OGLASI TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – MARUŠEVEC

 

Image result for vrč na bunaru

Jesam li dao kome čašu hladne vode?

02.07. 2017. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Oton

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – zbor mladih – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Vika Ivančević

2. Izidor, Marija, Tomo, Josipa(ž) i Stjepan Posavec – Terezija, Franjo i Zvonimir Benkus

11.00.h.- Maruševec – zbor odraslih + 1. Ivan i Ema Makovec, Cvetko, Ljuba, Josipa(ž) i Ivan Kukec, Katarina Peharda, Biserka

Damjanić i Marko Klapša – daje obit. Stjepana Makovec

  1. Danica i Stjepan Vrbnjak te Barbara Ružić – daje kći Kristina
  2. Josip Pujić, Branko i Cecilija Marčec te Josipa(ž), Ivan Stanko – daje ob. Zdenka Pujić

03.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Toma

18.00.h. – Maruševec + Ana , Verona i TomoVusić, Monika i Silvestar Jagarinec, te Marija Koren – daje obitelj

04.07.

utorak

(Ze)

Sv. Elza

17.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

18.00.h. – Maruševec + Dragica Benkus

05.07.

srijeda

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod

07.00.h. – Maruševec + Slavko Herink – daju Josip i Vlado

06.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Suzana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

07.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Vilko

19.00.h. – Maruševec + Toni Matijašec – daje sestra Mirjana

19.30.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

08.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Priska

07.00.h. – Maruševec + Vilko, Andrija i Vika Cmuk te Vika, Janko i Slavko Martinčević – daje Marija

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5. – 10. godina

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

09.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan, Dragutin i Agata Lazni

2. Kokotec Terezija i Vera – Marijan i Terezija Špernjak – Đurđica Suljić – svi + iz ob. Vrbec Ivana i Andrije Posavec

11.00.h.- Maruševec + 1. Tomica Jambrešić

  1. Draga (ž) Čehok – daje obitelj
  2. Mirko i Milka Lukaček, Anica Mihalić, Katica Guzovski i Tomo Prešovar – daje Katarina Prešovar
  • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
  • HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ – naše župe bilo bi 26.08.2017. u subotu! Cijena karte je 140,-kn za puni autobus. Od danas možete se početi prijavljivati na župnom uredu!
  • HODOČAŠĆE biciklima je otkazano budući da se prijavilo samo dvoje zainteresiranih!
  • HVALA g. Dragu Hudek koji nam je dao kamion i bager da smo mogli odvesti smeće u “Ivkom”! Hvala osobama na javnim radovima koji su pomogli natovariti kamion kao i očistiti okoliš gdje je bio vočnjak! Hvala “Udrugi branitelja Maruševec” koja se odazvala te je sortirala otpad u “Ivkom-u” kao i gospodinu Kišićek!
  • MATERIJAL potreban za radove je stigao, te ako Bog da lijepog vremena radovi će od sutra krenuti!