PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

05.02. 2023. PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Agata
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan i Marija Posavec – daje Stjepan Flis

11.00.h. – Maruševec  +  Ana i Stjepan Cerjan, Mirko i Andrija Rožman – daje ob. Rožman

06.02.

Ponedjeljak (Cr.)

Sv. Pavao Miki i drugovi 17.00.h. – Maruševec + Stjepan, Renata, Rozalija i Marko Možanić – daje obitelj
07.02.

Utorak

(Ze.)

Sv. Rikard
08.02.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Jeronim
09.02.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Skolastika
10.02.

Petak

(Cr.)

 

BLAŽENI ALOJZIJE STEPINAC

07.00.h. – Maruševec + Miroslav i Štefanija Plasajec – daje ob. Tomislava Plasajec
11.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Gilbert 09.00.h. – Maruševec – proba pjevanja dječjeg zbora

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Emanuel Hleb, Ob. Petriš i Šambar – daje obitelj

2. Dolenec Ivan, Ravenski Ivica  te ob. Ravenski – daje Herceg Rušec Gordana

12.02.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Zvonimir

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Mirko i ob. Vajdić te Marko i ob. Makovec

11.00.h. – Maruševec  +  Štefanec Izidor i Jaga, Gajski Mirko, Fadiga Petar i Anđela te Ivan i Marija – daje ob. Štefanec

Pjevanje na misi u 11.00.h. predvodi dječji zbor!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU!

·         KROZ OVAJ TJEDAN OD 06.02-11-02., župnika nema te me mijenja vlč. Branko Švogor župnik iz Vidovca, u slučaju nečije smrti, i dogovora oko sprovoda javite se na „Markom“ g. Zdravku Kukec te će dogovoriti sprovod sa vlč. Brankom!

·         Susret u ciklusu okruglih stolova održat će se u ponedjeljak, 6. veljače 2023. s početkom u 19,30h u Centru za mlade s temom Katolički laici prije 100 godina i danas. O temi će progovoriti Anđelko Košćak, biskupski vikar i župnik Župe sv. Petra i Pavla u Mačkovcu te angažirani vjernici laici Ana Kraljić, mag. rehab. educ. i Edi Vugrinec, mag. mus.

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

29.01. 2023. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Valerije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan i Dragica Gašparić – daje kći Anka

30.01.

Ponedjeljak (Ze.)

Sv. Tina 16.00.h – 17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
31.01.

Utorak(Bi.)

Sv. Ivan Bosco 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

01.02.

Srijeda (Ze.)

Sv. Brigita ŽUPNIKA NEMA
02.02.

Četvrtak

(Bi.)

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA

Sv. Marija

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – 16.50.h. –  Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

17.00.h. – Maruševec + KUMULATIVNA – 1. Vjekoslav Možanić – daju supruga i kćeri

2. Šimunec Blaž, Terezija, Slavko i Štefanija Gorić, Marija i Milan Varga, Nada i Stjepan Kuzmić te Josip Belšćak – daje Katica

3.Kata, Ivan, Vika i Franjo Šestanj te Slava i Ivan Štrlek – daje ob. Viktorije Štrlek

4. Mirko, Stanko i Ema Hrgarek, Josip Korpar, Miroslav, Josipa(ž) i Eva Gregur, Klapša Tomo, Josipa(ž) i Davor te Vjekoslava(ž) Vrbanec – daje ob. Hrgarek

5. Stanko i Katarina Žiher, Emica i Viktor Drvarić – daje Vlado Žiher

6. Dragutin, Vilko i Bara Hanžek, Stjepan i Štefa Novak, Anka Lipovec te Juraj i Agata Zgrebec – daje ob. Hanžek

7. Stjepan Tomašek-Lovrek – daje majka

8. Jaga Cmuk, ob. Cmuk, Novak, Mežnarek, Kelemen i Štrlek – daje Emilija

9. Danijel Nemec i Zdravko Rožmarić – daje Ivana Nemec

10. Dragutin Cmuk, Dragica Špoljar  i Ob. Borović – daje ob. Cmuk

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov svijeća, koje će te donijeti sa sobom, molim Vas stavite ih u folije ili drugačije zamotajte kako ne bismo kod paljenja istih uništili crkvu i njezin inventar!

03.02.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Blaž

16.00. – 16.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Štrlek Silvestar, Terezija, ob. Mravak, Baksa i Gajser, Franjo Kolar, Buden Slavko te Blaž Štrlek – daje ob. Mravak

Za vrijeme Sv. Mise bit će blagoslov jabuka, koje ćete donijeti sa sobom. Nakon Sv. Mise bit će pojedinačni blagoslov grla!

04.02.

Subota

(Ze.)

Sv. Gilbert 17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Danijel, Marija i Đuro Nemec, Slavica, Matija, Vinko i Ob. Cerjan, Anka, Slavko, Stjepan i Ob. Husnjak, Ines Žganec te Vera Plantak – daje ob. Nemec

2. Ob. Peharda, Šimek, Marčec, Križnjak, Lazar i Ribić – daju Stjepan i Ana Peharda

05.02.

