NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

26. 05. 2024. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Filip
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa
09.30.h. – Maruševec + Andrija i Anđela Peharda i rod. Peharda, Ivan i Katarina Špiranec i rod. Špiranec, Anka, Stjepan i Dragica Špoljar i Juraj Makovec te rod Makovec – daje Dragutin Peharda
11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Kunić Ivan, ob Kunić, Borak Brankica i ob. Borak – daje Emilija 2. Dragutin i Štefanija Banec, Ivan i Marija Ris, Ljubica Kundija, ob. Kumrić, Banec, Ris, Buljan, Vlahović i Križanić – daje Marija Kumrić 3. Stjepan, Valent i Anđela Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo Hanžek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić 4. Bara i Ivan Fogec, Miljenko i ob. Rožman, Ivan i Rok Leljak te Barica, Juraj, Darko i Kata Gašparić – daje Štefica Rožman 5. Klen Josip i Pepa – daje obitelj 6. Sekačić-Matišak Ivan, ob. Sekačić-Matišak, Vrbanec Andrija, Borak Slavica i Ferdo, Križnjak Marko te ob. Kušen – daje ob. Sekačić
27.05. Ponedjeljak (Ze.)Sv. JulijeŽUPNIKA NEMA
28.05. Utorak (Ze.)Sv. German07.00.h. – Maruševec + Juraj i Vjekoslava (ž), Slavko i Zita Peharda te ob. Jambrešić – daje obitelj (za vrijeme mise moli se časoslov)
08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
29.05. Srijeda (Ze.)Sv. Euzebije17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Božica Martinčević-Mikić – daje suprug Mirko sa sinovima
30.05. Četvrtak (Bi.)SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE Dan državnosti R.H.08.00.h –  Maruševec – KRIŽ KOD DVORCA MARUŠEVEC – ZA DOMOVINU TE POGINULE I PREMINULE HRVATSKE BRANITELJE
10.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga(ž) i Slavko Gašparić, Anđela(ž) i Alojz Pejić, ob. Hošnjak, Stolnik i Cerjan – daje ob. Kolenko 2. Ob. Vrbanec, i Kipa – daje ob. Vrbanec-Kipa i Kipa 3. Marijan, Ivan i ob. Kos te ob. Herceg – daje obitelj 4. Fiškuš Lovro, Ana, Vjekoslava(ž), Ivanka, Anastazija, Božica i Josip te Josip Lončar – daje ob. Lončar 5. Tomašek Josip, Stjepan i Tomašek-Lovrek Anka 6. Petar i OB. Peharda, Anđela(ž) i Andrija Glavica, Mirko, Stanko(ž) i Matija Bahun te Dragica Hrgarek – daje ob. Glavica
Za vrijeme mise u 10.00.h., bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine. Djeca koja žele sa laticama neka dođu, posebno pozivam ovogodišnje prvopričesnike jer ovo je na poseban način njihov blagdan! UZ PRESVETO ĆE IĆI KAO I PROŠLE  GODINE  STRAŽA SV. JURJA KOJA DJELUJE U SKLOPU „KUBURAŠKE UDRUGE IZ MARUŠEVCA
31.05. Petak (Bi.)  Pohod B.D.M. Elizabeti Sv. Petronila08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. –  Maruševec + Šimunić Luca, Josip, Anđa i Jozo, Nađ Lucija, Stojanović Jakov, Kapitanović Mato te Miletić Marijan i Janja
01.06. Subota (Cr.)Sv. Justin07.00.h. – Maruševec – na nakanu
02.06. Nedjelja (Ze.)DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. MarcelinSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Franjo, Anka, Ivan i Josip Herceg – daju kći i sestra Đurđa
11.00.h. – Maruševec + Josip i Bara Korpar, ob. Papec, Korpar, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE AUTOBUSOM : NA TRSAT bit će 08.06.2024., poslije Trsata ide se u Novi Vinodolski! Cijena karte bit će 27,-eura. Kartu možete kupiti u uredovno vrijeme na Župnom uredu! Autobus br. 1. je pun, te je otvoren autobus br.2. U autobusu br. 2 ima još 4., mjesta te karte možete nabaviti u uredovno vrijeme!
