Oglasi peta vazmena nedjelja – Maruševec

 

 

Image result for ja sam put istina i život

Kakav je moj put, što je moja istina, tko je moj život?

14. 05. 2017. PETA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Matija

Sv. Mise:10.00.h.- zbor mladih – Maruševec – za sve prvopričesnike – PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI

15.05.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Izidor

17.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

18.00.h. – Maruševec + Slavko Kukec – daje obit. Kukec

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

16.05.

utorak

(Bi.)

Sv. Cvjetko

15.00.h. – Maruševec–Ločanjak – graničar s djecom od 1.-4. raz.

16.00.h. – Maruševec – ministrantski susret

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec; Vilko Kundija, Stjepan Borak; ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje obit. Vrbanec

Nakon mise – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

17.05.

srijeda

(Cr.)

Sv. Heraklije

16.00.h. – Maruševec – Ločnjak – graničar s djecom od 5.-8. raz.

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + 1. Slava Ljubičić – daje ob. Ljubičić

       1. Slava Korpar – daje sin Andrija

18.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Venancije

18.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

19.00.h. – Maruševec + Andrija, Slava i Ivan Buden; Vilko i Marija Štrlek; Jura, Anđela i Joža Varga te Tomo Vizjak – daje ob. Štrlek

19.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Rajko

06.30.h. – Maruševec – svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

19.00.h. – Maruševec – proba zbora odraslih

19.30.h. – Maruševec – proba zbora mladih

20.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Lidija

06.30.h. – Maruševec – Svibanjske pobožnosti

07.00.h. – Maruševec + Marija Možanić – daje zet Juraj Vrbanec

13.00.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – susret djece od 5.-10. godina

18.00.h. – Maruševec – susret mladih

21.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Eugen

Sv. Mise: 07.30.h.- zbor mladih – Maruševec – župna misa

09.30. – Druškovec + 1. Draga Herceg, 2. Štefanija Kovačić Popek, 3. Na čast M.B.B., i Presvetom Srcu Isusovu za ozdravljenje, 4. Stjepan i Josipa Novoselec, 5. Slavko i Stjepan Vrbec, 7. Herceg Ljuba i Pavao, 6. Vizec Stjepan i Jagica, 7. Peček Ivka, Franjo, Terezija i Vinko, 8. Vlado Herceg

11.00.h. – zbor odraslih – Maruševec + 1. Andrija i Anđela Peharda i rodit, obit. Špiranec, Juraj i rodit. Makovec, 2. Josip Kanjir, 3.Dragica Možanić, Branko i Anđela Štrlek – daje Josip Možanić

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite.
 • SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: Tomica Benkus, sin Ivana i Štefanije r. Kiđemet, r. 27.01.1985., u Varaždinu iz Grede 19., župa Maruševec i Laura Galović, kći Josipa i Vesne r. Ljubić, r. 19.06.1990., u Zagrebu iz Bedenca 251., župa Kamenica. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 10.06.2017. u Kamenici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – kao i svake godine bit će na blagdan Duhova, te se možete prijavljivati na župnom uredu koji želite hodočastiti autobusom još ovaj tjedan!
 • HODOČAŠĆE naše župe M.B.B. – PJEŠICE bit će u subotu dan prije “Duhova” također molim Vas da mi se javite još ovaj tjedan, koji planirate ići da znamo sve rasporediti!
 • DJECA koja idu od 1-8. razreda moraju imati pratnju roditelja bilo da hodočaste pješice ili autobusom, dok srednjoškolci moraju donijeti ako nemaju pratnju potpisanu izjavu da oslobađaju župu i župnika od svake odgovornosti! Oni koji idu pješice ako se žele vratiti u subotu moraju si organizirati prijevoz u subotu do doma, a koji bi ostali prespavati sa subote na nedjelju mogu se vratiti drugi dan sa autobusima. Koji planiraju prespavati nek si uzmu vreće za spavanje!