DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

25.06. 2023.  DVANAESTA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Maksim
Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman i ob. Gradiček – daje ob. Kišić

09.30.h. – Nedeljanec

11.00.h. – Maruševec  + Barbara i Vid Fošnar, Josip i Marija Pintarić, Slavko i Marija Posavec te Cvetko i Jana Breški – daje obitelj

26.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Vigilije 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan Peharda– daje obitelj

27.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Ladislav

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Lončarić Banec Josip, Ana i Ivan te Fadiga Katarina – daju sestre Golubić

28.06.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Irenej 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora(ž) i Petar Kretić-Gonzi, Vladimir Kretić, Anka Borogovac, Ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić

29.06.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Slava, Matija, Sidonija i Stanko Korpar, Miroslav i Josip Štrlek, Štefanija i Slavko Vitez te Ema i Vladko Možanić – daje obitelj Korpar

2. Ana, Slavica i Ferdo Borak – daje obitelj

3. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan – daju roditelji

30.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Marcijal

 

07.00.h. – Maruševec + Šimunić Luca(ž), Anđela i Jozo, Kapitanović Mato i Anto, Miletić Janja i Marijan – daje Karlo

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

01.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Aron

 

11.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Vidovec – krštenje

18.00.h. – Maruševec- KUMULATIVNA + 1. Josip Korpar i rod. Korpar, Cupar Tomo, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Milica i Vladimir Štibrić, Josip Tomek-Hudek, Marija i Đuro Valentak, ob. Bahun i Breški – daje Anica

2. Andrija i Kata Benkus, ob. Benkus, Dora Kukec, Petar Čretni te Milan i Miljenko Kuća – daje obitelj

3. Juraj, Zvonko, Marko i Slava Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Slavko i Paula(ž) Hering, Marko, Terezija, Juraj, Josip, Slavko, Petar i Ana Kračun te Jagica Maruševec – daje Marija Pobojec

4. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje ob. Benček

5. Marko, Ljuba i Slavko Križnjak, Ivan, Jakop, Vika i Jela Sekačić, Josip, Katarina i Vesna Bukovec i Slavko Habrka – daje ob. Križnjak

6. Đuro i Slava Ljubičić, rod. Ljubičić i ob. Pižeta – daje ob. Ljubičić

7. Ivan Kralj, Štefanija Lombardi, Anka Borogovac, Imbro, Ljubica, Stjepan, Drago i Mijo Šumiga – daje Bara Kralj i ob. Šumiga

8. Stjepan Kračun – daje Ana Kračun

9. Pernar Stjepan – daje ob Pernar

10. Fiškuš Lovro i Ana, Ob. Fiškuš, Josip Lončar i ob. Lončar – daje obitelj

11. Ob. Šimek, Peharda, Marčec, Ribić i Lazar – daju Ana i Stjepan Peharda

02.07.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Oton

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Gabrijel i Ana Vidaček

11.00.h. – Maruševec  + Gajski Ivan i rod. Gajski, Martinčević Vladimir i rod Martinčević, Rušec Stjepan i Josipa(ž) – daje Ljubica Gajski

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         3. PO REDU DAN OTVORENIH VRATA UDRUGA : 01.07.2023., na Ločnjaku s početkom u 15.00.h. Bit će mnoštvo zabavnog sadržaja uz prisustvo naših udruga!

·         ZAHVAJUJEM UDRUGI ŽENA IZ JURKETINCA – na lijepo organiziranim seoskim dječjim igrana prošlu nedjelju na kojima je nastupila i naša ekipa ministranata! Hvala Vam na Vašem trudu i organizaciji te smo se svi lijepo i ugodno osjećali i sportski natjecali te čestitam svim sudionicama na rezultatima!

·         KOJI TREBATE POTVRDE ILI POSVJEDOČENJA IZ ŽUPNOG UREDA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ MOLIM VAS DA SI IH PODIGNETE DO 02.07.2023., ISTO TAKO KOJI SE PLANIRATE VJENČATI ILI KRSTITI DA SE JAVITE DA RIJEŠIMO POTREBNU PAPIROLOGIJU! HVALA!

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

18.06. 2023.  JEDANAESTA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Marcel
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, Ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec  + Slavko Šimunec – daje supruga

15.00.h. – Jurketinec – DJEČJE SEOSKE IGRE – organizira Udruga žena iz Jurketinca – nastupaju naši ministranti i dječji pjevači pa ih dođimo podržati!

19.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Romuald 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Juraj Krobot-Kukec – daje obitelj

20.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Cvijeta

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač i ob. Popijač – daje kći Ljerka

21.06.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Alojzije 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Draga(ž), i Slavko Matijašec te Šalamun Bara – daju djeca

22.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Paulin 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

23.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Zdenka

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Kolarić Ivan, Mato i Dragica – daje Josip

24.06.

