PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – OGLASI – MARUŠEVEC

27.11. 2022. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – Sv. Valerija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ob. Vincek, Canjuga, Šaško, Vajdić, Majksner, Letina, Kunić i Banec – daje ob. Vincek

11.00.h. – Maruševec + Tomislav Jezidžić te Vjekoslava(ž) i Vladimir Buden – daju ob. Jezidžić i Buden

ZA VRIJEME SV. MISA BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

28.11.

Ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Jakov 06.00.h – Maruševec –ZORNICA – NA NAKANU

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

29.11.

Utorak

(Lju.)

 

Sv. Saturnin

06.00.h – Maruševec –ZORNICA – NA NAKANU

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

30.11.

Srijeda

(Cr..)

Sv. Andrija, ap. 06.00.h – Maruševec –ZORNICA – NA NAKANU

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

01.12.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Klementina 06.00.h – Maruševec –ZORNICA – na jednu nakanu

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00. h.– 16.00. h.-  Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

02.12.

Petak

(Lju.)

 

Sv. Mariangela

 

06.00.h – Maruševec –ZORNICA + Marija Kolenko – daju suprug i djeca

07.00. – 08.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

03.12.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Frane

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Tomek Stjepan, Andrija, Slava, Batista Luca i Jozo, te ob. Tomek i Batista – daje Janja Tomek

2. Barbara Lončar – daje obitelj

3.Andro, Eva i Marko Ivančević te Tomo i Anđela Punčec– daje Katica Ivančević

4. Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daju djeca

5.Slavko Škarika, rod. Škarika, Vlatko(m) Posavec i ob. Posavec – daje Ema

6. Marija Korpar – daju suprug i djeca

7. Stjepan Breški – daje obitelj

8. Nada Geci – daje obitelj

9. Dragica i Augustin Šagi, pater Bono Šagi i ob. Šagi, Tomo, Izidor, Ema i Stjepan Kralj te Damir Teklić – daje Zdenka

10. Jagoda i Josip Deduš – daju djeca

11. Andrija i Kata Bosak, Slavko i Ema Možanić – daje Anka Možanić

12. Šimić Štefanija, Štrlek Slavica i Marko – daje ob. Šimić

13. Franjo, Stanka(ž) i rod. Štrlek, Ivan, Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

14. Veronika, Vladimir i Dragutin Kolenko, ob. Kolenko, Matijašec, Čovran i Horvat – daje Slavica

15. Ema i Pavao, Marica, Josip Rudolf i Stanko Šagi, Slavica, Ivan i Marijan Lovrenčić te Franca(ž) i Rudolf Cmuk te Marija Bosak – daje Vikica

16. Kokotec Stjepan i rod., Cupar Marija i rod., ob. Cupar, Majhen Neda(ž), Breški Vladimir te Šagi Mirko, Štefica i Dragutin – daje Štefica

17. Juraj, Josip i Vikica Breški te Stjepan i rod. Cerjan – daje Štefanija Breški

04.12.

Nedjelja

(Lju.)

 DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Barbara

Sv. Mise: 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Druškovec + Stjepan, Marija, Franjo i Pavao Belcar te Anka i Vladimir Šagi  – daju supruga s obitelji

09.00.h. – Maruševec + Barica i Tomo Šipek

PROŠTENJE JE U NADKRIŽOVLJANU I ISPOVIJED U POLA 11, TE SU POMAKNUTI TERMINI SV. MISA!  MOLIM VAS DA OBAVIJESTITE JEDNI DRUGE!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·         MISE ZORNICE svako jutro u 06.00.h., osim subote i nedjelje! Pripremamo se za Božić! Prije zornica mogućnost je za Sv. Ispovijed! Isto tako koji se planirate vjenčati ili krstiti dijete možete upisati termine za iduću godinu! Sv. Mise će se zapisivati od ponedjeljka kroz cijelu godinu tako da nema potrebe za navalom iza misa zornica!

·         ISPOVIJED BOLESNIH I NEMOĆNIH PO KUĆAMA – bit će idući tjedan, zato Vas molim da mi prijavite kroz ovaj tjedan koga treba obići da bih idući tjedan sve mogao organizirati! Prijaviti možete telefonski u uredovno vrijeme! Ili kod zvonara!

·         IDUĆE SUBOTE I NEDJELJE PRIKUPLJAMO NAMIRNICE ZA ŽUPNI CARITAS – tko želi na sv. Misu može donijeti po jedan ili više prehrambenih artikala kojega će kod dolaska u crkvu staviti ispred oltara!  Na taj način pomoći ćemo bližnjima u nevolji, te ćemo te artikle staviti u pakete obiteljima iz naše Župe da radosnije mogu proslaviti blagdan Božića

·         HVALA obiteljima Štefanec i Gajski koji su nam darovali svijeće za adventski vijenac po tradiciji, te gospođi Božici Kišić koja nam je kao i svake godine izradila adventski vijenac!

