DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

20.06.2021.  DVANAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Cvijeta
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vladimir Strelec i ob. Strelec, Jaga Husnjak i ob. Husnjak – daje Anka Strelec

11.00.h. Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Maruševec – krštenje

21.06.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Alojzije Gonzaga 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Slavko Popijač, ob. Popijač, Bahun, Kolac i Mato Podbojec – daje Slavica Popijač

22.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Paulin 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Možanić Vjekoslav – daju supruga i kćeri

23.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Sidonija

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marija, Vladimir i Štefanija Žlibar, te Vika Šalomon – daje sestra Katarina s obitelji

24.06.

Četvrtak

(Bi.)

ROĐENJE IVANA KRSTITELJA 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Korpar Slava, Matija, Stanko i Sidonija, Štrlek Josip i Miroslav, Vitez Štefanija i Slavko te Ema i Vlado Možanić – daje ob. Korpar

25.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Prosper

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Vid i Barbara Fošnar, Slavko i Marija Posavec, Josip i Marija Pintarić te Cvetko i Jana Breški – daje obitelj

26.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Vigilije 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

13.00.h. – Maruševec – krštenje

14.00.h. – Maruševec – krštenje

15.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Marija, Stjepan, Stanko, Ivan, Paula(ž) i Jagica Kokot, Vjekoslava (ž) Vrbanec i Verona Lazar – daje ob. Slavice Vrbanec

2. Dragutin i Vladimir Kolenko, Ema i Viktor te ob. Matijašec, Čovran i Horvat – daje Slavica

3. Ivan Kralj, Jaga i Stanko Herceg, Anka Borogovac te Imbro i Ljubica Šumiga – daju Bara Kralj i ob. Šumiga

4. Đuro i Slava Ljubičić, rod. i ob. Pižeta  – daje ob. Ljubičić

5. Marija, Bara i Stanko Kolenko, Slavica, Stjepan, Draga(ž) i Slavko Gašparić, Alojz Pejić, Ivan Kunić te ob. Kolenko, Mihalina, Stolnik i Hošnjak – daje Josip Kolenko

27.06.

Nedjelja

(Ze.)

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Ladislav

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. Maruševec + 1. Matijašec Katica, Martinčević Šimun i Jaga te Anđela Žiher – daje Vera

2. Vukelja Ljubo, Anka i Ema, Vrbak Pero, Topić Drago, Čavar Tomo, Štrkalj Tomo i Ivka, Vukelja Juro i Ljubica te Bilić Dijana – daje Mara

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE M.B.Bistričkoj iznimno ove godine bit će 04.07.2021., u nedjelju! Cijena autobusne karte bit će 55,-kn! Autobus može biti pun uz uvjet da se nose maske! Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Za sad se prijavilo 18 hodočasnika te ukoliko se autobus ne napuni vratit ću Vam novac! Prijave i uplate traju još kroz ovaj tjedan! Hodočašće pješaka bit će u petak 02.07.2021., te se kreće u 22.00. ispred župne crkve Sv. Jurja uobičajenom dionicom! Isto tako molim Vas javite se da znam koliko će nas biti!

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.06.2021.  JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Antun
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

11.00.h. Maruševec + Josip Hudek, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

14.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Elizej 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Katarina Božić – daje suprug

15.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Vid 07.00.h. – Maruševec + Ob. Lovrenčić, Mirko, Vilko, Cirila(ž), Vladimir, Andrija i Nada, Sambolec Ana, Stjepan i Dragutin, Cmuk Slavko i Josip – daje Barbara
16.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Zlata

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Makovec, Priher, Levanić, Jambres te Marta Kudeljnjak – daje Josip Makovec

17.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Nevenka 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Stanislav Deduš – daju supruga i djeca

18.06.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Marcel

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivko Ivan i Štefa, ob. Škarika, Horbec i Novak te Franjo Črnila i ob. Cikač – daje ob. Ivko

19.06.