Subota

(Bi.)

ROĐENJE IVANA KRSTITELJA

Sv. Ivan

 

11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Stjepan Viderščak, Robert Vrabec, Ivan Vidaček, ob. Andrije Smodek te Đuro i Marija Pandurić – daje ob Josipa Smodek

2.Štefica, Juraj i Sidika Šagi, te Stjepan Petrinjak – daje ob. Josipa Šagi

3. Lazni Đurđica, Šincek Rok, Slava i Anđela – daje obitelj

4. Bančić Mirko, ob. Bančić, Marija Posavec-Tušek – daje obitelj

5. Ob. Kovačić, Prekupec, Sever, Županić i Krtanjek – daje obitelj

6. Stjepan, Josip, Kristina, Josip i Marija Varga te Ružica i Pavao Vrbanec – daje obitelj

7. Dragica i Dragutin Martinčević, Ljudevit, Danica i Marko Šincek, Juraj, Ljuba(ž), Slavko, Milka i Božica Martinčević, Štefica Šagi i Mijo Bogadi – daje ob. Danijele Martinčević

8. Ivan i Verona Posavec-Malok, Gabrijel i Ana Vidaček te Vjekoslav i Anka Grđan – daje obitelj

9. Ivan i Jelica Inkret, Ivan i Dragica Korpar te Ivan Horbec – daje ob. Inkret

25.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Maksim

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec + Marija i Franjo Kišić, Stjepan, Ana, Josip i Paula Cerjan, Marija Kolenko, Mirko Rožman i ob. Gradiček – daje ob. Kišić

09.30.h. – Nedeljanec

11.00.h. – Maruševec  + Barbara i Vid Fošnar, Josip i Marija Pintarić, Slavko i Marija Posavec te Cvetko i Jana Breški – daje obitelj

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         UGOVORI I SITUACIJA SA GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA SANACIJI CRKVE! Kao što sam već ranije napomenuo Župa Maruševec javljanjem na natječaje od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske dobila je vaučer 16.03.2023., u iznosu od 110.936,70-eura, a kasnije 28.03.2023., za već izvedene a prijavljene radove na natječaju 22.332,50-eura! Dakle sve zajedno 133.269,20-eura Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske isplatilo je do sad na župni račun 22.332,50-eura za izvedene radove, te 41.701,72-eura koji su isplačeni tvrtki Mipcro iz Ivanca, 11.937,50-eura za izradu projekta konstruktivne sanacije obnove zvonika crkve tvrtki Maoring, te 20.632, 50-eura za radove na sanaciji južnog zabatnog zida tvrtki Lepen! Sveukupno 74.271,72-eura iznos koji je uplačen prema izvođačima! Župa Maruševec od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske zatražila je po predanoj dokumentaciji zahtjev za doznakom 36.664,98-eura odnosno preostali iznos, kako bi isplatila tvrtki Mipcro preostale završene radove statičke sanacije zidova župne crkve u Maruševcu u iznosu od 15.599,71-eura, tvrtki Lepen za radobe na sanaciji tornja zvonika 31.986,00-eura te tvrtki Maoring uslugu nadzora nad izvođenjem radova konstruktivne sanacije 3.284,89 –eura! Što sve skupa iznosi 50.870,60-eura! Dakle radovi do sada bez bojanja crkve, iznosili su 125.142,32-eura! Sve cijene su sa pdv-om! Čim sredstva sjednu isplatit će se na račun izvođača! Nadalje bojanje crkve će pričekati do rujna da se zidovi osuše, te ćemo crkvu obojiti bijelom bojom prema odredbi Konzervatorskog odjela u Varaždinu!

·         U PONEDJELJAK – župa Maruševec potpisala je sa tvrtkom Building iz Ivanca: 1. Ugovor za uslugu izrade projektno – tehničke dokumentacije za obnovu zgrade crkve u Maruševcu na k.č.br. 2,4 i6, k.o. Maruševec vrijedan 10.625,00-eura sa pdv-om i 2. Ugovor za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade „ Kurija župnog dvora“ u Maruševcu na k.č.br. 2,4, i 6, k.o. Maruševec  vrijedan 35.000,00-eura! Ovo je dokumentacija koja nam je potrebna za prijave na buduće natječaje! Prema ugovoru 50% ugovorene cijene potrebno je uplatiti nakon potpisa ugovora, što je Župa i učinila! Prijavom na natječaj projekata sufinanciranja od strane Varaždinske biskupije, Župa Maruševec ostvarila je potporu za gore navedene projekte u iznosu od 22.000,00-eura na čemu zahvaljujemo Varaždinskoj biskupiji te je iznos 14.06.2023., primila na župni račun i istog dana uplatila tvrtki Building 22.812,50-eura! Ostatak odnosno druga polovica uplatit će se po preuzimanju dokumenata!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE: Žele sklopiti: Nikola Belcar, sin Stanka i Olgice r. Bunić., rođ. 04.07.1996. u Varaždinu iz Novaki 134, Župa Maruševec i Vedrana Fajfar, kći Ivana i Blanke r. Zelen., rođ. 02.10.1999. u Varaždinu iz G. Krkleca 22, Sračinec, Župa Sračinec! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.07.2023., u Sračincu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         KOJI TREBATE POTVRDE ILI POSVJEDOČENJA IZ ŽUPNOG UREDA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ MOLIM VAS DA SI IH PODIGNETE DO 02.07.2023., ISTO TAKO KOJI SE PLANIRATE VJENČATI ILI KRSTITI DA SE JAVITE DA RIJEŠIMO POTREBNU PAPIROLOGIJU! HVALA!