·         DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE: 03.12.2022., u 17.00.h., Varaždin, crkva Sv. Josipa – Banfica predvodi vlč. Matija Filipović!

NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

20.11. 2022. NEDJELJA KRISTA KRALJA – TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU   – Sv. Oktavije
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Božica, Dragutin i Agata Martinčević te Zvonimir Kozina – daje Dragana s obitelji

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga i djeca

21.11.

Ponedjeljak

(Bi.)

Gospa od Zdravlja 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Marija i Josip, Gašpar i Rozalija Smodek, Barbara i Stjepan Vindiš, Terezija i Ćiril Rušec te Katica Madjer – daje ob. Vindiš

17.30.h. – Maruševec“Stari Farof“ – sastanak ekonomskog vijeća Župe

22.11.

Utorak

(Cr.)

 

Sv. Cecilija

17.00.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne pjevače
23.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Klement 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Marko i ob. Jambrešić, Buden i Makovec te Slavko Žiher – daje ob.

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

24.11.

Četvrtak

(Cr.)

Sv. Krševan 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Petar i Marija Osterman, Franjo i Stanka(ž) Štrlek, Ivan, Rozalija i Vinko Kveštek, Blaž, Slava, Josip, Vlado i Denis Peharda – daje ob. Ivana Osterman

25.11.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Katarina

 

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

17.00.h. – Maruševec + Kretić Kata, Mladen, Ljuba, Jakov i Stjepan, Leskovar Rok, Paula(ž) i Marija te Hohnjec Judita – daje ob. Kretić Slavka

26.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Konrad

17.00.h. – Jurketinec – KUMULATIVNA + 1. Emica Merunko, Branka(ž) Pjević, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić, Maruševec Stjepan i ob. Maruševec, Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, ob. Gradiček, Stjepan, Ankica i Jasna Đurinić, Marija i Josip Grahovac, Ob Hanžek i Franjo

2. Veronika, Slavko i Viktorija Žlibar, Ana i Zlatko Kračun – daju Ljiljana i Zdravko

3. Marija i Juraj Novak, Ivan i Anđela(ž) Zgrebec, Ana, Barica, Mladen i Dragutin Zrinski – daje ob. Novak Ivana

4. Dragica, Stjepan i Mario Vrbanec – daje ob. Vrbanec

5. Ivan i Dragutin Vincek, Katarina i Marko Korpar, ob. Korpar, Vincek, Posavec-Kovač i Vlaški – daje Marija Korpar

6. Josip Lončar, Stjepan Bosak, ob. Fiškuš, Lovro, Ana, Joža, Ana, Anastazija, Ivanka, Vjekoslava(ž) te Božica – daje ob. Lončar

ZA VRIJEME SV. MISE BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

27.11.

Nedjelja

(Lju.)

 PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Sv. Valerija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Ob. Vincek, Canjuga, Šaško, Vajdić, Majksner, Letina, Kunić i Banec – daje ob. Vincek

11.00.h. – Maruševec + Tomislav Jezidžić te Vjekoslava(ž) i Vladimir Buden – daju ob. Jezidžić i Buden

ZA VRIJEME SV. MISA BIT ĆE BLAGOSLOV ADVENTSKIH VIJENACA TE TKO ŽELI MOŽE IH DONJETI DA IH BLAGOSLOVIMO NA POČETKU NAŠEG HODA KROZ DOŠAŠĆE!

 

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·        KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·        MISE ZORNICE BIT ĆE KAO I SVAKE GODINE U VREMENU DOŠAŠĆA U 06.00.H. MISNE NAKANE KROZ ZORNICE  NISU POPUNJENE TE AKO NETKO ŽELI MOŽE SE JAVITI DA UPIŠEMO!

·         NA SASTANKU U VARAŽDINSKOJ BISKUPIJI – Odlučeno je da se odgodi izgradnja kapele Sv. Josipa u Ladanju do rujna 2023., građevinska dozvola je u tijeku izdavanja, a isto tako treba prvo završiti sanaciju župne crkve Sv. Jurja u Maruševcu!

·        OD 28.11.2022., NAKON MISA ZORNICA POČINJE UPISIVANJE MISNIH NAKANA ZA IDUĆU GODINU!

