TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC – OGLASI

27.06.2021.  TRINAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ladislav
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. Maruševec + 1. Matijašec Katica, Šimun i Jaga Martinčević, Anđela Žiher – daje Vera

2. Vukelja Ljubo, Anka i Ema, Vrbak Pero, Topić Drago, Čavar Tomo, Štrkalj Tomo i Ivka, Vukelja Juro i Ljubica te Bilić Dijana – daje Mara

28.06.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Irenej 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Čićek, Juraj i Bara, Ob. Dukarić, Josip, Verona i Slavko – daje ob. Čićek i Dukarić

29.06.

Utorak

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josip Cvetko, ob. Cvetko i Kranjčić – daje ob. Peharda

30.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Marcijal

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Krunoslav Korpar – daje supruga sa obitelji

01.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Aron 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Rok, Josip, Ema, Kata i Eva Hrgarek – daje Stjepan Hrgrek

02.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Oton

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Viktor Horbec, Ob. Posavec, Ljuba Mavrek te Anđela, Slavko i Vladimir Bregović – daje Ljuba Horbec i obitelj

22.00.h. – Maruševec – ispred crkve – polazak pješaka hodočasnika Majci Božjoj Bistričkoj

03.07.

Subota

(Cr.)

Sv. Toma Apostol 12.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA +1. Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec, Đurđica Oreški-Podbojec, Marijan Oreški, Jagica Maruševec, Slavko i Paula Herink te ob. Kračun – daje Marica Podbojec

2. Katarina, Ivan i Mario Prešovar – daje obitelj Šapina

3. Stjepan Slavko i Marija Martinčević, Marija, Pavao i Mladen Makovec, Marija Hainž te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica Martinčević

4. Tomić Sandra i ob. Tomić – daje ob. Tomić

5. Danica i Stjepan Vrbnjak te Barbara Rožić – daje ob. Hrgarek

04.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Berta

Sv. Mise: 19.00.h. Maruševec –
·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         MISNA NAKAN KOJA JE ZAPISANA ZA NEDJELJU 04.07., U DRUŠKOVCU NEĆE BITI ZBOG HODOČAŠĆA M.B.B., PA MOLIM OBITELJ DA MI SE JAVI ZBOG DOGOVORA!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE M.B.Bistričkoj iznimno ove godine bit će 04.07.2021.,u nedjelju! Za autobus se zapisalo 25. osoba te će ići manji autobus! Polazak autobusa bit će u 06.00.h. te će Vas skupljati po autobusnim stanicama: Ladanje Donje – kod semafora, Ladanje Donje kod društvenog doma, Ladanje Donje kod Mege, pri Hubaru, Crkva Maruševec te Crkva Jurketinec! Autobus čekajte u 06.00.h., nemojte kalkulirati! Hodočašće pješaka bit će u petak 02.07.2021., te se kreće u 22.00. ispred župne crkve Sv. Jurja uobičajenom dionicom! Ima nas 13., molim Vas da na sebe stavite reflektirajuće prsluke, kao i koji planirate prespavati uzmite vreće za spavanje, prijevoz kućama si organizirate sami!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ : Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopit: Ernest-Ivan Mešinović, sin Derviša Mešinović i Mirjane r. Musija., rođ. 30.05.1986., u Varaždinu iz Optujska 15, Varaždin, Župa Sv. Josipa – Banfica i Emilija Cmuk, kći Slavka i Marije r. Đunđek., rođ. 06.12.1988., u Varaždinu iz Maruševca 69, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.08.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         Sa Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske sklopljen je ugovor za našu Župu o provođenju hitnih mjera zaštite na našoj crkvi Sv. Jurja –mč. koja je stradala u potresu 29.12.2020., u vrijednosti od 225.000,00-kn! prije svega potrebno je izraditi papirologiju kako bi se sanacija mogla izvršiti te su u proteklom tjednu potpisani ugovori uz suglasnost Varaždinske Biskupije te Konzervatorskog odjela u Varaždinu sa tvrtkama:  1.  Uredom ovlaštenog inženjera građevinarstva dr.sc. Matija Orešković, dipl.ing. građ., Izrada projektne dokumentacije za sanaciju potresom oštećene zgrade crkve. Predmet ovog Ugovora je izrada: PROJEKTA CJELOVITE OBNOVE KONSTRUKCIJE a sadrži: Elaborat ocjene postojećeg stanja nosive konstrukcije uz provedbu detaljnog pregleda (vizualni pregled, prikupljanje postojeće dokumentacije i po potrebi dodatni istražni radovi na konstrukciji); Snimak postojećeg stanja objekta; Projekt obnove konstrukcije koji sadrži: – tehnički opis s podacima o postojećoj konstrukciji i opisom projektiranih zahvata – tehnički uvjeti za projektiranje i izvođenje, odnosno pregled tehničkih propisa i standarda – uvjeti kvalitete za korištene materijale i način rada, te metodologija i obim kontrole – analiza opterećenja – proračun konstrukcije korištenjem 3d seizmičkih modela – dimenzioniranje, proračun deformacija i veza – planovi pozicija, tj. dispozicioni nacrti s označenim elementima konstrukcije – potrebni konstruktivni izvedbeni detalji i troškovnik konstruktivne sanacije. Vrijednost gore navedenih i ugovorenih radova je 85.000,00-kn sa Pdv-om!

2.  Vektra d.o.o., dogovorene su geodetske i arhitektonske usluge za crkvu Sv. Jurja –mč. Usluga sadrži : Geodetsku izmjeru, 3D lasersko skeniranje i fotogrametrijsku izmjeru crkve korištenjem faznog 3D laserskog skenera s HDR kamerom visoke rezolucije, fotogrametrijskog sustava 3DEYE i profesionalne geodetske  bespilotne letjelice, obrada podataka 3D laserskog skeniranja i geodetske izmjere te izrada 3D modela u obliku oblaka točaka, te arhitektonska snimka postojećeg stanja crkve , 5 tlocrta, 4 pročelja, 4 presjeka u mjerilu M 1:50! Vrijednost gore navedenih i ugovorenih radova je 77.500,00-kn sa Pdv-om

·         Isto tako zahvaljujem Krobot Ivanu i Anici koji su darovali drugi dio zemljišta za izgradnju kapele u Ladanju Donjem te je obavljena parcelacija i potpisan ugovor o darovanju kod javnog bilježnika te se ovih dana zemljište upisuje u knjige katastra i gruntovnice!