NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – OGLASI – MARUŠEVEC

01.04.2018. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – Sv. Paulin

Sv. Mise: 06.00.h.- Maruševec – župna misa

09.00.h. Jurketinec

09.30.h. Druškovec + 1. Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić te Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

 1. Herceg Stjepan, Vjekoslav i rod., te Stjepan, Izidor i rod. Kokotec – daje Ivanka Herceg

3. – Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata(ž), Franjo, Slavko, Ignac i Verona(ž), Surko Marija(ž) i Slavko, Martinčević – Mikić Andrija, Vera(ž) Martinić

4. – Dragutin, Jaga(ž) i Stjepan Lazni, Katarina(ž) i Stjepan Vlahek, Obitelj Posavec

5. Petriš Davor, Ljuba (ž) i Filip

6. Verica(ž) Njegač, Marijan, Veronika(ž) i Metod Švelec, Anka(ž)Posavec-Kovač – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + 1. Peharda Josip i Ljubica, Štrlek Cvjetko, Jaga i Mario te Paul Langer – daje ob. Štrlek

2. Stjepan Pintarić – daju kčeri

Za vrijeme svih Svetih Misa bit će blagoslov jela!

Nakon mise u 11.00.h. Na parkiralištu Kuburaši će ispucati plotun pa ih dođimo čuti i vidjeti!

02.04.

ponedjeljak

(Bi.)

USKRSNI PONEDJELJAK

Sv. Leopold

07.30.h.- Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Cirila, Slavko, Antun šalomon te Anđela Šagi – daje Josipa Mesec

 1. Stjepan i Anka Špoljar i rod., te Andrija i Anđela Peharda i rod., Juraj Makovec i rod. -daje ob. Špoljar
 2. Miljenko i Dragica Orsag te Ob. Simon – daje Ivanka Orsag
 3. Barica i Dragutin Herceg, Helena Blaži, Stjepan Kušter, Jelena Jurgec, Terezija Horvat, Slavko i Nadica Herceg te Ob. Koričan – daje Darko
 4. Ema i Vladimir Štrlek – daje sin Stjepan i ob.
 5. Stjepan i Kata Vusić, Dragutin i Rozalija, Nevenka Hranić te ob. Majer i Boltižar – daje ob. Hranić
 6. Zdravko Kumrić – daje supruga i unuci
 7. Makovec Stjepan i Marija te Karlo i Draga(ž) Cmuk – daje Viktorija Cmuk

03.04.

utorak

(Bi.)

Sv. Cvijeta

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan Ljubek te ob. Blaža i Katice Žlibar – daje supruga Slavica

2. Radmila i Ivan, Milan i Viktorija Gradiček – daje Milan

04.04.

srijeda

(Bi..)

Sv. Žiga

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Boris Vitasović, Nikola i Nadja Grandić – daje Mirjana Vitasović-Grandić

05.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Irena

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Danica Vrbanec – sprovodna misa

06.04.

Petak

(Bi)

Sv. Vilim

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Cila (ž), Branko Marčec te Nada i Slavko Kretić – daju Jadranka i Vlado

07.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Herman

16.00.h. – Maruševec – krštenja

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Herceg, Josip i Josipa(ž) Sodar – daje supruga

2. Đurkas Katarina i Ivan, Letina Milka te Stanislav Kraljić – daje ob. Brlečić

08.04.

Nedjelja

(Bi.)

