NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – OGLASI – MARUŠEVEC

04.04.2021. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS– Sv. Izidor
Sv. Mise: 06.00.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. Druškovec + Stjepan, Ignac i Verona te ljudevit i Eva Belcar – daje Željko i obitelj

11.00.h. – Maruševec +1. Kristina i Vladimir Kos-Harjač- daju djeca

2. Veronika Cerjan i na jednu zahvalu – daje ob. Kovaček

Za vrijeme svih Svetih Misa bit će blagoslov jela! Iza sv. Mise u 11.00.h.  kuburaši će po običaju pucati!

05.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Irena Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec +1. Stanko, Ivan i Ljubica Habulan – daje Verica

2. Ana, Vinko, Slavko, Josip i Mario Novoselec te Tereza i Franjo Remar  i Rajko Šantek – daje ob. Remar

3. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip Korpar, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić te ob. Valentak, Bahun i Breški – daje Mira

4. Cirila, Antun i Slavko Šalamun, Izidor Mesec te Anđela Šagi – daje Josipa Mesec

5. Na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

06.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Irenej 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Ljubek, Blaž i Katica Žlibar – daje supruga Slavica Ljubek

07.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Herman

17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Zlata Plasajec – daje obitelj

08.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Dionizije 07.00.h. –  Maruševec + Ana i Lovro, Josip, č.s. Anastazija Fiškuš, Ivanka Jelenčić, Slava Rogina i Božica Škriljevečki – daje ob. Lončar

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Celestina 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivančević Vera i Stanko, Šimunić Terezija, Davor Petriš, Križanec Vika, Bosak Marko, Maloić Dragutin, Josip, Terezija, Juraj, Milka, Dragutin i Vlado – daje Marija Maloić

10.04.

Subota

(BI.)

Sv. Sunčica 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec + 1. Stanko, Stjepan i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec, Stjepan Bančić te Božica Ražnjević – daje obitelj

2. Šincek Stjepan, Jaga, Marko i Ana, Milak Stjepan, Martinić Vera, Martinčević-Mikić Andrija te Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona

3. Ankica Kolarić – daju mama i tata

11.04.

Nedjelja

(Bi.)

DRUGA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

Sv. Stanko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip i ob. Gazdić i Klen – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec +1. Stjepan i ob. Marčec, Slavko i ob. Buden – daje Blanka

2. Herceg Juraj te Josipa i Josip Sodar – daju supruga i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         HVALA SVIMA koji su sudjelovali kod uređenja Božjeg groba bilo novčano ili sa cvijećem ili na koji drugi način, također hvala svima koji su se sjetili župnika ovih dana!

·         BLAGOSLOV JELA bit će za vrijeme svih Sv. Misa!

·         PODJELA SAKRAMENTA SV. POTVRDE  u našoj Župi bit će 05.06.2021., subota u 10.00.h., ukoliko epidemiološke mjere to dozvole!

·         HVALA „KUM“ – ovima, koji su nam kao i svake godine postavili pisanicu ispred crkve!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Janko Breški., sin Ivice Breški i Ružice r. Pintarić., rođ. 23.12.1991., u Varaždinu iz Selnik 45, Župa Maruševec i Ivana Cestar, kći Ivice Cestar i Senke r. Rogina., rođ 27.08.1991. u Varaždinu iz Cerje Nebojse 66, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 24.04.2021., u Trakoštanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!