Subota

(Ze.)

Sv. Rajka 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Mijo, Ivan, Julija i Marija Mihalina, Antun, Jelena, Stjepan i Ana Peharda, Ruda, Štefica, Mijo, Tonka i Marjan Kolenko – daje Barica Mihalina

2. Slavko, Matija i Cila Žiher, Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Jambrešić, Pajtak, Plasajec i Đunđek – daje Marija Žiher

3. Križnjak Marko, Slavko i Ljuba(ž), Sekačić Ivan, Habrka Slavko, Bukovec Josip, Kata i Vesna – daje ob. Križnjak

4. Andro, Kata i Slava Fadiga te Rok, Josip, Ema, Kata i Eva Hrgarek – daje ob. Fadiga

5. Slavko i Čedomir Klepač – daje obitelj

6. Franjo, Stanka(ž), i rod. Štrlek, Ivan, Marija i Josip i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

7. Stjepan, Juraj i Monika Letina, Ivan, Terezija i Stjepan Štrlek – daje ob. Letina i Martan

8. Eva Rožman – daje ob. Jakopec

9. Borak Stjepan i ob. Borak, Vrbanec Petar i Dragica, Kundija Vilko i Košutar Ivan – daje ob. Borak

10. Ob.  Jurinjak, Dundović i Željko Fogec

11. Slavko, Katarina i Božidar Peharda, Jakopec Štefanija i Slavko,Škrnjug Branko i Veronika – daje Marija Peharda

12. Štefica Hranić, Ivan Ivko, Vika, Franjo i Mirko Hainž – daje Slava Ivko

13. Ob. Bosak, Martinčević-Mikić, Hranić, Forjan, Duraković, Posavec – Kovač – daje obitelj

20.06.

Nedjelja

(Ze.)

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Cvijeta

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Vladimir Strelec i ob. Strelec, Jaga Husnjak i ob. Husnjak – daje Anka Strelec

11.00.h. Maruševec + Slavko Šimunec – daje supruga

12.00.h. – Maruševec – krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         HODOČAŠĆE NAŠE ŽUPE M.B.Bistričkoj iznimno ove godine bit će 04.07.2021., u nedjelju! Cijena autobusne karte bit će 55,-kn! Autobus može biti pun uz uvjet da se nose maske! Zapisati se i uplatiti kartu možete u uredovno vrijeme! Hodočašće pješaka bit će u subotu 03.07.2021., te se kreće u 00.00. ispred župne crkve Sv. Jurja uobičajenom dionicom! Isto tako molim Vas javite se da znam koliko će nas biti!

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.06.2021.  DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Paulina
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok, Dragutin i Ljubica Debanić – daju Slavica Martinčević i djeca

11.00.h. Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te Matija i Ljuba Gašparić – daje obitelj

07.06.

Ponedjeljak

(Ze.)

Sv. Robert 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ob. Cmuk Stjepana – daje Katarina

08.06.

Utorak

(Ze.)

Sv. Medardo 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.30.h. Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

18.00.h. – Maruševec + Danijel, Anka i Ivan Cmuk te Mirko Peharda – Božić – daje ob. Cmuk

09.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Efrem

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Izidor i Barbara Možanić, Ivan i Barbara Matijašec, Stjepan Fadiga te Dragutin Štefanec – daje ob. Možanić

10.06.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Greta 17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ema i Ivan Štrlek – daje obitelj

11.06.

Petak

(Bi.)

PRESVETO SRCE ISUSOVO

Sv. Borna

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

17.00.h. Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Julijana, Zora i Valent Blažunaj, Ivan i Katica Štrlek, Mijo, Ana, Slavek i Ivan Bosak, Irma i Franjo Plasajec, Franjo Matijašec, Marija Medović, Pepica Martinčević te Vlado Hajsok – daju Mirko i kći

2. Nada, Slavko i Tin Kretić, Dragica, Katica i Antun Kolar te Vjekoslav Možanić – daje ob. Kolar

3. Obitelj Jug, Matijašec i Bahun – daje Franjo

4. Ana i Mirko Peharda, Slavko i rod. Kretić, Josip Jurgec i rod. Jurgec – daje ob. Kretić

12.06.