DRUGA VAZMENA NEDJELJA

Sv. Klement

07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. Jurketinec

11.00.h. – Maruševec + 1. Bara, Gregur i Marko te ob. Vrbanec., Ana, Vinko, Slavko, Mario te ob. Novoselec, Terezija i Franjo te ob. Remar te Branko Šagi – daje Barica Remar

 1. Ivan Kralj i ob., te Stanko i Jaga Herceg – daje Bara Kralj
 2. Imbro, Ljubica i Drago Šumiga te Lovorka Sokolić – daje ob. Šumiga
 3. Đuro i Slava Ljubičić te rod. Ljubičić – daje ob. Ljubičić
 4. Boris, Veronika i Ivan Šumiga – daje ob. Šumiga
 5. Zita i Slavko Peharda, Kata, Josip i ob. Pižeta, Katica Svetec – te na nakanu – daje ob. Pižeta
 6. Vladimir, Alojz i Terezija Korpar, Josip i Paula(ž) Gregur , te ob Rožman – daje Korpar Ivan i ob.

NAKON MISE BIT ĆE RODITELJSKI SASTANAK ZA KRIZMANIKE!!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • HVALA OPĆINI MARUŠEVEC da je pripremila okrjepu te počastila stražare kod Božijeg groba!
 • HVALA SVIMA koji su sudjelovali kod uređenja Božijeg groba bilo novčano ili sa cvijećem ili na koji drugi način, također hvala svima koji su se sjetili župnika ovih dana!
 • STRAŽU kod Božijeg groba , kao i svake godine do sada, su čuvale udruge s područja Općine Maruševec; Kuburaška udruga Maruševec, Lovačko društvo, DVD Maruševec i Donje Ladanje i KUD Klaruš te im na tome zahvaljujem!
 • U dubokoj i svetoj žalosti razmatrali smo u sveto korizmeno vrijeme muku našega Gospodina. Sada možemo obrisati suze, jer žalost je prošla. Podignimo naša srca nebu i radujmo se, jer je najveći mučenik Isus sa neizmjernom strpljivošću podnio muku i smrt, te spasio ljudski rod svojim uskrsnućem! Draga braćo i sestre! Sretan Uskrs uz obilje Božjeg Blagoslova, Vama i vašim najmilijima želi župnik Krunoslav Milovec

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA – MARUŠEVEC – OGLASI

(Cr.) 25.03.2018. NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA – Sv. Maja

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrija Posavec – daje ob.

2. Dalibor Ivko, ob. Brlenić, Šincek i Sever te Kalšan i Bekavac – daje ob. Brlenić

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i ob. Marčec, Slavko i ob. Buden te Milan Bobinac – daje Blanka

 1. Ivan i Paula(ž), Stjepan, Marija i Slavko Kokot, Vjekoslava (ž) Vrbanec, Marija Možanić, Blaž Čovran i Milka Koščak – daje ob. Slavice Vrbanec
 2. Mirko i Josipa(ž) Gregur i rod., te Mirko i Stanko Hrgarek i rod. Te Josip Korpar i Stjepan Podbojec – daje Jagica
 3. Lisec Zvonko i Slava, Šaplek Magda te Brodar Marija, Josipa (ž) i Josip – daje Terezija Lisec

26.03.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Montan

27.03.

utorak

(Lju.)

Sv. Lada

09.00.h – 13.00.h. – stari farof – Klinika Sv. Nikola – vrši besplatnu provjeru vida te nudi popust kod naručivanja naočala

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Kontrec Josip i Ivan, Draga(ž), Viktor, Franjo, Barbara, Rok te Lipovec Milan, Verona, Franjo i Viktor Šenkiš – daje supruga

28.03.

srijeda

(Lju.)

Sv. Sonja

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Božica, Ema, Vinko i Magda Jurgec – daje suprug

29.03.

Četvrtak

(Bi.)

VELIKI ČETVRTAK

Sv. Jona

10.00.h. – Varaždin – Katedrala – misa posvete ulja – svećenici obnavljaju obećanja dana prilikom ređenja – pozvani su svi vjernici koji žele doći

19.00.h. – Maruševec – obredi velikog četvrtka – spomen ustanovljenja Euharistije

30.03.

Petak

(Cr.)

VELIKI PETAK

Sv. Leonard

10.00.h. – Maruševec – križni put – kojega predvode mladi naše župe

17.00.h. – Maruševec – obredi velikoga petka – spomen Isusove muke i smrti

Obveza posta i nemrsa!

