30.12.

Subota

(Bi.)

Sv. Feliks 17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA+ 1. Pižeta Marica i Josip, Rudolf i Ema, Kasun Josipa i Josip te Ljubica Uranić – daje obitelj

2. Ivan Hranić – daje supruga Slavica

31.12.

Nedjelja

(Bi.)

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Stara godina

Sv. Silvestar

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Marija Korpar i Josip Komes – daje Ivan Korpar

18.00.h. – Maruševec – MISA ZAHVALNICA ZA BOŽJA DOBROČINSTVA U PROTEKLOJ 2023. GODINI!

·         KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         KALENDARI – možete ih nabaviti nakon sv. Misa! Cijena  jednolisnih kalendara je 0,50-eura, više dvanaestlisnih nema!

·         Tamburaši sastav Biseri djeluju u sklopu udruge Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora podružnice Varaždinske županije, a nastao je prije 5 godina u sklopu programa Resocijalizacije logoraša i dana s ga čine članovi udruge   i to:

Dražen Hižak-branitelj Vukovara gdje je ranjen i zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata

Dragec Kladić-branitelj Vukovara gdje je zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata

Zlatko Markovec – branitelj Vukovara gdje je zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata

Stjepan Martinčević – branitelj Vukovara gdje je zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata

Ivan Piskač-branitelj Vukovara gdje je zarobljen i logoru proveo 9 mjeseci – invalid domovinskoga rata

Darko Posavec -branitelj Vukovara gdje je ranjen i zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata

Drago Šafran-pripadnik 5 bojne Tigrova te Puma, teško ranjen prilikom deblokade Dubrovnika – invalid domovinskoga rata

Nevenka Pandža – profesorica glazbene pedagogije koja je uspjela od prije navedenih branitelja  koji nisu imali nikakvu muzičku naobrazbu načiniti danas prepoznatljiv tamburaški sastav koji nastupa na raznim manifestacija.

U Zasebnoj postrojbi PU Varaždin sa područja naše Župe su bili, Damir Makovec, Stjepan Martinčević, Dragutin Prekupec, Darko Posavec, Zvonko Premužić, a Slavko Štrlek je zarobljen kao pripadnik policije u pokušaju deblokade Vukovara u Karadžićevu.

·         Hvala na borićima za našu crkvu i kapele: obiteljima Peharda, Vizjak, Bančić, Rožman i Sabolić! Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli kod kićenja crkve i kapela, Hvala svima koji su darovali cvijeće i svijeće da su nam crkva i kapele ovako lijepo uređene ! Hvala svima koji su se ovih dana sjetili mene župnika te ga darivali mesom, kolačima i svime ostalim! Hvala svima!

·          Draga braćo i sestre! Blagdan Božića, budi u nama djetinje uspomene i uvijek mu se iznova vraćamo, blagdan Božića s lakoćom ruši sva ograničenja koja život pred nas postavlja, i zato mu se uvijek iznova radujemo i sa radošću ga očekujemo. Unatoč modernoj i užurbanoj, možemo reći i nervoznoj svakodnevnici, glad za Božićem neće prestati jer On je najljepša strana ljudskog života i odgovor na najdublju čežnju našega bića i srca, a to je naš susret sa živim Bogom. Božić nam govori da postoji u kojem je moguće prevladati strah, nemoć, tamu, tromost, nepokretnost, sputanost, okrutnosti prirode i njenih sila, čak i smrt. Božić je saznanje da ima neko kome je stalo do mene, tko je uvijek tu da me sasluša da mi pomogne da me vodi kroz radosne i tužne trenutke u životu! A to je Isus Krist dijete koje je moj i tvoj Spasitelj i Otkupitelj! Znamo te Božićne noći, pastiri su se uputili k Isusu, mudraci su dugo promatrali zvijezde tražeći znak, krenimo i mi s njima pronaći Isusa u svome životu. Svi mi mislimo da ga dovoljno poznajemo, da sve znamo o njemu, a često smo zarobljeni navikama, tradicijom, običajima. Nađimo Isusa danas među bolesnima, napuštenima, utamničenima, okovanima slabostima, nađimo Isusa u svojoj obitelji, na svome radnom mjestu i jedino tako nam Božić može biti radostan ako ga prepoznamo u svojim bližnjima i njima podarimo svoju ljubav kao što je to učinilo ovo malo dijete rođeno u jaslama. Dopustimo da nas naš Bog i danas u ovom malom djetetu susretne, da u nama probudi onu radost kojom smo nekada u djetinjstvu punog srca slavili i živjeli otajstvo Kristova rođenja. Sretan i blagoslovljen Božić te obilje Božjeg blagoslova, zdravlja i uspjeha u Novoj 2024. Godini, svima Vama braćo i sestre, žele Krunoslav Milovec župnik iz Maruševca, velečasni Nikola Tomašević – pastoralni suradnik u Maruševcu te đakon Josip Biškup!

·         KAMENOKLESARSKI RADOVI I RESTAURACIJA KAMENA je završena te smo u tu svrhu od Varaždinske biskupije posudili 37.198,13-eura! Nakon što smo isplatili izvođače radova tvrtke „Mipcro“ i „GRK“ podneseno je izvješće sa potvrdama o uplati Ministarstvu kulture i medija R.H., te su sredstva po ugovoru i natječaju isplaćena na župni žiroračun u iznosu od 37.198,13-eura isti dan sredstva su vraćena i prebačena na račun Varaždinske biskupije! Zahvaljujem se ovim putem Konzervatorskom odjelu u Varaždinu te Ministarstvu kulture i medija R.H., kao i gospođi ministrici Nini Obuljen – Koržinek na povjerenju ali se i radujem daljnjoj suradnji na obnovi kulturnih objekata!