·        DUHOVNA OBNOVA ZA CARITASOVE VOLONTERE: 26.11.2022., u Varaždinskoj katedrali u 09.00.h., sv. Misa a kasnije predavanje i ručak! Nakon današnjih misa neka mi se volonteri caritasa jave u sakristiju!

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.11. 2022. TRIDESET I TREĆA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Stanislav
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Veronika Klen, Andrija i Ivica Fogec, Maruševec Josip, Kristina i Krunoslav – daje obitelj Fogec

11.00.h. – Maruševec + Irena Posavec – daje suprug

14.11.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Nikola Tavelić 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Ob. Bosak, Mihalina i Požgaj – daje ob. Bosak

15.11.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Albert

07.00.h. – Maruševec + Rod. Katarina i Slavko Peharda, ob. Peharda, Makovec, Biserka Damjanić, ob. Hrgar, Stjepan Kolenko i ob. Ivačić – daje obitelj

07.30. – 08.30.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.11.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Gertruda 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Josip, Katarina, Tihomir, Ema i Andrija Škrinjar te Dragica i Ivan Tomek – daje Nadica

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

17.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Elizabeta 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

17.00.h. – Maruševec + Deduš Ivan – daje supruga Faketa

17.00.h. – Maruševec – polaganje lampiona po stepenicama prema križu do crkve

18.11.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Roman

Dan sjećana na žrtve Domovinskog rata te dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

08.00.h. – Maruševec + za sve poginule i preminule Hrvatske branitelje

NAKON MISE U PROSTORIJAMA OPĆINE – BIT ĆE PREDAVANJE TE PRIKAZIVANJE FILMA PLAVI KAPUTIĆ

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora

19.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Janja

15.30.h. – Maruševec – vjenčanje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Josip, Kristijan, Marko i Barabara Kolar – daje Vladimir

2. Korpar Mirko i Štefanija, Hren Stjepan i Ivanka – daje ob.

3. Slavko i Štefa(ž) Korpar, Izidor, Magda i Stjepan Škarika – daje Marko

20.11.

Nedjelja

(Bi.)

 NEDJELJA KRISTA KRALJA

Sv. Stanislav

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +

11.00.h. – Maruševec + Zdravko Kumrić – daju supruga i djeca

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

 

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.11. 2022. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Melanija
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Metoda i Bara Prekupec – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV. HUBERTA!

07.11.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Lazar 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – Maruševec + Josip, Đurđica i Milan Maruševec, Stjepan, Marija i Ivan Hainž te Ana i Pavao Možanić – daje ob. Maruševec-Možanić

08.11.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Klaudije

16.00. – 16.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. – Maruševec + Juraj i Slavko Kretić, Josip, Milka i Juraj Peharda te Vlado Lacković – daje Katica Peharda

09.11.

Srijeda

(Bi.)

Posveta Lateranske bazilike – Sv. Vitomir 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – Maruševec + Grgec Darko, Ignac i Marija, Korpar Dragutin te Jambrešić Marija i Juraj – daje Marija Grgec

17.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

10.11.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Leon Veliki 07.00.h. – Maruševec + Rod. Slavko i Katarina Peharda – daju djeca

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi

11.11.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Martin

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora( djeca koja su se javila molim da dođu na prvu probu pjevanja da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Josip i Ema te Juraj Herceg – daje obitelj

12.11.

Subota

(Cr.)

 

Sv. Jozafat

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Ivan i Verona Posavec, Gabrijel i Patrik Vidaček, Vjekoslav i Ana Grđan te Damir Flis – daju Nikolina i Božidar

2. Andrija Martinčević, Ivan i Anka Belcar, Barica Vršić te Snježana Martinčević – daje Marija

3. Dragan i Mato Kelemen – daje ob. Kelemen

4. Anka i Stjepan Posavec-Kovač te ob. Posavec – Kovač – daje obitelj

5. Zvonko i Marino(M), Franjo, Josipa(ž) Martinčević, Ivan i Barica Šarko, Wolfgang Kramme te Marija, Franjo i Stjepan Belcar – daje obitelj

6. Ivan, Franjo i Anka Herceg – daje obitelj

7. Kristina, Stanko(M), Bara, Stjepan i ob. Belcar – daje obitelj

8. Martin, Josipa(ž), Josip, Vera, Andrija, Zita i ob. Martinčević, Ignac, Vera i Darko Belcar, Jan i Katica Krasny, Vera Martinić te Zlatko Čavlović – daje Barica

13.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Stanislav

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Andrija i Veronika Klen, Andrija i Ivica Fogec, Maruševec Josip, Kristina i Krunoslav – daje obitelj Fogec

11.00.h. – Maruševec + Irena Posavec – daje suprug

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti vani na stoliću ispred crkvi, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

30.10. 2022. TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Marcijan
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona – daju Veronika i obitelj

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Škarika – daju roditelji

31.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Volfgang 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

01.11.

