ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

  31.03. 2019. ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Amos
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrija Posavec – daje ob.

2. Stanislav Kovačić, Bara i Ivan Dukarić

3. Stjepan i Terezija, Vjekoslav i Josip Herceg te ob Kokotec – daje Ivanka Herceg

4. Ob. Peček i Vlado Herceg

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i Anka Špoljar, rod. Špoljar, Anđela i Andrija Peharda, rod. Peharda te Juraj Makovec i rod. – daje ob. Slavka Špoljar

2. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip Korpar, Marko i Juraj Bahun, ob. Breški te Marija i Mirko Cupar – daje ob. Valentak

3. Slavko Habrka – daje supruga

4. Pejo i Kata Vukelja – daje Mato Vukelja

5. Danica i ob. Vrbanec – daje ob. Vrbanec

6. ob. Peharda, Kovačić, Mikac, i stjepan Štrlek

7. Kata i Stjepan Vusić te Rozalija i Dragutin Hranić – daje ob. Hranić

8. Kokotec Stjepan i rod., Cupar Marija i rod., ob. Cupar, Majhen Neda, Breški Vladimir te Šagi Mirko i Štefica – daje Štefica

01.04.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Hugo 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

07.30.h. – 08.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

02.04.

utorak

(Lju.)

Sv. Teodora Nema župnika
03.04.

srijeda

(Lju.)

Sv. Rikard 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za sve prvopričesnike

04.04.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Izidor 16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Mirko i Jaga Banec, Josip Bašić te Pepa Kolenko – daje ob. Banec

05.04.

Petak

(Lju.)

 Sv. Berislav 08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

16.00.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h. – Maruševec + 1. Ljubek Stjepan, Katica i Blaž Žlibar – daje Slavica Ljubek

2. Zvonimir i Vjera Marčec – daje ob.

17.00.h. – Jurketinec – križni put

18.00.h. – Maruševec – proba zbora mladih

19.00.h. – Maruševec – vjeronauk za sve krizmanike

06.04.

Subota

(Lju.)

Sv. Celestin 14.45.h. – Maruševec – Druškovec – Jurketinec – KORIZMENA ISPOVIJED

15.30.h. – Sv. Misa u Maruševcu, Druškovcu i Jurketincu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

07.04.

Nedjelja

(Lju.)

PETA KORIZMENA  NEDJELJA

Sv. Herman

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Franjo Bunić – daje supruga Nevenka

2. Anka i Milivoj Posavec, Radovan Fruk te Zvonko i Barica Posavec – daje ob.

3. Slavko i Dragica Šagi – daju djeca

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Herceg, Sodar Josip i Josipa(ž) – daju supruga i djeca

2. Stanko i Bara Kolenko, ob. Kolenko i Mihalina, Gašparić Stjepan i Slavica, Alojz Pejić te Ana, Ivan i Jakob Hošnjak – daje ob. Kolenko

3. Vilko Mavrek – daju supruga i djeca

4. Martinčević Ivan, Kunić Draga i Tomo, Martinčević Zdravko i Josip,  Breški Anka i Pintarić Marija – daje Marija Martinčević

5. Dražen i Dragutin te Vika i Josip Čehok, Sabina, Blaž i Ivan Peharda – daje ob. Čehok

6. Hanžek Marija i Mirko te Ivko Vjekoslava(ž) – daje ob. Ivko

7. Pepa, Josip, Ivan i Dragica Bahun, Boris, Ivan i Veronika Šumiga – daju Marija i Stjepan

8. Za sve žive i pokojne kuburaše

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·       U SUBOTU je župna korizmena ispovijed. Kao što vidite stavljena je u popodnevnom terminu! Na korizmenoj ispovijedi očekujem krizmanike kao i svu djecu od četvrtog razreda! Potičem i Vas odrasle da dođete te se kroz sv. Ispovijed pripremite za blagdan Uskrsa!

·       ZAHVALJUJEM volonterima župnog Caritas koji su u proteklom tjednu pripremili 35. paketa za najpotrebnije te ih i dostavili prema popisu! Hvala i svima Vama koji ste na bilo koji način pomogli!

·       MILODAR koji se prikupi iduće nedjelje namijenjen je za potrebe našeg župnog Caritas!

·       ZAHVALJUJEM OBITELJI koja nam je darovala pisanice te se za potrebe crkve prikupilo 495,-kn koje su dar jedne obitelji!