DVANAESTA I TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

  23.06. 2019. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zdenka
Sv. Misa: 07.30.h. – Maruševec + 1. Ivan Vincek i Hrbud Damir – daju sin Drago i snaha Jelena

2. Slavko, Blaž i Justina(ž) Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec te Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

3. Barbara Buden, rod., i ob. Buden, ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec te Stjepan Pižeta – daje ob.

4. Herceg Štefa(ž) i Vladimir – daje kći

5. Možanić Izidor i Barbara te Matijašec Ivan i Barbar i Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

6. Slavko i Dragica Štrlek – daje ob. Špoljar i Mikić

7. Gustav i ob.  Krklec

24.06.

ponedjeljak

(Bi.)

Rođenje Sv. Ivana Krstitelja Nema Sv. Mise
25.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Dominik 07.30.h. – Druškovec – za sve žive i + Hrvatske branitelje

18.00.h. – Maruševec + Vid i Barbara Fošnar, Slavko i Marija Posavec, Marija i Josip Pintarić te Jana i Cvetko Breški – daje ob.

26.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Zoran Nema Sv. Mise
27.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Ladislav Nema Sv. Mise
28.06.

Petak

(Cr.)

Presveto Srce Isusovo 18.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Katica Štrlek, Zora i Valent Blažunaj, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Irma i Franjo Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović, Pepica Martinčević te Vlado Hajsok – daju Mirko i Julika

2. Ob. Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo

3. Bara i Branko Šagi te Terezija i Ivan Podbojec – daju djeca

29.06.

Subota

(Cr.)

Sv. Petar i Pavao 16.30.h. – vjenčanje

18.00.h. + 1. Hanžek Petar i Vikica te Drvarić Jakob i Agata – daje ob. Hanžek

2. Petar, Kristina, Slavko i Marija Martinčević te Tomica Jambrešić – daje Anica

3. Stjepan i Slavko Martinčević, Makovec Pavao i Mladen, Breški Martin i Ljubica, Žlibar Stjepan, Hrgar Anka i Antun, Šipek Barica i Tomo – daje Dragica Martinčević

30.06.

Nedjelja

(Ze.)

 TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Marcijal

Sv. Misa: 07.30.h. – Maruševec 1. Slavko Šimunec – daje supruga

2. Josip Cvetko i ob. Cvetko te ob. Kranjčić – daje ob. Peharda

3. Na čast Srcu Isusovom i Marijinom

4. Stjepan, Štefica, Ivan i Josip Lončarić, Marija i Marijan Peharda, Čaberica Mladen i Ljubić Ivica – daje Josip

5. Josipa(ž) i Gabrijel Hrgarek – daje ob.

6. Barbara i Josip Antolić, ob. Antolić te Kata i Slavko Korpar – Japek i ob. Korpar – Japek – daje ob. Pavla Korpar-Japek

7. Prešovar Anka i Dragutin – daje Nenad Prešovar

01.07.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Oliver 18.00.h. – Maruševec + Josip i Tihomir Vlahović, Zdravko, Izidor i Rozalija Kumrić, Vlado Lopatni i Barbara Mustač – daje Marica Vlahović

 

02.07.

utorak

(Ze.)

Sv. Višnja Nema Sv. Mise
03.07.

srijeda

(Cr.)

Sv. Toma Nema Sv. Mise
04.07.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Elizabeta 18.00.h. – Maruševec + Dragica Benkus, te ob. Benkus i Šagi – daje Josip Benkus sa ob.
05.07.

Petak

(Bi.)

Sv. Ćiril i Metod 18.00.h. – Maruševec + Vjekoslava Peharda i ob. Jambrešić – daje ob.
06.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Agata 07.00.h. – Maruševec + Slavica Vlahović i rod. Vlahović – daje Štefanija Kušenić
07.07.

Nedjelja

(Ze.)

