PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

28.11. 2021.  PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Jakov
Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 08.45.h

09.00.h. – Jurketinec + Jakob i Bara Fluks, Milan, Antun i Franciska Kliček, ob Vincek i Posavec – daje Barbara Kliček

Nakon sv. Mise – Jurketinec ispred crkve izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 10.45.h

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga, djeca i unuci

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 13.00.h

29.11.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Svjetlana 06.00.h. – Maruševec + Kata Kovač te ob. Kovač i Kolar – daje obitelj

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.d.

30.11.

Utorak

(Cr.)

Sv. Andrija 06.00.h. – Maruševec + Andrija, Stanka(ž) i Antun Miholić, Anđela(ž), Cvetko, Mirko i Klara Kumrić te ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.a.

01.12.

Srijeda

(Lju.)

 

Sv. Natalija

06.00.h. – Maruševec + Vlado i Kristina Kos-Harjač – daju djeca

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.b.

02.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Blanka 06.00.h. – Maruševec + Marija Kolenko – daje suprug Josip

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.c.

03.12.

Petak

(Bi.)

Sv. Franjo Ksaverski 06.00.h. – Maruševec – na nakanu jedne osobe

06.45.h. – 08.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

04.12.

Subota

(Lju.)

Sv. Barbara 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – ispred „starog farofa“ – prilika za sv ispovijed

17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Marija Korpar – daje ob. Ivana Korpar

2. Bosak Stjepan i Katarina, Izidor Šipek, Jana i Andrija Kranjc te Štefica Panić – daje ob. Bosak

3. Kolenko Marija, Bara i Stanko, Gašparić Stjepan, Slavica, Slavko i Draga te Alojz Peić i Ivan Kunić – daje ob. Kolenko

4. Stjepan, Slava i Andrija Tomek, Luca Batista te ob. Tomek i Batista – daje Janja Tomek

5. Slavko Škarika i ob. Škarika, Vladimir Posavec i ob. Posavec – daje Ema Škarika

6. Franciska i Dragutin Možanić – daje sin Vilko

7. Marko i ob. Jambrešić, Buden i Pajtak, Slavko Žiher te Katica i Ivan Makovec – daje obitelj Jambrešić

8.Veronika i Drago Marčec, ob. Ivančević Anka, Agata, Dragutin, Marčec Ivan, Mario i Verica – daje ob. Marčec

9. Vjekoslav, Ema, Pavao i Roza Peharda, Bahun Draga(ž) i Karlo, Tot Mijo i Đurđica – daje sin Josip

10. Mirko i Štefanija Korpar – daje obitelj

11. Juraj, Agata i Franjo Vincek, Ivan i Josip Kišić te ob. Kišić – daje obitelj

12. Franjo i Ivan Ciglar – daje obitelj

13. Mikačić Štefa(ž) i Stjepan te Leskovar Slavko – daje Draženka Leskovar

05.12.

Nedjelja

(LJu.)

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Saba

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Marino, Zvonko, Franjo i Josipa(ž) Martinčević, Barica i Ivan Šarko, Wolfgang Kramme i Franjo Belcar

11.00.h. – Maruševec + Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec – daje supruga Katica Ivančević

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         MISE ZORNICE svaki jutro u 06.00.h. Pripremamo se za Božić! Prije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed, vani ispred crkve! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Isto tako Sv. Mise će se zapisivati od ponedjeljka kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         ISPOVIJED BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA – bit će idući tjedan, zato Vas molim da mi prijavite kroz ovaj tjedan koga treba obići da bih idući tjedan sve mogao organizirati! Prijaviti možete telefonski u uredovno vrijeme! Ili kod zvonara!

·         DANAS SU IZBORI ZA PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE NAŠE ŽUPE PA VAS POZIVAM DA DOĐETE I GLASATE!

·         IDUĆA NEDJELJA JE NEDJELJA KADA PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA ŽUPNI CARITAS – tko želi na sv. Misu može donijeti po jedan  prehrambeni artikal kojega će kod dolaska staviti ispred oltara!  Na taj način pomoći ćemo bližnjima u nevolji, te ćemo te artikle staviti u pakete obiteljima

kojima je potrebna pomoć!!

TRIDESET ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

21.11. 2021.  TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – NEDJELJA KRISTA KRALJA – Sv. Mavro
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Martin, Josip i Josipa(ž) Martinčević-Gregurin, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija i Zita i ob. Martinčević, Ignac, Verona i Danko Belcar, Vera Martinić i Zlatko Čavlović

11.00.h. – Maruševec + Hrgarek Mirko, Stanko i Ema, Gregur Mirko, Josipa(ž), Eva, Josip Korpar, Stjepan Podbojec, Vlado i Milica Štibrić – daje ob. Hrgarek

22.11.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Cecilija 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec –  vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne pjevače naše Župe

23.11.

Utorak

(Ze.)