Subota

(Bi.)

BEZGREŠNO SRCE MARIJINO

Sv. Gašpar

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Maruševec – vjenčanje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h.  – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Druškovec + Mato Kelemen – daje obitelj

13.06.

Nedjelja

(Ze.)

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Antun

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec + Franjo, Zorica i Slavko Mavrek, Franjo, Viktorija, Dragutin i Stjepan Sekačić

11.00.h. Maruševec + Josip Hudek, Stjepan, Cvetko i Eva Tomek-Hudek – daju Milica i Kata

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Mihael Lončar, sin Mladena i Renate r. Brlenić., rođ. 27.08.1992., u Varaždinu iz Cerje Nebojse 180., Župa Maruševec i Natalija Kolar, kći +Juraja i Božene r. Stanko., rođ. 06.11.1995., u Varaždinu., iz Brodarevca 30.A., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 26.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         IZBORI SU PROŠLI te želim zahvaliti g. Damiru Šprem bivšem načelniku Općine Maruševec kao i svim viječnicima Općinskog vijeća na čelu sa g. Josipom Špoljar i g. Marijanom Fatiga na lijepoj i plodonosnoj suradnji kroz protekle četiri godine, te na svemu onome što su učinili za cijelu našu Općinu i Župu! Hvala Vam na svemu!

·         ČESTITAM g. Mariu Klapša našem novom načelniku, kao i svim viječnicima koji su izabrani  u Općinsko vijeće! Radujem se budućoj suradnji te isto tako želim svima Vama puno uspjeha, zajedništva i blagoslova u radu na boljitak cijele Općine Maruševec!

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – OGLASI – MARUŠEVEC

30.05.2021.  NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – Sv. Ferdinand
Sv. Mise: 07.30.h.- Jurketinec – župna misa

09.20.h. – 09.30.h. Maruševec – kod križa pokraj dvorca – paljenje lampiona, 09.30.h. – intoniranje himne, dizanje zastave, minuta šutnje, 09.35.h. – prigodni govor, 09.40.h. – Sv. Misa -za Domovinu, za sve preminule i poginule Hrvatske branitelje, 10.30.h. – pucanje kuburaša

11.00.h. Jurketinec – KOMULATIVNA + 1. Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

2. Ivan Kunić, ob. Kunić, Borak Ivan, ob. Borak te Ivica i Marija Kolenko – daje Emilija

31.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

POHOD BL. DJ. MARIJE

Sv. Vladimir

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Dragutin Gašparić – daje obitelj

01.06.

Utorak

(Cr.)

Sv. Justin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – misa i peto krštenje djeteta u obitelji Zavrtnik – koje predslavi mons. Bože Radoš – varaždinski biskup

02.06.

Srijeda

(Ze.)

 

Sv. Eugen

17.00.h. – 17.50.h. – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josipa(ž) i Ivan Husnjak – daje Dejan Lončar

19.15. h. – Maruševec – crkva – Ispit i susret krizmanika sa krizmateljem preč. Anđelkom Košćak

03.06.

Četvrtak

(BI.)

TIJELOVO

SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

Sv. Olivija

07.30.h.- Maruševec– župna misa

10.00.h. – Maruševec – prilika za sv. Ispovijed ispred sakristije

11.00.h. – Maruševec + Pavica i Josip Gregur, ob. Alojza Posavec, Agata i Toni Seketin, ob. Biškup, Horbec, Korpar, Rožman i Fluks te Josip i Marija Štrlek – daje ob. Gregur

Euharistijska procesija kao i svake godine bit će oko crkve sa četiri postaje!

04.06.

Petak

(Ze.)