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Goran

Sv. Mise: 07.00.h. – Druškovec + 1. Eršegović Stanko, Stjepan i Verona, Stanko i Ema Posavec – daje ob.

2. Paula i Tomo Bunić te Mara i Gašpar Hruškar – daje ob.

3. Stjepan Martinčević – Mikić, Antun, Jela te Antun, Josip i Marija Herceg – daje ob. Martinčević – Mikić

08.00.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Katica Matijašec, Šimun i Jaga Martinčević – daje Josip

2. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje ob. Benček

3. Juraj i Zvonko Podbojec, Đurđica i Marijan Oreški, Jagica Maruševec, ob. Kračun i Herink – daje Podbojec Marica

4. Jakopec, Tomo, Verona i Marija, Hrgarek Stanko, Mirko i Ema, Pavleković Pavao, Ljuba i Ivan, Korpar Josip te Štibrić Vladimir – daje ob. Jakopec

 

·       ŽUPNIKA nema do 05.07.2019., mijenja me vlč. Branko Švogor, žpk. Iz Vidovca!

·       HODOČAŠĆE I IZLET U SLOVENIJU – 07.09. 2019., Polazak u 06:00 sati iz Maruševca te vožnja sa usputnim odmorima prema potrebi kroz Sloveniju kroz slikovite predjele do Bohinjskog jezera, prekrasne doline između Soteske i Ukanca u podnožju Julijskih Alpa. U Ribčevem Lazu možete prošetati do izvora Save Bohinjke iz jezera i kamenog mosta te crkve sv. Ivana Krstitelja gdje će se održati Sveta misa po dolasku. Nakon Svete mise, slobodno vrijeme do 13:00 sati kada slijedi odlazak kroz pitoreskna sela do Bledskog jezera gdje se smjestio bajkoviti gradić Bled. Slobodno vrijeme u mjestu Bled za šetnju uz jezero, uživanje i vlastite programe…. Povratak iz Bleda predviđen je za 17:00h te na putu prema kući stajanje u Ljubljani u posjet shopping centru BTC. Slobodno vrijeme za shopping i osobne programe do 19:00 sati kada je predviđen polazak iz Ljubljane prema kući. Dolazak kući u kasnijim večernjim satima. Cijena karte je 150,-kn koje možete uplatiti kod prijave na župnom uredu!

·       HVALA „ AUTO KUĆI KORPAR“ i obitelji Korpar Roberta iz  Kapelca koja nam je donirala kombi, da smo mogli lakše hodočastiti pješice Majci Božjoj Bistričkoj!

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

  16.06. 2019. NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Aurelije
Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko, Ivan, Andrija i Krešimir Cupar – daje Emilija Cupar

2. Antun Premužić, Slavica i Božidar Štrlek te Tomo i Zora Cmuk – daje ob. Marije Premužić

3. Ozmec Božica – daju roditelji

4. Prekupec Ćiril i Slava te Jalšovečki Ivan – daje ob. Jalšovečki

5. Dragutin, Vladimir, Ema i Viktor Kolenko te ob. Matijašec, Čovran i Horvat–daje Slavica Čovran

6. Draga i Vjekoslav Vrbanec – daje ob. Vrbanec

7. Pižeta Mirko, Blanka, Ivan i Marija – daje ob. Pižeta

8. Robert i Josip Horbec – daje Štefica Horbec

9. Slavica, Mirko i Josip Vrbanec, Marija, Rudolf, Martin i Katarina Leskovar – daje Vera

10. Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana i Stjepan te Cmuk Josip i Slavko – daje Barbara

11. Čehok Draga(ž) te ob. Čehok i Radić – daje obitelj

11.00.h. – Jurketinec + 1. Katarina i Ivan Gazdić – daje obitelj

2. Ana, Vinko, Slavko, Josip i Mario Novoselec te Terezija i Franjo Remar – daje Barica Remar

3. Gazdić Filip, Ana, Slava, Dragutin, Josip, Damir – daje ob. Gazdić

Misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. mr.  Ivan Rak – kancelar Varaždinske biskupije!

