ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

25.04.2021. ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA Sv. Marko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Čedomir, Dragutin i Drago Klepač – daju roditelji

2. Ivan, Kata i Juraj Brlenić – daje sin Stjepan i obitelj

3. Marko, Marijan i Ratimir Špac, Josip, Dragutin, Mirko i Tereza Županić, Franjo, Anđela(ž), Zvonko, Matija, Jakob, Bara, Ankica i Barica Hranj, Filip, Sofija i Terezija Vlahović te Agata i Josip Križek – daje ob. Franje Hranj

26.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Marcelin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
27.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ozana 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Matija, Kata i Rok Podbojec, Marija i Vinko Vrbanec, Josip Pižeta, Slavko Popijač, Josip Cmuk te Toni i Antun Grobenski – daje Verica Podbojec

28.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Ljudevit

ŽUPNIKA NEMA
29.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Katarina Sijenska 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josipa(ž) i Dalibor Ivko – daje ob. Žmegač

30.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Venancije 07.00.h. –  Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

01.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Josip – radnik 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA

1. Josip Kanjir, Janko i Vera Kolenko, Miroslav Hrgarek te ob. Kanjir, Cupar i Kapljić – daje obitelj

2. Slavko i Katarina Peharda, ob Peharda, Makovec, Biserka Damjanić – daje ob. Peharda

02.05.

Nedjelja

(Bi.)

PETA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Atanazije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – nema nakane

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Elizabeta i Verica Husnjak – daje Zlatko

2. Ivan Matijašec – daju supruga i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!

MONS. JOSIP MRZLJAK – VARAŽDINSKI BISKUP U MIRU POČASNI GRAĐANIN OPĆINE MARUŠEVEC

 

Mons. Josip Mrzljak rođen je 19. siječnja 1944. godine u Vukovaru, od oca Vladimira i majke Barice rođene Šimecki. Roditelji su mu ranije živjeli u Krašiću, a u Vukovar su doselili zbog očeva namještenja u državnoj službi. Osmogodišnje školovanje završio je u Krašiću u vrijeme kad je tamo kao zatočenik boravio zagrebački nadbiskup i kardinal, blaženi Alojzije Stepinac. Godine 1959. otišao je u Nadbiskupsko dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu, gdje je maturirao 1963. godine. Studij teologije završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 16. studenog 1969. godine.

U kolovozu 1998. zagrebački nadbiskup mons. Josip Bozanić imenovao ga je kanonikom Prvostolnoga kaptola zagrebačkog. Sveti papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 29. prosinca 1998. godine pomoćnim biskupom Zagrebačke nadbiskupije. Za biskupa je zaređen u zagrebačkoj katedrali 6. veljače 1999. godine. Varaždinskim biskupom imenovao ga je 20. ožujka 2007. papa Benedikt XVI., a službu je preuzeo u varaždinskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, 31. ožujka 2007. godine. Papa Franjo prihvatio je odreknuće mons. Josipa Mrzljaka na pastoralnom služenju Varaždinskoj biskupiji 1. kolovoza 2019., od kada je u aktivnoj mirovini, ali i dalje služi Hrvatskom narodu. U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji bio je predsjednik Biskupske komisije HBK za Hrvatski Caritas te predsjednik Odbora HBK za pastoral Roma. U našoj Općini Maruševec biskup u miru aktivno je djelovao svojim poslanjem te je nakon smrti pokojnog župnika Martina Mezaka pohodio Maruševec 6. svibnja 2017. godine, kada je predslavio misno slavlje i našim krizmanicima podijelio sakrament Svete Potvrde.  Vrlo važan datum za Općinu Maruševec je 25. listopada 2017. godine, jer je tada održan sastanak općinskog vodstva s mons. Josipom Mrzljakom na kojem je svesrdno podržao kapitalni projekt Općine Maruševec – izgradnju Kulturnog centra Maruševec na župnom zemljištu. S obzirom na potrebe građana za takvim objektom s višestrukim mogućnostima iskorištavanja, Varaždinska biskupija je darovala Općini Maruševec župno zemljište za izgradnju Kulturnog centra Maruševec. Kao dragi gost našu Župu i Općinu Maruševec pohodio je nadbiskup i metropolit Chicaga kardinal Blase Joseph Cupich i predslavio misno slavlje, na misnom slavlju kao domaćin bio je i tada naš otac biskup mons. Josip Mrzljak! Bio je to je povijesni trenutak za našu Župu i Općinu s obzirom na to da su na misnom slavlju, a kasnije i kod obiteljskog stola bili prisutni uzoriti kardinal Blase Joseph Cupich i domicijalni biskup mons. Josip Mrzljak! Uoči Božića, mons Josip Mrzljak rado je dolazio u našu Župu i Općinu te se rado odazivao na poziv za sudjelovanje priredbi koju je organizirala Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, a biskup u miru je bio upravo pravi primjer ekumenizma na djelu!