HOD ZA ŽIVOT –  građanski pokret za zaštitu života od začeća do prirodne smrti, ove se godine održava u 15 hrvatskih gradova – a u Varaždinu u subotu, 8. lipnja. Okupljanje je u 10:30 na Starom gradu. Ispred crkve su volonteri Hoda za život kod kojih možete nabaviti majice u ovogodišnjim bojama kao i ostale promotivne materijale i tako financijski poduprijeti organizaciju Hoda.

NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICE – OGLASI – MARUŠEVEC

19. 05. 2024. NEDJELJA – DUHOVI – PEDESETNICA – Sv. Urban
Sv. Mise: 11.00.h. – Maruševec + ob. Šimek i Peharda – daje obitelj
18.00.h. – Maruševec + Ljubek Ljerka i Stanko, Ferenčina Terezija, Josip i Rafael te Čehok Slavica i Izidor – daje obitelj Ferenčina
05.30.h. – POLAZAK AUTOBUSA PO AUTOBUSNIM STANICAMA NA HODOČAŠĆE M.B.B.
08.15.h. Po dolasku na Mariju Bistricu zajednička ulazna procesija! Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed
09.00. h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji
11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa  – vani
14.00.h. Euharistijsko klanjanje u bazilici Majke Božje Bistričke
15.00.h. Nađemo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija
20.05. Ponedjeljak (Bi.)DUHOVSKI PONEDJELJAK Marija Majka Crkve18.00.h. – Maruševec + Evačić Marijan, Matija i Nadica, Kolačko Vladimir, Kukec Joža i Dragutin te Dregarić Antun i Marta – daje Slavica Evačić s obitelji
21.05. Utorak (Ze.)Sv. Kristofor17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Marija, Stjepan, Monika i Juraj Letina-Pavlič, Terezija i Ivan Štrlek te Marija Martan – daje obitelj Martan(za vrijeme mise moli se časoslov)
22.05. Srijeda (Ze.)Sv. Rita17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec – na čast Srcu Isusovu i Marijinom te Duhu Svetomu
23.05. Četvrtak (Ze.)Sv. Krispin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.30.h. – Jurketinec  – molitva krunice (predvode vjernici)
18.00.h. – Jurketinec – na nakanu
24.05. Petak (Ze.)  Sv. Justin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.30.h. – Jurketinec  – molitva krunice (predvode vjernici)
18.00.h. –  Jurketinec – na nakanu
25.05. Subota (Bi.)Sv. Beda16.30.h. – Maruševec – krštenje
17.30.h. – Jurketinec  – molitva krunice (predvode vjernici)
18.00.h. – Jurketinec – 1. Ivan, Rok i ob. Leljak – daje Marija Leljak 2. Agata i Franjo Letina, Josip Klepač, ob. Kanić i Verica Cafuk 3. Marija i Juraj Novak, Ana, Barica, Mladen i Dragutin Zrinski te Ivan i Anđela Zgrebec – daje ob Novak
26.05. Nedjelja (Bi.)NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA
Sv. Filip
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa 09.30.h. – Maruševec + Andrija i Anđela Peharda i rod. Peharda, Ivan i Katarina Špiranec i rod. Špiranec, Anka, Stjepan i Dragica Špoljar i Juraj Makovec te rod Makovec – daje Dragutin Peharda 11.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Kunić Ivan, ob Kunić, Borak Brankica i ob. Borak – daje Emilija 2. Dragutin i Štefanija Banec, Ivan i Marija Ris, Ljubica Kundija, ob. Kumrić, Banec, Ris, Buljan, Vlahović i Križanić – daje Marija Kumrić 3. Stjepan, Valent i Anđela Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo Hanžek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić 4. Bara i Ivan Fogec, Miljenko i ob. Rožman, Ivan i Rok Leljak te Barica, Juraj, Darko i Kata Gašparić – daje Štefica Rožman 5. Klen Josip i Pepa – daje obitelj 6. Sekačić-Matišak Ivan, ob. Sekačić-Matišak, Vrbanec Andrija, Borak Slavica i Ferdo, Križnjak Marko te ob. Kušen – daje ob. Sekačić
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA : Ako netko želi sudjelovati i ispeći kolače za taj dan neka se javi gospođi Božici Inkret na mob: 091/173-9363SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE AUTOBUSOM : NA TRSAT bit će 08.06.2024., poslije Trsata ide se u Novi Vinodolski! Cijena karte bit će 27,-eura. Kartu možete kupiti u uredovno vrijeme na Župnom uredu! Autobus br. 1. je pun, te je otvoren autobus br.2. Ukoliko se autobus br. 2 popuni onda ide ukoliko ne novac se vraća!