31.03.

Subota

(Bi.)

VELIKA SUBOTA

Sv. Benjamin

08.00.h. – Maruševec – otvaranje crkve i mogućnost pohoda božjeg groba

11.00.h. – Maruševec – čuvanje božjeg groba u organizaciji udruga i društava sa područja naše župe

20.00.h. – Maruševec – Vazmeno bdijenje – okupljamo se oko vatre u dvorištu župnog dvora te nakon blagoslova ognja i paljenja uskrsne svijeće idemo u procesiji u crkvu – ponesite sa sobom svijeće koje ćemo upaliti u crkvi! Molim Vas da svijeće zaštitite kako nebismo uništavali crkveni inventar!

01.04.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG

USKRS

Sv. Paulin

Sv. Mise: 06.00.h.- Maruševec – župna misa

09.00.h. Jurketinec

09.30.h. Druškovec + 1. Franjo i Terezija Kokotec, Dragutin, Bara i Štefanija Kovačić te Jeronim i Julijana Vrbanić – daje Dario Vrbanić

 1. Herceg Stjepan, Vjekoslav i rod., te Stjepan, Izidor i rod. Kokotec – daje Ivanka Herceg

3. – Šincek Stjepan, Jaga(ž), Marko, Ana, Juraj i Slavko, Belcar Andrija, Kata(ž), Franjo, Slavko, Ignac i Verona(ž), Surko Marija(ž) i Slavko, Martinčević – Mikić Andrija, Vera(ž) Martinić

4. – Dragutin, Jaga(ž) i Stjepan Lazni, Katarina(ž) i Stjepan Vlahek, Obitelj Posavec

5. Petriš Davor, Ljuba (ž) i Filip

6. Verica(ž) Njegač, Marijan, Veronika(ž) i Metod Švelec, Anka(ž)Posavec-Kovač – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + 1. Peharda Josip i Ljubica, Štrlek Cvjetko, Jaga i Mario te Paul Langer – daje ob. Štrlek

2. Stjepan Pintarić – daju kčeri

Za vrijeme svih Svetih Misa bit će blagoslov jela!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • GRANČICE MASLINA – prilog koji se sakupio ide za potrebe župnog Caritasa!.
 • DAROVI 1/3, koje ćete dati kod ljubljenja križa, kao i kod pohoda božjeg groba idu za potrebe božjeg groba u Sv. Zemlji dok 2/3 idu u župnu blagajnu!
 • HVALA svima koji su se organizirali i donijeli darove za uređenje božjeg groba u našoj crkvi!
 • VAZMENO TRODNEVLJE – običaj je da se ne radi ništa sa zemljom, da nam upravo ovi sveti dani na kojima se temelji naša vjera i nada u Uskrsnuće bude blagoslovljena!
 • ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ – Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Nenad Bosak, sin Juraja i Slave r. Kralj., rođ. 06.03.1987., u Varaždinu, iz Ladanja Donjeg, Lj. Gaja 45, župa Maruševec i Dorotea Levanić, kći Josipa i Sanje r. Bratovščak., rođ. 21.04.1993., u Varaždinu, iz Petrijanca, M. Krleže 6, župa Petrijanec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 14.04.2018., u Petrijancu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!2. Robert Pižeta, sin Josipa i Anice r. Podbojec., rođ. 05.10.1990., u Varaždinu iz Maruševca 54, župa Maruševec i Ines Petrinić, kći Mladena i Ljiljane r. Bingula., rođ. 18.07.1996., u Zaboku iz Ladanja Donjeg, G. Krkleca 190, župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 21.04. 2018., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kavu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!
 • DJECA OBAVEZNO DOLAZITI NA OBREDE VELIKOGA TJEDNA!!!!