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

11.06. 2023.  DESETA NEDJELJA  KROZ GODINU –  Sv. Roza
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip Vincek – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Josip Peharda, ob. Peharda i Lončarić – daje obitelj Peharda

12.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Bosiljko 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija i Petar Orsag, Jaga i Josip Bregović, Draga i Luka Breški i Zlatko Cafuk – daje ob. Orsag

13.06.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Antun Padovanski

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Božić, Punčec, Pajtak, Tot i Juraj Banec – daje ob. Punčec

18.30.h. – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe

14.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Rufin 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres te Marta Kudeljnjak – daje ob. Makovec Josipa

15.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada,  Sambolec Stjepan, Ana i Dragutin, Cmuk Slavko i Josip – daje Barbara

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Sv. Zlatko

 

08.30.h – 09.30.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Nada, Slavko i Tino(M) Kretić te Dragica, Katica i Antun Kolar – daje ob. Kolar

2. Vjekoslav, Stjepan i Slava Možanić, Josip Bek i Stjepan Kostanjevec – daje Draga

3. Josip i Bara Korpar, ob. Korpar, Papec, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar

4. Franjo Mihalina – daje obitelj

5. Katarina i Stjepan Podbojec, ob. Podbojec i Gregur, Josip i Mirko Gregur, Mirko, Ema i Stanko Hrgarek te Josip Korpar – daje ob. Podbojec

6. Hranić Štefica, Ivan Ivko, Franjo, Mirko i Vika Hainž te Marija i adam Marčec – daje Slava Ivko

7. Jakopec Ivan i Zorica(ž) te Kolenko Tomo i Rozalija – daje sin Vlado

8. Kolenko Andrija i Ana, Bahun Gašpar i Cirila(ž), Ptiček Stjepan i Margareta – daje ob. Kolenko

9. Stjepan, Milka i Ivan Borak, Dragica i Petar Vrbanec, Marijan Vrbančić i Ivan Košutar – daje ob. Borak

17.06.

Subota

(Bi.)

BEZGREŠNO SRCE B.D.MARIJE

Sv. Diogen

 

12.00.h. – Čalinec – igralište „Gmajna“ ŠESTA BICIKLIJADA! – Okupljanje uz mogućnost mjerenja tlaka i šećera u krvi! U 13.00.h. start označuju KUM-ovi iz Maruševca – kotizacija je 5-eura i ide u dobrotvorne svrhe!

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Ob. Jurinjak i Dundović – daje ob. Jurinjak

2. Bahun Ema, Franjo, Marko i Vika, Peharda Slava i Blaž – daje obitelj

3. Mirko, Ema i Anka Matijašec, ob. Matijašec, Nišević i Mihalina te Mira(ž) Slokan – daje obitelj

4. Ivan, Ana, Stjepan i Štefa(ž) Lipovec – daje obitelj

5. Rod. Možanić, Izidor i Barbara, Ivan i Barbara Matijašec te Dragutin Štefanec, Stjepan Fadiga i Marija Težak – daje ob. Možanić

6. Matijašec Toni, Juraj i Terezija – daje obitelj

18.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Marcel

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daje mama Snježana, Ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec  + Slavko Šimunec – daje supruga

15.00.h. – Jurketinec – DJEČJE SEOSKE IGRE – organizira Udruga žena iz Jurketinca – nastupaju naši ministranti i dječji pjevači pa ih dođimo podržati!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Petar Klepač, sin Slavka i Štefanije r. Cmuk., rođ. 07.12.1985. u Varaždinu iz L.D.V. Nazora 131., Župa Maruševec i Valentina Kolenko, kći Josipa i Marije r. Pajtlar., rođ. 27.12.1991. u Varaždinu iz L.D.V. Nazora 115., Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 05.08.2023., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         KOJI TREBATE POTVRDE ILI POSVJEDOČENJA IZ ŽUPNOG UREDA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ MOLIM VAS DA SI IH PODIGNETE DO 02.07.2023., ISTO TAKO KOJI SE PLANIRATE VJENČATI ILI KRSTITI DA SE JAVITE DA RIJEŠIMO POTREBNU PAPIROLOGIJU! HVALA!