Sv. Spomenka 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec + Udalrik i Zvjezdana Zauder te Darinka-Mira Ječmenica – daje Blanka

18.30.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.A.razred

19.00.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.B.razred

19.30.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.C.razred

20.00.h – Maruševec – ispovijed krizmanika i kumova – 8.D.razred

20.30.h. – Maruševec – proba za sakramenat Sv. Potvrde

05.06.

Subota

(Cr.)

Sv. Bonifacije 07.00.h. – Maruševec + Ema i Mirko Matijašec

10.00.h. – Slavlje sv. Potvrde u našoj Župi – za sve krizmanike, kumove i roditelje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h.  – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec – misa i vjenčanje

06.06.

Nedjelja

(Ze.)

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Sv. Paulina

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Željko, Branko i Dora Martinčević, Janko i Marija Skok, Dragutin i Ljubica Debanić – daju Slavica Martinčević i djeca

11.00.h. Maruševec + Alojz i Katarina Peharda te Matija i Ljuba Gašparić – daje obitelj

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         KRIZMANICI – držimo se rasporeda na listiću, taksa za krizmu iznosi 100,-kn i možete ju predati prije ili poslije susreta sa krizmateljem ili poslije probe u subotu, ako netko nema novaca neka mi se osobno javi te ćemo ga osloboditi od plaćanja!  Isto tako prije ili poslije susreta sa krizmateljem molim Vas da vratite knjige i skripte koje su Vam dane za učenje! Nadam se da će vrijeme biti lijepo te će se slavlje podjele sakramenta Sv. Potvrde održati vani! Zahvaljujući Općini Maruševec i „Markom“- u bit će postavljena bina i svaki krizmanik imat će svoj stolac, dok će krizmani kumovi stajati iza krizmanika! Drugi koji će doći moći će biti u voćnjaku za vrijeme Sv. Mise!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE ŽELE SKLOPITI: 1. Tomislav Deduš, sin Josipa i Marije r. Kunić., rođ. 20.05.1995., u Varaždinu iz Jurketinec 29., Župa Maruševec i Ivana Slunjski, kći Zdravka i Danice r. Biškup., rođ. 04.04.1992., u Varaždinu., iz Radovana, Savica 4., Župa Margečan. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 04.08.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2. Norbert Laszlo Levente, sin Levente Laszlo i Aurelie r. Ratiu., rođ. 27.02.1991. u Tärgu Mures.,iz ulice Apeductulvi 43, Tirgu Mures, Rumunjska., Župa Unitarijanske crkve Márosvásárhely i Jasmina Kretić, kći Marijana i Verone r. Peharda., rođ. 14.10.1989., u Varaždinu., iz L.D.G.Krkleca 30., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 12.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

3. Boris Kišić, sin Dragutina i Božice r. Bahun., rođ. 05.04.1990., u Varaždinu iz Jurketinec 100., Župa Maruševec i Paula Peharda, kći Držena i Vesne r. Štrlek., rođ. 20.08.1995., u Varaždinu iz L.D.V.Nazora 39., Župa Maruševec. Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 05.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

4. Zoran Florjanić, sin Slavka i Katarine r. Gregurić., rođ. 18.12.1975., u Varaždinu iz S. Radića 1. Vidovec ., Župa Vidovec i Đurđica Stipan, kći Vjekoslava i Ljubice r. Plantić., rođ. 27.10.1976., u Varždinu iz Varaždinska 64/1. Cargovec.,  Župa Vidovec.  Sakramenat Sv. Ženidbe žele sklopiti 12.06.2021. u Maruševcu. Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

NEDJELJA DUHOVA – OGLASI – MARUŠEVEC

23.05.2021.  NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICA – Sv. Željko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec + 1. Dragica Možanić, Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj

2. Štefica Vlahović – daje Božica Martinčević

10.00.h. – Maruševec – Prva Sveta Pričest u našoj Župi – za sve prvopričesnike i roditelje

24.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

DUHOVSKI PONEDJELJAK

Sv. Suzana

 

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike  – 8. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Stjepan Bukovec i ob. Bukovec, Ema, Slavko i Marija Možanić, Ivan i Verona Cmuk, Slavica i Viktor Kovač te Ana i Franjo Šipek – daje obitelj

25.05.

