DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.09. 2021.  DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU –  Sv. Kuzma
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Damir Gazdić i ob. Gazdić te Ivek Canjuga – daje ob. Gazdić

11.00.h. Maruševec + Vilko i ob. Mavrek, Juraj, Draga(ž) te ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Gabrijela(ž) i Franjo Kučar, Dragica i Tomo Oreški te Vilko Vrbanec – daje Jagica Mavrek

27.09.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Vinko Paulski 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Jurica Masten, Stjepan i ob. Masten – daje Terezija

28.09.

Utorak

(Ze.)

Sv. Vjenceslav 18.00.h. – Maruševec  + Josip Jug, ob. Ščuric, Jug i Matijašec – daje ob. Ščuric
29.09.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  + Miroslav i Stjepan, Draga(ž) i Slavko Matijašec, Josip Malčec te August i Marija Foder – daje Brankica Matijašec

30.09.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Jeronim 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Herceg Josip, Franjo i Bara te Ivan i Kata Tolić – daje Smiljanka Herceg

18.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

01.10.

Petak

(Bi.)

Sv. Terezija od Djeteta Isusa 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. – Maruševec – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

18.00.h. – Maruševec  + Mirjana Vitasović – Grandić, Boris Vitasović, ob. Grandić, Nikola i Nadja te ob. Trani Đina, Pjero i Silvano – daje Vesna Rajšić

02.10.

Subota

(Ze.)

Sv. Kleofa 17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA –  1. Juraj, Tomo i Zlata Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda, te Anka i Stjepan Špoljar – daje Marija

2. Ob. Tomašek, Šimek, Buhin, Đuras, Brežnjak, Kundija, Kolar i Ana Cmuk – daje Katica Tomašek

3. Andrija Kolenko i ob. Kolenko, ob. Matijašec i Jug te Slavko Posavec-Kovač – daje ob. Kolenko

4. Bosak Stjepan, Novosel Ankica, Banec Stjepan, Anka, Terezija, Alojz i Tomo – daje ob. Banec Vladimira

5. Dragutin Tomašek i ob. Tomašek, Josipa(ž) Orsag, Stjepan, Stjepan i ob. Orsag – daje Bara Tomašek

6. Vikica i Slavko Horbec te Pepica i Vilko Breški – daje ob. Horbec

7. Verona Korpar, Ljubica Pavleković te Jelica Štefanec – daje ob Horbec

Nakon Sv. Mise – LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – krunica i litanije

03.10.

Nedjelja

(Ze.)

 

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Svjetlana

PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

08.30.h. – Budnica „Kuburaške udruge Maruševec“

10.00.h. – Svečano otvorenje „10. Sajma v Maruševcu“

11.00.h. Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik

Za sve žive i pokojne članove „Kuburaške udruge Maruševec“

Pjevanje na misnim slavljima predvodi gđa. Marijana Gašparić sa „Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca“ i sa „Zborom odraslih iz Maruševca“  g. Kristijan Cesar sa „Zborom mladih iz Maruševca“ a misno slavlje predslavi domaći župnik Krunoslav Milovec

12.15.h. – Zajednički nastup kuburaških udruga

Kao i svake godine „Sajam v Maruševcu „ organizira „Kuburaška udruga Maruševec“ te na taj način obilježavamo i župni blagdan „Čiselske nedele“ uz domaće izlagače sudjeluje 20. udruga i OPG-a iz Varaždinske Županije te 10-tak prijateljskih kuburaških udruga! Pozvani smo svi uz pridržavanje epidemioloških mjera!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         POLA SATA PRIJE SV. MISA U ČETVRTAK, PETAK, SUBOTU I NEDJELJU IMATE PRILIKU ZA SV. ISPOVIJED ISPRED ULAZA U SAKRISTIJU!

·         SANACIJA TEMELJA I IZRADA DRENAŽE oko župne crkve je završila! Izvođač radova bila je tvrtka „TTG“ iz Donje Višnjice dok je nadzor vodio prof. Matija Orešković! Cijena izvedenih radova iznosila je 40.448,75-kn te je isti iznos već uplaćen na račun izvođača radova!

·         OVIH DANA započela je sanacija stepenica u župnoj crkvi također radove izvodi tvrtka „TTG“ IZ Donje Višnjice te će te o cijeni radova biti izvješteni po okončanoj situaciji!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE: U MEĐUGORJE bit će: 22.10. uvečer polazak, 23.10.bili bi u Međugorju  i 24.10. vratili bi se uvečer kućama! Cijena karte je 430,-kn! U cijenu je uključen prijevoz, večera i doručak te spavanje u Međugorju! AUTOBUS JE PUN I MJESTA VIŠE NEMA!