Utorak

(Bi.)

 

SVI SVETI

07.00.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

07.30.h. – Maruševec + 1. Gustav, Marija i Ema i Mira(ž) Kolenko, Andrija, Anđela (ž), Štefica, Veronika i Antun Mikac te ob. Peharda i Fadiga – daje ob. Mikac

2. Ob. Krobot, Harjač, Črepinko, Lončar i Geci – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – GROBLJE – PRILIKA ZA SV. ISPOVIJED

11.00.h. – Maruševec – GROBLJE – KOMULATIVNA + 1. Vlč. Vladimir Stolnik i Martin Mezak – daje ob. Stolnik

2. Dalibor Ivko – daju roditelji

3. Ob. Buden i Vrbanec – daje ob. Ivana Vrbanec

4. Anka Borogovac, Štefanija Ignac i Vladimir Kretić,Ivan Kralj i ob. Kralj – daje Miroslav Borogovac

5. Franjo i Vjekoslav Matijašec, ob. Matijašec, Peharda, Benčina, Blažunaj te Marija Makovac – daje ob Blažunaj

6. Rožman Vilko, Anđela i Alen, ob. Kundija, Podbojec, Cmuk,  Gregur Josip i Pavla(ž), Štrlek Josip i Marija, Korpar Vlado te Perić Rajko i Jelica – daje Mira

7. Draga(ž) i Josip Martinčević – daje obitelj

8. Vladimir i Ema Štrlek, ob. Štrlek, Peharda, Tot, Stolnik, Rojc, Podbojec i Špoljar – daje ob. Štrlek

9. Miroslav Cmuk – daje majka

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBLJA KOD KRIŽA, A ONDA POJEDINAČNI BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

02.11.

Srijeda

(Lju.)

DUŠNI DAN 06.30.h.– Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed

07.00.h. – Maruševec – Za Duše u Čistilištu

07.30.h. – Maruševec – Na nakanu Sv. Oca

09.00.h. – Druškovec  –  prilika za Sv. Ispovijed

09.30.h. – Druškovec + 1. Ob. Martinčević, Zvonko, Marija, Marko i Viktorija te Veseljak Slavka (ž) – daje ob. Martin

2. Martinčević Marija, Slavko, Stjepan, Ivan, Milka i Antun, Breški Martin i Ljubica, Rušec Stjepan i Josipa(ž), Bunić Marica, Vladimir i Damir, Eršegović Marija, Slavko i Darko, Makovec Marija, Pavao i Mladen te Bančić Vinko

NAKON MISE BLAGOSLOV GROBLJA KOD KRIŽA, A ONDA POJEDINAČNI BLAGOSLOV GROBOVA NA GROBLJU U MARUŠEVCU!

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

03.11.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Hubert 08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret ministranata u crkvi ( djeca koja su se javila molim da dođu na ministrantski susret da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Pavleković Pavao, Ljubica, Ivan i Josip te ob. Buden – daje Blanka

04.11.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Karlo

08.00. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. –  Maruševec – susret dječjeg pjevačkog zbora( djeca koja su se javila molim da dođu na prvu probu pjevanja da polako kroz susrete napredujemo i učimo)

17.00.h. – Maruševec + Copak Stjepan, Korpar Juraj i Terezija – daje Spomenka Copak

05.11.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Mirko

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Blaž Čovran, Milka Koščak i Katarina Božić – daje ob. Vrbanec

2. Ema i Slavko Škarika – daje obitelj

3. Veronika Marčec – daje obitelj

4. Stanko i Ana Šagi – daje obitelj

5. Verica Butković, Vilko Cmuk, Damir i Dubravka Butković te Mirko Furjan – daje obitelj

6. Andreja Geci, Franjo, Juraj i Eva Bosak, Marko, Marija, Karlo i Bara Kralj – daje ob Bosak

06.11.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Melanija

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Josip, Metoda i Bara Prekupec – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te ob. Gašparić – daje obitelj

TE ZA SVE ŽIVE I POKOJNE LOVCE LOVAČKE UDRUGE FAZAN POVODOM NJIHOVA ZAŠTITNIKA SV. HUBERTA!

 

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com  U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! ŽUPNI URED JE NA STAROM FAROFU! MASKE I DEZINFICIRANJE RUKU STAVLJA SE NA VLASTITI IZBOR! HVALA!

