TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

11.12. 2022. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Damaz
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija, Stanka(ž), Antun Mihalić, Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić te ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

11.00.h. – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slava i Marko – daje ob. Šimić

Milodar današnje nedjelje koji se prikupi ide za potrebe Caritas-a

05.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Konrad 06.00.h – Maruševec – ZORNICA + Štefica Fogec, ob. Fogec. Anka, Vika i Stjepan Putarek, Ivan Gregur i Andrija Ivančević – daje Josip Fogec

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

13.12.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Lucija

06.00.h – Maruševec –ZORNICA +  Silvestar, Terezija i Ema Štrlek, Slavko i Ob. Buden i Mravak – daje Blanka

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.12.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Ivan od Križa 06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Hanžek Petar i Vikica, Drvarić Jakob i Agata – daje sin Josip

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.12.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Valerijan 06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Marija, Slavko, Kristina i Petar Martinčević – daje Anica

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Ciprijan

 

06.00.h – Maruševec –ZORNICA + na nakanu

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.12.

Subota

(Lju.)

 

Sv. Judita

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1.Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

2. Andrija Bančić, Ivan Biškup, Izidor Grahek, Mato Cerjan, rod., i ob. Cerjan, Jelica i Stjepan Rudnički – daje ob. Bančić

3. Ana i Antun Martinčević – Smodek, Marija i Marino Vidović – daje ob.

4. Špac Marko, Marijan, Ratimir, Agata, Juraj, Anđela(ž), Lozar Mirjana, Hranj Anđela(ž), Franjo, Matija, Zvonko, Bara, Ankica, Barica i Jakob, Županić Josip, Tereza, Mirko i Dragutin, Vlahović Filip, Sofija, Terezija i Josip, Križek Agata i Josip, Šobak Paula(ž), Juraj, Ivan, Kata, Dragutin, Kata, Ivan i Ljubica – daje ob. Hranj

5. Jurgec Ivica, Andrej i Vladimir, Antunović Kata i Ilija te Milan Pejaković – daje Zorka Jurgec

6. Stjepan, Franjo i Josipa(ž) Herceg, Florijan, Sofija, Kata, Josip, Dragan, Agata, Stjepan, Vida(ž) i Božica Martinčević

7. Antun, Antun, Dragan, Ana, Slavko i Štefanija Herceg, Slavica, Slavko, Verona, Andrija, Stjepan i Barbara Martinčević te Belcar Marko i Jagica – daje Anka

8. Željko,Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok te Ljubica i Dragutin Debanić – daje Slavica s djecom

9. Dragica i Dragutin Martinčević – daje kći Danijela

10. Ema i Branko Belcar te Franjo Martinčević – daje obitelj

11. Vladimir i Mirjana Šagi – daju djeca

18.12.

Nedjelja

(Lju.)

 ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Malahija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefanija, Bara, Bojana(ž) i Dragutin Kovačić, Stjepan Cafuk, Josip, Rok, Stanko, Katarina, Ivan i Zlatko Herceg, Kristinka Hajdarević te Katica i Slavko Kolačko – daje ob. Cafuk

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje obitelj

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn! Ima još 100 komada jednih i drugih te koji mislite kupiti požurite se!

·         MISE ZORNICE svako jutro u 06.00.h., osim subote i nedjelje! Pripremamo se za Božić! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!