DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

02. 06. 2024. DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU– Sv. Marcelin
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Druškovec + Franjo, Anka, Ivan i Josip Herceg – daju kći i sestra Đurđa 11.00.h. – Maruševec + Josip i Bara Korpar, ob. Papec, Korpar, Kundija i Plasajec – daje Stjepan Korpar
03.06. Ponedjeljak (Cr.)Sv. Karlo Lwanga i drugovi17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Mirko, Adam, Josip, Paula(Ž) i Marija Bahun, Barica i Ivan Korpar, Pavao, Marija i Draga (ž) Posavec, Vinko, Ema i Viktorija Bukovec, Klapša Ivan, Milan, Veronika i Štefa(ž), Hanžek Draga(ž), Cecilija i Ćiril te Vincek Juraj, Franjo i Agata – daje obitelj
04.06. Utorak (Ze.)Sv. Kvirin08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Ob. Strbad, Vojnović Jadranka, Pavlović Mladen, Hrastovec Klaudija te Ivanić Damir – daje Kristina(za vrijeme mise moli se časoslov)
05.06. Srijeda (Cr.)Sv. Bonifacije17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
18.00.h. – Maruševec + Jambrešić Mirko, Buden Bara i Peharda Štefanija – daje obitelj
06.06. Četvrtak (Ze.)Sv. NorbertŽupnika nema
07.06. Petak (Bi.)  PRESVETO SRCE ISUSOVO Sv. Koloman08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
17.00.h. – Maruševec – krštenje
17.30.h. – Maruševec – prilika za Sv. Ispovijed
17.30.h. – Maruševec – krunica
18.00.h. –  Maruševec – KUMULATIVNA +
1. Nada, Slavko i Tino Kretić, Draga(ž), Katica i Antun Kolar – daje ob. Kolar
2. Vjekoslav, Stjepan i Slava Možanić, Josipa(ž) Bek i Stjepan Kostanjevec – daje Draga
3. Olga i Stanko Posavec, Slavica Frištić, Ivan, Vika, Ivan i Dragan Bahun – daje obitelj Stjepana Bahun
4. Josip Cvetko i ob. Cvetko i Kranjčić – daje ob. Peharda
5. Slavko Šimunec – daje supruga
6. Julijana j, Valent i Zora(ž) Blažunaj, Irma i Franjo  Plasajec, Štrlek Katarina, Medović Marija, Matijašec Franjo, Bosak Ivan, Slavko, Ana, Mijo, Josipa(ž) Martinčević te Vlado Hajsok – daje ob. Mirka Blažunaj
7. Mirko, Ema i Anka Matijašec, ob. Matijašec, Nišević, Mihalina te Mira Slokan – daje obitelj
8. Josip i Stjepan Tomek-Hudek – daje ob Hudek-Nucak
9. Slavica, Stanko, Ema i Andrija Patrčević, Dora i Antun Stolnik, Damir i Ivan Sobota, ob. Simić, Jergović i Ikasović – daje ob. Patrčević
10. Stanko i Ana Šagi, ob. Šagi, Brežnjak i Pavličić – daje ob. Šagi
11. Josip, Zdravko i Jagica Bašić, Mirko, Jagica i Juraj Banec, ob. Banec, Pepica Kolenko, ob. Kolenko, te Mirko Kekec – daje Barica sa obitelji
12. Danijel, Anka i Ivan Cmuk, Marko Peharda – Božić, Ivica Perković – daje ob. Cmuk i Peharda-Božić
13. Slava, Matija, Sidonija i Stanko Korpar, Miroslav i Josip Štrlek, Štefanija i Slavko Vitez te Ema i Vladko Možanić – daje ob. Korpar
14. Ivan i rod. Benkus – daje obitelj
15. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo
16. Ob. Kralj, Andrija, Ema, Josip, Ljubica i Juraj, ob. Miklin, Stjepan, Verona i Franjo, ob. Bahun, Josip, Slavko i Terezija – daje ob. Kralj