 

TREĆA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

18.04.2021. TREĆA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Euzebije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Zlatko i Ivan Herceg – daje Veronika Herceg

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Sandra Tomić – daju roditelji

2. Mato, Mijo, Anđela, Marko i Barbara Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Tomo i Agata Šimek, Eva i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar

19.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Marta 07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

20.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Agneta 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na jednu nakanu – daje Radmila Bahun

21.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Anzelmo

17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Vladimir i Josipa(ž) Cmuk – daje obitelj

22.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Leonida 07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.04.

Petak

(Cr.)

Sv. Juraj 07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Juraj Rogina

2. Juraj Makovac  i  rod. Makovac – daje Bernarda

Misno slavlje povodom zaštitnika naše župe Sv. Jurja nam predslavi i propovijeda mons. Josip Mrzljak – biskup u miru!

24.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Vjera 07.00.h. – Maruševec + Marko Krobot – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Trakoštan – vjenčanje

25.04.

Nedjelja

(Bi.)

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA

Sv. Marko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Čedomir, Dragutin i Drago Klepač – daju roditelji

2. Ivan, Kata i Juraj Brlenić – daje sin Stjepan i obitelj

3. Marko, Marijan i Ratimir Špac, Josip, Dragutin, Mirko i Tereza Županić, Franjo, Anđela(ž), Zvonko, Matija, Jakob, Bara, Ankica i Barica Hranj, Filip, Sofija i Terezija Vlahović te Agata i Josip Križek – daje ob. Franje Hranj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Danijel Peharda, sin Josipa i Terezije r. Leskovar., rođ. 04.10.1979. u Varaždinu, iz L.D.V. Nazora 38, Župa Maruševec i Natalija – Ivanka Medved, kći Stanislava i Slave r.Kolarek., rođ. 26.11.1982. u Varaždinu, iz Vratna Donjeg, Lj. Gaja 3, Župa Vinica. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.05. 2021., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

DRUGA VAZMENA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

11.04.2021. DRUGA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA– Sv. Stanko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip i ob. Gazdić i Klen – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA +

1. Stjepan i ob. Marčec, Slavko i ob. Buden – daje Blanka

2. Herceg Juraj te Josipa i Josip Sodar – daju supruga i djeca

12.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Sofija 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Agata Habunek, Izidor i Margareta Slunjski – daje Ivka Slunjski

13.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ida 07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Valerijan

07.00.h. –  Maruševec – na čast Sv. Roku za zdravlje – daje ob.Posvec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Teodor ŽUPNIKA NEMA
16.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Bernardica 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Anđela Rožman – daje obitelj

17.04.

Subota

(Bi.)

Sv. Šimun 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA +

1. Izidor Mesec te Šalamun Cirila – daje Boris Mesec

2. Bahun Pepa, Josip, Dragica i Ivan te Šumiga Boris, Ivan i Veronika – daju Stjepan i Marija

3. Slavko i Dragica Čehok te Marija i Slavko Radić – daje ob. Čehok

4.Vika i Ivan Peharda, i ob. Peharda, Mihalina, Danko, Varga – daje ob. Peharda

5. Anđela(ž), Slavko, Vladimir i Franjo Bregović, Zlatica, Vilko i Josip Horbec – daje Horbec

6. Ivan, Stanko i Agata Rušec-Herceg – daje obitelj

7. Marija, Stjepan i Juraj Makovec te Karlo i Draga(ž) Cmuk – daje Viktorija Cmuk

8. Nedjeljko Husnjak, Janeš Branko i Damir – daje Jadranka Funda

9. Stjepan i Anka Špoljar, rod. Špoljar, Andrija i Anđela(ž) Peharda, rod. Peharda, Juraj Makovec i rod. Makovec – daje Slavko Špoljar

18.04.

Nedjelja

(Bi.)

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Euzebije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Zlatko i Ivan Herceg – daje Veronika Herceg

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Sandra Tomić – daju roditelji

2. Mato, Mijo, Anđela, Marko i Barbara Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Tomo i Agata Šimek, Eva i Mladen Pintarić – daje ob. Lončar

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PODJELA SAKRAMENTA SV. POTVRDE  u našoj Župi bit će 05.06.2021., subota u 10.00.h., ukoliko epidemiološke mjere to dozvole!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: 1.Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Dejan-Božidar Hus, sin Božidara i Dijane r. Molnar., rođ. 21.10.1992. u Varaždinu, iz Sigetca, M.Krleže 42, Župa Ludbreg i Patricija Peharda, kći Maria i Snježane r.Herega., rođ. 04.12.1996. u Varaždinu, iz Ladanja Donjeg, G.Krkleca 74, Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.05. 2021., u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Dalibor Breški, sin Ivana i Karmen r. Jerec., rođ. 09.03.1994. u Varaždinu, iz Selnik 43, Župa Maruševec i Martina Tešija, kći Nediljka i Anđelke r. Baturina., rođ. 07.11.1994. u Splitu, iz Splita, Bjelovarska 9, Župa Kaštel Lukšić.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 24.04. 2021., u B.D.M. – Kaštel Lukšiću Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