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

04.06. 2023.  NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – PROŠTENJE U JURKETINCU  – Sv. Kvirin
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + Nada Geci – daje obitelj

11.00.h. – Jurketinec  + 1. Draga i Ivan Kunić – daju Ružica i Đuka Kumrić

2. Stjepan Maruševec i ob. Maruševec, Franjo Hanžek i ob. Hanžek, Franjo, Zorica i  Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

3. Josip Vincek – daje obitelj

4. Klepač Josip, Agata i Franjo Letina, Verica Cafuk  te Marija i Eva Kanić – daje ob. Kanić

5. Sekačić-Matišak Ivan, Vrbanec Andrija, Borak Slavica i Ferdo te Križnjak Marko – daje Marica Sekačić

6. Ivan Leljak – daje supruga Marija i sinovi

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Neven Blažon župnik iz Bednje!

05.06.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Bonifacije 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Strbad, Vojnović Jadranka, Herić Klaudija, Lanović Mladen i Zdenka, Glavica-Ječmenica Mira, Hrgar Jurica i Damir Ivanić – daje Kristina

06.06.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Norbert

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + na jednu zahvalu

07.06.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Koloman 17.00.h – 17.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Fatiga Stjepan i Verona, Stolnik Miško i Anđela te Fatiga Kata i ob. Fatiga – daje obitelj

08.06.

Četvrtak

(Bi.)

TIJELOVO

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

07.30.h. – Maruševec – župna misa

10.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Mirko, Andrija, Miljenko i Zoran Rožman te Stjepan Cerjan – daje ob. Franje Rožman

2. Danijel Cmuk, Marko Peharda-Božić te Anka i Ivan Cmuk – daju ob. Cmuk i Peharda- Božić

3.Dragica, Petar, Katica i Stjepan Vrbanec, rod. i braća Vrbanec, Vilko Kundija, Stjepan Borak, Barica i Adam Podbojec i ob. Hanžek – daje ob. Vrbanec

4. Josip i Stjepan Tomek-Hudek, ob. Fogec, Herceg i Žigmund – daje obitelj

5. Katarina i Tomo Vizjak – daje obitelj

6. Štefanija i Ivan Obadić i ob. Kolenko – daje Vesna

Za vrijeme mise u 10.00.h., bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i svake godine. Djeca koja žele sa laticama neka dođu, posebno pozivam ovogodišnje prvopričesnike jer ovo je na poseban način njihov blagdan!

PO PRVI PUTA UZ PRESVETO IĆI ĆE I STRAŽA SV. JURJA KOJA ZAPOČINJE SVOJE DJELOVANJE U SKLOPU „KUBURAŠKE UDRUGE IZ MARUŠEVCA

09.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Efrem

 

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josip Cmuk, Adam i Barica Podbojec te Mato i Marija Cmuk – daje obitelj

10.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Bogumil

 

03.30.h. – POLAZAK AUTOBUSA NA HODOČAŠĆE NA TRSAT

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Herceg Franjo, Anka i Ivan – daju kći i sestra

2. Keleman Dragan i Mato – daje ob. Kelemen

3. Terezija Šincek, ob. Šincek, Dragutin Justament – daje obitelj Šincek

4. Stjepan Martinčević-Mikić te Antun, Jela, Josip i Marija Herceg – daje ob. Josipa i Vere Martinčević – Mikić

11.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA  NEDJELJA  KROZ GODINU

Sv. Roza

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip Vincek – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Josip Peharda, ob. Peharda i Lončarić – daje obitelj Peharda

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT 10.06.2022! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus ide u smjeru Cerje Nebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak, crkva Maruševec,! Drugi autobus ide  u smjeru Greda, Selnik, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Čalinec-Hubar, Mega – igralište, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor! OBA AUTOBUSA DOLAZE NA BENZINSKU NA GREDI GDJE ĆEMO SE RASPODIJELITI PO AUTOBUSIMA I BROJEVIMA SJEDALA KADA STE KUPOVALI KARTU I NA KRAJU SKUPLJAMO PUTNIKE U JURKETINCU! Te krećemo put Trsata! Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Opatiju! Iz Opatije u 18.00.h. je polazak autobusa i povratak kućama!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: Martin Hanžek, sin Dragutina i Snježane r. Miler., rođ. 20.08.1993., u Varaždinu iz Grede 90, Župa Maruševec i Ljubica Tajana Kukolj, kći Ivice Kukolj i Marijane r. Vidaček., rođ. 09.05.1996., u Varaždinu iz Črešnjeva, Lj. Gaja 08., Župa Sv. Ilija! Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 10.06.2023., u Sv. Iliji! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!