TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

30. 06. 2024. TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Bazilid
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Slavko Herceg-Žutki, Tereza Marković, ob. Varga i Herceg-Žutki – daje ob. Borisa Herceg-Žutki
11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Kata Benkus, ob. Benkus, Dora i Mijo Kukec, August Orsag i ob. Orsag, Marica i Petar Čretni, Milan i Agata te Miljenko Kuća – daje ob. Benkus
2. Matijašec Josip, Katica i Ivan, Martinčević Šimun i Jaga – daje Vera
01.07. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Aron18.00.h. – Maruševec + Ob. Ciglar Anka, Ivan i Josipa(ž), Posavec Irena, Ob. Glavica Đurđa, Dragec i Jelica – daje ob. Belužić
02.07. Utorak (Ze.)Sv. Višnja17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Josip i Stanka(ž) Buden, Ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Lončar, Žiher, Jambrešić, Špoljar i Pajtak – daje obitelj Za vrijeme mise moli se časoslov!
03.07. Srijeda (Cr)Sv. Toma apostol17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Stjepan, Ljubica i Branko Jug – daje Ana
04.07. Četvrtak (Ze.)     Sv. Elza08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Ivan, Marija, Marko i Anđela Korpar te Slavko Hanžek – daje Nenad Korpar Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje!
05.07. Petak (Bi)  Sv. Ćiril i Metod18.00.h. – Maruševec + Barbara i Mirko Lovrenčić, Sambolec Stjepan, Ana i Dragutin – daje obitelj
06.07. Subota (Ze.)Sv. Marija18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA+ 1. Dragutin Ivančević te ob. Benček i Bregović – daje obitelj
2. Stjepan Kračun, ob. Gredelj, Črnila, Korpar i Kračun – daje Ana Kračun
3. Danica i Stjepan Vrbnjak i Barbara Rožić – daje kći Kristina
4. Peharda Helena i Tomo – daju kčerke Ljerka i Biserka i sin Zdravko
07.07. Nedjelja (Ze.)ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. VilibaldSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + Horbec Ema – daju kčeri
08.00.h. – Druškovec + Tomo i Paula Bunić te Gašpar i Mara Hruškar – daje obitelj (Molim Vas da obavijestite jedni druge o promijenjenom rasporedu Sv. Misa)
10.00.h. – VARAŽDIN – CRKVA SV. VIDA – MLADA MISA VLČ. JOSIPA BIŠKUP
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MILODAR KOJI SE PRIKUPI DANAS – PETROV NOVČIĆ – IDE ZA POTREBE SV. OCA – PAPE FRANJE!
TRODNEVNICA UOČI MLADE MISE JOSIPA BIŠKUP KOD KAPUCINA U VARAŽDINU – ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA U 19.00.H! SVI SMO POZVANI! NA OGLASNOJ PLOČI IMAMO PLAKATE PA SI MOŽETE DETALJNIJE PROUČITI!
ODLUKA HBK-a od 01.07.2024. – misni stimpedij za Svetu Misu iznosi 10,-eura umjesto dosadašnjih 7,-eura! Što vrijedi na teritoriju i naše Varaždinske biskupije! Ukoliko netko nema ili bi ga ovo povećanje opteretilo neka mi se osobno javi, te mu neću naplatiti! Hvala!

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23. 06. 2024. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Flavije
09.30.h. – Maruševec – stari farof, prikupljanje kolača koji ste se prijavili kod gospođe Božice Inkret 10.15.h. – Maruševec – molitva krunice – koju predvodi vlč. Josip Biškup Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA – NA KONCELEBRIRANOM  MISNOM SLAVLJU  PROPOVIJEDA PREČ. DR.SC. MARIO KOPJAR – PREDSTOJNIK UREDA ZA LITURGIJSKI PASTORAL I SAKRALNU ARHITEKTURU VARAŽDINSKE BISKUPIJE Nakon misnog slavlja pozivaju se svi da ostanu na druženju oko crkve!