Nedjelja

(Ze.)

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Agata

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefica, Verona, Marijan i Slavko Flis te Ivan i Marija Posavec – daje Stjepan Flis

11.00.h. – Maruševec  +  Ana i Stjepan Cerjan, Mirko i Andrija Rožman – daje ob. Rožman

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU!

·         UMJESTO VJERONAUKA, SUSRETA MINISTRANATA I DJEČJEG PJEVAČKOG ZBORA – krizmanike, prvopričesnike očekujem na svetim misama za blagdan Sviječnice i Sv. Blaža dakle u četvrtak i petak!

·         U CRKVI ISPOD TORNJA – možete kupiti svijeće, mali lampion sa otiskom presv. Srca Isusova sa crvenom lučicom, cijena je za oboje 1,-Euro!

·         IDUĆI TJEDAN OD 06.02-11-02., župnika nema te ako netko nešto treba iz Župnog ureda neka si riješi kroz ovaj tjedan!

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

22.01. 2023. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Vinko
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Barica, Čedomir i Slavko te Dragutin i Draga Klepač,  Josip i Terezija Međeral – daje Vesna

NAKON MISE SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA!

23.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Ema 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Anđela i Andrija Rožman – daje kći Adrijana

24.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Franjo Saleški

16.00.h – 16.50.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h – Maruševec – na nakanu

25.01.

Srijeda

(Bi.)

Obraćenje Sv. Pavla 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec  – na nakanu obraćenja jedne osobe

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

26.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Timotej i Tito 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Ignac i Veronika Korpar, Branko Težak i Stjepan i Marija Cafuk – daju Ivan i Branka

27.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Anđelka

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Možanić Pavao, Ana, Julija te ob. Možanić – daje Robert sa obitelji

28.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Toma Akvinski 17.00.h. – Jurketinec+ Ivica i Stjepan Cvrtila, ob. Cvrtila, Soldić, Punčec i Vajdić – daje Kata Cvrtila
29.01.

Nedjelja

(Ze.)

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Valerije

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  +  Stjepan i Dragica Gašparić – daje kći Anka

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

15.01. 2023. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anastazija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Marija, Vlatko i Franjo Posavec-Hladin – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Ob. Vukelja – daje Mato Vukelja

15.05.h. – Varaždin LUMINI CENTAR – dječji pjevački zbor i ministranti predstava „Mačak u čizmama“ nađemo se na glavnom ulazu u 14.45.h!

16.01.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Marcel 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
17.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Antun

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
18.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Priska 07.00.h – Maruševec + Rod. Katarina i Slavko Peharda, Ana i Ivan Ivačić, Biserka Damjanić, te ob. Peharda, Makovec, Gregur i Stjepan Krobot – daje obitelj

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

19.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Mario 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. – Maruševec + Kata i Ivan Krog – daje obitelj

20.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Fabijan

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
21.01.

Subota

(Cr.)

Sv. Agneza 17.00.h. – Maruševec + Draga(ž) i Mirko Možanić, Emilija, Mirko i Marija Cupar te Stjepan Korpar – daje Vjekoslav Hrgarek
22.01.

Nedjelja

(Ze.)

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Vinko

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Barica, Čedomir i Slavko te Dragutin i Draga Klepač,  Josip i Terezija Međeral – daje Vesna

NAKON MISE SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!

·         Završio je blagoslov obitelji te smo ove godine obišli 1453 obitelji i 58 drugih objekata! Zahvaljujem svima Vama draga braćo i sestre na svakom Vašem toplom dočeku, lijepoj riječi i zajedničkoj molitvi! Hvala na svakom Vašem daru, te se prikupilo za našu Župu 167.169,00-kn, ili 22.188,-eura! Novcem koji smo prikupili vratili smo pozajmicu prema Varaždinskoj biskupiji u iznosu od 100.000,00-kn ili 13.272,29-eura, a ostatak ćemo ulagati u daljnje radove koji su pred nama!

·         Isto tako naša domovina promijenila je ovih dana valutu, i sredstvo plaćanja su euri! Slijedom toga plaćanje službenika koji ima Sv. Misu iznosi po novom 7,-eura, sprovod 50,-eura, vjenčanje 50,-eura a godišnji obiteljski dar 30,-Eura! Znamo i sami da u Župi od kad sam ovdje nismo ništa povisivali, a sad smo evo zaokružili iznos u dogovoru sa ekonomskim vijećem naše Župe! Hvala Vam na svakom Vašem daru da i dalje možemo raditi kako na duhovnom tako i na materijalnom području za našu Župu Maruševec!

·         SASTANAK EKONOMSKOG VIJEĆA bit će iduće nedjelje nakon mise u 11.00.h!

