DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

 

10.12.2017. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Gregor

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +1. Marija Martinčević i ob. Martinčević – daje Zvonko Martinčević

2. Stjepan i Franjo Herceg, Florijan, Sofija, Dragutin, Agata, Katarina, Josip, Stjepan i Vida Martinčević te Mirko Grahek – daje Ema

3. Štefica, Alojzija, Ivan, Dora i Gašpar Bunić , Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Anđela, Vjekoslava, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec, Ana i Marko Plahtarić te Martin Mezak

4. Veronika, Vinko, Alojz i Andrija te Tomo i Dragan Kokotec, Olga i Zvonko Friščić, Stjepan i Barica Rafaj, Izidor Brlek, Slavko, Stanko i Štefanija te Josip i Franca Ribić, Olgica i Stanko Posavec, Dorica i Stjepan Bančić

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko Šimunec i obit. Jambrešić – daje Štefica

 1. Slavko Žiher – daje supruga
 2. Mato Lončar, Tomo Ivančević te Tomo i Agata Šimek – daje Juraj Šimek
 3. Terezija i Stjepan Korpar, Josipa i Franjo Posavec – daje ob.
 4. Đurđica Oreški r. Podbojec, Juraj i Zvonko Podbojec i ob. Kračun – daje Marica Podbojec
 5. Stanko i Bara Kolenko, Stjepan i Slavica Gašparić, Stjepan Cerjan, Alojz Peić te ob. Stolnik i Borak – daje ob. Kolenko

11.12.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Damaz

06.00.h. – Maruševec – zornica- na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

12.12.

utorak

(Lju.)

Sv. Konrad

06.00.h. – Maruševec – zornica + Grandić Nikola i Nadja, Boris Vitasović, Dina i Pijetro Trani te Nikola i Đurđa Grandić, Ob. Grandić, Vitasović i Trani

13.12.

srijeda

(Cr.)

Sv. Lucija

06.00.h. – Maruševec – zornica + Slavko Štrlek, Stjepan Jakopec te Mato, Mijo i Draga Maruševec – daje Draga Štrlek

14.12.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ivan od Križa

06.00.h. – Maruševec – zornica + Marija i Slavko Martinčević te Stjepan Vincek – daje Anica

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

15.12.

Petak

(Lju.)

Sv. Silva

06.00.h. – Maruševec – zornica + Stjepan Korpar

16.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Hagaj

06.00.h. – Maruševec – zornica + Obit. Pintarić, Antolić i Lončar – daje Đurđica Bregović

10.00.h. – Maruševec – božićna ispovijed

10.30.h. – Sv Misa

10.45. – Druškovec – božićna ispovijed i misa

10.45. – Jurketinec – božićna ispovijed i misa

14.00.h. – Maruševec – božićna ispovijed

17.12.

Nedjelja

(Lju.)

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Lazar

NEDJELJA CARITASA

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović

 1. Marino, Franjo i Josipa Martinčević, Franjo Belcar, Barica i Ivan Šarko, te Marija i Franjo Smodek
 2. Ivan, Jagica, Tomo i Katica Belcar te ob Stanka Hrkač i ob. Stjepana Dukarić

11.00.h. – Maruševec + 1. Barica i Tomo Šipek – daje obit. Šipek

 1. Marija i Josip Kušter, Štefanija i Vjekoslav Kelemen, Ema i Petar Gregur, Agata i Martin Grđan te Slavko i Juraj Marčec – daje Danica
 2. Barbara i Vid Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Marija i Slavko Posavec te Jana i Cvetko Breški – daje obitelj
 3. Marica, Andrija, Ivan, Vera te Marijan Klepač – daje ob. Vladimira Peharda
 4. Franjo Kontrec, Draga(ž), Ivan, Viktor, Josip, Bara i Rok Lončar
 5. Štibrić Vladimir, Tomek-Hudek Josip i rod. Hrgarek – daje kći Mira
 6. Andro, Eva i Marko Ivančević, Tomo i Anđela Punčec – daje obitelj
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • KALENDARI VARAŽDINSKE BISKUPIJE – možete ih nabaviti u sakristiji. Cijena jednolisnih cijena je 2,-kn
 • ZAJEDNICA IZ KRAPINE “Moji Dani Đurmanec”, iznijet će svoje svjedočanstvo danas nakon sv. Misa!
 • MISNE NAKANE – za iduću godinu zapisujemo nakon zornica., te ćemo to činiti i kroz iduću godinu tako da nema potrebe za brigom i navalom!
 • MOLIM mladence koji se planiraju vjenčati u sljedečoj godini da mi se jave, da zapišemo datume, i da im se objasni što im je sve potrebno za vjenčanje!
 • CARITAS naše župe izrađivao je čestitke, te ih danas nakon Sv. Misa možete kupiti na ulazu ispod tornja po cijeni od 10,-kn!
 • IDUĆA NEDJELJA JE NEDJELJA CARITASA – tko želi na sv. Misu može donijeti po jedan prehrambeni artikal kojega ćemo prinijeti za vrijeme sv. Misa te na taj način pomoći bližnjima u nevolji!
 • DJECA od 4-8.razreda obavezno doći na Božićnu Ispovijed!
 • ZAHVALJUJEM “Servisu Martinčević” koji nam je ovih dana besplatno servisirao plinska trošila i instalacije u našoj župi!