24.06. Ponedjeljak (Bi.)Rođenje Sv. Ivana Krstitelja18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA + 1. Kolarić Ivan, Mato i Dragica – daje Štefica 2. Ivan, Stjepan, Kristina i Juraj Canjuga, Viktorija i Slavko Horbec te Barbara i Josip Dukarić – daje ob. Canjuga 3. Josip Cerjan – daje obitelj 4. Katica i Zvonko Lončar te ob. Lončar – daje ob. Lončar 5. Ivan Surko – daje obitelj 6. Dragica, Slavko, Miroslav i Stjepan Matijašec te Josip Malčec – daje obitelj 7. Vika i Vinko Bukovec, Anka i Vladimir Eršegović, Katarina i Ivan Korpar-Japek – daje ob. Bukovec 8. Josipa(ž) Herceg, Mirko Banek, Josip, Ljubica, Jurica, Ivan i Nada Herceg te Verona i Ivan Posavec-Malok – daju kčeri 9. Pernar Stjepan – daje ob. Pernar 10. Gustav Krklec – daje Udruga prijatelji Maruševca 11. Marija, Stjepan i ob. Kušter, Štefica i Vjekoslav Kelemen, Ema, Petar, Andrija i Ivan Gregur, ob. Grđan i Tuđa te Slavko i Juraj Marčec – daje ob. Gregur Josipa 12. Maxim, Ljubica i Dragutin Cerjan – daje obitelj 13. Na nakanu molitvenog lanca
25.06. Utorak (Ze.)Sv. Maksim17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Ignac, Zora i Petar Kretić-Gonzi, Vladimir Kretić, Anka Borogovac, Štefanija i Franjo Cvetko, Josipa(ž) i Andrija Pajtlar, ob. Kralj te Katica i Juraj Petriš – daje Verica Kretić Za vrijeme mise moli se časoslov!
26.06. Srijeda (Ze)Sv. Deodat17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Ivan, Tomo i Bara Peharda, Ob. Bahun, Slavko i Draga(ž) Štrlek, Stjepan Jakopec, Angelika Klaus, Andreja Geci te Ema Topolovšek – daje obitelj
27.06. Četvrtak (Ze.)     Sv. Kristofor07.00.h. – Maruševec + Franjo i Eva, Andrija i Katarina Kračun, Gabrijel, Rozalija i Andrija Kolarić – daje ob. Kračun Nakon misnog slavlja bit će Euharistijsko klanjanje! 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
28.06. Petak (Cr.)  Sv. Irenej08.30.h. – 09.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.30.h. – Maruševec + Borak Ana, Slavica i Ferdo te Šantek Mirko i Marija – daje obitelj
29.06. Subota (Cr.)Sv. Petar i Pavao16.30.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje 18.00.h. – Maruševec + Slavko, Marija, Stjepan, Stanka, Ivan, Paula i Jagica Kokot, Anka i Ivo Strbad, Verona i Janko Lazar te Nevenka Denac – daje ob. Slavice Vrbanec 2. Slavko Popijač te ob. Popijač, Bahun i Kolac – daje kći Ljerka 3. Kata i Stjepan Bukovec – daje obitelj 4. Obitelj Podbojec, Katarina, Stjepan, Marija, Jelena i Blaž, obitelj Vrbanec Gela i Dragan, Branimir, Đurđa i Tomo, ob. Hrgarek, Mirko, Stanko i Ema, obitelj Gregur, Josipa(ž) i Mirko te Ivan Vidaković – daje ob. Martinčević-Mikić i Podbojec 5. Josip Peharda, Ivan i Josipa(ž) Šipek – daje obitelj 6. Bahun Ema i Franc, Ob. Bahun, Peharda, Slava i Blaž te ob. Peharda – daje obitelj
30.06. Nedjelja (Ze.)TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. BazilidSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Slavko Herceg-Žutki, Tereza Marković, ob. Varga i Herceg-Žutki – daje ob. Borisa Herceg-Žutki 11.00.h. – Maruševec + 1. Andrija i Kata Benkus, ob. Benkus, Dora i Mijo Kukec, August Orsag i ob. Orsag, Marica i Petar Čretni, Milan i Agata te Miljenko Kuća – daje ob. Benkus 2. Matijašec Josip, Katica i Ivan, Martinčević Šimun i Jaga – daje Vera
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! MILODAR KOJI SE PRIKUPI DANAS NA MLADOJ MISI POKLONIT ĆE SE MLADOMISNIKU TIMOTEJU INKRET!MILODAR KOJI SE PRIKUPI IDUĆE NEDJELJE – PETROV NOVČIĆ – IDE ZA POTREBE SV. OCA – PAPE FRANJE!