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – OGLASI – MARUŠEVEC

08.01. 2023. NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG – Sv. Teofil
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Tomo i Agata Presečki i Vladimir i Agata Gazdić

11.00.h. – Maruševec  + Slavko i Ob. Buden, Silvestar, Terezija i Ema Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

09.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Hadrijan 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
10.01.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Miltiad

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. + Radoslav, Vjekoslav i Nada Fiškuš, Josip, Agata i Franjo Hanžek te Damir Bačani – daje ob. Fiškuš

11.01.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Teodozije 16.00.h -17.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. + Ivan Canjuga – daje sin sa obitelji

12.01.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Ernest 08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“

17.00.h. + Ivan, Tomo i Bara Peharda, ob. Bahun, Slavko i Draga(ž) Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus i Andreja Geci – daje obitelj

13.01.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Hilarije

08.00.h – 09.00.h. – Župnik je u uredu na „Starom Farofu“
14.01.

Subota

(Ze.)

Sv. Dazio 17.00.h. – Druškovec + Herceg – Rušec Slavko i Nada
15.01.

Nedjelja

(Ze.)

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Anastazija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Marija, Vlatko i Franjo Posavec-Hladin – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec  + Ob. Vukelja – daje Mato Vukelja

 

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·        AKO NETKO NIJE BIO KOD KUĆE A ŽELI BLAGOSLOV OBITELJI NEKA MI SE JAVI KROZ OVAJ TJEDAN U UREDOVNO VRIJEME! HVALA

·        SV. POTVRDA bit će u Maruševcu 06.05.2023., u 10.30.h., te Prva Pričest 14.05.2023., u 10.00.h!

 

NEDJELJA SV. MARIJE BOGORODICE – NOVA GODINA- OGLASI – MARUŠEVEC

01.01. 2023. SV. MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA – Sv. Marija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Juraj, Ivan i Kata Brlenić – daje ob. Stjepana Brlenić

02.01.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Bazilije 07.00.h – Maruševec + ob. Korošec – daje obitelj
03.01.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Danijel

07.00.h – Maruševec + Šimunić Luca – daje suprug Drago
04.01.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Anđela
05.01.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Emilijana
06.01.

Petak

(Bi.)

 

TRI KRALJA

Sv. Gašpar

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Ana Vajdić – daju djeca i obitelj

11.00.h. – Maruševec  + 1. Vilko Mavrek – daje supruga

2. Dragutin, Štefica, Viktor, Ivan i Josip Štrlek, Franjo Kretić, Miroslav i Štefanija Plasajec – daje Nada s obitelji

3. Stjepan Ožinger – daju supruga i djeca

4. Anđela, Drgutin, Martin i Đurđica Šimek – daje Katica

5. Franjo, Stjepan i Josipa Ivko – daje obitelj

6. Banfić Marko, Barica, Stjepan i Marko te ob Banfić i Barica Milec – daje ob. Štumerger

7. Vlahović Štefica, Kolarić Ankica te Slavko Martinčević – daje Božica

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

07.01.

Subota

(Bi.)

Sv. Rajmund 15.00.h – Maruševec  –  krštenje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA – 1. Štefica i Slavko Kolenko, ob. Kolenko i Obadić – daje Božidar

2. Stjepan i Kata Vusić te Rozalija i Dragutin Hranić – daje Josipa

3. Josip, Juraj i Anđela Varga , ob. Šagi, Beli, Črepinko, Vojnović i Ljubica Mušica – daje ob. Varga

08.01.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEG

Sv. Teofil

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Tomo i Agata Presečki i Vladimir i Agata Gazdić

11.00.h. – Maruševec  + Slavko i Ob. Buden, Silvestar, Terezija i Ema Štrlek te Franjo Kolar – daje Vika

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KOJI se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu!

·         PREMA MATICAMA ŽUPE PROTEKLA 2022 GODINA IZGLEDALA JE OVAKO:

MATICA VJENČANIH – 16 PARI, KNJIGA POTVRĐENIKA – 65 OSOBA, KNJIGA

PRVOPRIČESNIKA – 61 OSOBA

MATICA KRŠTENIH: UKUPNO 52, MUŠKIH 26, ŽENSKIH 26, OSOBA

MATICA UMRLIH : UKUPNO 100, MUŠKIH 51, ŽENSKIH 49, OSOBA

DAKLE GODINU 2022, ZAVRŠAVAMO SA MINUSOM OD 48, OSOBA

 

01.01.

Nedjelja

Sv. Marija Bogorodica NEMA BLAGOSLOVA OBITELJI
02.01.

Ponedjeljak

Sv. Bazilije 08.00. h. – LADANJE DONJE – ULICA VLADIMIRA NAZORA OD SEMAFORA PREMA DOLJE PO DESNOJ STRANI TE PO DRUGOJ STRANI GORE – NAKON TOGA BILJEVEC KAO I PROŠLE GODINE
03.01.

Utorak

 

Sv. Danijel

SELNIK I BIKOVEC  – PRVO GORNJI DIO SELNIKA  PREMA BIKOVCU, PA BIKOVEC GORNJI DIO, NAKON TOGA BIKOVEC PO GLAVNOJ CESTI TE SELNIK PO GLAVNOJ CESTI
04.01.

