OGLASI PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

Image result for Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti!

Slušat ćete, slušati – i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati – i nećete vidjeti!

16.07.2017. PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Karmela

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – – zbor odraslih – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vinko Martinčević i obitelj – ob. Mikulan i Kolar – ob. Belcar te Jagica, Stjepan, Ana, Juraj i Anka – svi + iz ob. Posavec-Kovač, Eršegović i Martinčević

11.00.h. – Maruševec- zbor mladih + 1.Ivan Jambrešić

  1. Na nakanu ob. Šimić
  2. Franjo i Slavica Možanić te Jela, Ivan, Juraj i Marija Farc i obitelj te Šimun i Marija Vajdić – daje ob. Stjepana Farc

17.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Hedviga

07.00.h. – Maruševec + Andrija i Katarina Kračun – daje sin Franjo

18.07.

utorak

(Ze)

Sv. Emilija

19.00.h. – Maruševec + Mladen Roza i Josip Slivar, Agata Bregović, Stjepan Rušec, Antun Martinčević, Ivek Gajski te Vinko Šincek – daje Vera Slivar

19.07.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zora

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

19.00.h. – Maruševec + Hrbud Damir – daje Ruža Hrbud

20.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Ilija

19.00.h. – Maruševec + Kata, Šimun i Jaga Matijašec – daje Josip Matijašec

21.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Danijel

19.00.h. – Maruševec + Josip Korpar i ob. Korpar, Papec i Kundija – daje Stjepan Korpar

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

22.07.

Subota

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

19.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

23.07.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Brigita

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Stjepan, Slavko, Antun, Ivan i Milka Martinčević – Martin i Ljubica Breški – Micika i Slavko Eršegović, Damira i Vladimira Bunić – Anđelu i Stjepana Posavec – Kovač

11.00.h.- Maruševec + 1. Juraj Kralj, Vinko, Anđela, Rok i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stanko i Anka Bregović te ob. Mihalić, Banec i Žlibar

  1. Vjekoslav, Barbara, Dragutini Josip Cmuk, Pepica i Stjepan Brodar – daje Drago
  2. Franjo Kolar i Slavko Mavrek te Jurica i Ljubica Herceg – daju Nenad i Marija Kolar
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ – naše župe bilo bi 26.08.2017. u subotu! Cijena karte je 140,-kn za puni autobus. Možete se početi prijavljivati na župnom uredu!
  • ZAHVALJUJEM obiteljima iz Starog Čalinca koje su sa gospođom Kristinom Strbad nabavile aranžman koji ukrašava raspelo!
  • ZAHVALJUJEM gospođi Barici Šimek koja nam je očistila svječnjake koji se nalaze na oltaru Presv. Srca Isusova!
  • RADOVI na župnom uredu su u punom jeku, i Bogu hvala sve ide prema okvirnom planu kao što možete vidjeti, sanacija dimnjaka je završila!
  • ORGULJE su u obnovi te je kor zaključan dok se radovi ne završe!