ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

25.04.2021. ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA Sv. Marko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Čedomir, Dragutin i Drago Klepač – daju roditelji

2. Ivan, Kata i Juraj Brlenić – daje sin Stjepan i obitelj

3. Marko, Marijan i Ratimir Špac, Josip, Dragutin, Mirko i Tereza Županić, Franjo, Anđela(ž), Zvonko, Matija, Jakob, Bara, Ankica i Barica Hranj, Filip, Sofija i Terezija Vlahović te Agata i Josip Križek – daje ob. Franje Hranj

26.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Marcelin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
27.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ozana 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Matija, Kata i Rok Podbojec, Marija i Vinko Vrbanec, Josip Pižeta, Slavko Popijač, Josip Cmuk te Toni i Antun Grobenski – daje Verica Podbojec

28.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Ljudevit

ŽUPNIKA NEMA
29.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Katarina Sijenska 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josipa(ž) i Dalibor Ivko – daje ob. Žmegač

30.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Venancije 07.00.h. –  Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

01.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Josip – radnik 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA

1. Josip Kanjir, Janko i Vera Kolenko, Miroslav Hrgarek te ob. Kanjir, Cupar i Kapljić – daje obitelj

2. Slavko i Katarina Peharda, ob Peharda, Makovec, Biserka Damjanić – daje ob. Peharda

02.05.

Nedjelja

(Bi.)

PETA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Atanazije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – nema nakane

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Elizabeta i Verica Husnjak – daje Zlatko

2. Ivan Matijašec – daju supruga i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!