Srijeda

Sv.  Anđela 08.00.h. –  DRUŠKOVEC I BRODAREVEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
05.01.

Četvrtak

Sv.  Emilijana 08.00.h –  NOVAKI – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
06.01.

Petak

 

TRI KRALJA

Sv. Gašpar

13.00.h. –  KOŠKOVEC – OD BARLAFE – GLAVNA CESTA – TE PO SELU KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
Blagoslov Vaših obitelji započet ćemo 26.12.2022., prema rasporedu koji je na listiću!Također kao i kod prošlog blagoslova, molim Vas da nas netko ispred kuće pričeka jer ne bi smo željeli nekome doći nepozvani ili da nas netko ne želi primiti! Blagoslov obitelji nije obvezan te tko nas ne želi primiti iz srca i iz njemu znanih razloga bolje da nas ne prima nego da to čini na silu, vrata crkve kao i vrata župnog ureda su mu uvijek otvorena a kao župnik nastojat ću svakom pomoći! Vi sami odlučite gdje će te nas primiti hoćete li u dvorištu, hodniku, na ulazu u kuću to ovisi o Vama! Molimo Vas da zatvorite pse,da nekoga ne ugrizu ili uprljaju! Ako netko želi primiti blagoslov, a ne može pričekati vani, zbog starosti ili nekog drugog razloga neka nas preko susjeda obavijesti da nas želi primiti! Ako je neka obitelj u izolaciji ili samoizolaciji ili Vas nema kod kuće, a želite primiti blagoslov obitelji nazovite me te ću vas naknadno po dogovoru obići! Ako nekoga preskočimo jer nije bio vani u tom trenutku vratit ćemo se te ga obići kada nam se javi! Kao što sam napomenuo sa mnom će ići zvonari i orguljaši te je prilika da ih nagradite kako je to uobičajeno za njihov trud tokom čitave godine te smo Vam zahvalni na svakom daru, novac nije uvjet blagoslova, a kao što i svake godine napominjem novac koji dajete, dajete za crkvu, a ne meni osobno kako bi smo i u 2023., godini nastavili sa započetim radovima te sam Vam zahvalan na svakom daru! Svejedno je dali je dar u eurima ili kunama, do 15.01.2023., stigne se promijeniti!  Nemojte nas tokom blagoslova nuditi hranom i pićem, jer nastojat ćemo obići puno obitelji kao što je predviđeno! Ono što ne mogu predvidjeti jesu sprovodi, te ukoliko budu sprovodi molim Vas da imate razumijevanja  jer nastojat ćemo obići mjesta koja su predviđena i taj dan kada je sprovod ići ćemo najkasnije do 19.00.h. Ukoliko je nekome prekasno može me nazvati te ću tu obitelj obići naknadno po dogovoru! Ukoliko negdje ne bi smo uspjeli ostvariti plan zbog sprovoda  kao što smo predvidjeli, nastavit ćemo drugi dan gdje smo stali! Hvala Vam na svemu i radujem se susretima!

 

BLAGDAN ROĐENJA GOSPODNJEG – BOŽIĆ – OGLASI MARUŠEVEC

25.12. 2022. ROĐENJE GOSPODINA ISUSA KRISTA – BOŽIĆ – Sv. Božo
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Slavko i Božena Posavec, ob. Posavec, Anica Bunić i ob. Bunić

11.00.h. – Maruševec + Barbara i Vid Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Jana i Cvetko Breški, Marija i Slavko Posavec – daje obitelj

26.12.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Stjepan 07.30.h – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Stjepan, Ignac, Verona, Ljudevit i Ema Belcar – daje Željko i ob. Belcar

2.Šagi Stjepan – daje supruga Anka i obitelj

3.Stjepan Vinko i Verona Brlenić, Stjepan, Ivan, Florijan, Bara i Julika Filipek, te Damir Flis – daje ob. Brlenić

4. Ivan i Dragica Korpar te ob. Korpar i Benkus

5. Marija, Vinko, Josip, Franjo, Slavko i Stanko Ribić, te rod. Ribić, Stjepan, Dorica, Bančić, Vinko, Verona, Ivan i Josip Bančić – daje Katica

6. Veronika, Vinko, Andrija i Alojz Kokotec-Lovrek, Barica i Branko Kokotec, Ljubica I Vinko Bančić, Dora i Tomo Glavić, Stjepan i Barica Rafaj, Zvinko i rod. Friščić, Olgica i Stanko Posavec te Žiga Brlek – daje Katica

11.00.h. – Maruševec +  1. Stjepan, Elizabeta i Josip Vincek – daje Anica

2. Stjepan Ljubek – daju supruga Slavica i djeca

3. Stjepan Korpar  – daje sin Robert sa obitelji

4.Stjepan Breški – daje obitelj

5. Marija, Vladimir, Stjepan, Ivica i Vlado Posavec, Dragica, Matija i Ivan  Kolarić te Anđela Tkalčec – daje Štefanija Kolarić

