ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

22.12.2019. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Časlav
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec i Draga Hanžek – daje ob. Inkret

2. Tomo, Verona i Marija Jakopec, Stanko, Mirko i Ema Hrgarek – daje ob. Jakopec

3. Terezija i Slavko, Marija i Josip Korpar – daje unuk Miroslav

4. Zvonko, Zlatko, Ivan, Ignac i Dora Lončar, Vera i Josip Denac, Lovro, Bara i Anica Grđan te ob. Grđan i Kocijan – daje Katica Lončar

5. Viktorija, Stjepan, Juraj i Vilko Mavrek te ob. Cerjan, Herceg i Mavrek te Draga Korpar – daje Katarina Herceg

6. Josip i Jagica te ob. Popijač te Milomir i Slavica   i ob. Jovanović – daje Stjepan Popijač

7. Dragutin, Rozalija i Nevenka Hranić te Đurđica Blažunaj, Katica Letina Pavlić te Snježana Zgrabec – daje ob. Hranić

Na Sv. Misi nastupaju djeca dječjeg vrtića “Čarolija” – koja će nam održati koncert!

23.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Eugenije 06.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Stjepan i Ivka Gašparić, Juraj, Zora i Nada Mendaš i Ob. Marka Gašparić – daje Draga

2. Hanžek Petar i Vika, Drvarić Jakob i Agata – daje sin Josip

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

24.12.

Utorak

(Lju.)

BADNJAK

Sv. Adam i Eva

06.00.h. – Maruševec – na nakanu

Izviđači iz Lepoglave nam donose Betlehemsko svijetlo!

06.30.h.– 07.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

25.12.

srijeda

(Bi.)

ROĐENJE GOSPODNJE – BOŽIĆ 00.00.h. – Maruševec + 1. za pokojnog profesora – daje majka

2. Duše u Čistilištu

Tamburaški sastav „ Biseri“ nam sa pjevačima iz naše župe nam sviraju i pjevaju na ponoćki!

07.30.h – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martin Slivar – daje obitelj

2. Stjepan, Jela i Antun Martinčević te Marija i Josip Herceg – daje ob. Martinčević

3. Ivan i Dragica(ž) Korpar, roditelji i braća

4. Petriš Davor i Lončar Vlado

5. Alojz, Jelena(ž), Stjepan, Štefanija(ž) i Franjo Kuča – daje obitelj Kuča

6. Vlado Lončar, Verica(ž) Njegač, Marijan, Verona(ž) i Metod Švelec – daje obitelj Kuča

7. Stjepan Prekupec i rod., Stjepan Šincek i ob., Jela(ž) Fadiga

8. Ivan, Jaga(ž), Tomo i Katica(ž) Belcar, Stanko, Jagica(ž) i Franciska(ž) Hrkač, Ivo Grđan i obitelj Stjepana Dukarić

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h – Maruševec + 1. Kata Jurić- Marjanović

2. Stjepan Bosak – daje obitelj

3. Hainž Franjo i Mirko, Marčec Marija, Stjepan Martinčević te Ivan Ivko – daje ob. Hainž

4. Josip Grđan te Ob. Klapša, Grđan i Hajsok – daje ob. Klapša

26.12.

Četvrtak

(Cr.)

  Sv. Stjepan 07.30.h – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan Brlenić – daje ob. Kišićek – Mendaš

2. Herceg Stjepan i Vjekoslav te rod. Herceg, Stjepan i izidor Kokotec te ob. Kokotec – daje Ivanka Herceg

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h – Maruševec + 1. Stjepan Vincek – daje supruga i djeca

2. Stjepan Ljubek – daje kći Jadranka

3. Stjepan Cmuk i rod. Cmuk te Marija Kušter – daje Katarina

4. Stjepan Korpar – daju supruga Marica i djeca

5. Stjepan i ob. Žlibar, Marko Danko, Stjepan i ob. Fatiga, Stjepan Martinčević, Jurica i Stjepan Masten, Vladimir Možanić i ob. Buden i Posavec, te Slavko Božanić – daje ob. Žlibar

6. Stjepan Martinčević – daje supruga Dragica i obitelj

7. Stjepan Maruševec – daje obitelj

8. Stjepan Šestanj-Perić – daje obitelj

9. Štefica i Štefanija Posavec – daje kći Blaženka i obitelj

10. Stjepan i Kata Vusić, Dragutin, Roza i Nevenka Hranić, Ob. Boltižar i Majer te č.s. Dominika – Bara Blažunaj – daje ob. Hranić

11. Kumrić Branko i Vika, Korpar Stjepan i Ljubica, Ob. Orsag, Pintarić Ivan i Ana, Gonzi Barica te Ob. Rogina – daje ob. Kumrić Juraja

12. Stjepan Ožinger – daje supruga i djeca

13. Stjepan i Katarina Božić te Dragutin Plasajec – daje obitelj

27.12.

Petak

(Bi.)

Sv. Ivan 07.00.h. – Maruševec + Miroslav Štrlek – daju supruga i djeca
28.12.

Subota

(Cr.)

Nevina dječica 07.00.h. – Maruševec – na čast Sv. Josipu

18.30.h. – Maruševec – krštenje

29.12.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA

SV. OBITELJI ISUSA, MARIJE I JOSIPA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Stjepan Rušec – daje supruga Danica i ob.

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip, Rudolf i Ema Pižeta, Josip i Josipa Kasun, Anka i Pavao Kostanjevec, Josip Borak te Ljubica Uranić – daje Marina Pižeta

2. Zvonko Belcar – daje supruga

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u uredovno vrijeme!

·       KALENDARI ZA 2020 GODINU – možete ih nabaviti u sakristiji! Cijena jednolisnih 2,-kn!

·       MILODARI – koji se prikupe danas na misama idu za potrebe stradalih u potresu u Albaniji!

·       VJERONAUKA za krizmanike i prvopričesnike nema do završetka blagoslova obitelji!

·       TAMBURAŠKI SASTAV „ BISERI“ – nam sviraju misu polnoćku sa župnim zborom! Članovi TS „Biseri“ su Ivan Piskač, Darko Posavec, Dražen Hižak, Dragec Kladić, Zlatko Markovec, Stjepan Martinčević i Dragutin Šafran. Svi su oni umirovljeni policajci – branitelji Vukovara i zatočenici srpskih logora. Iako početnici u tamburaškim vodama, pod vodstvom profesorice Nevenke Pandža, s velikim entuzijazmom vježbaju sviranje.

·       RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI BIT ĆE NA LISTIĆU KOJEGA ĆU DATI ZA BOŽIĆ!!!

·       HVALA obiteljima Rožman Ivana i Stjepan Martinčević – Mikić koje su poklonile boriće za crkve i župni ured!Hvala obiteljima koji su poklonili cvijeće te „ Udruzi žena iz Maruševca – Marušama“ koje su izradile i poklonile nakit za boriće!Hvala svima koji su se ovih dana sjetili župnika te ga darivali mesom, kolačima i svime ostalim!