TREĆA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

01.05. 2022. TREĆA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Josip – radnik
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec  – župna misa

09.30.h. Druškovec + Šagi Stjepan i Josip te Patrik i Gabrijel Vidaček

11.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne vatrogasce Vatrogasne zajednice Općine Maruševec (DVD Maruševec i DVD Donje Ladanje) – molimo zagovor Sv. Florijana!

+ Deduš Stanislav – daju supruga Barbara i djeca

02.05.

Ponedjeljak

(Bi)

 

Sv. Atanazije

07.00.h. –  Maruševec + Katarina i Slavko Peharda, ob. Makovec, Peharda, Ivačić i Gregur te Biserka Damjanić – daje obitelj

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

03.05.

Utorak

(Cr.)

Sv. Filip i Jakov – apostoli 08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.30.h. – Maruševec – crkva – vjeronauk za krizmanike svi razredi (A,B, i D)

18.00.h. – Maruševec + Bregović Anđela(ž) i Slavko te braća Bregović, Viktor Horbec i Ljuba Mavrek – daje obitelj

04.05.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Florijan 16.00.h. – 17.00.h  Maruševec – PRVOPRIČESNICI – svi razredi (A., B.,C., i D.,) vjeronauk u crkvi

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mirko Bahun i ob. Bahun, Barica i Ivan Korpar, ob. Klapša i Bukovec, Pavao, Marija i Draga(ž) Posavec, ob. Hanžek Draga(m) te Juraj Vincek i rod. Vincek – daje Marija Vincek

05.05.

Četvrtak

(Bi.)

 

Sv. Hilarije

07.00.h . – Maruševec + Branimir i Stanislav Plasajec te Franjo i Marija Kretić – daje ob. Tomislava Plasajec

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – krštenje

06.05.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Irenej

17.00.h. – 17.50.h –  Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josipa(ž), Stjepan, Slava i Mirko Hajsok, Kata i Đuro Mikac, Marija, Andrija i Marija Hainž – daje Nadica

18.30.h. – generalna proba za krizmu

19.30.h. – ispovijed krizmanika i kumova te onih koji žele!

07.05.

Subota

(Bi.)

 

Sv. Dujam

10.00.h. – Maruševec – Slavlje Sv. Potvrde u našoj Župi – za krizmanike, kumove i roditelje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Ivan, Ema i Josip Štrlek te Ivan Banfić – daje ob. Štrlek

2. Ivan i Verona Peharda, Dragutin i Vjera Vincek te ob. Blažunaj i Šincek – daje Zdenka

3. Matijašec Ivan, Galić Marija i Stjepan – daju supruga i djeca

4. Slavko i Draga(ž) Vrbanec, ob. Franje Hanžek, ob. Kolar Stjepana te ob. Novak Tome – daje ob. Vrbanec Josipa

5. Mirko i Draga(ž) Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje ob. Marice Korpar

6. Vjekosalava(ž) Posavec – daje ob. Stjepana Posavec

7. Čedomir, Slavko, Barica, Drago(m) i Dragutin Klepač, Josip i Trezika Međeral – daje ob. Međeral

8. Dragutin Gašparić – daje obitelj

9. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

10. Biserka Damjanić, Ema, Ivan, Stjepan i Marija Makovec, ob. Lazar, Bara i Tomislav Hrgar, Kata i Slavko Peharda te Stjepan, Slavko i Štefa Kolenko – daje ob Makovec Dragutina

11. na čast i zahvalu Duhu Svetome – daje jedna baka

12. Ob. Peharda, Kovačić, Mikac, Štrlek Stjepan i Nadica Švogor

08.05.

Nedjelja

(Bi.)

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Arsen

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec  – župna misa

09.30.h. – Jurketinec –

11.00.h. – Maruševec + Juraj, Marko, Stjepan, Anđela(ž), Rok i Zora Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar i rod. Korpar, Ema i Stanko Hrgarek, Marko i Marija Kralj, Andreja Geci te Izidor i Ema Štrlek – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         U CRKVI nošenje maski i dezinficiranje ruku nije više obavezno te svatko može postupiti prema vlastitom izboru!

·         RAT U UKRAJINI – na „farofu u Druškovcu“ je smješteno deset prognanika iz Ukrajine!

·         Svibanjske pobožnosti – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·         VATROGASCIMA – Vatrogasne zajednice Općine Maruševec, DVD Maruševec i Donje Ladanje želim zahvaliti na službi, radu, trudu i žrtvi koju podnosite iz dana u dan. Želim Vam da Vas u vašoj službi uvijek štiti zagovor svetog Florijana!

·         KRIZMANICI – pridržavajmo se rasporeda na listiću, vjeronauk u utorak od 16.00.h-17.30.h., taksa za krizmu iznosi 100,-kn te je možete predati za vrijeme vjeronauka u utorak. Ako netko nema novaca neka mi se osobno javi te ćemo ga osloboditi od plaćanja! Proba krizmanika i raspored sjedenja bit će u petak  u 18.30.h. a ispovijed za krizmanike, kumove i koji žele u 19.30.h., nakon ispovijedi možete ići kućama! U subotu do 09.45., trebate biti na svojim mjestima da Vam se stignu podijeliti pristupnice za Sv. Potvrdu! Isto tako kao što sam već napominjao za sv. Potvrdu dolično se obući i jasno za vrijeme slavlja ne žvaču se žvakače! Sv. Potvrda bit će vani na otvorenom te će svaki krizmanik imati stolac a iza njega bit će kum, dok svi ostali bit ćemo u prostoru okolo! Hvala Općini Maruševec i Markom-u na postavljanju bine i stolaca!