DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.09.2020. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zlatko
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Bubnjar Andrija, Katarina, Josip i Dragutin, Maček Franjo te Dukarić Marko i Marija – daje Karolina

2. Lončar Vlado, Njegač Verica, Švelec Marijan, Verona i Metod, Petriš Davor – daje Ksenija Lončar sa djecom

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rod. Hrgarek, Matija, Vika i Stjepan Antolić – daje obitelj

2. Petar, Ema, Mirko i Draga(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek i Dragica Možanić – daje Josip

3. Trani  Đina, Silvano, ob. Grandić Nadja i Nikola, ob. Vitasović-Grandić Mirjana i Boris, Grandić Katica i Ivan – daje Vesna Rajšić

4. Slavica i Izidor Čehok,  rod. Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, rod. Ljubek, Josip Korpar i ob. Kolar , Čehok i Vrbanec – daje ob. Vrbanec

14.09.

Ponedjeljak

(Cr..)

 

UZVIŠENJE SV. KRIŽA

07.00.h. – Maruševec + Miroslav Hrgarek – sprovodna misa

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.09.

Utorak

(Bi.)

B.D.M. ŽALOSNA 18.00.h. – Maruševec +  Slavko Popijač – daje kći Ljerka

18.30.h. – 19.30.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.09.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Kornelije i Ciprijan 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo Gašparić – sprovodna misa

17.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Justin 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Josip i Željko(M)Vesenjak te Ema i Andrija Peharda – daje supruga Marija

18.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Irena 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Stjepan Fadiga – daje ob Fadiga

19.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Emilija 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruuševec – krštenje

20.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

– Sv. Andrijana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora, Juraj i Stjepan Bahun, Ema i Izidor Štrlek, Bregović Josipa(ž) te Cmuk Kata – daje Anđela Bahun

2. Martinčević Stjepan i Marčec Marija, Hainž Franjo i Mirko te Čehok Marko, Cirila(ž) i Stjepan  – daje ob. Martinčević

3. Vladimir Novak i ob. Novak, Ereiz i Mašić – daje Katica

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN TE KADA SE CRKVA POPUNI MOĆI ĆETE PRISUSTVOVATI MISNOM SLAVLJU NA OTVORENOM!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS DA POŠTUJETE MJERE, NE ULAZEĆI U RASPRAVE DALI SU OPRAVDANE ILI NE, NEGO POŠTUJMO ZAKON DA SE NE NAĐEMO U NEUGODNOJ SITUACIJI KAO ŽUPA MARUŠEVEC! HVALA!