TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI

12.12. 2021.  TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Konrad
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.00.h – 09.30.h. – Jurketinec – BOŽIĆNA ISPOVIJED

09.30.h. – Jurketinec + Zlata, Josip, Franjo i Milivoj Makovec – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Slavko Šimunec i ob. Jambrešić – daje supruga

NEDJELJA JE CARITASA TE SVI MILODARI KOJI SE PRIKUPE IDU ZA POTREBE CARITASA!

13.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Lucija 06.00.h. – Maruševec + Renata(Ž) Možanić, Juraj, Zora, Josipa(ž) i Martin Mandaš, Franjo i Cecilija Črepinko te Marija Novoselec – daje ob. Možanić

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.12.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ivan od Križa 06.00.h. – Maruševec + Vinko i Anđela Kolenko – daje Srećko Kolenko

06.45.h. – 07.45.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.12.

Srijeda

(Lju.)

 

Sv. Valerijan

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Hagaj 06.00.h. – Maruševec – na nakanu

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Modest 06.00.h. – Maruševec + Franjo, Mirko i Vika Hainž, Marija i Adam Marčec, Stjepan Martinčević, Ivan Ivko te Štefica Hranić – daje ob. Hainž

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Bosiljko 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Maruševec – krštenje

14.30.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – crkva – ispod tornja – prilika za sv ispovijed

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Stjepan Korpar – daju supruga Marica i djeca

2. Buden Štefanija, Marija i Mira Bardač, Milan i Marija Rotar te Branimir Bajde te Jagoda i Josip Deduš

3. Marija, Slavko, Kristina i Petar Martinčević – daje Anica Vincek

4. Stjepan Pernar, Stjepan i Vika Korpar – Japek te Josip Korpar – daje ob. Pernar

5. Juraj i Slavko Marčec, Petar, Ema, Andrija i Ivan Gregur, ob. Peharda, Križnjak, Ribić, Kušter i Kelemen – daje ob. Marije Marčec

6. Anđela i Andrija Rožman – daju sin i kći

7.Vjekoslava(ž) Vrbanec, Mirjana Maltarski, Marija Možanić, Franjo, Tomica, Josipa(ž) i Davor Klapša – daje ob. Slavice Vrbanec

8. Nada Geci, Anđela i Božidar Novoselec, Marija Harjaček  i Josipa(ž) Prašnjak – daje ob. Geci, Zgrebec i Smoljo

9. Stjepan Šestanj-Perić – daje obitelj

10. Ivan Vincek, ob. Vincek, Koršar, Posavec-Kovač i Vlaški – daje Marija Korpar

11. ob. Kretić  Mladen, Kata , Jakob, Ljuba i Stjepan, ob. Leskovar Rok, Paula i Marija te Judita Hohnjec – daje ob. Slavka Kretić

12. Barbara i Vladimir Zgrebec, ob. Zgrebec i Klepać – daju djeca

13. Slavica i Izidor Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, Josip Korpar te ob. Čehok i Kolar – daje Josipa Vrbanec

14. Milan i Slava Hering, Dragica Hajsok – daje ob. Hering

15. Jaga i Josip Gradiček – daje ob. Vladimira Gradiček

16. Alojz, Marijan i Ruža Pejić, Stanko, Bara i Marija Kolenko te ob. Gašparić – daje Anđela Pejić

17. Barica i Tomo Šipek – daje ob. Šipek

18. Irena Posavec – daje suprug

19. Štefanija Šimić, Štrlek Slava i Marko – daje ob. Šimić

20.  U zahvalu ozdravljenja jedna osobe

19.12.

Nedjelja

(LJu.)

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Anastazije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb i Dražen Petriš – daje Bančić Katarina

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         MISE ZORNICE svaki jutro u 06.00.h. Pripremamo se za Božić! Prije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, u crkvi ispod tornja! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Isto tako Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu, te tko želi može upisati misne nakane za iduću godinu

IVANEC – adventska duhovna obnova za mlade u subotu 18.12. u 16.00.h., tko želi može doći!

·         ZAHVALJUJEM  – Udruzi žena „Maruše“ koje su za caritasove pakete kupile velik dio namirnica koji je falio za stavljanje u pakete koje smo u utorak i podijelili! Hvala svima koji su u caritasu na odvojenom vremenu te oko pomoći organizacije!