6. Stjepan Mesec i Franjo Kontrec  – daje ob. Danijele Kontrec

7. Šestanj-Perić Stjepan i Viktorija – daje obitelj

8. Stjepan Martinčević – daje supruga Dragica

9. Dragutin Štrlek – daje obitelj

10. Kračun Stjepan, ob. Gredelj, Črnila, Novak, Korpar i Kračun – daje Ana Kračun

11. Antonija(ž) i Josip te Tomo i Verona Prešovar, Mirko i Milka Lukaček i Anica Miholić – daje obitelj

12. Na jednu nakanu

13. Na zahvalu dragom Bogu za sve primljene milosti

14. Peharda Tomo i Helena – daju kčeri Ljerka i biserka i sin Zdravko

15. Josip, Štefica i Štefanija Posavec – daje kći Blaženka

16. Ivan Hranić – daje supruga Slavica

17. Andrija, Josip, Miljenko, Zoran, Vera i Mirko Rožman, te Stjepan i Ana Cerjan – daje ob. Franje Rožman

18. Na nakanu ozdravljenja jedne osobe

27.12.

Utorak(Bi.)

 

Sv. Ivan

07.00.h – Maruševec + Miroslav Štrlek – daju supruga i djeca
28.12.

Srijeda (Cr.)

Nevina Dječica 07.00.h – Maruševec + Josip i Bara Korpar – daje Stjepan Korpar
29.12.

Četvrtak (Bi.)

Sv. Toma Becket 07.00.h – Maruševec + Danko Vika i Marko, Žlibar Veronika i Stjepan  te ob. Žlibar – daje sin Dražen Danko
30.12.

Petak (Bi.)

Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa 07.00.h – Maruševec + Marica i Josip te Rudolf  i Ema Pižeta, Josip i Josipa Kasun te Ljubica Uranić – daje obitelj
31.12.

Subota (Bi.)

STARA GODINASv. Silvestar 18.00.h – Maruševec  – zahvalnica za staru 2022 godinu

+ Vladimir, Vilko i Terezija Tomašek i Ana Cmuk – daje ob. Tomašek

01.01.

Nedjelja

(Bi.)

 SV. MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec  + Juraj, Ivan i Kata Brlenić – daje ob. Stjepana Brlenić

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  ZA VRIJEME BLAGOSLOVA OBITELJI, URED NEĆE RADITI U SLUČAJU HITNE POTREBE JAVITE SE NA MOBITEL

·         KOJI se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu!

·         HVALA obitelji Ivice Rožman i obitelji Roberta Inkret na borićima koje su poklonili za crkvu! Hvala i ovaj tjedan svim obiteljima iz naše Župe koji su poklonili cvijeće i ukrase za borove! Hvala svima koji su se i u ovih dana sjetili župnika te ga darivali mesom kolačima i svime ostalim!

·         U PETAK smo vratili prema Varaždinskoj biskupiji prvi dio pozajmice u iznosu od 68.264,18-kn, te ostaje još 100.000.00-kn!

·         NA BLAGDAN ŠTEFANJA 26.12.2022., U 17.00.H., KUD“KLARUŠ“ I UDVDR OGRANAK MARUŠEVEC – izvest će dramsko scenski prikaz „BOŽIĆNA PRIČA“  u Župnoj crkvi Sv. Jurja – mč, Maruševec! Svi smo pozvani da pogledamo i čujemo što su nam pripremili pa dođimo!

·         HVALA TAMBURAŠKOM SASTAVU BISERI DA SU NAM SE ODAZVALI I UZVELIĆALI SLAVLJE POLNOĆKE U NAŠOJ ŽUPI! Tamburaški sastav Biseri djeluju u sklopu udruge Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora podružnice Varaždinske županije, a nastao je prije 8 godina u sklopu programa Resocijalizacije logoraša i dana s ga čine članovi udruge   i to:Dražen Hižak-branitelj Vukovara gdje je ranjen i zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata.,Dragec Kladić-branitelj Vukovara gdje je zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata., Zlatko Markovec – branitelj Vukovara gdje je zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata.,Stjepan Martinčević – branitelj Vukovara gdje je zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata., Ivan Piskač-branitelj Vukovara gdje je zarobljen i logoru proveo 9 mjeseci – invalid domovinskoga rata.,Darko Posavec -branitelj Vukovara gdje je ranjen i zarobljen i odveden u srpske konc. logore – invalid domovinskoga rata  Drago Šafran-pripadnik 5 bojne Tigrova te Puma, teško ranjen prilikom deblokade Dubrovnika – invalid domovinskoga rata., Nevenka Pandža – profesorica glazbene pedagogije koja je uspjela od prije navedenih branitelja  koji nisu imali nikakvu muzičku naobrazbu načiniti danas prepoznatljiv tamburaški sastav koji nastupa na raznim manifestacija.Pripadnici postroje iz naše Maruševečke fare bili su Damir Makovec, Stjepan Martinčević, Dragutin Prekupec, Darko Posavec, Zvonko Premužić, a Slavko Štrlek je zarobljen kao pripadnik policije u pokušaju deblokade Vukovara u Karadžićevu.

