DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  20.01. 2019. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Fabijan i Sebastijan
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Petriš Mijo, Stanko i Tereza – daje ob.

2. Šincek Tonka(ž), Ćiril, Mladen i Franjo – daje ob. Šincek Štefanije

3. Dragica Filipek i ob. Filipek – daje ob.

4. Stjepan,Zvonko,Antun i Štefica(ž) Koren te Jules i Pavla(ž) Posavec

5. Bahun Franjo – daje supruga

6. Stjepan Vincek

11.00.h. – Maruševec + Deduš Stjepan i rod., ob. Buden i Hudinčec te ob. Marka Gašparić – daje Štefa

21.01.

ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Agneza

16.00.h. – 16.50.h. – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec + Izidor Mesec i Cirila(ž) Šalamon – daje ob.

22.01.

utorak

(Ze.)

Sv. Vinko 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

23.01.

srijeda

(Ze.)

Sv. Vjera Nema župnika!
24.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Franjo Saleški 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

25.01.

Petak

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu

14.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

26.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Timotej i Tit 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

09.00.h. -10.00.h. – župnik je u uredu

27.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA

KROZ GODINU

Sv. Anđelka

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – zahvala za 50. god. braka Kunić Stjepana i Štefanije r. Farc

Josip Canjuga i rod., Nada i Mijo Šemiga., ob. Vincek, Šaško, Vajdić, Majksner, Banec, Letina i Kunić., Josip i Magdalena Kušen te Kušter Ivan., Ivan Sekačić – Matišak., Josip, Ljubica, Juraj i ob. Maruševec, Josip, Draga, Ana i ob. Klen., ob. Bregović, Hrgović i Špindrek

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko i ob. Buden, Štrlek, Marčec te Franjo Kolar – daje Vika Buden

2. Stanko Žiher i ob. Žiher – daje sin Vlado

·         ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite u vrijeme rada župnog ureda te prije i poslije Sv. Misa. U slučaju bolesničkog pomazanja uvijek!

·         AKO TREBATE potvrde ili nešto iz župnog ureda, pobrinite se da si podignete kroz ovaj tjedan, jer župnika u idućem tjednu nema!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Marko Jurinjak, sin Ivana i Nevenka r. Dundović., rođ. 04.03.1986., u Varaždinu iz Maruševec 159 A, župa Maruševec i Ana Cesar, kći Zlatka i Đurđice r. Crnčec., rođ. 23.05.1988., u Varaždinu iz V. Novaka 12, župa Sv. Nikola – Vž. Sakramenat sv. ženidbe žele sklopiti 09.02.2019., u Župi Sv. Nikole – Vž. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!