TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

05. 11. 2023.  TRIDESET I PRVA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Emerik
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja teza sve žive i pokojne lovce udruge „Fazan Maruševec“

06.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv.  Melanija 15.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za 2. A, B, C i D., razred

16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred

16.00.h. – 16.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. –  Maruševec + Martin i Stjepan Miler

07.11.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Lazar

 

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec + Barica, Vilko i Ljudevit Šimek, Julius, Štefa(ž), Jela, Josip i Franjo Peharda – daje ob. Peharda (moli se časoslov za vrijeme sv. Mise)

08.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Gracija 15.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za prvopričesnike 3. A, B, C i D., razred

16.00.h. – Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za  7. A, B i D., razred

16.00.h. – 16.50.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec + Danijel Nemec i Slavica Cerjan – daje Ivana Nemec

09.11.

Četvrtak

(Bi.)

Posveta Lateranske bazilike 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – susret ministranata

16.30.h. – Maruševec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec + Grgec Darko, Ignac i Marija, Korpar Dragutin, Jambrešić Marija i Juraj – daje Marija Gregec

17.30.h. – Maruševec – Klanjanje pred Presvetim

10.11.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Leon

08.00.h. – 09.00.h. –  Maruševec – Stari farof – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – moli se krunica i litanije

17.00.h. – Maruševec + Stjepan, Vjekoslava i Juraj Kundija – daje obitelj

11.11.

Subota

(Bi.)

Sv. Martin 16.30.h. – Druškovec –  moli se krunica i litanije

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Marino(m), Zvonko, Franjo, Josipa(ž), Martinčević Barica i Ivan Šarko, Franjo, Stjepan i Marija Belcar te Wolfgang Kramme – daje Ivanka

2. Martin, Josipa(ž) i Josip Martinčević, Ob. Martinčević, Andrija, Zita i djeca Martinčević, Ignac, Verona i Darko Belcar, Katica I Jan Krasny, Vera Martinčević i Zlatko Čavlović – daje Barica

3. Ivan i Anka Vrbec, rod. Vrbec, Marijan i Terezija Špernjak, Đurđica Suljić, Stjepan Ernoić te ob. Andrije i Eme Posavec – daje Ivan Špernjak

4. Kristina, Stanko, Bara i Stjepan, ob Belcar i Premužić – daje obitelj

5. Ob. Belcar, Ivan i Anka, ob. Krasny, Katica i Jan, Andrija Martinčević i Barica Vršić – daje Marija

12.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Jozafat

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Veronika Klen, Andrija i Ivica Fogec te Josip, Krunoslav i Kristina Maruševec

11.00.h. – Maruševec + rod. Slavko i Katarina Peharda, ob. Ivačić, Gregur, Peharda, Makovec i Hrgar te Biserka Damjanić i Stjepan Kolenko – daje obitelj

·        ŽUPNI URED RADI prema rasporedu na listiću! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

·         CENTAR za mlade Varaždinske biskupije – Sedmi susret u ciklusu okruglih stolova održat će se u ponedjeljak, 6. studenog 2023. s početkom u 19,30 s temom Zdravstvo – liječiti bližnjega.
O temi će progovoriti izv. prof. dr. sc. Jasminka Stepan Giljević iz Klinike za dječje bolesti Zagreb
te dr. sc. Dubravko Habek iz Klinike za ženske bolesti i porode KB Merkur.

·        KOJI TREBATE POTVRDE ili dokumente iz ureda molim Vas da si ih podignete kroz ovaj tjedan do petka, budući da idem u toplice na tri tjedna te me neće biti! Hvala

·        ŽUPNIK je našu župu Maruševec prijavio na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske 16.10. 2023. te smo 31.10., dobili ugovor u iznosu od 37.198,13-eura za restauraciju kamenih dijelova u crkvi sv. Jurja mč! Restaurirat će se kameni lukovi u svetištu, kamena vrata, prozori, stupovi ispod kora, te će se pod ispod zvonika presvuči kamenom! Sve prema ponudi restauratorskog obrta “Grk“ sa čijom ponudom smo se i prijavili na natječaj!