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16. 06. 2024. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Aurora
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama Snježana, ob. Šambar i baka 11.00.h. – Maruševec + Ljuba i Matija Gašparić, Katarina i Alojz Peharda – daje obitelj
17.06. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Diogen18.00.h. – Maruševec + Terezija, Ivan i Marija Presečki te ob. Presečki i Deduš – daje obitelj
18.06. Utorak (Ze.)Sv. Marcel17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Andrija, Anka, Valentino i Kata Špoljar – daje obitelj
19.06. Srijeda (Ze)Sv. Romuald17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 18.00.h. – Maruševec + Dukarić Slavko, Josip, Verona, Čićek Juraj i Bara – daje Nevenka Dukarić
20.06. Četvrtak (Ze.)     Sv. Florencija08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ Prvi dan trodnevnice uoči mlade mise Timoteja Inkreta 18.00.h. – Maruševec – pokorničko bogoslužje te prilika za sv. Ispovijed 19.00.h. – Maruševec – Misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. mr. sc.Anđelko Koščak – biskupski vikar za kler Varaždinske biskupije Na misnom slavlju pjeva zbor iz Maruševca pod vodstvom gđe. Marijane Gašparić
21.06. Petak (Bi.)  Sv. Alojzije Gonzaga08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“ 14.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje 16.00.h. – Čalinec – Dom kulture – slaganje dvorane za subotu za goste iz Koprivnice te neka dođu koji su se prijavili na organizacijskom sastanku! Drugi dan trodnevnice uoči mlade mise Timoteja Inkreta 18.00.h. – Maruševec – razmatranje i pobožnost Presvetom Srcu Isusovo 18.30.h. – Maruševec – Misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Tihomir Kosec – župnik iz Ivanca Nakon misnog slavlja Euharistijsko klanjanje i posveta Presv. Srcu Isusovom
22.06. Subota (Ze..)Sv. PaulinTreći dan trodnevnice uoči mlade mise Timoteja Inkreta 18.00.h. – Maruševec – pobožnost krunice te razmatranje i pobožnost Presvetom Srcu Isusovom 18.30.h. – Maruševec – Misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Davor Šumandl – župnik iz Župe Bl. Alojzija Stepinca iz Koprivnice
23.06. Nedjelja (Ze.)DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. Flavije09.30.h. – Maruševec – stari farof, prikupljanje kolača koji ste se prijavili kod gospođe Božice Inkret 10.15.h. – Maruševec – molitva krunice – koju predvodi vlč. Josip Biškup Sv. Misa: 11.00.h. – Maruševec – MLADA MISA TIMOTEJA INKRETA –NA KONCELEBRIRANOM  PROPOVIJEDA SLAVLJU PREČ. DR.SC. MARIO KOPJAR – PREDSTOJNIK UREDA ZA LITURGIJSKI PASTORAL I SAKRALNU ARHITEKTURU VARAŽDINSKE BISKUPIJE Nakon misnog slavlja pozivaju se svi da ostanu na druženju oko crkve!
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME!

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09. 06. 2024. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Efrem
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica, ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek i ob. Habunek – daje obitelj
11.00.h. – Maruševec + Vladimir Štefanec – daje supruga Za vrijeme Sv. Mise je krštenje!
10.06. Ponedjeljak (Ze.)Sv. Bogumil17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Štefanija, Jaga i Andrija Peharda te Katrina Hrgarek – daje ob. Stjepana Peharda
11.06. Utorak (Cr.)Sv. BarnabaŽupnika nema
12.06. Srijeda (Ze)Sv. Bazilid07.00.h. – Maruševec – na nakanu
08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
19.00.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – trodnevnica uoči svećeničkog ređenja  – misno slavlje predslavi preč. Ivica Cujzek– predstojnik Ureda za pastoral duhovnih zvanja i ministranata
13.06. Četvrtak (Bi.)Sv. Antun Padovanski17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Andrija, Antun i Stanka(ž) Mihaljić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, rod. i braća Cerjan, ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana
19.00.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – trodnevnica uoči svećeničkog ređenja  – misno slavlje predslavi vlč. Davor Šumandl – žpk. Bl. Alojzija Stepinca iz Koprivnice 