TRODNEVNICA U JURKETINCU : četvrtak, petak i subota prilika da se duhovno pripremimo za Blagdan Presvetog Trojstva!
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Nino Brezovec sin Mladena i Marije r. Seretinek., rođ. 10.08.1998., u Varaždinu iz Jerovec 141., Župa Kamenica i Petra Milec, kći Vinka i Đurđice r. Belcar., rođ. 17.09.1992., u Varaždinu iz Novaki 128, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 07.06.2024., u Kamenici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
KOVANA VRATA NA ULAZU u župnu crkvu Sv. Jurja postavili smo ovih dana! I sad se crkva može provjetravati tokom dana te vjerujem da ćemo na ovaj način isušiti još uvijek mokre zidove! Nacrt za izradu vrata izradio je preč. Mario Kopjar, pročelnik ureda za liturgijski pastoral i sakralnu arhitekturu Varaždinske biskupije! Vrata je izradila tvrtka „ Zavarivanje Hanžek“ iz Grede te smo izradu isplatili u iznosu od 3.562,50- eura!
U ČETVRTAK su nam vraćene još dvije obnovljene knjige! Te smo potpisali novi ugovor sa g Velimir Mikac, te su predane na obnovu nove dvije knjige iz naše župne knjižnice! Vrijednost obnove dviju knjiga, kao i potpisanog ugovora iznosi 6.567,53-eura, koje ćemo uplatiti po završetku obnove!

SEDMA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

12. 05. 2024.  SEDMA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Leopold
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Ob. Koščak, Buden Jaga i Andrija te ob Mihalić – daje ob. Kumrić
11.00.h. – Maruševec + Mato Lončar i ob. Lončar, Tomo i Eva Ivančević, Tomo i Agata Šimek te Ema i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar Ujedno za vrijeme mise 50. god. braka slave Mirko Osterman i Biserka r. Cikač Milodar koji se danas prikupi ide za izgradnju svetišta Sv. Leopolda Mandića u Koprivnici!