17.06.

ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Nevenka 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Šalomon Vika, Novak Ivica te Hranić Nevenka – daje Katarina Novak

 

18.06.

utorak

(Ze.)

Sv. Paula 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Josipa (ž) i Mato Štefanec – daje sin

19.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Bogdan 07.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Jambres, Levanić te Marta Kudeljnjak – daje Makovec Katarina

08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

20.06.

Četvrtak

(Bi.)

TIJELOVO – PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA 07.30.h. – Maruševec + Čedomir Klepač – daje Štefica

11.00.h. – Maruševec + 1. Slavko, Stjepan, Marija, Ivan, Paula(ž) Kokot i Veronika Lazar  – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Stjepan Cmuk – daje Katarina

3. Slavko i ob. Popijač – daje supruga

4. Andrija i Kata Benkus te rod. Benkus – daje ob.

5. Franjo Kontrec

6. Dragutin Korpar i ob. Korpar – daje sin Josip

7. Ema, Stjepan i Josip Stolnik, Marija, Mijo i Josip Žmegač te ob. Klepač – daje ob. Stolnik Slavka

Za vrijeme Sv. Mise bit će Euharistijska procesija oko crkve sa četiri postaje kao i prošle godine!

21.06.

Petak

(Bi.)

Sv. Alojzije Gonzaga Nema Sv. Mise
22.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Paulin 17.00.h. – Maruševec – vjenčanje
23.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Zdenka

Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec + 1. Ivan Vincek i Hrbud Damir – daju sin Drago i snaha Jelena

2. Slavko, Blaž i Justina(ž) Habrka, Josip, Katarina i Vesna Bukovec te Marko, Slavko i Ljuba Križnjak – daje Blanka

3. Barbara Buden, rod., i ob. Buden, ob. Jambrešić, Katica i Ivan Makovec te Stjepan Pižeta – daje ob.

4. Herceg Štefa(ž) i Vladimir – daje kći

5. Možanić Izidor i Barbara te Matijašec Ivan i Barbar i Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

6. Slavko i Dragica Štrlek – daje ob. Špoljar i Mikić

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Tomica Posavec, sin Vjekoslava i Nevenke r. Maruševec, rođ. 19.04.1991., u Varaždinu iz Jurketinec 14, Župa Maruševec i Marija Kolarić, kći Anđelka i Mirjane r. Grgičin, rođ. 12.09.1998., u Čakovcu iz Donjeg Hraščana, Župa Sv. Juraj u Trnju. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 06.07.2019., u Župi Sv. Juraj u Trnju! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       ŽUPNIK nakon Tijelova ide na godišnji odmor do 05.07.2019., pa tko treba potvrdu ili nešto iz župnog ureda neka si podigne do četvrtka! Mijenja me vlč. Branko Švogor žpk. Iz Vidovca!

·       HVALA udruzi “Gmajna” koja je organizirala biciklijadu, te se također kao i prošle godine sjetila našeg župnog Caritas-a i prikupljen novac preko gospodina Mira Možanić i Nena Buden donirala i uplatila u Caritas u iznosu od 3000,00-kn!

·       ZAHVALJUJEM generaciji 1969.g. iz O.Š. Maruševec koja je darovala 500,-kn za crkvu!