·         Braćo i sestre, slaveći Božić,  slavimo veliki događaj našega života! Rodio se Spasitelj! Rodio se onaj koji daje smisao svakom našem uzdahu, koji daje smisao svemu onome što radimo, što činimo i jesmo. Rodio se Bog! Taj maleni Bog, to maleno Djetešce pokazalo je najveću poniznost na ovome svijetu! Isus se rađa u jednoj običnoj, malenoj štalici. Štalici koja nije prikladno mjesto za nikoga, a zamislite, naš Bog dolazi baš tamo. Dok našom Hrvatskom danas odjekuje : Svim na zemlji mir, veselje, dok  molimo malenoga Isusa, On nam istovremeno poručuje; Čovječe! Nisi sam! Pogledaj oko sebe! Pa ja sam se žrtvovao za tebe, patio, bilo mi je hladno, rodio sam se na najsiromašnijem mjestu, a ti? Što si spreman učiniti za mene?! Svijet je toliko potreban baš te malene, iskrene ljubavi, poniznosti! Zato, ovaj Božić, neka bude drugačiji! Neka bude Božić odluke, da ćemo čovjeku, u obitelji, radnom mjestu, Župi, Općini, Domovini, Svijetu biti na raspolaganju! Da ćemo činiti sve da u svakom siromahu i bolesnom čovjeku prepoznamo toga malenoga Isusa koji je došao mene obnoviti i svemu dati jedan drugačiji smisao, smisao ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Želim svima nama da ovaj Božić bude takav da zaista preobrazi naša srca i našu nutrinu! Neka je svima Vama braćo i sestre, Vašim najmilijima, ljudima dobre volje, Sretan i blagoslovljen Božić!

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI ŽUPA MARUŠEVEC 2022/2023 GODINA

26.12.

Ponedjeljak

Sv. Stjepan 12.00.h. –  JURKETINEC – (krećemo od kapele Presv. Trojstva po selu iz razloga jer po noći ne vidimo, te nakon unutrašnjosti po glavnoj cesti prvo od kapele desno prema Varaždinu, okrećemo se postrani gdje je zvonareva kuća te do benzinske pa se okrećemo i idemo po drugoj strani nazad do kapele)
27.12.

Utorak

Sv. Ivan CERJE NEBOJSE  07.30.h – 08.30.h.  u 09.00.h. moram biti u Ivancu zbog izdavanje građevinske dozvole za kapelu u Ladanju te nakon povratka nastavljamo gdje smo stali! (početak i tijek blagoslova kao i prošle godine)
28.12.

Srijeda

 

Nevina dječica

08.00.h. –   GREDA (kao i prošle godine)
29.12.

Četvrtak

Sv. Toma Becket 08.00.h. –  ČALINEC KAO I PROŠLI BLAGOSLOV TE KORETINEC PO GLAVNOJ CESTI TE PO ZAVRŠETKU KORENJAK, (KORENJAK POČINJEMO OD MARUŠEVCA PREMA  BRODAREVCU)
30.12.

Petak

Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa

 

08.00.h. –  LADANJE DONJE – ULICA LJUDEVITA GAJA, MATIJE GUPCA, LADANJSKIH RUDARA, GUSTAVA KRKLECA, KORETINEC GORNJI DIO – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
31.12.

Subota

Sv. Silvestar 08.00.h. – MARUŠEVEC I KAPELEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
01.01.

Nedjelja

Sv. Marija Bogorodica NEMA BLAGOSLOVA OBITELJI
02.01.

Ponedjeljak

Sv. Bazilije 08.00. h. – LADANJE DONJE – ULICA VLADIMIRA NAZORA OD SEMAFORA PREMA DOLJE PO DESNOJ STRANI TE PO DRUGOJ STRANI GORE – NAKON TOGA BILJEVEC KAO I PROŠLE GODINE
03.01.

Utorak

 

Sv. Danijel

SELNIK I BIKOVEC  – PRVO GORNJI DIO SELNIKA  PREMA BIKOVCU, PA BIKOVEC GORNJI DIO, NAKON TOGA BIKOVEC PO GLAVNOJ CESTI TE SELNIK PO GLAVNOJ CESTI
04.01.

Srijeda

Sv.  Anđela 08.00.h. –  DRUŠKOVEC I BRODAREVEC – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
05.01.

Četvrtak

Sv.  Emilijana 08.00.h –  NOVAKI – KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
06.01.