14.06. Petak (Ze.)  Sv. Rufin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.30.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres i Marta Kudeljnjak – daje ob. Makovec Josipa
19.00.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – trodnevnica uoči svećeničkog ređenja  – misno slavlje predslavi Krunoslav Milovec 
15.06. Subota (Ze..)Sv. Vid10.30.h. – VARAŽDIN – KATEDRALA – SVEĆENIČKO REĐENJE  – po rukama Mons. Bože Radoša, varaždinskog biskupa  – đakona Josipa Biškup i Timoteja Inkret
15.00.h. –  Maruševec – krštenje
16.00.h. – Maruševec – krštenje
18.00.h. – Maruševec – KUMULATIVNA +1. Geci Nada, Marija Harjaček, Josipa(ž) Prašnjak, Božidar i Anđela Novoselec – daje ob. Geci
2. Ob. Bosak, Martinčević – Mikić, Hranić, Duraković, Posavec-Kovač i Forjan – daje obitelj
3. Kontrec Franjo, Josip, Viktor, Marko, Juraj, Ivan i Draga(ž), Lončar Bara i Rok
4. Štefanija, Rozalija i Stanko Šincek te Marija i Mijo Biškup – daje obitelj
5. Dragutin, Vladimir, Ivka i Cvetko Štefanec te Barbara i Izidor Možanić – daje Josipa
6. Obitelj Jurinjak i Dundović – daje ob Jurinjak
7. Špac Marko, Marijan i Ratimir, Lazar Mirjana, Županić Josip, Dragutin, Mirko i Tereza, Hranj Ankica, Barica, Franjo, Anđela, Zvonko, Matija, Bara i Jakob, Vlahović Filip, Sofija i Terezija, Križek Agata i Josip, Šobak Juraj i Ivan – daje ob. Hranj
8. Đuro i Slava Ljubičić te rod i ob. Pižeta – daje obitelj Ljubičić
9. Ivan Kralj, Štefanija Lombardi, Anka Borogovac, Imbro, Ljubica, Stjepan, Drago i Mijo Šumiga – daje Bara Kralj i ob. Šumiga
10. Anđela i Franjo Lončar, Stjepan i Đurđica Vupora – daje obitelj
11. Križnjak Marko, Ljuba i Slavko, Sekačić Ivan, Jakop, Vika, Jela, Bukovec Katarina, Josip i Vesna, Habrka Slavko, Borak Ferdo i Slavica – daje ob. Križnjak
12. Gašparić Dragutin – daje obitelj
13. Ivanka i Stjepan Hren, Štefanija i Mirko Korpar te Franjo i Marija Novak – daje obitelj 14. Matijašec Toni, Juraj i Terezija – daje ob. Matijašec
16.06. Nedjelja (Ze.)JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. AuroraSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa 09.30.h. – Druškovec + Emanuel Hleb – daju mama Snježana, ob. Šambar i baka
11.00.h. – Maruševec + Ljuba i Matija Gašparić, Katarina i Alojz Peharda – daje obitelj
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! TRODNEVNICA I SVEĆENIĆKO REĐENJE U VARAŽDINSKOJ KATEDRALI – 15.06.2024., bit će zaređeni Josip Biškup i Timotej Inkret pa pozivam da se odazovemo i dođemo!  

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

02. 06. 2024. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Marcelin
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Franjo, Anka, Ivan i Josip Herceg – daju kći i sestra Đurđa 11.00.h. – Maruševec + Josip i Bara Korpar, ob. Papec, Korpar, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
03.06. Ponedjeljak (Cr.)Sv. Karlo Lwanga i drugovi17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Mirko, Adam, Josip, Paula(Ž) i Marija Bahun, Barica i Ivan Korpar, Pavao, Marija i Draga (ž) Posavec, Vinko, Ema i Viktorija Bukovec, Klapša Ivan, Milan, Veronika i Štefa(ž), Hanžek Draga(ž), Cecilija i Ćiril te Vincek Juraj, Franjo i Agata – daje obitelj
04.06. Utorak (Ze.)Sv. Kvirin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Ob. Strbad, Vojnović Jadranka, Pavlović Mladen, Hrastovec Klaudija te Ivanić Damir – daje Kristina(za vrijeme mise moli se časoslov)
05.06. Srijeda (Cr.)Sv. Bonifacije17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Jambrešić Mirko, Buden Bara i Peharda Štefanija – daje obitelj
06.06. Četvrtak (Ze.)Sv. NorbertŽupnika nema
07.06. Petak (Bi.)  PRESVETO SRCE ISUSOVO Sv. Koloman08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec – krštenje
17.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed
17.30.h. – Maruševec – krunica
18.00.h. –  Maruševec – KUMULATIVNA +
1. Nada, Slavko i Tino Kretić, Draga(ž), Katica i Antun Kolar – daje ob. Kolar
2. Vjekoslav, Stjepan i Slava Možanić, Josipa(ž) Bek i Stjepan Kostanjevec – daje Draga