·       HODOČAŠĆE I IZLET U SLOVENIJU – 07.09. 2019., Polazak u 06:00 sati iz Maruševca te vožnja sa usputnim odmorima prema potrebi kroz Sloveniju kroz slikovite predjele do Bohinjskog jezera, prekrasne doline između Soteske i Ukanca u podnožju Julijskih Alpa. U Ribčevem Lazu možete prošetati do izvora Save Bohinjke iz jezera i kamenog mosta te crkve sv. Ivana Krstitelja gdje će se održati Sveta misa po dolasku. Nakon Svete mise, slobodno vrijeme do 13:00 sati kada slijedi odlazak kroz pitoreskna sela do Bledskog jezera gdje se smjestio bajkoviti gradić Bled. Slobodno vrijeme u mjestu Bled za šetnju uz jezero, uživanje i vlastite programe…. Povratak iz Bleda predviđen je za 17:00h te na putu prema kući stajanje u Ljubljani u posjet shopping centru BTC. Slobodno vrijeme za shopping i osobne programe do 19:00 sati kada je predviđen polazak iz Ljubljane prema kući. Dolazak kući u kasnijim večernjim satima. Cijena karte je 150,-kn koje možete uplatiti kod prijave na župnom uredu!

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – OGLASI – MARUŠEVEC

  09.06. 2019. NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – Sv. Efrem
06.00.h. – HODOČAŠĆE AUTOBUSIMA M.B.B. – autobusi se čekaju na autobusnim stanicama! Imamo jedan autobus koji će skupljati ljude po stanicama: Greda, Jurketinec – crkva, Bikovec, Biljevec,  pri Hubaru, Ladannje igralište, Ladanje Dom, Crkva Maruševec, Brodarevec, Novaki, Druškovec, Koškovec, Koškovec Barlafa, Cerje Nebojse! Tko si gdje sjedne to je njegovo mjesto! Zajednički križni put je 08.30.h!

Sv. Misa: 19.00.h. – Maruševec + Buden Bara, ob. Pižeta, Jambrešić, Vrbanec i Makovec – daje Božena Korpar

2. Štrlek Božica, Kata i Milan, Anđela(ž), Milka (ž) i Pavao – daje Ana Štrlek

3. Vika, Rok i Tomo Križanec, ob. Rajner Petar te Gorup Josip – daje Bara

10.06.

ponedjeljak

(Bi.)

DUHOVSKI PONEDJELJAK

Bl. Dj. Marija – Majka Crkve

17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Antun, Slavko i Cirila Šalamon – daje Katarina Žlibar

2. Mirko i Ljudmila Lukaček, Anica Miholić, Katica Guzovski te Tomo Prešovar – daje Katarina Prešovar

11.06.

utorak

(Cr.)

Sv. Barnaba 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Maruševec – daje obitelj

12.06.

srijeda

(Ze.)

Sv. Bosiljko 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Dragica, Katica i Antun Kolar te Nada, Slavko i Tin Kretić – daje ob. Kolar

2. Jaga i Josip Bregović, ob. Kuserbanj i Orsag te Marko Marčec, Josip Uršulin i Zlatko Cafuk – daje ob. Bregović

13.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Antun Padovanski 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Jurketinec – na nakanu

19.00.h. – kratki sastanak – župnog ekonomskog vijeća

14.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Elizej 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Jurketinec – na nakanu

15.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Vid 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

16.00.h. – krštenje

17.00.h. – vjenčanje

18.00.h. – Jurketinec – na nakanu

16.06.

Nedjelja

(Bi.)

 PRESVETO TROJSTVO

Sv. Aurelije

Sv. Mise: 07.30.h. – Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec + 1. Marija, Mirko, Ivan, Andrija i Krešimir Cupar – daje Emilija Cupar

2. Antun Premužić, Slavica i Božidar Štrlek te Tomo i Zora Cmuk – daje ob. Marije Premužić

3. Ozmec Božica – daju roditelji

4. Prekupec Ćiril i Slava te Jalšovečki Ivan – daje ob. Jalšovečki

5. Dragutin, Vladimir, Ema i Viktor Kolenko te ob. Matijašec, Čovran i Horvat–daje Slavica Čovran

6. Draga i Vjekoslav Vrbanec – daje ob. Vrbanec

7. Pižeta Mirko, Blanka, Ivan i Marija – daje ob. Pižeta

8. Robert i Josip Horbec – daje Štefica Horbec

9. Slavica, Mirko i Josip Vrbanec, Marija, Rudolf, Martin i Katarina Leskovar – daje Vera

10. Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana i Stjepan te Cmuk Josip i Slavko – daje Barbara

11. Čehok Draga(ž) te ob. Čehok i Radić – daje obitelj

11.00.h. – Jurketinec + 1. Katarina i Ivan Gazdić – daje obitelj

2. Ana, Vinko, Slavko, Josip i Mario Novoselec te Terezija i Franjo Remar – daje Barica Remar

Misno slavlje nam predslavi i propovijeda preč. mr.  Ivan Rak – kancelar Varaždinske biskupije!