PETA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

18.03.2018. PETA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Aleksandar

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Posavec-Kovač Josip, Marija i Izidor – daju supruga i obitelj 2. Marica, Vladimir i Damir Bunić – daje ob. 3. Frano Belcar, Andrija, Kata(ž), Slavko i Draga(ž) Belcar, Ema(ž) i Rok Martinčević 4. Josip i Katarina (ž) Martinčević i roditelji

5. Stanislav Kovačić 6. Obitelj Vilka Martinčević: Branimir, Marija(ž) i Verona (ž) 7. Obitelj Čaklec: Mato, Stjepan, Robert i Franca (ž) 8.Verica(ž) Kušen, Antun Prekupec i roditelji te obitelj Martinčević 9. Martin, Josipa(ž) i Josip Martinčević-Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević 10. Dragutin i Danica(ž) Lazar, Antonija, Stanko, Josip, Josipa(ž), Micika(ž), Apolonija(ž) i Barica(ž) Jakopec 11. Dragutina i Josipu(ž) Kokotec, Josipa i Dragicu(ž) Gradiček te Janka i Baru Danko 12.Varga Josip, Margareta(ž) i Franjo, Ivančević Jaga(ž),Stanko i Anka(ž)

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec +1. Josip, Marija i Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik 2. Josip i Ljuba Korpar i Ob., te Stjepana Korpar – daje ob. Marice Korpar 3. Slavica, Mirko i Josip Vrbanec te Marija i Rudolf Leskovar – daju djeca 4. Josip i ob. Cvetko te ob. Kranjčić – daje ob. Peharda 5. Josip Štrlek – daje ob. 6. Josip Jug – daje ob. Ščuric 7. Josip, Milka i Juraj Peharda te Vlado Lacković – daje ob. Katice Peharda

Za vrijeme Sv. Mise bit će krštenje!

19.03.

ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Josip – Zaručnik

09.00.h. – ISPOVIJED BOLESNIKA PO KUĆAMA

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Josip Lončar i ob. Fiškuš – daje ob. Lončar

 1. Josip Korpar i Vlado Štibrić
 2. Josip Bašić. Mirko i Jaga Banec te Pepica Kolenko – daje Barica Bašić
 3. Zahvala jedne obitelji Sv. Josipu
 4. Štefanija, Stjepan, Josip i Ljuba Korpar, Franjo i Marija Novak te Ivan i Štefa(ž) Ivko – daje Mirko Korpar
 5. Josipa(ž) i Blaž Horvat i ob. Horvat, Josip i Marija i ob. Kralj, Josip, Klara, Dragica, Stjepan i ob. Gašparić, te Marija i Ivan Papec, Vikica, Mirko i ob. Krobot, Josip, Ljuba i Milka Leskovar, Josip i Kata Peharda te ob. Peharda – daje ob. Krobot
 6. Na čast Sv. Josipu – daje jedna majka
 7. Kokotec Stjepan i rod., Cupar Marija i rod., Marija, Mirko, Ivan, Andrija i Krešimir te Neda Majhen, Vladimir Breški, Šagi Mirko i Štefica – daje Štefica

20.03.

utorak

(Lju.)

Sv. Klaudija

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Josip Gorup, Cerjen Vinko i ob. Križanec – daje ob. Cerjen

21.03.

srijeda

(Lju.)

Sv. Kasijan

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Marija Klen – daje kći Blanka

22.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Leonarda

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Mira, Marijana i Elizabeta Šipek, Đurđica Zrinski i Nikola Šipek – daje ob. Gašparić

23.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Rebeka

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu

14.30.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

15.00.h – Maruševec + 1.Ema i Stanko Hrgarek te ob. Hrgarek, Josip Korpar, Tomek-Hudek Josip, Vladimir Štibrić te ob. Valentak, Bahun, Breški, Cupar, Možanić i Horžić – daje Mira

 1. Jurica Cerjan – daju roditelji
 2. Makovec Pavao, Mladen, Vinko, Verona te Peharda Juraj, Dora, Roza i Ivan te Stjepan Martinčević – daje Marija Makovec
 3. Rudolf i Katarina Hrgarek, Janko i Vera Kolenko te Josip Kanjir, Vunić Ljubo i Stoja(ž), Kardov Marko i Lucija – daje Slavica Hrgarek

24.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Javorka

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

25.03.