3. Olga i Stanko Posavec, Slavica Frištić, Ivan, Vika, Ivan i Dragan Bahun – daje obitelj Stjepana Bahun
4. Josip Cvetko i ob. Cvetko i Kranjčić – daje ob. Peharda
5. Slavko Šimunec – daje supruga
6. Julijana j, Valent i Zora(ž) Blažunaj, Irma i Franjo  Plasajec, Štrlek Katarina, Medović Marija, Matijašec Franjo, Bosak Ivan, Slavko, Ana, Mijo, Josipa(ž) Martinčević te Vlado Hajsok – daje ob. Mirka Blažunaj
7. Mirko, Ema i Anka Matijašec, ob. Matijašec, Nišević, Mihalina te Mira Slokan – daje obitelj
8. Josip i Stjepan Tomek-Hudek – daje ob Hudek-Nucak
9. Slavica, Stanko, Ema i Andrija Patrčević, Dora i Antun Stolnik, Damir i Ivan Sobota, ob. Simić, Jergović i Ikasović – daje ob. Patrčević
10. Stanko i Ana Šagi, ob. Šagi, Brežnjak i Pavličić – daje ob. Šagi
11. Josip, Zdravko i Jagica Bašić, Mirko, Jagica i Juraj Banec, ob. Banec, Pepica Kolenko, ob. Kolenko, te Mirko Kekec – daje Barica sa obitelji
12. Danijel, Anka i Ivan Cmuk, Marko Peharda – Božić, Ivica Perković – daje ob. Cmuk i Peharda-Božić
13. Slava, Matija, Sidonija i Stanko Korpar, Miroslav i Josip Štrlek, Štefanija i Slavko Vitez te Ema i Vladko Možanić – daje ob. Korpar
14. Ivan i rod. Benkus – daje obitelj
15. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo
16. Ob. Kralj, Andrija, Ema, Josip, Ljubica i Juraj, ob. Miklin, Stjepan, Verona i Franjo, ob. Bahun, Josip, Slavko i Terezija – daje ob. Kralj
17. Viktor Horbec, Slavko i Anđela(ž), Franjo, Ivan i Vladimir Bregović te Ljuba Mavrek – daje obitelj
18. Mikačić Slavko i Vladimir– daje ob. Mikačić
19. Nikola Peharda – daje ob. Peharda
20. Josip, Ljubica i Jurica Herceg te ob. Herceg, Posavec i Buhin
21. Mirko, Emilija, Marija, Ivan, Marica, Andrija i Krešo Cupar, Gabrijel i Josipa(ž) Hrgarek te Andrija Martinčević – daje Dragica
08.06. Subota (Bi.)BEZGREŠNO SRCE B.D.Marije Sv. MedardoHODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus ide u smjeru Cerje Nebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak, crkva Maruševec! Drugi autobus ide  u smjeru Greda, Selnik, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Čalinec-Hubar, Mega – igralište, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor! OBA AUTOBUSA DOLAZE NA BENZINSKU NA GREDI GDJE ĆEMO SE RASPODIJELITI PO AUTOBUSIMA I BROJEVIMA SJEDALA KADA STE KUPOVALI KARTU I NA KRAJU SKUPLJAMO PUTNIKE U JURKETINCU! Te krećemo put Trsata! Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Novi Vinodolski! Iz Novog Vinodolskog u 18.00.h. je polazak autobusa i povratak kućama!
09.06. Nedjelja (Ze.)DESETA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. EfremSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica, ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek i ob. Habunek – daje obitelj
11.00.h. – Maruševec + Vladimir Štefanec – daje supruga Za vrijeme Sv. Mise je krštenje!
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! HOD ZA ŽIVOT –  građanski pokret za zaštitu života od začeća do prirodne smrti, ove se godine održava u 15 hrvatskih gradova – a u Varaždinu u subotu, 8. lipnja. Okupljanje je u 10:30 na Starom gradu. Ispred crkve su volonteri Hoda za život kod kojih možete nabaviti majice u ovogodišnjim bojama kao i ostale promotivne materijale i tako financijski poduprijeti organizaciju Hoda.
SAKRAMENAT SV. PREZBITERATA ŽELE PRIMITI: 1. Josip Biškup, sin Juraja i Marije r. Mekovec., rođ. 26.09.1999., u Varaždinu iz Ulice Braće Radića 156, Varaždin iz Župe Sv. Vida mč., – Varaždin,  te moli svoga biskupa kao svećenički kandidat da bude zaređen za svećenika Varaždinske biskupije 15.06.2024. u Varaždinskoj katedrali! Ako bi netko znao za kakvu zabranu  ili zapreku za svećeničko ređenje dužan je po savjesti javiti na župni ured!
2. Timotej Inkret, sin Roberta i Božice r. Posavec, rođ. 12.09.1999.,u Varaždinu iz Cerje Nebojse 25, Župa Maruševec, te moli svoga biskupa kao svećenički kandidat da bude zaređen za svećenika Varaždinske biskupije 15.06.2024. u Varaždinskoj katedrali! Ako bi netko znao za kakvu zabranu  ili zapreku za svećeničko ređenje dužan je po savjesti javiti na župni ured!