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Matija Posavec, sin Dragutina i Antonije r. Kovačić, rođ. 10.10.1985., u Varaždinu iz Jurketinec 22, Župa Maruševec i Ana Lihtar, kći Dražena – Josipa i Nedeljke r. Martinez, rođ. 24.11.1988., u Varaždinu iz Turčin, Dubravka 22, Župa Biškupec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 29.06.2019., u Župi Biškupec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       TRODNEVNICA je u Jurketincu uoči Svetkovine Presvetoga Trojstva! Pa Vas pozivam da se duhovno Pripremimo za Svetkovinu Presvetog Trojstva!

·       ZAJEDNO DO ZDRAVLJA – Udruga žena Maruša i Općina Maruševec za građane organiziraju preventivno zdrastveno predavanje! Predavanje će se održati u četvrtak 13.06.2019., u 11.00.h. u dvorani Općine Maruševec. Prije predavanja od 08.00.h. učenici Srednje škole Maruševec te doktorice Sandra Kirin i Sunčana Milić te patronažna sestra Anica Kolenko mjerit će krvni tlak, šećer, masnoću i PSA (Prostatični Specifični Antigen)! Tema predavanja su važnost dobrovoljnog darivanja krvi, kako održati dobar krvni tlak, šećer i masnoću krvi te kako prevenirati karcinom debelog crijeva i prostate!

SEDMA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

  02.06. 2019. SEDMA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Eugen
Sv. Mise: 07.30.h. – Maruševec – župna misa – na nakanu ozdravljenja

09.30.h. – Druškovec + 1. Marija i Tomo Posavec – Tušek, Boris i Željko Posavec – daje Kristijan Posavec

2. Stjepan i Ana Brlenić – daju sinovi

3. Posavec Viktorija(ž),Vinko i Stanko

4. Martinčević Stjepan, Brankica (ž), Jagica (ž), Franjo, Margareta i Vinko – daje obitelj Martinčević Zorana

11.00.h. – Maruševec +1. Olga i Stanko Posavec, Slavica Friščić, Ivan, Dragan i Ivan Bahun – daje Viktorija

2. Mirko i Andrija Rožman, Ana, Stjepan, Josip i Paula Cerjan, Josip, Ivan, Milan i Radmila Gradiček – daje ob. Marka Rožman

3. Vilko Mavrek – daju supruga i djeca

4. Jadranka Vojnović, Klaudija Hrastovec, Antun Strbad, Snježana Zgrebec i Damir Ivanić – daje Kristina

5. Vladimir Pintarić – daje supruga i ob.

6. Rudolf i Marica Breški – daje sin Ivan i ob.

7. Križnjak Marko, Slavko i Ljuba – daje ob. Križnjak

8. Matijašec Toni, Juraj i Terezija – daje ob. Matijašec

9. Katarina i Rudolf Hrgarek, rod. Hrgarek, Vera i Janko Kolenko, rod. Kolenko, Josip Kanjir, Lucija i Marko Kardov te Stoja i Ljubo Vunić – daje Slavica Hrgarek

03.06.

ponedjeljak

(Cr.)

 Sv. Karlo Lwanga 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja i na čast sv. Josipu

04.06.

utorak

(Cr.)