13.05. Ponedjeljak (Bi.)Sv. Servancije18.00.h. – Maruševec + Biserka Damjanić, Ema, Ivan, Stjepan i Marija Makovec, ob. Lazar, Bara i Tomislav Hrgar, Kata i Slavko Peharda, Stjepan, Slavica i Štefa(ž) Kolenko – daje Dragutin
14.05. Utorak (Cr.)Sv. Matija – apostol17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, rod. Vrbanec, Kundija Vilko, Borak Brankica i Stjepan, ob. Hanžek te Barica i Adam Podbojec – daje ob. Vrbanec (za vrijeme mise moli se časoslov)
15.05. Srijeda (Bi.)Sv. Izidor17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Izidor Mesec i Cirila Šalamon – daje Boris Mesec
16.05. Četvrtak (Bi.)Sv. Ivan Nepomuk17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Dragica Možanić te Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj
17.05. Petak (Bi)  Sv. Paškal08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Štrlek Franjo i rod. Stjepan i Slavica Štrlek – daje obitelj
21.00.h. – Maruševec – parkiralište – polazak pješaka na Hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj
18.05. Subota (Bi.)Sv. VenancijeHODOČAŠĆE PJEŠAKA M.B.BISTRIČKOJ
19.05. Nedjelja (Cr.)DUHOVI – PEDESETNICA Sv. UrbanSv. Mise: 11.00.h. – Maruševec + ob. Šimek i Peharda – daje obitelj
18.00.h. – Maruševec + Ljubek Ljerka i Stanko, Ferenčina Terezija, Josip i Rafael te Čehok Slavica i Izidor – daje obitelj Ferenčina
05.30.h. – POLAZAK AUTOBUSA PO AUTOBUSNIM STANICAMA NA HODOČAŠĆE M.B.B.
08.15.h. Po dolasku na Mariju Bistricu zajednička ulazna procesija!
Nakon ulazne procesije prilika za Sv. Ispovijed
09.00. h. Zajednički križni put na bistričkoj Kalvariji
11.00.h. Koncelebrirana Sv. Misa  – vani 14.00.h. Euharistijsko klanjanje u bazilici Majke Božje Bistričke
15.00.h. Nađemo se ispred ulaza u crkvu te slijedi oproštajna procesija
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA : Ako netko želi sudjelovati i ispeći kolače za taj dan neka se javi gospođi Božici Inkret na mob: 091/173-9363
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA MARIJU BISTRICU –  pješaka 17.05.2024., u 21.00.h., nađemo se na parkiralištu te krećemo, ove godine ići ćemo brže kao i prošle godine da izbjegnemo najveće vrućine! Staviti na sebe reflektirajuće prsluke te ponijeti baterije, tko planira prespavati na otvorenom nek ponese vreću za spavanje, povratak kućama je o vlastitom angažmanu! Hodočašće autobusima je 19.05.2024., u nedjelju na blagdan Duhova, autobus kreće u 05.30.h i skupljat će vas po autobusnim stanicama. GREDA, SELNIK, JURKETINEC, BIKOVEC, BILJEVEC, ČALINEC-HUBAR, MEGA – LADANJE , DRUŠTVENI DOM – LADANJE, SEMAFOR – LADANJE, CRKVA – MARUŠEVEC, KORENJAK, BRODAREVEC – GLAVNA CESTA, NOVAKI GLAVNA CESTA, DRUŠKOVEC, KOŠKOVEC, CERJE NEBOJSE! PO DOLASKU U SVETIŠTE ZAJEDNIČKA ULAZNA PROCESIJA TE ĆEMO TAMO DOBITI RASPORED KADA JE KRIŽNI PUT, PRILIKA ZA ISPOVIJED TE SVETA MISA! Tko želi može još kroz ovaj tjedan kupiti kartu, cijena autobusne karte je 10,-eur-a, kartu možete uplatiti u uredovno vrijeme, ima još 8., mjesta
SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!
HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE AUTOBUSOM : NA TRSAT autobusom bit će 08.06.2024., poslije Trsata ide se u Novi Vinodolski! Cijena karte bit će 27,-eura. Kartu možete kupiti u uredovno vrijeme na Župnom uredu!

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

05. 05. 2024.  ŠESTA VAZMENA NEDJELJA – Sv. Hilarije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + Josip Peharda – Božić – Žižek – daju sestra Anica i brat Tomo
10.00.h. – Maruševec – Slavlje prve Svete Pričesti – za sve prvopričesnike i njihove roditelje i obitelji
06.05. Ponedjeljak (Bi.)Sv. Irenej07.00.h. – Maruševec + Branimir i Stanislav Plasajec, Stjepan Patković, Josip Bešvir, Dragan Štrlek, Franjo i Marija Kretić te Draga(ž), Ciril i Stanko Breški – daje ob. Tomislava Plasajec 16.00.h. –  Maruševec – „Stari farof“ – vjeronauk za krizmanike 8. A, B i D., razred
18.00.h. – Maruševec – za vrijeme misnog slavlja susret krizmatelja preč. Antuna Perčić sa krizmanicima i kumovima!