Sv. Klement 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – Maruševec – Anđela i Andrija Rožman – daju sin i kći

24.11.

Srijeda

(Cr.)

 

Sv. Andrija Dung-Lac

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.00.h. – Maruševec + Juraj Breški i rod. Breški, Stjepan Cerjan i rod. Cerjan – daje Štefanija Breški

17.30.h. – 18.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

25.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Katarina 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Josip Lončar, ob. Fiškuš, Lovro, Ana, Vjekoslava(ž), Ivanka, Anastazija, Đurđa, Josip, Božica, Marinko i Stjepan – daje obitelj

17.30.h.- Maruševec – klanjanje pred Presvetim

26.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Konrad 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Štefica Fogec, ob. Fogec, Stjepan i Anka Putarek, Josip Herceg i ob. Petra Gregur – daje Josip Fogec

27.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Maksim 17.00.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA MISA + 1. Tomo i Agata, Marija, Marica i Anica Presečki te Vladimir i Agata Gazdić

2. Žlibar, Veronika, Slavko, Viktorija te Ana i Zlatko Kračun – daju Ljiljana i Zdravko

ZA VRIJEME SV. MISE 50. GODINA BRAKA SLAVE BRANKO PRESEČKI I VIKTORIJA R. GAZDIĆ KOJIMA UJEDNO ČESTITAMO I ŽELIMO OBILJE BOŽJEG BLAGOSLOVA!

Nakon sv. Mise – Jurketinec ispred crkve izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 19.00.h

28.11.

Nedjelja

(LJu.)

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Jakov

Sv. Mise: 07.00.h.- Maruševec – župna misa

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 08.45.h

09.00.h. – Jurketinec + Jakob i Bara Fluks, Milan, Antun i Franciska Kliček, ob Vincek i Posavec – daje Barbara Kliček

Nakon sv. Mise – Jurketinec ispred crkve izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 10.45.h

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga, djeca i unuci

Nakon sv. Mise – Maruševec ispred starog farofa izbori za pastoralno i ekonomsko vijeće naše Župe do 13.00.h

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·        KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·        IZBORI u našoj Župi za predstavnike pastoralnog i ekonomskog vijeća bit će na prvu nedjelju adventa, iduće nedjelje 27 i 28.11.2021, prema rasporedu kao što piše na listiću, poslije Sv. Misa! Svaki župljanin koji pristupi izborima na  listi pastoralnog vijeća moći će zaokružiti 9 kandidata, te također na listi ekonomskog vijeća moći će zaokružiti 8 kandidata! Molimo za naše kandidate i Župu da možemo napredovati u daljnjem rastu! Pozivam nas da izađemo na izbore!

·        OKO CRKVE postavljena je skela te su svi prolazi zatvoreni te Vas zato molim da u crkvu ulazite na ulaz koji se nalazi od strane glavne ceste! Hvala!

·        HVALA obiteljima Štefanec i Gajski na svijećama za adventski vijenac!

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

14.11. 2021.  TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Laurencije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +  1. Maruševec Tomo, Vjekoslava, Gabrijel, Zorica, Dragica i ob. Maruševec, Habunek Josip, Marija i ob. Habunek

11.00.h. – Maruševec + Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec i Hanžek – daje ob. Inkret

15.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Albert 07.00.h. – Maruševec + Katarina i Slavko Peharda, Ob. Peharda i Makovec, Biserka Damjanić, Ana i Ivan Ivačić, Ob. Ivačić Gregur – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.d.

16.11.

Utorak

(Ze.)

Sv. Gertruda 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.a.

17.00.h. – Maruševec – sastanak pastoralnog vijeća naše Župe! Molim vijećnike da se odazovu!

18.00.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe! Molim vijećnike da se odazovu!

17.11.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Elizabeta

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike 3.b.

17.00.h. – Maruševec – paljenje svijeća uz stepenice prema crkvi

18.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Roman 08.00.h. – Maruševec + preminuli i poginuli Hrvatski branitelji te sve civilne žrtve i stradalnike Domovinskog rata

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.c.

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

19.11.

Petak

(Ze.)

Sv. Janja Župnika nema
20.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Edmund 17.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA MISA + 1. Marija i Ivan Kapljić, Vera i Janko Kolenko, Josip Kanjir, Miroslav Hrgarek, Tomo i Izidor Cupar te ob. Cupar – daje obitelj

2. Božidar, Anđela(ž) i Dragutin Novoselec, ob. Novoselec, Mladen Bregović i ob. Bregović te Nada Geci – daje obitelj Jakopec

3.Augustin i Dragica Šagi, p. Bono Šagi i ob. Šagi, Tomo, Stjepan, Izidor i Ema Kralj, ob. Kralj te Damir Teklić – daje Zdenka

4. Makovec-Diak Marija, Pavao i Mladen – daje Nataša Žlibar s obitelji

5. Nada Vlahović, Vinko Petriš, Karlo Jagata-Kliček, Vilko Mavrek, Katica i Jakov Mihelčić, Boris Buden te Tomo i Eva Korpar – daje ob. Vlahović