Sv. Kvirin Sisački 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Kata Jurić – Marijanović – daje obitelj

2. Stjepan Borak i rod., ob. Borak, Dragica i Petar Vrbanec te Vilko Kundija – daje ob. Borak Dražena

05.06.

srijeda

(Cr.)

Sv. Bonifacije 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Vinko, Anđela, Stjepan i rod. Kolenko, ob. Kolenko, Makovec i Fošnjar, Stjepan Makovec, Katarina Peharda i Biserka Damjanić – daje Srećko

06.06.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Norbert 08.00.h. – 09.00. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Vika Lončar – daje kći Gordana

07.06.

Petak

(Bi.)

Sv. Robert 17.00.h. – 17.50. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Štefa Ivko, ob. Škarika, Horbec i Novak, Franjo Črnila te ob. Cikač – daje ob. Ivko

2. Danijel, Anka i Ivan Cmuk – daje ob. Cmuk

08.06.

Subota

(Cr.)

Sv. Medardo 00.00.h. – Maruševec POLAZAK PJEŠAKA NA HODOČAŠĆE M.B.B od župne crkve Biljevec, Bikovec, Greda, Tužno, Radovan, Bela, Podrute, Budinščina, Konjščina, Vinski Vrh, Marija Bistrica! Oni koji idu pješice, trebaju si organizirati prijevoz kućama. Koji planiraju prespavati nek si uzmu vreće za spavanje!

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

09.06.

Nedjelja

(Bi.)

 NEDJELJA PEDESETNICE DUHOVI

Sv. Efrem

06.00.h. – HODOČAŠĆE AUTOBUSIMA M.B.B. – autobusi se čekaju na autobusnim stanicama! Imamo jedan autobus koji će skupljati ljude po stanicama: Greda, Jurketinec – crkva, Bikovec, Biljevec,  pri Hubaru, Ladanje Dom, Crkva Maruševec, Brodarevec, Novaki, Druškovec, Koškovec, Koškovec Barlafa, Cerje Nebojse! Tko si gdje sjedne to je njegovo mjesto! AKO SE NETKO ŽELI OBUĆI U NARODNU NOŠNJU ILI MINISTRIRATI NEKA SAM PONESE ODJELO. KRIŽNI PUT JE ZAJEDNIČKI SA SVIM ŽUPAMA I POČINJE U 09.00.H!

Sv. Misa: 19.00.h. – Maruševec + Buden Bara, ob. Pižeta, Jambrešić, Vrbanec i Makovec – daje Božena Korpar

·       ŽUPNIKOV BROJ MOBITELA: 098/ 44 66 02 ako me trebate slobodno se obratite!

·       SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: 1. Danijel Lukić, sin Mirka i Mirjane r. Jakupčić, rođ. 05.04.1986., u Koprivnici iz Ivanečko Naselje 2/3, Župa Ivanec i Valentina Vrbec, kći Ivice i Štefice r. Novoselec, rođ. 27.06.1984., u Varaždinu iz Druškovec 62. N, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 22.06.2019., u Župi Ivanec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Dragan Huđek, sin Mirka i Anđelke r. Jakupec, rođ. 02.03.1989., u Virovitici iz Ivanečki Vrhovec 4, Župa Ivanec i Vesna Hranić, kći Franje i Josipe r. Vusić, rođ. 12.02.1993., u Varaždinu iz Maruševec 122, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 29.06.2019., u Župi Maruševec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Dean Lončar, sin Josipa i Ivanke r. Husnjak, rođ. 15.12.1984., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 179, Župa Mauševec i Mirna Šimunić, kći Borisa i Irene r. Tomašek, rođ. 20.01.1994., u Varaždinu iz Čalinec 106, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 20.07.2019., u Župi Maruševec! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·       HODOČAŠĆE M.B.B. bit će jednim autobusom sa 60 mjesta te se više ne može uplatiti hodočašće!

·       HODOČAŠĆE PJEŠAKA M.B.B. bit će 08.06.2019.g. u 00.00.h. Polazak je ispred župne crkve!