Utorak

(Ze.)

Sv. Grgur 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Milan i Marija Varga – daje obitelj

26.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Filip Neri

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za krizmanike  – 8. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Kristina Varga – daju suprug i djeca

27.05.

Četvrtak

(Ze.)

Sv. Bruno 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za krizmanike  – 8. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Draga(ž), Ivica Zbodulja i ob. Lončar i Zbodulja – daje obitelj

19.00.h – Jurketinec – prvi dan trodnevnice

28.05.

Petak

(Bi.)

GODIŠNJICA POSVETE VARAŽDINSKE KATEDRALE

Sv. German

17.00.h. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Mato Podbojec, rod. Podbojec, Josip Pižeta, Slavko Popijač i ob. Popijač, Tomo, Danijel, Rozika i Josipa (ž) Bahun te Marija i Valent Kolac – daju Ana i Josip Popijač

19.00.h – Jurketinec – drugi dan trodnevnice

29.05.

Subota

(Ze.)

Sv. Maksim 07.00.h. – Maruševec – na čast Presv. Srcu Isusovu i Marijinom

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec –  župnik je u uredu na „starom farofu“

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h.  – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Jurketinec  – treći dan trodnevnice – KOMULATIVNA – 1. Zdravko, Dragutin, Anđela i Marija Kumrić, Dragutin i Štefanija i ob. Banec te Ivan i Marija i ob. Ris – daju Marica, Anđelko i Sunčica s obitelji

2. Štefanija, Jaga i Andrija Peharda te Katarina Hrgarek – daje Stjepan Peharda

30.05.

Nedjelja

(Bi.)

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA

Sv. Ferdinand

Sv. Mise: 07.30.h.- Jurketinec – župna misa

09.30.h. – Maruševec – kod križa pokraj dvorca – za Domovinu, za sve preminule i poginule Hrvatske branitelje

11.00.h. Jurketinec – KOMULATIVNA + 1. Anđela, Cvetko, Klara i Mirko Kumrić, Buden Jaga, Andrija Mihalić i ob. Košćak – daje ob. Kumrić

2. Ivan Kunić, ob. Kunić, Borak Ivan, ob. Borak te Ivica i Marija Kolenko – daje Emilija

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         VJERONAUK ZA KRIZMANIKE – na vjeronauk donjeti sa sobom plavu kemijsku olovku!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

·         TRODNEVNICA U JURKETINCU – prema rasporedu na listiću da bismo se pripremili za blagdan Presvetoga Trojstva i proštenje u Jurketincu!

SEDMA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI -MARUŠEVEC

16.05.2021. SEDMA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Cvjetko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Paula(ž) i Tomo Bunić, Mara i Gašpar Hruškar – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

17.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Gizela 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Vilko Vrbanec – daje supruga Anđela

18.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Venancije 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Franjo, Slavko, Anđela(ž) i Vladimir Bregović, Juraj i Terezija Korpar te ob. Kračun i Borak – daje ob. Bregović

19.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Celestin

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Druškovec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. D. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. A. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Josip i Štefica te Štefanija Posavec – daje obitelj

20.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Bernardin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40. h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. B. RAZRED

17.00.h. – 17.40.h. – Maruševec – vjeronauk za prvopričesnike  – 3. C. RAZRED

18.00.h. – Maruševec + Slava, Stanko, Andrija i Ana Patrčević, Antun i Dora Stolnik, Damir Sobota, Ljubica i Nikola Jergović te Anica i Ivo Sertić – daje ob. Patrčević

14.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Kristofor 17.00.h. – 17.50.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Fatiga Stjepan, Verona, Kata, Anđela(ž) i Mijo – daje obitelj

15.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Rita 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

14.00.h. – Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.A. RAZRED

15.00.h.– Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.B. RAZRED

16.00.h.– Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.C. RAZRED

17.00.h. – Ispovijed prvopričesnika i roditelja – 3.D. RAZRED

18.00.h. – proba – svih prvopričesnika i roditelja

23.05.