Nedjelja

(Lju.)

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

CVJETNICA

Sv. Maja

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Druškovec + 1. Andrija Posavec – daje ob.

2. Dalibor Ivko, ob. Brlenić, Šincek i Sever te Kalšan i Bekavac – daje ob. Brlenić

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan i ob. Marčec, Slavko i ob. Buden te Milan Bobinac – daje Blanka

 1. Ivan i Paula(ž), Stjepan, Marija i Slavko Kokot, Vjekoslava (ž) Vrbanec, Marija Možanić, Blaž Čovran i Milka Koščak – daje ob. Slavice Vrbanec
 2. Mirko i Josipa(ž) Gregur i rod., te Mirko i Stanko Hrgarek i rod. Te Josip Korpar i Stjepan Podbojec – daje Jagica
 3. Lisec Zvonko i Slava, Šaplek Magda te Brodar Marija, Josipa (ž) i Josip – daje Terezija Lisec
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • DANAŠNJI MILODAR koji ćemo prikupiti, namjenit će se za potrebe župnog Caritas-a
 • GRANČICE MASLINA – možete uzeti u nedjelju na blagdan Cvjetnice uz dobrovoljni prilog tko želi dati! Taj prilog koji se skupi ići će također za potrebe župnog Caritasa!
 • CVJETNICA – prije mise u 11.00.h., i u Jurketincu u 09.30.h., skupljamo se ispred crkve gdje ćemo blagosloviti maslinove grančice te u procesiji ući u Crkvu. Na misi u 11.00.h. Pjevat će se muka!

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

11.03.2018. ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Tvrtko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec +1. Tomislav Hrgar i rod., Katarina Presečki i rod., Ivan i Ema Makovec, Biserka Damjanić te Katarina Peharda – daje ob. Hrgar

 1. Slavko i Marija Martinčević, Stjepan, Elizabeta i Josip Vincek, Tomica Jambrešić – daje Anica
 2. Ob. Fogec, Tomek-Hudek, Prešovar – daju Milica i Kata
 3. Slavko Vrbanec – daje Josip Vrbanec
 4. Josipa(ž), Stjepan, Viktor i Dragutin Milec te Pepa(ž) i Josip Plasajec – daje Biserka
 5. Stjepan Janiček – daje ob.
 6. Ob. Martinčević Slavko, Slava i Verona te Vladimir Mikačić – daje Danica
 7. Nada i Slavko te ob. Žiher – daje sin Ivica

12.03.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Bernard

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Peharda Ivan – daje supruga Dragica

13.03.

utorak

(Lju.)

Sv. Patricija

16.00.h – 17.00.h – Maruševec – stari farof- 40 dana za život – molitva za nerođene

14.03.

srijeda

(Lju.)

Sv. Matilda

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

15.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Veljko

11.30.h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Ivan Posavec – daje ob.

16.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Hilarije

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + 1. Andro, Kata i Slava Fadiga te Rok, Ema, Josip, Kata i Eva Hrgarek – daje ob. Fadiga

2. Danica i Stjepan Vrbnjak te Barbara Rožič – daje kći Kristina

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Patrik

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

10.30.h – Ispovijed u Maruševcu

11.00.h – Ispovijed u Druškovcu i Jurketincu te po završetku Sv. Misa

11.30.h. – Maruševec – za sve žive i pokojne dobročinitelje i prijatelje naše župe

17.00.h. – Maruševec – ispovijed

18.03.

Nedjelja

(Lju.)