·         BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·         KALENDARI ZA 2023. GODINU – možete ih nabaviti na stoliću u glavnom ulazu, nakon završetka Sv. Misa! Cijena 12- listova je 11,-kn, a jednolisnih 2,-kn!

·         POČELO JE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA TE SU VEČERNJE SV. MISE U NAŠOJ ŽUPI U 17.00.H!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Jasmin Medved, sin Stjepana i Barbare-Radojke r. Osonjački., rođ. 08.08.1985., u Varaždinu iz Antuna Vramca 2., Varaždin, Župa Sv. Fabijan i Sebastijan i Slađana Benkus, kći Vladimira i Zdenke r. Čretni., rođ. 09.07.1984., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 63., Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 19.11.2022., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         POTPUNI OPROST za duše koje su u čistilištu može postići: tko se na Svi Svete i Dušni Dan moli za pokojne te pohodi groblje, te na Sv. Misi uz sakramentalnu ispovijed i pričest izmoli Oče naš i Vjerovanje te moli na nakanu Sv. Oca

·         BLAGOSLOV grobova Vaših najmilijih bit će po završetku Sv. Mise. Pomolit ćemo se kod glavnog križa i blagosloviti groblje, a onda pojedinačno grobove. Prolazit ću po groblju pa me pozovite!

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.10. 2022. TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ivan Kapistran – MISIJSKA NEDJELJA
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Ob. Posavec, Punčec, Inkret, Benkus i Hanžek – daje ob Inkret

24.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Proklo 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Miroslav Cmuk – daju roditelji

25.10.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Darija

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač, ob. Popijač, Bahun i Kolac – daje supruga

26.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Dimitrije 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec + Slavica, Mirko i Josip Vrbanec, Marija i Rudolf Leskovar – daje Vera

18.30.h. – Maruševec – susret biblijske grupe

27.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Sabina 17.00. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – Zahvala dragom Bogu na primljenim milostima i darovima

28.10.

Petak

(Cr.)

 

Sv. Šimun i Juda Tadej

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomislav Šagi te Goran i Milan Kramar – daje Slavica

29.10.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Narcis

16.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Patrčević Andro, Ema, Tomo, Zvonko i Stanko – daje ob. Patrčević

2. Josip i Eva Kolar te Sajko Josip – daje Đurđica

30.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESET  I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcijan

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Šincek Stjepan, Jaga, Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona – daju Veronika i obitelj

11.00.h. – Maruševec + Stjepan Škarika – daju roditelji

 

·        LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·        BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·        OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.10. 2022. DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Hedviga
Sv. Mise:07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + Juraj Čehok, ob. Čehok, Kelemen i Šestanj-Perić – daje ob Kelemen i Čehok

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA KRIZMANIKA I KRIZMANICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

17.10.

Ponedjeljak(Cr.)

Sv. Ignacije 18.00.h. – Maruševec + Grgurić Krešimir, ob. Hanžek, Jeronim, Ljuba(ž), Ivan, Slavko i Josip, ob. Posavec, Jaga, Andrija i Davor – daje ob. Grgurić
18.10.

Utorak(Cr..)

 

Sv. Luka

18.00.h. – Maruševec + Tihomir Božić, ob. Božić, Bahun i Drvarić – daje Josip Božić
19.10.

Srijeda (Ze.)

Sv. Izak 18.00.h. – Maruševec + Vladimir i Kristina Kos-Harjač – daju djeca
20.10.

Četvrtak (Ze.)

Sv. Kornelije 18.00.h. – Maruševec + Dalibor Ivko – daju roditelji
21.10.

Petak (Ze.)

 

Sv. Uršula

18.00.h. – Maruševec – listopadska pobožnost
22.10.

Subota (Bi.)

Sv. Ivan 12.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

23.10.

Nedjelja

(Ze.)

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ivan

Sv. Mise:  MISIJSKA NEDJELJA  – 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + Ob. Posavec, Punčec, Inkret, Benkus i Hanžek – daje ob Inkret

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 14., iz Župe Maruševec! Župnik je u Rimu, te me mijenja vlč. Branko Švogor žpk. iz Vidovca! U slučaju sprovoda javite se u Markom!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU  bilo je u četvrtak te zahvaljujem svima Vama koji ste se odazvali kao i volonterima Caritasa naše Župe te obiteljima Kundija i Deduš koji su namirnice prevezli u Varaždin! Svi zajedno učinili smo djelo milosrđa te smo gladnoga nahranili! Hvala Vam u ime potrebitih!

