TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

 

21.01.2018. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Agneza

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Posavec-Malok Kata, Posavec Čiril te Pintarić Josip

2. Josipa(ž)Kokotec-Lovrek i roditelji

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Vincek, Marija i Slavko Martinčević – daje Anica

  1. Kristijan Kolar – daju roditelji
  2. Stjepan i rod. Deduš, ob. Buden, Hudinčec i ob. Marka Gašparić – daje Štefa
  3. Mijo i Tonka Vrbanec, Levin, Štefa(ž) i Ivan Šimunić – daje Mira

22.01.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Vinko

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Katica Letina Pavlic, Snježana Zgrebec, Rozalija Hranić, Đurđa, Ruda i Tonča Blažunaj te Marija i Ivan Maher – daje ob. Hranić Draga

23.01.

utorak

(Ze.)

Sv. Ema

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

24.01.

srijeda

(Bi.)

Sv. Franjo Saleški

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

25.01.

Četvrtak

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

26.01.

Petak

(Bi.)

Sv. Timotej i Tit

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

27.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Anđela

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

18.00.h. – Maruševec – zahvala jedne obitelji

28.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Leonid

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko i ob. Buden, Štrlek, Marčec te Franjo Kolar – daje Vika Buden

  1. Tomo i Bara Peharda, ob. Bahun, Stjepan Jakopec, Slavko Štrlek, Angelika Klaus te Andreja Geci – daje Ljiljana
  2. Stanko i Anka Žiher – daje ob. Žiher
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
  • DRAGI župljani, hvala Vam na susretu prigodom blagoslova Vaših obitelji, hvala Vam na gostoprimstvu kao i na svakom toplom stisku ruke, hvala na toplim i lijepim riječima! Hvala također na Vašim darovima kojima ste darivali župu! Kao što sam i napomenuo kroz blagoslov obitelji radio sam popis obitelji i stanovnika koji se nalaze u našoj župi! Obišli smo 1506 obitelji te se unutar tih obitelji nalazi 5584 osobe!