6. Ob. Bahun, Ignac, Zlata, Josip, Bara, Slavko i Terezija te Sekelj Josip i Marija – daje Ivan Bahun

7. Antolić Stjepan te Marija i Josip Grilek – daje obitelj

8. Štulac Marijan, Bosilj Katarina, ob. Kolarić i Bosilj – daje ob. Kolarić

9. Josip, Marko, Juraj, Terezija, Slavko, Slava i Draga (ž) Bosak te Ivan i Ana Premuž – daje Ružica Bosak

10. Ob. Kumrić Branko i Vika, ob. Korpar Stjepan i Ljubica, ob. Pintarić Ana i Ivan, ob. Orsag, Gonzi Barica te ob. Rogina Marija i Željko – daje ob. Juraja Kumrić

21.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

NEDJELJA KRISTA KRALJA

Sv. Mavro

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Martin, Josip i Josipa(ž) Martinčević-Gregurin, ob. Martinčević-Gregurin, Andrija i Zita i ob. Martinčević, Ignac, Verona i Danko Belcar, Vera Martinić i Zlatko Čavlović

11.00.h. – Maruševec + Hrgarek Mirko, Stanko i Ema, Gregur Mirko, Josipa(ž), Eva, Josip Korpar, Stjepan Podbojec, Vlado i Milica Štibrić – daje ob. Hrgarek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         IZBORI u našoj Župi za predstavnike pastoralnog i ekonomskog vijeća bit će na prvu nedjelju adventa! Župnik sastavlja listu na kojoj će biti imena kandidata posebno za ekonomsko vijeće a posebno za pastoralno vijeće naše Župe! Svaki župljanin koji pristupi izborima na svakoj listi moći će zaokružiti 5 kandidata! Izborno mjesto bit će ispred starog farofa u Maruševcu subota 27.11. 2021. od 16.30.h. – 18.30.h i nedjelju od 07.00.h. – do 13.00.h.

·         OKO CRKVE postavljena je skela te su svi prolazi zatvoreni te Vas zato molim da u crkvu ulazite na ulaz koji se nalazi od strane glavne ceste! Hvala!

·         17. i 18.11.2021 – OBILJEŽAVAMO DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA, ŠKABRNJE I DOMOVINSKOG RATA – dođimo u srijedu zapaliti svijeću a u četvrtak na Sv. Misu!

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

07.11. 2021.  TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Engelbert
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +  Snježana, Andrija i Danko Martinčević – daje suprug

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda i ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV.HUBERTA

08.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Gracija 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike 8.d.

17.00.h. – Maruševec  +  Vjekoslava(ž), Antun i Zdravko Kolenko – daje obitelj

09.11.

Utorak

(Bi.)

Godišnjica posvete Lateranske bazilike 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.a.

17.00.h. – Maruševec  +  Grgec Darko, Ignac i Marija, Jambrešić Marija i Juraj te Korpar Dragutin – daje Marija Grgec

10.11.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Leon Veliki

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za krizmanike 8.b.

17.00.h. – Maruševec  + Kokotec Stjepan i rod. Kokotec, Cupar Marija, rod. i ob. Cupar , Breški Vlado, Majhen Nada te Šagi Mirko i Štefica – daje Štefica

11.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Martin Tourski 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec –  vjeronauk za prvopričesnike 3.c.

17.00.h. – Maruševec  +  Na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

17.30.h. – Maruševec – KLANJANJE

12.11.

Petak

(Cr.)

Sv. Jozafat Kuncević 16.00.h. – 16.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec  + Josip, Đurđica i Milan Maruševec, Stjepan, Marija i Ivan Hainž, Pavao i Anica Možanić – daje ob. Maruševec-Možanić

13.11.

Subota

(Ze.)

Sv. Stanislav 17.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA MISA + 1. Ob. Petriš i Bančić – daje Bančić Katarina

2. Pepa i Stjepan Bančić te Božica Ražnjević, Stanko Eršegović i Stanko Belcar – daje Đurđica Bančić

3. Marija, Franjo i Pavao Belcar, Jaga i Marko Hercg-Žutki – daje obitelj

4. Dragan i Mato Kelemen – daje obitelj

14.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Laurencije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +  1. Maruševec Tomo, Vjekoslava, Gabrijel, Zorica, Dragica i ob. Maruševec, Habunek Josip, Marija i ob. Habunek

11.00.h. – Maruševec + Ob. Inkret, Benkus, Posavec, Punčec i Hanžek – daje ob. Inkret

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE!

·         KALENDARI ZA 2022. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 10,-kn a jednolisnih 2,-kn!

·         VJERONAUK JE U ČETVRTAK IZNIMNO ZA PRVOPRIČESNIKE 3.C RAZREDA A ZA KRIZMANIKE PO RASPOREDU!