·         IDUĆA NEDJELJA JE MISIJSKA NEDJELJA – te svi prilozi koji se prikupe na Misama idu za potrebe Sv. Misija!

·         OVIH DANA NAŠA ŽUPA MARUŠEVEC – otkupila je kontenjer i strujni priključak od obitelji Krobot koja je darovala zemljište za izgradnju kapele Sv. Josipa u Ladanju, za iznos od 35.000,00-kn! Prije mjesec dana pokrenut je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, te smo trebali raščistiti situaciju da zemljište bude slobodno za gradnju, to smo ovim putem i učinili!

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.10. 2022. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Denis
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Klen Slavko i Bara te Stanko, Marija i Martina(ž) Košić – daje ob. Klen Josipa

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Stjepan i Josipa(ž) Brodar, ob. Pižeta, Bednjanić, Hrgarek te Mirko Lovrenčić i Novak Željka(ž) – daje Drago

10.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Danijel 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec +Mirjana Vitasović-Grandić, Boris Vitasović

18.30.h – Maruševec – SUSRET SA HODOČASNICIMA U RIM (sa sobom ponesite osobne iskaznice i EKZ kartice)

11.10.

Utorak

(Ze.)

 

Sv. Ivan

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec, Filip i Štefa(ž) Antolić – daje ob. Kate Posavec

12.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Maximilijan 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

18.00.h. – Maruševec – listopadske pobožnosti

18.30.h. – Maruševec – sastanak biblijske grupe

13.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Teofil PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA KUHINJU CARITASA VARAŽDINSKE BISKUPIJE – PUČKU KUHINJU

14.00.h. – 16.00.h. – Jurketinec „ Društveni dom“

15.00.h. – 16.00.h. – Maruševec – parkiralište

15.00.h. – 16.00.h. – Druškovec – kod vjeronaučne dvorane

ISTI DAN NAMIRNICE SE PREVOZE U CARITASOVO SKLADIŠTE!

17.00. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Jaga i ob. Cmuk, Mežnarek, Novak, Kelemen i Štrlek – daje Emilija

14.10.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Kalist

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Duše u Čistilištu

15.10.

Subota

(Bi.)

 

Sv. Terezija Avilska

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Ivan Banfić, Ivan, Ema i Josip Štrlek – daje Anđela Banfić

2. Cmuk Stjepan i rod. Cmuk, Dukarić Ivan, Marčec Mladen te Kušter Stjepan i Marija

3. Mladen, Marija i Pavao Makovec, Stjepan, Slavko,Marija, Ivan i Milka Martinčević, Marija Hainž te Breški Martin i Ljubica – daje Dragica

4. Ivan, Josip, Terezija i Dragutin Kišić, Juraj, Agata i Franjo Vincek – daje obitelj

5. Josip Matijašec, ob. Matijašec te Edo Košić – daje ob. Ina Matijašec

6. Petar i Kata Jurić-Marijanović, Vladimir, Viktor i Ema Martinčević – daje ob. Jurić-Marijanović

7. Vincek Antun, Julika, Marica i Tomo te Ivko Vlado i ob. Ivko – daje Božica

8. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan te Josip Martinčević – daje obitelj

9. Ivan, Anka i Dragutin Peharda, ob. Brlenić, Kelemen, Pavlović i Lipovec – daje Nada

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA I PRVOPRIČESNICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

16.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Hedviga

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama, ob. Šambar i baka

11.00.h. – Maruševec + Juraj Čehok, ob. Čehok, Kelemen i Šestanj-Perić – daje ob Kelemen i Čehok

ODMAH POSLIJE MISE SASTANAK SA RODITELJIMA KRIZMANIKA I KRIZMANICIMA! (Sa sobom donijeti popunjene pristupnice te izjavu)

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 14., iz Župe Maruševec! Polazak autobusa je u 16.30.h. sa parkirališta kod Varaždinskog groblja! U ponedjeljak u 18.30.h. u Maruševcu sastanak sa svima koji su se prijavili da dogovorimo sve detalje!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik! Djeca koja su zapisana mogu doći ministrirati i prije sastanka!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – ako se još netko želi priključiti neka slobodno dođe u terminu navedenom na listiću

·         RADOVI U CRKVI počinju ponovno od sutra –10.10.2022!

·         OVA SVIJEĆA GORI DULJE – kupnjom ove svijeće pomažemo rad caritasove kuhinje u Varaždinu – cijena lampaša je 15,-kn

·         PRIKUPLJANJE NAMIRNICA ZA CARITASOVU PUČKU KUHINJU U VARAŽDINU kao i svake godine – bit će u četvrtak kako piše na listiću! Zahvaljujem svima koji ćete pomoći te na taj način gladnoga nahraniti!