PETA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Aleksandar

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Posavec-Kovač Josip, Marija i Izidor – daju supruga i obitelj 2. Marica, Vladimir i Damir Bunić – daje ob. 3. Frano Belcar, Andrija, Kata(ž), Slavko i Draga(ž) Belcar, Ema(ž) i Rok Martinčević 4. Josip i Katarina (ž) Martinčević i roditelji

5. Stanislav Kovačić 6. Obitelj Vilka Martinčević: Branimir, Marija(ž) i Verona (ž) 7. Obitelj Čaklec: Mato, Stjepan, Robert i Franca (ž) 8.Verica(ž) Kušen, Antun Prekupec i roditelji te obitelj Martinčević 9. Martin, Josipa(ž) i Josip Martinčević-Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević 10. Dragutin i Danica(ž) Lazar, Antonija, Stanko, Josip, Josipa(ž), Micika(ž), Apolonija(ž) i Barica(ž) Jakopec 11. Dragutina i Josipu(ž) Kokotec, Josipa i Dragicu(ž) Gradiček te Janka i Baru Danko 12.Varga Josip, Margareta(ž) i Franjo, Ivančević Jaga(ž),Stanko i Anka(ž)

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec +1. Josip, Marija i Vladimir Stolnik – daje ob. Stolnik 2. Josip i Ljuba Korpar i Ob. Stjepana Korpar – daje ob. Marice Korpar 3. Slavica, Mirko i Josip Vrbanec te Marija i Rudolf Leskovar – daju djeca 4. Josip i ob. Cvetko te ob. Kranjčić – daje ob. Peharda 5. Josip Štrlek – daje ob. 6. Josip Jug – daje ob. Ščuric 7. Josip, Milka i Juraj Peharda te Vlado Lacković – daje ob. Katice Peharda

Za vrijeme Sv. Mise bit će krštenje!

 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • MILODAR koji ćemo prikupiti pete korizmene nedjelje namjenit će se za potrebe župnog Caritas-a
 • KROZ OVAJ TJEDAN molim Vas prijavite kod zvonara bolesne za Ispovijed i Pričest po obiteljskim kućama!
 • KORIZMENA ŽUPNA ISPOVIJED – prilika je da se pomirimo s Bogom i ljudima, nemojmo je propustiti!

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

04.03.2018. TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – Sv. Natko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1.Boris, Željko i Tomo Posavec – daje Kristijan Posavec

 1. Olga i Stanko Posavec
 2. Stjepan Canjuga, Viktorija(ž) i Slavko Horbec, Maksim Cerjan, Josip Dukarić
 3. Stjepan, Slavko, Ivan, Milka(ž), Antun Martinčević, Martin i Ljubica(ž) Breški, Slavko i Micika(ž) Eršegović, Damir i Vladimir Bunić, Anđela(ž) i Stjepan Posavec-Kovač
 4. Herceg-Rušec Nada(ž) i Slavko, Mihavec Konstantin, Dolenec Ivan, Ravenski Ivan, Maloić Antun, Verona(ž), Adam, Ivan, Ljudevit i Adam
 5. Verica Kušen

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec +1. Gustav, Marija i Ema Kolenko, Andrija, Anđela, Veronika i Štefica Mikac – daje ob. Mikac

 1. Ob. Bosak, Martinčević, Mikić, Hranić, Duraković, Forjan, Posavec-Kovač i Klepač-daje obitelj
 2. Štefica, Justina (ž), Slava, Stjepan i Dragutin Zrinski te Škarika Marija, Dragutin i Josip te Maruševec Milka i Tomo – daje Vladimir
 3. Marija i Ivan Rušec-Gjurin – daju djeca
 4. Štefanija Šimić, Slavica i Marko Štrlek – daje ob. Šimić
 5. Franjo, Josip i Jaga Hanžek, Stjepan i Eva Žlibar te Branko Mesec – daje Barbara Hanžek
 6. Slavica i Viktor Podbojec – daje sin

05.03.

ponedjeljak

(Lju.)