Petak

 

TRI KRALJA

Sv. Gašpar

13.00.h. –  KOŠKOVEC – OD BARLAFE – GLAVNA CESTA – TE PO SELU KAO I PROŠLI BLAGOSLOV
Blagoslov Vaših obitelji započet ćemo 26.12.2022., prema rasporedu koji je na listiću!Također kao i kod prošlog blagoslova, molim Vas da nas netko ispred kuće pričeka jer ne bi smo željeli nekome doći nepozvani ili da nas netko ne želi primiti! Blagoslov obitelji nije obvezan te tko nas ne želi primiti iz srca i iz njemu znanih razloga bolje da nas ne prima nego da to čini na silu, vrata crkve kao i vrata župnog ureda su mu uvijek otvorena a kao župnik nastojat ću svakom pomoći! Vi sami odlučite gdje će te nas primiti hoćete li u dvorištu, hodniku, na ulazu u kuću to ovisi o Vama! Molimo Vas da zatvorite pse, da nekoga ne ugrizu ili uprljaju! Ako netko želi primiti blagoslov, a ne može pričekati vani, zbog starosti ili nekog drugog razloga neka nas preko susjeda obavijesti da nas želi primiti! Ako je neka obitelj u izolaciji ili samoizolaciji ili Vas nema kod kuće, a želite primiti blagoslov obitelji nazovite me te ću vas naknadno po dogovoru obići! Ako nekoga preskočimo jer nije bio vani u tom trenutku vratit ćemo se te ga obići kada nam se javi! Kao što sam napomenuo sa mnom će ići zvonari i orguljaši te je prilika da ih nagradite kako je to uobičajeno za njihov trud tokom čitave godine te smo Vam zahvalni na svakom daru, novac nije uvjet blagoslova, a kao što i svake godine napominjem novac koji dajete, dajete za crkvu, a ne meni osobno kako bi smo i u 2023., godini nastavili sa započetim radovima te sam Vam zahvalan na svakom daru! Svejedno je dali je dar u eurima ili kunama, do 15.01.2023., stigne se promijeniti!  Nemojte nas tokom blagoslova nuditi hranom i pićem, jer nastojat ćemo obići puno obitelji kao što je predviđeno! Ono što ne mogu predvidjeti jesu sprovodi, te ukoliko budu sprovodi molim Vas da imate razumijevanja  jer nastojat ćemo obići mjesta koja su predviđena i taj dan kada je sprovod ići ćemo najkasnije do 19.00.h. Ukoliko je nekome prekasno može me nazvati te ću tu obitelj obići naknadno po dogovoru! Ukoliko negdje ne bi smo uspjeli ostvariti plan zbog sprovoda  kao što smo predvidjeli, nastavit ćemo drugi dan gdje smo stali! Hvala Vam na svemu i radujem se susretima!

 

 

 

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

18.12. 2022. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Malahija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefanija, Bara, Bojana(ž) i Dragutin Kovačić, Stjepan Cafuk, Josip, Rok, Stanko, Katarina, Ivan i Zlatko Herceg, Kristinka Hajdarević te Katica i Slavko Kolačko – daje ob. Cafuk

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje obitelj

19.00.h. – Adventistička crkva u Maruševcu – Koncert na kojeg smo svi pozvani!

19.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Anastazije 06.00.h – Maruševec – ZORNICA + Pernar Stjepan, Josip, Kata i Štefanija, Korpar Vika, Stjepan, Josip, Barbara i Josip, Belcar Alojzije i Ema, Maltarski Josip i Ana, Papec Drago i Dragica – daje obitelj

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

20.12.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Amon

06.00.h – Maruševec –ZORNICA +  Đela i Vinko Kolenko

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

21.12.

Srijeda

(Lju.)

Sv. Snježana 06.00.h – Maruševec – ZORNICA + Kolenko Andrija i Ana, Herceg Zora, Bahun Gašpar, Cirila(ž), Ivica i Slava te Ptiček Margareta i Stjepan – daje ob. Kolenko Ivana

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

22.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Toma 06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Ivan, Ema, Petar i Andrija Gregur – daje sin Petar

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Viktorija

 

06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Slavko, Dragutin, Ivka i Stjepan Gašparić, Juraj, Zora(ž) i Nada Mendaš te Mladen i Katarina Kretić – daje Draga

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

24.12.

Subota

(Lju.)

 

Sv. Adam i Eva

Badnjak

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

24.00. – Maruševec – polnoćka + za jednog profesora – daje majka

Pjevanje na ponoćki nam predvodi sastav „Biseri“ sa svim pjevačima naše Župe uz sviranje gđe Marijane Gašparić!

OBVEZA POSTA I NEMRSA

25.12.

Nedjelja

(Bi.)

 ROĐENJE GOSPODINA ISUSA KRISTA – BOŽIĆ

Sv. Božo

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Slavko i Božena Posavec, ob. Posavec, Anica Bunić i ob. Bunić

11.00.h. – Maruševec + Barbara i Vid Fošnar, Marija i Josip Pintarić, Jana i Cvetko Breški, Marija i Slavko Posavec – daje obitelj

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn! Ima još 100 komada jednih i drugih te koji mislite kupiti požurite se!

·         Hvala svim obiteljima iz naše Župe koji su poklonili cvijeće i ukrase za borove! Hvala svima koji su se ovih dana sjetili župnika te ga darivali mesom kolačima i svime ostalim!

