PETA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

03.04. 2022.  PETA KORIZMENA NEDJELJA – Sv.  Rikard
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.45.h. – Druškovec – ispovijed

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Josip Grđan i ob. Klapša – daje obitelj

DANAS, NA PETU KORIZMENU NEDJELJU NA MISNIM SLAVLJIMA PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA PROGNANIKE IZ UKRAJINE,  KOJI ŽELITE MOŽETE NA SV. MISE DONJETI TRAJNE PREHRAMBENE ARTIKLE KOJE ĆEMO ŠTO JE POTREBNO DATI PROGNANICIMA U DRUŠKOVCU, A VIŠAK PREVESTI U CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE ODAKLE ĆEMO KASNIJE UZIMATI HRANU KOJA ĆE IM BITI POTREBNA! (NAKON SV. MISA U ŽUPNOJ CRKVI ODNIJET ĆEMO IH NA STARI FAROF)  MILODARI KOJI SE DANAS PRIKUPE IDU ZA POTREBE CARITASA!

04.04.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Izidor 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.D.

18.00.h. – Maruševec + Franjo Posavec

18.30.h – 19.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

05.04.

Utorak

(Lju.)

Sv. Krescencija 16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.A.

18.00.h. – Maruševec + Cirila(ž), Antun i Slavko Šalamon, Izidor Mesec i Anđela(ž) Šagi – daje Josipa Mesec

18.30.h – 19.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

06.04.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Irenej 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h – 16.00.h. – MARUŠEVEC, JURKETINEC DRUŠKOVEC –  prikupljanje hrane za prognanike koji su smješteni na teritoriju Varaždinske biskupije –  dobrodošlo je povrće koje imamo krumpir, luk… i druge trajnije namirnice! Što se prikupi jedan dio ići će za prognanike u Druškovcu a drugi dio u Caritasovo skladište te ćemo od njih dobivati dalje namirnice za prognanike! Hvala Vam!

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.B.

18.00.h. – Maruševec + Ljubek Stjepan, Žlibar Blaž i Katica – daje Slavica Ljubek

07.04.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Herman 07.00.h. – Maruševec + Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga(ž) i Slavko Gašparić, Alojz Pejić te ob. Stolnik i Cerjan – daje ob. Kolenko

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

08.04.

Petak

(Lju.)

Sv. Dionizije 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec –  ispod tornja u crkvi – prilika za sv. Ispovijed

17.30.h. – Maruševec – križni put

18.00.h. – Maruševec + Štefica Fogec, ob. Fogec, Stjepan, Ana i Vika Putarek te Josip Herceg – daje Josip Fogec

09.04.

Subota

(Lju.)

Sv. Marija Kleofina 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Barica, Dragutin i Andrija Herceg, Dragutin i Jelena Blaži, Stjepan Kušter, Slavko i Nada Herceg, Terezija Horvat, Jelena Jurgec, Stanko Ivančević te Petar Strunje – daje Darko

2. Davor Petriš – daje mama

3. Damir, Slavko, Ema i rod. Flis, Josip, Slavko, Veronika, Jagica i rod. Filipek, Stjepan Brlenić i Stjepan Novoselec – daje ob. Flis

4. Verona, Ivan, rod. Posavec-Malok, Jurica, Ljubica, Nada i Ivan Herceg i rod. Herceg te Mirko Banec – daje ob. Stjepana Herceg

5. Martin, Josipa(ž) i Josip Martinčević-Gregurin, ob. Martinčević-Gregurin, Zlatko Čavlović te Krasny Katica – daje Barica

6. Zahvala Sv. Roku za zdravlje ob. Posavec

7. Branko i Ema Belcar, Ivica Kardum, Vladimir i Franjo Martinčević, Izidor i Kata te ob. Belcar Pavla i Dukarić Jure – daje obitelj

8.Stanko Kolarek, Vlatko, Marija i Franjo Posavec-Hladin – daje Katarina Kolarek

9. Martinčević – Smodek Kata, Rok i Vladimir – daje obitelj

10. Andrija Martinčević – daju supruga i djeca

11. Zvonko, Marino, Franjo, Josipa(ž) Martinčević, Franjo, Marija i Stjepan Belcar, Barica i Ivan Šarko te Wolfgang Kramme – daje obitelj

12. Stefan Filipek – daje njegova obitelj

13. Ivan i Franjo Herceg – daje obitelj

14. Špac Marko, Marijan i Ratimir, Juraj i Agata Županić, Josip, Dragutin, Tereza i Mirko Vlahović, Sofija, Filip i Terezija Križek, Agata i Josip Hranj, Zvonko, Ankica, Barica i Anđela (ž), Franjo, Matija, Bara i Jakob Šobak, Ivan, Juraj, Ljubica, Paula(ž), Kata, Ivan i Dragutin – daje ob. Hranj

15. Marija, Ivan i Štefica Posavec – daje kći

BLAGOSLOV MASLINOVIH GRANČICA BIT ĆE U CRKVI NA POČETKU SV. MISE!

10.04.

Nedjelja

(Lju.)

CVJETNICA NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

Sv. Ezekijel

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.45.h. – Jurketinec – ispovijed

09.30.h. – Jurketinec + Slavko i Jaga Makovec i ob. Makovec

10.15.h. – Maruševec – križni put – predvode vjernici

11.00.h. – Maruševec + Ana, Vinko, Slavko, Josip, Bara i Mario Novoselec, Franjo i Tereza Remar i Rajko Šantek – daje Barica Remar

PRIJE MISE U MARUŠEVCU U 11.00.H SKUPLJAMO SE ISPRED CRKVE GDJE ĆEMO BLAGOSLOVITI MASLINOVE GRANČICE TE U PROCESIJI UĆI U CRKVU!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         ANKETNI UPITNIK ZA SINODU – molim Vas da ga kroz tjedan dana popunite te stavite u crkvu na stolac koji je određeno!

·         RAT U UKRAJINI – naša Župa ovih dana na „farofu  u Druškovcu“, ima smještenih 14 prognanika! Hvala Foto Ivici iz Varaždina koji je došao na farof u „Druškovec te ih poslikao i besplatno im izradio slike za dokumente!

·         UDRUGE KOJE ŽELE DEŽURATI KOD BOŽJEG GROBA NEKA MI SE JAVE KROZ OVAJ TJEDAN!

·         SVAKI DAN PRIJE SV. MISE PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED – ISPOD TORNJA U CRKVI!