DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

04.10.2020. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Franciska –  PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE U NAŠOJ ŽUPI
07.30.h. – Maruševec – parkiralište ispred župne crkve – župna misa

8,30  – Budnica Kuburaške udruge Maruševec  i početak “9.sajma v Maruševcu“

10,00 –  Svečano otvorenje 9. Sajma v Maruševcu.,

11.00.h. – Maruševec – parkiralište ispred župne crkve +

1. Antun Mislović – daju kčerke

2. Juraj Korpar – daje supruga

3. Izidor Mesec, Cirila, Antun i Slavko Šalomon te Anđelika Šagi – daje Josipa Mesec

4. Vikica i Slavko Horbec te Pepica i Vilko Breški – daje ob. Horbec

5. Kata i Ivan Tolić i Josip Herceg – daje Smiljka Herceg

6. Za sve žive i pokojne članove  „Kuburaške Udruge Maruševec“

12,15 –  Nastup  kuburaške  udruge

05.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Mauro

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec  – ispred crkve prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec  + 1.Stjepan, Barbara, Petar i Pavla(ž) Božić te Martin i Ivka Premužić – daje obitelj

2. Ljubica Kundija – daju suprug i djeca

06.10.

Utorak

(Ze.)

Sv. Bruno 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec  – ispred crkve prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec  + Branko, Vladimir i Mira (ž) Vrbanec – daje sin

07.10.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Ružica 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec  – ispred crkve prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec  + Ana i Marko Breški – daje Barbara Fogec

08.10.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Demetrije 06.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

06.30.h. – Maruševec  – ispred crkve prilika za sv. Ispovijed

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

09.10.

Petak

(Ze.)

Sv. Sara 08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

17.30.h. – Maruševec  – ispred crkve prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Maruševec  + 1. Ivan, Marija, Anđela(ž) i Marko Korpar te Slavko Hanžek – daje obitelj

2. Martinčević Draga (ž) i Josip – daje snaha

10.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Daniel 06.30.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

06.30.h. – Maruševec  – ispred crkve prilika za sv. Ispovijed

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

11.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

– Sv. Filip

Dan zahvale za Božja dobročinstva

07.30.h. – Maruševec – parkiralište ispred župne crkve – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Božena Posavec – daju kćeri Dijana i Marija

11.00.h. – Maruševec + 1.Slavko, Dragutin, Barbara i Josip Cmuk, Stjepan i Pepika Brodar, ob. Pižeta, Hrgarek, Bednjanić i Mirko Lovrenčić – daje Draga

2. Stjepan Škarika – daju roditelji

3. Banfić Ivan – daje supruga

4. Bernardica Kanjir, Mara i Stipo Perak – daje ob Perak

Iza sv. Mise bit će roditeljski sastanak za krizmanike pa molim roditelje da dođu radi dogovora oko vjeronauka – ponesite sa sobom maske!

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN TE KADA SE CRKVA POPUNI MOĆI ĆETE PRISUSTVOVATI MISNOM SLAVLJU NA OTVORENOM!

·        VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS DA POŠTUJETE MJERE, NE ULAZEĆI U RASPRAVE DALI SU OPRAVDANE ILI NE, NEGO POŠTUJMO ZAKON DA SE NE NAĐEMO U NEUGODNOJ SITUACIJI KAO ŽUPA MARUŠEVEC! HVALA!

·        KAPELA U LADANJU DONJEM: U dogovoru s našim varaždinskim biskupom mons. Bože Radoš odlučeno je da će se graditi kapela u naselju Donje Ladanje! Biskup je upoznajući našu Župu uvidio da Donje Ladanje koje je najveće mjesto u župi nema ni jedan vjerski objekat te je krenula  realizacija projekta, a o koracima koji će se odvijati bit će te obaviješteni kako će se stvari razvijati!

·        ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Petar Hrgarek, sin Stjepana i Marije r. Šagi, rođ. 26.09.1991., u Varaždinu iz Maruševec 131, Župa Maruševec i Petra Glavica, kći Miroslava i Verice r. Peharda, rođ. 05.09.1992., u Varaždinu iz Čalinca 136, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 16.10.2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan  je po savjesti javiti na župni ured!

·        LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!