Nedjelja

(Cr.)

NEDJELJA DUHOVA – PEDESETNICA

Sv. Željko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec + Dragica Možanić, Branko i Anđela(ž) Štrlek – daje obitelj

10.00.h. – Maruševec – Prva Sveta Pričest u našoj Župi – za sve prvopričesnike i roditelje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PRVA PRIČEST U NAŠOJ ŽUPI bit će 23.05.2021. Kroz ovaj tjedan prvopričesnici intenzivnije imaju vjeronauk prema rasporedu koji je objavljen na listiću, dok će u subotu biti ispovijed prvopričesnika i roditelja  prema rasporedu kako je navedeno! Ispovijedat ću sam! Isto tako imat ćemo probu u subotu u 18.00.h da znamo gdje će ko biti u nedjelju te da rasporedimo mjesta! Nadam se da će vrijeme biti lijepo te će se Prva Pričest održati vani! Zahvaljujući Općini Maruševec i „Markom“ – u bit će postavljena bina i svaki prvopričesnik imat će svoj stolac, dok će roditelji i krsni kumovi (koji će doći) biti iza prvopričesnika! Drugi koji će doći moći će biti u voćnjaku za vrijeme Sv. Mise!

·         SVIBANJSKE POBOŽNOSTI – pola sata prije Sv. Misa moli se krunica i litanije!

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

09.05.2021. ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Pahomije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA  – 1. Marica i Tomo te Antun i Julika Vincek – daje kći

2. Stjepan i Ivica Cvrtila – daje obitelj

3. Ana Bahun – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Peharda Ivan i Verona, Dragutin i Vera Vincek, Dragutin Maruševec te ob. Blažunaj i Šincek

10.05.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Job 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Elizabeta, Nikola i Dragutin Šipek, Đurđica Zrinski, Kata i Tomo Cingesar te Pepa Gašparić

11.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Mamerto 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

12.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Leopold

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu ozdravljenja

13.05.

Četvrtak

(Bi.)

UZAŠAŠĆE GOSPODNJE 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – nema nakane

14.05.

Petak

(Cr.)

Sv. Matija 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Izidor 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

11.00.h. – Maruševec – krštenje

12.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Maruševec – vjenčanje

19.00.h. – Maruševec– KOMULATIVNA

1. Andrija i Anđela Peharda, rod. Peharda, Ivan, Katarina, Stjepan i Slavko Špiranec, rod. Špiranec, Juraj Makovec, rod. Makovec te Anka i Stjepan Špoljar – daje Dragutin Peharda

2. Ob. Bošnjak te Ivan i Slava Bahun – daje Radmila Bahun

3. Vladimir Cmuk – daje obitelj

4. Biserka Damjanić, Ema, Ivan, Stjepan i Marija Makovec, ob. Lazar, Katarina i Slavko Peharda, Tomislav Hrgar te Stjepan, Slavko i Štefanija Kolenko – daje ob. Makovec Dragutina

16.05.

Nedjelja

(Bi.)

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Cvjetko

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + Paula(ž) i Tomo Bunić, Mara i Gašpar Hruškar – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Ivan Vincek – daje supruga

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Tomislav Breški, sin Ivice i Ružice r. Pintarić., rođ. 24.09.1993., u Varaždinu iz Selnik 45., Župa Maruševec i Maja Mesec, kći Borislava i Mirjane r. Vrbnjak., rođ. 29.12.1993., u Varaždinu iz Čalinec 35 ., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 05.06.2021., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

PETA USKRSNA NEDJELJA – OGLASI – MARUŠEVEC

02.05.2021. PETA USKRSNA NEDJELJA – Sv. Atanazije
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – nema nakane

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Elizabeta i Verica Husnjak – daje Zlatko

2. Ivan Matijašec – daju supruga i djeca

03.05.