07.05. Utorak (Bi.)Sv. Duje17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Katarina Božić, ob. Božić i Drvarić – daje obitelj ( za vrijeme mise moli se časoslov)
08.05. Srijeda (Bi.)Sv. Arsen17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Ivan, Ema i Josip Štrlek  te Ivan Banfić – daje Marina
09.05. Četvrtak (Bi.)UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO Sv. Lujza16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.30.h. – Maruševec – prilika za Sv Ispovijed 18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA +1. Pavica i Josip Gregur, Ivka i Alojz Posavec, Ob. Posavec, Agata i Toni Seketin, Marija i Josip Štrlek, ob. Biškup, Horbec, Korpar, Fluks i Rožman – daje ob. Stjepana Gregur
2. Stjepan Bukovec i ob. Bukovec, Ema, Slavko i Marija Možanić, Ivan i Verona Cmuk, Slavica i Viktor Kovač, Franjo i Ana Šipek te Vilko i Marica Štrlek – daje ob.
3. Deduš Stanislav – daje supruga s djecom
4. Danijel, Marija, Đuro Nemec, Slavica, Matija i Vinko Cerjan, ob. Cerjan, Anka, Slavko i Stjepan Husnjak, Ines Žganec, Eva Kolar, Franciska Možanić te Pepa i Emica Deduš
5. Rod. Kolar, Terezija i Vladimir te Kundija Stjepan – daje obitelj
6. Ob. Orsag, Tomašek, Stjepan Tomašek-Lovrek – daje Barica Tomašek
7. Josip Kanjir i ob. Kanjir, Vera i Janko Kolenko, Miroslav Hrgarek i ob. Cupar – daje ob. Kanjir
8. Katarina i Tomo Vizjak – daje obitelj
9. Krunoslav Korpar i ob. Husnjak – daje Katarina Korpar
10.05. Petak (Bi)  Sv. Job08.30.h. – 09.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Gradiček Josip, Jaga, Kolarić Mato, Dragica te Ivan – daje Gradiček Vladimir
19.00.h. – Maruševec – generalna proba za Sv. Potvrdu
20.00.h. – Maruševec – ispovijed krizmanika, kumova i roditelja
11.05. Subota (Bi.)Sv. Mamerto10.00.h. – Maruševec + Slavlje podjele Sv. Potvrde u našoj Župi koje nam predslavi i podjeljuje preč. Antun Perčić
17.00.h. – Maruševec – vjenčanje
12.05. Nedjelja (Bi.)SEDMA VAZMENA NEDJELJA Sv. LeopoldSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Jurketinec + Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Ob. Koščak, Buden Jaga i Andrija te ob Mihalić – daje ob. Kumrić 11.00.h. – Maruševec + Mato Lončar i ob. Lončar, Tomo i Eva Ivančević, Tomo i Agata Šimek te Ema i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar Ujedno za vrijeme mise 50. god. braka slave Mirko Osterman i Biserka r. Cikač
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! HODOČAŠĆE M.B. Bistričkoj bit će pješice  17. na 18.05., a autobusom 19.05.2024. Cijena karte je 10.00-eura te je možete kupiti u uredovno vrijeme župnog ureda, ima još 8,-mjesta!
MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA : Ako netko želi sudjelovati i ispeći kolače za taj dan neka se javi gospođi Božici Inkret na mob: 091/173-9363SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije sv. Misa moli se krunica i litanije!IDUĆE NEDJELJE MILODAR koji se prikupi ide za izgradnju župne crkve i svetište Sv. Leopolda Mandića u Koprivnici!