17. Viktor Horbec, Slavko i Anđela(ž), Franjo, Ivan i Vladimir Bregović te Ljuba Mavrek – daje obitelj
18. Mikačić Slavko i Vladimir– daje ob. Mikačić
19. Nikola Peharda – daje ob. Peharda
20. Josip, Ljubica i Jurica Herceg te ob. Herceg, Posavec i Buhin
21. Mirko, Emilija, Marija, Ivan, Marica, Andrija i Krešo Cupar, Gabrijel i Josipa(ž) Hrgarek te Andrija Martinčević – daje Dragica
08.06. Subota (Bi.)BEZGREŠNO SRCE B.D.Marije Sv. MedardoHODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE NA TRSAT! POLAZAK AUTOBUSA BIT ĆE U 03.30.H.  Idu dva autobusa! Autobusi će krenuti iz dva smjera te prikupljati ljude na autobusnim stanicama po selima PO GLAVNOJ (DVOSMJERNOJ) CESTI! Prvi autobus ide u smjeru Cerje Nebojse, Koškovec, Druškovec, Novaki, Brodarevec, Korenjak, crkva Maruševec! Drugi autobus ide  u smjeru Greda, Selnik, Bikovec, Biljevec, Kapelec, Čalinec-Hubar, Mega – igralište, Društveni dom Ladanje, Ladanje semafor! OBA AUTOBUSA DOLAZE NA BENZINSKU NA GREDI GDJE ĆEMO SE RASPODIJELITI PO AUTOBUSIMA I BROJEVIMA SJEDALA KADA STE KUPOVALI KARTU I NA KRAJU SKUPLJAMO PUTNIKE U JURKETINCU! Te krećemo put Trsata! Na Trsatu bi bili do 13.30. a nakon toga idemo u Novi Vinodolski! Iz Novog Vinodolskog u 18.00.h. je polazak autobusa i povratak kućama!
09.06. Nedjelja (Ze.)DESETA NEDJELJA KROZ GODINU Sv. EfremSv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa
09.30.h. – Jurketinec + Maruševec Dragica, ob. Maruševec, Josip i Marija Habunek i ob. Habunek – daje obitelj
11.00.h. – Maruševec + Vladimir Štefanec – daje supruga Za vrijeme Sv. Mise je krštenje!
KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA BROJ MOB: 098/44 66 02 U UREDOVNO VRIJEME! HOD ZA ŽIVOT –  građanski pokret za zaštitu života od začeća do prirodne smrti, ove se godine održava u 15 hrvatskih gradova – a u Varaždinu u subotu, 8. lipnja. Okupljanje je u 10:30 na Starom gradu. Ispred crkve su volonteri Hoda za život kod kojih možete nabaviti majice u ovogodišnjim bojama kao i ostale promotivne materijale i tako financijski poduprijeti organizaciju Hoda.
SAKRAMENAT SV. PREZBITERATA ŽELE PRIMITI: 1. Josip Biškup, sin Juraja i Marije r. Mekovec., rođ. 26.09.1999., u Varaždinu iz Ulice Braće Radića 156, Varaždin iz Župe Sv. Vida mč., – Varaždin,  te moli svoga biskupa kao svećenički kandidat da bude zaređen za svećenika Varaždinske biskupije 15.06.2024. u Varaždinskoj katedrali! Ako bi netko znao za kakvu zabranu  ili zapreku za svećeničko ređenje dužan je po savjesti javiti na župni ured!
2. Timotej Inkret, sin Roberta i Božice r. Posavec, rođ. 12.09.1999.,u Varaždinu iz Cerje Nebojse 25, Župa Maruševec, te moli svoga biskupa kao svećenički kandidat da bude zaređen za svećenika Varaždinske biskupije 15.06.2024. u Varaždinskoj katedrali! Ako bi netko znao za kakvu zabranu  ili zapreku za svećeničko ređenje dužan je po savjesti javiti na župni ured!