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE – OGLASI MARUŠEVEC

02.10. 2022. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Anđela – PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

8,30 – Budnica Kuburaške udruge Maruševec

i početak 11.sajma v Maruševcu“

10,00 – Svečano otvorenje 11. Sajma v Maruševcu

11.00.h. – Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik te za žive i pokojne kuburaše „KUBURAŠKE UDRUGE MARUŠEVEC“

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. Saša Jozić župnik u Odri Sisačkoj i dekan Sisačko – Pešćenički, Pola sata prije sv. Misa prilika je za sv. Ispovijed!

12,15 – Nastup kulturno-umjetničkog društva „Klaruš“

12,30 – Zajednički nastup kuburaških udruga.

03.10.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Dionizije 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve prvopričesnike

17.00.h – Maruševec – sastanak ekonomskog vijeća naše Župe

18.00.h. – Maruševec + Ljubica i Slavko Bahun, Nikola, Josipa(ž), Marija i Pavao Vlahović, Stjepan, Ivica i Vlado Posavec te Dragutin i Marija Lončar i Dragica Vrček

04.10.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Franjo Asiški

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan i Jurica te ob. Masten, Andrija i Vika, ob. Kolar, Bregović i Žugec – daju Terezija i Snježana sa obitelji

05.10.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Mauro 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – vjeronauk u crkvi za sve krizmanike

18.00.h. – Maruševec + Marija i Dragutin Korpar te ob. Korpar – daje Josip

18.30.h. – Maruševec – sastanak biblijske grupe

06.10.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Bruno 17.00. – 18.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Viktorija i Stjepan Šestanj – Perić – daje obitelj

07.10.

Petak

(Bi.)

 

B.D.M. od Krunice

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga i Slavko Gašparić, Anđela i Alojz Pejić, ob. Kolenko, Cerjan, Hošnjak, Stolnik i Borak – daje ob. Kolenko

08.10.

Subota

(Ze.)

 

Sv. Šimun

17.00. h – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KUMULATIVNA + 1. Pepa i Stjepan, Dora i Dragutin Bančić, Božica Ražnjević, Stanko Eršegović i Stanko Belcar – daje Đurđica Bančić

2. Nada, Ivan, Jurica i Ljubica Herceg

3. Andrija Husnjak, Deduš-Jurgec Franjo, Verica, Marija, Andrija i Stjepan te Martinčević Dragutin i Agata

4. Kokotec Stjepan i Bara, Županić Franjo i Magdalena, Njegovec Tomo, Martinčević Sofija i Ignac, Anđela i Andrija te Nogalj Đuro I Ružica – daje ob. Kokotec

5. Franjo, Marija i Stjepan Belcar – daje Danica

09.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Denis

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – Klen Slavko i Bara te Stanko, Marija i Martina(ž) Košić – daje ob. Klen Josipa

11.00.h. – Maruševec + Slavko, Barbara, Dragutin i Josip Cmuk, Stjepan i Josipa(ž) Brodar, ob. Pižeta, Bednjanić, Hrgarek te Mirko Lovrenčić i Novak Željka(ž) – daje Drago

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 13., iz Župe Maruševec!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik! Djeca koja su zapisana mogu doći ministrirati i prije sastanka!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – također koji ste zainteresirani u uredovno vrijeme možete se prijaviti te ćemo prema broju zainteresiranih posložiti susrete!

·         KREĆEMO SA NOVOM VJERONAUČNOM GODINOM: prvopričesnike i krizmanike očekujem u nedjelju na svetim misama, a od idućeg tjedna počet ćemo sa vjeronaukom, te će raspored održavanja biti na listiću! Na vjeronauku će djeca dobiti pristupnice koje će donijeti sa sobom na roditeljski sastanak!

·         ZAHVALJUJEM OBITELJI KRKLEC na darovanom cvijeću za uređenje kapele u Jurketincu!

·         RADOVI U CRKVI SU STALI – te će se nastaviti 10.10.2022., nakon razgradnje zidova koji su sazidani u trošku izvođača radova, te će nakon razgradnje biti ponovno sazidani!