Sv. Hadrijan

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

13.10.h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike

17.00.h. – Maruševec – Caritas -slaganje i prebrojavanje artikala

06.03.

utorak

(Lju.)

Sv. Viktor

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.03.

srijeda

(Lju.)

Sv. Felicita

17.00.h. – Maruševec – Caritas -slaganje paketa

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +Možanić Stjepan, Stanko(m) i Josipa (ž), Huđek Ema, Andrija i Cila – daje Ljerka Možanić

08.03.

Četvrtak

(Lju.)

Sv. Poncije

10.00.h. -Vinica – susret svećenika Varaždinsko- zagorskog arhiđakonata sa Mons. Josipom Mrzljak

12.00.h. – Vinica – Sv. Misa – tko može od župljana neka nam se priključi

09.03.

Petak

(Lju.)

Sv. Franciska

16.00.h – Maruševec – pobožnost križnog puta

16.30.h – Maruševec + Verona, Stjepan i rod. Podbojec, Ana i Mirko Peharda, Vladimir Janiček – daje ob. Podbojec

17.00.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike

18.00.h. – 19.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

10.03.

Subota

(Lju.)

Sv. Emil

07.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Jakob i Eva Kumrić – daje Ljubica

2. Špoljar Ivan, ob. Kolenko, Marko i Draga(ž) – daje ob. Pajtak

08.00.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike

09.00.h – 10.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

11.03.

Nedjelja

(Lju.)

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

Sv. Tvrtko

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

10.15.h. – Maruševec – pobožnost križnog puta

11.00.h. – Maruševec +1. Tomislav Hrgar i rod., Katarina Presečki i rod., Ivan i Ema Makovec, Biserka Damjanić te Katarina Peharda – daje ob. Hrgar

 1. Slavko i Marija Martinčević, Stjepan, Elizabeta i Josip Vincek, Tomica Jambrešić – daje Anica
 2. Ob. Fogec, Tomek-Hudek, Prešovar – daju Milica i Kata
 3. Slavko Vrbanec – daje Josip Vrbanec
 4. Josipa(ž), Stjepan, Viktor i Dragutin Milec te Pepa(ž) i Josip Plasajec – daje Biserka
 5. Stjepan Janiček – daje ob.
 6. Ob. Martinčević Slavko, Slava i Verona te Vladimir Mikačić – daje Danica
 • ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!
 • OVE NEDJELJE – koji ste na sv. Mise donijeli prehrambene artikle kojega ćemo prinijeti za vrijeme sv. Misa, od srca zahvaljujem! Namirnice ćemo proslijediti ugroženim obiteljima iz naše župe kako bi im na taj način pomogli u proslavi predstojećeg blagdana Uskrsa! Na taj način pomažemo bližnjima u nevolji!
 • PROŠLE NEDJELJE sudjelovali smo na koncertu, Gospel ansambla Agape sa jednim autobusom župljana! Ovim putem zahvaljujem se Kršćanskoj adventističkoj zajednici iz Maruševca koji su nas pozvali na koncert te nam poklonili 50. ulaznica te organizirali autobuse! Gospel ansambl Agape djeluje već 35. godina te im čestitamo Njihovu godišnjicu i želimo puno uspjeha u daljnjem radu i slavljenja Gospodina pjesmom. Hvala im da pronose ime ovog maruševečkog kraja, jer kao što sam čuo neki od pjevača potekli su ovdje iz Maruševca! Hvala im na lijepoj večeri kojom smo slavili Gospodina kao kršćani, te upravo svima nama želim napredak u zajedništvu da ostvarujemo i pokazujemo iz dana u dan ljubav prema Bogu i Bližnjima! Hvala i našoj Općini Maruševec na čelu sa načelnikom g. Damirom Šprem koja je platila troškove prijevoza!