DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

20.06.2021.  DVANAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Cvijeta
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vladimir Strelec i ob. Strelec, Jaga Husnjak i ob. Husnjak – daje Anka Strelec

11.00.h. Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Maruševec – krštenje

21.06.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Alojzije Gonzaga 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač, ob. Popijač, Bahun, Kolac i Mato Podbojec – daje Slavica Popijač

22.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Paulin 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Možanić Vjekoslav – daju supruga i kćeri

23.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Sidonija

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija, Vladimir i Štefanija Žlibar, te Vika Šalomon – daje sestra Katarina s obitelji

24.06.

Četvrtak

(Bi.)

ROĐENJE IVANA KRSTITELJA 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Korpar Slava, Matija, Stanko i Sidonija, Štrlek Josip i Miroslav, Vitez Štefanija i Slavko te Ema i Vlado Možanić – daje ob. Korpar

25.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Prosper

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Vid i Barbara Fošnar, Slavko i Marija Posavec, Josip i Marija Pintarić te Cvetko i Jana Breški – daje obitelj

26.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Vigilije 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan, Paula(ž) i Jagica Kokot, Vjekoslava (ž) Vrbanec i Verona Lazar – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Dragutin i Vladimir Kolenko, Ema i Viktor te ob. Matijašec, Čovran i Horvat – daje Slavica

3. Ivan Kralj, Jaga i Stanko Herceg, Anka Borogovac te Imbro i Ljubica Šumiga – daju Bara Kralj i ob. Šumiga

4. Đuro i Slava Ljubičić, rod. i ob. Pižeta  – daje ob. Ljubičić

5. Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga(ž) i Slavko Gašparić, Alojz Pejić, Ivan Kunić te ob. Kolenko, Mihalina, Stolnik i Hošnjak – daje Josip Kolenko

27.06.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ladislav

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. Maruševec + 1. Matijašec Katica, Martinčević Šimun i Jaga te Anđela Žiher – daje Vera

2. Vukelja Ljubo, Anka i Ema, Vrbak Pero, Topić Drago, Čavar Tomo, Štrkalj Tomo i Ivka, Vukelja Juro i Ljubica te Bilić Dijana – daje Mara

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE M.B.Bistričkoj iznimno ove godine bit će 04.07.2021., u nedjelju! Cijena autobusne karte bit će 55,-kn! Autobus može biti pun uz uvjet da se nose maske! Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Za sad se prijavilo 18 hodočasnika te ukoliko se autobus ne napuni vratit ću Vam novac! Prijave i uplate traju još kroz ovaj tjedan! Hodočašće pješaka bit će u petak 02.07.2021., te se kreće u 22.00. ispred župne crkve Sv. Jurja uobičajenom dionicom! Isto tako molim Vas javite se da znam koliko će nas biti!

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.06.2021.  JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Antun
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

11.00.h. Maruševec + Josip Hudek, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

14.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Elizej 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Katarina Božić – daje suprug

15.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana, Stjepan i Dragutin, Cmuk Slavko i Josip – daje Barbara
16.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Zlata

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres te Marta Kudeljnjak – daje Josip Makovec

17.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Nevenka 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stanislav Deduš – daju supruga i djeca

18.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Marcel

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivko Ivan i Štefa, ob. Škarika, Horbec i Novak te Franjo Črnila i ob. Cikač – daje ob. Ivko

19.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Rajka 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Mijo, Ivan, Julija i Marija Mihalina, Antun, Jelena, Stjepan i Ana Peharda, Ruda, Štefica, Mijo, Tonka i Marjan Kolenko – daje Barica Mihalina

2. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

3. Križnjak Marko, Slavko i Ljuba(ž), Sekačić Ivan, Habrka Slavko, Bukovec Josip, Kata i Vesna – daje ob. Križnjak

4. Andro, Kata i Slava Fadiga te Rok, Josip, Ema, Kata i Eva Hrgarek – daje ob. Fadiga

5. Slavko i Čedomir Klepač – daje obitelj

6. Franjo, Stanka(ž), i rod. Štrlek, Ivan, Marija i Josip i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

7. Stjepan, Juraj i Monika Letina, Ivan, Terezija i Stjepan Štrlek – daje ob. Letina i Martan

8. Eva Rožman – daje ob. Jakopec

9. Borak Stjepan i ob. Borak, Vrbanec Petar i Dragica, Kundija Vilko i Košutar Ivan – daje ob. Borak

10. Ob.  Jurinjak, Dundović i Željko Fogec

11. Slavko, Katarina i Božidar Peharda, Jakopec Štefanija i Slavko,Škrnjug Branko i Veronika – daje Marija Peharda

12. Štefica Hranić, Ivan Ivko, Vika, Franjo i Mirko Hainž – daje Slava Ivko

13. Ob. Bosak, Martinčević-Mikić, Hranić, Forjan, Duraković, Posavec – Kovač – daje obitelj

20.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Cvijeta

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vladimir Strelec i ob. Strelec, Jaga Husnjak i ob. Husnjak – daje Anka Strelec

11.00.h. Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Maruševec – krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE M.B.Bistričkoj iznimno ove godine bit će 04.07.2021., u nedjelju! Cijena autobusne karte bit će 55,-kn! Autobus može biti pun uz uvjet da se nose maske! Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Hodočašće pješaka bit će u subotu 03.07.2021., te se kreće u 00.00. ispred župne crkve Sv. Jurja uobičajenom dionicom! Isto tako molim Vas javite se da znam koliko će nas biti!

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.06.2021.  DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Paulina
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok, Dragutin i Ljubica Debanić – daju Slavica Martinčević i djeca

11.00.h. Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te Matija i Ljuba Gašparić – daje obitelj

07.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Robert 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Cmuk Stjepana – daje Katarina

08.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Medardo 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

18.00.h. – Maruševec + Danijel, Anka i Ivan Cmuk te Mirko Peharda – Božić – daje ob. Cmuk

09.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Efrem

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Izidor i Barbara Možanić, Ivan i Barbara Matijašec, Stjepan Fadiga te Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

10.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Greta 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ema i Ivan Štrlek – daje obitelj

11.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Sv. Borna

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Julijana, Zora i Valent Blažunaj, Ivan i Katica Štrlek, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Irma i Franjo Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović, Pepica Martinčević te Vlado Hajsok – daju Mirko i kći

2. Nada, Slavko i Tin Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar te Vjekoslav Možanić – daje ob. Kolar

3. Obitelj Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo

4. Ana i Mirko Peharda, Slavko i rod. Kretić, Josip Jurgec i rod. Jurgec – daje ob. Kretić

12.06.

Subota

(Bi.)

BEZGREŠNO SRCE MARIJINO

Sv. Gašpar

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Maruševec – vjenčanje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h.  – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Druškovec + Mato Kelemen – daje obitelj

13.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Antun

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

11.00.h. Maruševec + Josip Hudek, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Mihael Lončar, sin Mladena i Renate r. Brlenić., rođ. 27.08.1992., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 180., Župa Maruševec i Natalija Kolar, kći +Juraja i Božene r. Stanko., rođ. 06.11.1995., u Varaždinu., iz Brodarevca 30.A., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         IZBORI SU PROŠLI te želim zahvaliti g. Damiru Šprem bivšem načelniku Općine Maruševec kao i svim viječnicima Općinskog vijeća na čelu sa g. Josipom Špoljar i g. Marijanom Fatiga na lijepoj i plodonosnoj suradnji kroz protekle četiri godine, te na svemu onome što su učinili za cijelu našu Općinu i Župu! Hvala Vam na svemu!

·         ČESTITAM g. Mariu Klapša našem novom načelniku, kao i svim viječnicima koji su izabrani  u Općinsko vijeće! Radujem se budućoj suradnji te isto tako želim svima Vama puno uspjeha, zajedništva i blagoslova u radu na boljitak cijele Općine Maruševec!