PETA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

15.05. 2022. PETA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Izidor
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec  + Izidor Mesec i Cirila Šalamon – daje Boris Mesec

10.00.h. – Maruševec  – PRVA PRIČEST- za sve prvopričesnike i njihove roditelje

16.05.

Ponedjeljak

(Bi)

 

Sv. Adam

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na jednu zahvalu

17.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Heraklije 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Katarina Božić, ob. Božić, Bahun i Drvarić – daje Josip Božić

18.05.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Venancije 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Draga i Slavko Kukec – daje ob. Kukec

19.05.

Četvrtak

(Bi.)

 

Sv. Celestin

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Krunoslav Korpar i ob. Husnjak Stjepan, Verona, Ivan, Agata, Pavao i Josipa(ž) – daje Katarina

20.05.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Lidija

17.00.h. – 17.50.h –  Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stanko, Slavica, Tomo, Ema i Andrija Patrčević, Antun i Dora Stolnik, Damir i Ivan Sobota, Nikola i Ljuba Jergović, Anka i Stevo Simić – daje ob. Patrčević

21.05.

Subota

(Cr.)

 

Sv. Kristofor

14.00.h. – Maruševec – krštenje

14.30.h. – Maruševec – krštenje

22.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Rita

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec  – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Marijan Cmuk, sin Vladimira  i Božice., rođ. 05.01.1981., u Varaždinu iz Čalinec 118, Župa Maruševec i Ivanka Gavran, kći Stipe i Milke., rođ. 26.03.1980., u Karlovcu iz Slapno 33.A., Župa Svetice! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 25.06.2022., u Župi Svetice! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         NACIONALNI SUSRET KATOLIČKIH OBITELJI: 21 i 22. 05. 2022., u Ludbregu na prostoru Zavjetne kapele održat će se Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji! U subotu (21.05.) s početkom u 18.00.h., održat će se večernji duhovni program. U nedjelju (22.05.) u 11.00.h., bit će svečano Euharistijsko slavlje kojem će prethoditi priprava s početkom u 10.00.h! Pozivamo sve obitelji, koje su u mogućnosti da se pridruže susretu te ponesu blagoslov svojim kućama, svojim obiteljima. Zajednički prijevoz neće biti organiziran, putuje se o osobnom angažmanu!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA MARIJU BISTRICU –  pješaka 03.05.2022., u 22.00.h., a autobusima 05.05.2022., u nedjelju na blagdan Duhova. Cijena autobusne karte bit će 65,-kn za puni autobus, kartu možete uplatiti u uredovno vrijeme! Ukoliko se autobus napuni!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT – bit će u subotu 25.06.2022., nakon hodočašća uputit ćemo se prema Novom Vinodolskom!

Cijena autobusne karte bit će 145,-kn za puni autobus, kartu možete uplatiti u uredovno vrijeme! Ukoliko se autobus napuni onda se hodočasti!