SRETAN USKRS

Draga braćo i sestre, slaveći blagdan Uskrsa prisjećamo se u srcu događaja koji posebno i snažno, obilježava naše ljudske živote. Vjerujem da Uskrs nikoga od nas ne ostavlja ravnodušnim  jer nam daje smisao našega života, daje smisao našoj ljudskoj patnji, našim bolima i trpljenjima! Jer i sam Isus prošao je putem boli, poniženja, osude, mučenja, kalvarije i smrti! I po Njegovu uskrsnuću znamo da i naše uskrsnuće slijedi nakon trpljenja i života sa Kristovim naukom!Kada dođemo na naša groblja, puno puta sa suzom u oku spustimo svoja lica, bili ti grobovi tek iskopani ili prazni, zaboravljamo u tim trenucima pogledati prema Bogu u nebo! Upravo blagdan Uskrsa nam govori da ni jedan grob ni onaj gdje je neko ukopan, ni grobovi životnih neuspjeha, razočaranja ni promašaja nisu kraj! Po Isusovoj smrti ni naša smrt kada dođe nije naš svršetak. Po Isusovoj smrti i naša smrt bit će ulaz u prostranstva vječnosti, Kraljevstva nebeskog. Draga braćo i sestre svima Vama, vašim najmilijima neka je Sretan Uskrs! Krunoslav Milovec žpk.

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – OGLASI – MARUŠEVEC

04.04.2021. NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS– Sv. Izidor
Sv. Mise: 06.00.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. Druškovec + Stjepan, Ignac i Verona te ljudevit i Eva Belcar – daje Željko i obitelj

11.00.h. – Maruševec +1. Kristina i Vladimir Kos-Harjač- daju djeca

2. Veronika Cerjan i na jednu zahvalu – daje ob. Kovaček

Za vrijeme svih Svetih Misa bit će blagoslov jela! Iza sv. Mise u 11.00.h.  kuburaši će po običaju pucati!

05.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Irena Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec +1. Stanko, Ivan i Ljubica Habulan – daje Verica

2. Ana, Vinko, Slavko, Josip i Mario Novoselec te Tereza i Franjo Remar  i Rajko Šantek – daje ob. Remar

3. Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Josip Korpar, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić te ob. Valentak, Bahun i Breški – daje Mira

4. Cirila, Antun i Slavko Šalamun, Izidor Mesec te Anđela Šagi – daje Josipa Mesec

5. Na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

06.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Irenej 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Ljubek, Blaž i Katica Žlibar – daje supruga Slavica Ljubek

07.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Herman

17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Zlata Plasajec – daje obitelj

08.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Dionizije 07.00.h. –  Maruševec + Ana i Lovro, Josip, č.s. Anastazija Fiškuš, Ivanka Jelenčić, Slava Rogina i Božica Škriljevečki – daje ob. Lončar

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Celestina 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivančević Vera i Stanko, Šimunić Terezija, Davor Petriš, Križanec Vika, Bosak Marko, Maloić Dragutin, Josip, Terezija, Juraj, Milka, Dragutin i Vlado – daje Marija Maloić

10.04.

Subota

(BI.)

Sv. Sunčica 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec + 1. Stanko, Stjepan i Verona Eršegović, Stanko i Ema Posavec, Stjepan Bančić te Božica Ražnjević – daje obitelj

2. Šincek Stjepan, Jaga, Marko i Ana, Milak Stjepan, Martinić Vera, Martinčević-Mikić Andrija te Belcar Andrija, Kata, Ignac i Verona

3. Ankica Kolarić – daju mama i tata

11.04.

Nedjelja

(Bi.)

DRUGA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA BOŽJEG MILOSRĐA

Sv. Stanko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Josip i ob. Gazdić i Klen – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec +1. Stjepan i ob. Marčec, Slavko i ob. Buden – daje Blanka

2. Herceg Juraj te Josipa i Josip Sodar – daju supruga i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         HVALA SVIMA koji su sudjelovali kod uređenja Božjeg groba bilo novčano ili sa cvijećem ili na koji drugi način, također hvala svima koji su se sjetili župnika ovih dana!

·         BLAGOSLOV JELA bit će za vrijeme svih Sv. Misa!

·         PODJELA SAKRAMENTA SV. POTVRDE  u našoj Župi bit će 05.06.2021., subota u 10.00.h., ukoliko epidemiološke mjere to dozvole!

·         HVALA „KUM“ – ovima, koji su nam kao i svake godine postavili pisanicu ispred crkve!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti: Janko Breški., sin Ivice Breški i Ružice r. Pintarić., rođ. 23.12.1991., u Varaždinu iz Selnik 45, Župa Maruševec i Ivana Cestar, kći Ivice Cestar i Senke r. Rogina., rođ 27.08.1991. u Varaždinu iz Cerje Nebojse 66, Župa Maruševec! Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 24.04.2021., u Trakoštanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!