·         MISE ZORNICE svako jutro u 06.00.h., osim subote i nedjelje! Pripremamo se za Božić! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         NA BLAGDAN ŠTEFANJA 26.12.2022., U 17.00.H., KUD“KLARUŠ“ I UDVDR OGRANAK MARUŠEVEC – izvest će dramsko scenski prikaz „BOŽIĆNA PRIČA“  u Župnoj crkvi Sv. Jurja – mč, Maruševec! Svi smo pozvani da pogledamo i čujemo što su nam pripremili pa dođimo!

·         U proteklom tjednu restaurirane su još četiri stare i vrijedne knjige iz naše župne knjižnice, restauraciju je vršio g. Velimir Mikac iz Zagreba! Restauraciju dviju knjiga platili smo 51.890,39-kn, dok nam je g. Velimir darovao obnovu drugih dviju knjiga u vrijednosti od 12.000,00-kn., te mu na tome zahvaljujem! Nadalje Općina Maruševec u plaćanju restauracije knjiga sudjelovala je sa 30.000,00-kn, Ministarstvo kulture i medija R.H., sa 10.000,00-kn-a te im na tome zahvaljujem a iz župne blagajne isplatili smo 11.890,39-kn!

·         Isto tako u proteklom tjednu dobili smo pozajmicu iz naše Varaždinske biskupije u iznosu od 168.264,18-kn te smo isti iznos uplatili prema izvođaču tvrtki“ Mipcro“ iz Ivanca za izvedene radove na sanaciji stropa kada je predana sva dokumentacija, posudba je do 15.01.2023. kada se nadam da ćemo navedeni iznos vratiti Varaždinskoj biskupiji!

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

11.12. 2022. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Damaz
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija, Stanka(ž), Antun Mihalić, Anđela, Cvetko, Mirko i Klara Kumrić te ob. Novoselec i Deduš – daje ob. Kumrić

11.00.h. – Maruševec + Šimić Štefanija, Štrlek Slava i Marko – daje ob. Šimić

Milodar današnje nedjelje koji se prikupi ide za potrebe Caritas-a

05.12.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Konrad 06.00.h – Maruševec – ZORNICA + Štefica Fogec, ob. Fogec. Anka, Vika i Stjepan Putarek, Ivan Gregur i Andrija Ivančević – daje Josip Fogec

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

13.12.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Lucija

06.00.h – Maruševec –ZORNICA +  Silvestar, Terezija i Ema Štrlek, Slavko i Ob. Buden i Mravak – daje Blanka

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.12.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Ivan od Križa 06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Hanžek Petar i Vikica, Drvarić Jakob i Agata – daje sin Josip

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.12.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Valerijan 06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Marija, Slavko, Kristina i Petar Martinčević – daje Anica

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Ciprijan

 

06.00.h – Maruševec –ZORNICA + na nakanu

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.12.

Subota

(Lju.)

 

Sv. Judita

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1.Emanuel Hleb – daje mama Snježana, ob. Šambar i baka

2. Andrija Bančić, Ivan Biškup, Izidor Grahek, Mato Cerjan, rod., i ob. Cerjan, Jelica i Stjepan Rudnički – daje ob. Bančić

3. Ana i Antun Martinčević – Smodek, Marija i Marino Vidović – daje ob.

4. Špac Marko, Marijan, Ratimir, Agata, Juraj, Anđela(ž), Lozar Mirjana, Hranj Anđela(ž), Franjo, Matija, Zvonko, Bara, Ankica, Barica i Jakob, Županić Josip, Tereza, Mirko i Dragutin, Vlahović Filip, Sofija, Terezija i Josip, Križek Agata i Josip, Šobak Paula(ž), Juraj, Ivan, Kata, Dragutin, Kata, Ivan i Ljubica – daje ob. Hranj

5. Jurgec Ivica, Andrej i Vladimir, Antunović Kata i Ilija te Milan Pejaković – daje Zorka Jurgec

6. Stjepan, Franjo i Josipa(ž) Herceg, Florijan, Sofija, Kata, Josip, Dragan, Agata, Stjepan, Vida(ž) i Božica Martinčević

7. Antun, Antun, Dragan, Ana, Slavko i Štefanija Herceg, Slavica, Slavko, Verona, Andrija, Stjepan i Barbara Martinčević te Belcar Marko i Jagica – daje Anka

8. Željko,Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok te Ljubica i Dragutin Debanić – daje Slavica s djecom

9. Dragica i Dragutin Martinčević – daje kći Danijela

10. Ema i Branko Belcar te Franjo Martinčević – daje obitelj

11. Vladimir i Mirjana Šagi – daju djeca

18.12.

Nedjelja

(Lju.)

 ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Malahija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Štefanija, Bara, Bojana(ž) i Dragutin Kovačić, Stjepan Cafuk, Josip, Rok, Stanko, Katarina, Ivan i Zlatko Herceg, Kristinka Hajdarević te Katica i Slavko Kolačko – daje ob. Cafuk

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje obitelj

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn! Ima još 100 komada jednih i drugih te koji mislite kupiti požurite se!

·         MISE ZORNICE svako jutro u 06.00.h., osim subote i nedjelje! Pripremamo se za Božić! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise se zapisuju kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!