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

25.09. 2022. DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Firmin
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Kućar Tomo i Štefanija, Cepanec Kata te Klen Kata i Franjo

11.00.h. – Maruševec + Josip Grđan i Ob. Klapša – daje obitelj

17.00.h. – Varaždin  svečano euharistijskio slavlje kojim ćemo proslaviti 25. obljetnicu uspostave Varaždinske biskupije. Misa će se slaviti na otvorenom prostoru iza katedrale. U slučaju lošeg vremena slavlje će biti u katedrali. U 16 sati započet će molitveno-duhovni program na prostoru slavlja, tijekom kojeg će biti mogućnost za svetu ispovijed u katedrali. Slavlju će se pridružiti hrvatski biskupi i drugi uzvanici.

26.09.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Kuzma i Damjan 17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Juraj, Ob. Kretić i Peharda te Jurgec Josip – daje ob. Kretić

27.09.

Utorak

(Bi.)

 

Sv. Vinko Paulski

08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na zahvalu Majci Božjoj

28.09.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Vjenceslav 08.00 – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Jug Josip, ob. Ščuric, Matijašec i Jug te Andrija Kolenko – daje ob. Ščuric

29.09.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Mihael 17.00. – 18.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Miroslav Matijašec, August i Marija Foder te Josip Malčec – daje Brankica  Matijašecc

30.09.

Petak

(Bi.)

 

Sv. Jeronim

17.00.h – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Breški – daje obitelj

01.10.

Subota

(Bi.)

 

Sv. Terezija

11.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenja

16.00.h. – Maruševec – vjenčanje

17.00. h – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed (ispovjedaonica u crkvi)

18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Slavica i Izidor Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, rod. Ljubek, Josip Korpar, ob. Čehok i Kolar – daje ob. Vrbanec

2. Juraj, Tomo i Zlata Makovec, Ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda, Dragica, Anka i Stjepan Špoljar – daje Marija

3. Mijo Kovačić, rod. Kovačić, ob. Peharda i Mikac, Stjepan Štrlek i Nadica Švogor – daje obitelj

4. Vladimir Novak, ob. Novak, Mašić i Ereiz te Božidar Kušter – daje ob.

5. Slavica i Milomir Jovanović – daju kčeri

6. Andrija Kolenko, Slavko Posavec-Kovač, ob. Kolenko, Matijašec i Jug – daje ob. Kolenko

7. Ivan i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivica Varga – daje ob. Varga

8. Mirko, Emilija, Marija, Ivan i Marica Cupar,  Gabrijel i Josipa(ž) Hrgarek – daje Dragica

9. Mirjana Vitasović-Grandić, Boris Vitasović, ob. Grandić, Nikola i Nadja, Ob. Trani, Đina, Pjero i Silvano – daje Vesna Rajšić

10. Juraj, Štefanija i Slavko Korpar, Slava i Franjo Šimunić te Dora Tomašek – daje Viktorija

02.10.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Anđela

PROŠTENJE GOSPE ČISELSKE

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa

8,30 – Budnica Kuburaške udruge Maruševec

i početak 11.sajma v Maruševcu“

10,00 – Svečano otvorenje 11. Sajma v Maruševcu

11.00.h. – Maruševec + Antun Mislović – daje ob. Stolnik te za žive i pokojne kuburaše „KUBURAŠKE UDRUGE MARUŠEVEC“

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. Saša Jozić župnik u Odri Sisačkoj i dekan Sisačko – Pešćenički, Pola sata prije sv. Misa prilika je za sv. Ispovijed!

12,15 – Nastup kulturno-umjetničkog društva „Klaruš“

12,30 – Zajednički nastup kuburaških udruga.

 

·         LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – POLA SATA PRIJE SV. MISA U MJESECU LISTOPADU MOLI SE KRUNICA I LITANIJE!

·         ZAHVALNO HODOČAŠĆE VARAŽDINSKE BISKUPIJE u Rim 16. – 22.10.2022. Ide nas 13., iz Župe Maruševec!

·         DJECA KOJA ŽELE MINISTRIRATI – roditelji u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete te upisati među ministrante te ćemo imati roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno, ministrante će voditi župnik!

·         DJEČJI ZBOR U ŽUPI – također u uredovno vrijeme možete prijaviti svoje dijete od 1-8., razreda, te upisati među pjevače,  kroz tjedan dana imat ćemo roditeljski sastanak i dogovoriti termine proba i svega što je potrebno! Dječji zbor će voditi župnik!

·         BIBLIJSKA GRUPA – također koji ste zainteresirani u uredovno vrijeme možete se prijaviti te ćemo prema broju zainteresiranih posložiti susrete!

·         KREČEMO SA NOVOM VJERONAUČNOM GODINOM: prvopričesnike i krizmanike očekujem u nedjelju na Svetim misama, a od idućeg tjedna počet ćemo sa vjeronaukom, te će raspored održavanja biti na listiću!