Ponedjeljak

(Cr.)

Sv. Filip i Jakov 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –  vjeronauk za prvopričesnike – 3.D. u Druškovcu

04.05.

Utorak

(Bi.)

Sv. Florijan 07.00.h. – Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h.- vjeronauk za prvopričesnike – 3.A – Maruševec

05.05.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Hilarije

07.00.h. – Maruševec + Branimir i Stanislav Plasajec te Franjo i Marija Kretić – daje ob. Tomislava Plasajec

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.B – Maruševec

06.05.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Lucije 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Marica i Josip Pižeta i Ljubica Uranić – daju sin i kći

07.05.

Petak

(Bi.)

Sv. Duje 16.00.h. – 16.40.h. –   vjeronauk za prvopričesnike – 3.C – Maruševec

17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na jednu zahvalu – daje Katarina

08.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Ida 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Druškovec – KOMULATIVNA

1. Josip, Mara, Josip i Kristina Varga, Pavao i Ružica Vrbanec, Josip Herceg i Verona Flis – daje Stjepan Varga

2. Franjo, Vilko i Marija Bančić, Filipek Ivan, Bara, Stjepan, Florijan i Julika, Posavec Katica, Josip, Vilko i Marija – daje Julika Bančić

3. Prekupec Ana, Božidar, Stanko i Vinko, Kovačić Ana, Vladimir i Zdravko, te Sever Stjepan i Marija – daje obitelj

4. Slavko i Vika Križanec te Rosa i Kata Petriš – daje sin

09.05.

Nedjelja

(Bi.)

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Pahomije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec – KOMULATIVNA  – 1. Marica i Tomo te Antun i Julika Vincek – daje kći

2. Stjepan i Ivica Cvrtila – daje obitelj

3. Ana Bahun – daje obitelj

11.00.h. – Maruševec + Peharda Ivan i Verona, Dragutin i Vera Vincek, Dragutin Maruševec te ob. Blažunaj i Šincek

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         PRVA PRIČEST u našoj župi bit će 23.05.2021., nedjelja u 10.00.h., naravno ukoliko epidemiološke mjere to dopuste!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!

·         HVALA obitelji Krklec iz Budislavca na darovanom cvijeću za kapelu u Jurketincu!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE žele sklopiti: Ivan Hanžek, sin Ivice i Ljiljane r. Miler., rođ. 16.02.1996., u Varaždinu iz Bikovec 62., Župa Maruševec i Valentina Slunjski, kći Zdravka i Danice r. Biškup., rođ. 03.11.1996., u Varaždinu iz Savica 4, Radovan ., Župa Margečan. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 25.06.2021., u Margečanu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – MARUŠEVEC – OGLASI

25.04.2021. ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – NEDJELJA DOBROG PASTIRA Sv. Marko
Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Čedomir, Dragutin i Drago Klepač – daju roditelji

2. Ivan, Kata i Juraj Brlenić – daje sin Stjepan i obitelj

3. Marko, Marijan i Ratimir Špac, Josip, Dragutin, Mirko i Tereza Županić, Franjo, Anđela(ž), Zvonko, Matija, Jakob, Bara, Ankica i Barica Hranj, Filip, Sofija i Terezija Vlahović te Agata i Josip Križek – daje ob. Franje Hranj

26.04.

Ponedjeljak

(Bi.)

Sv. Marcelin 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“
27.04.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ozana 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Matija, Kata i Rok Podbojec, Marija i Vinko Vrbanec, Josip Pižeta, Slavko Popijač, Josip Cmuk te Toni i Antun Grobenski – daje Verica Podbojec

28.04.

Srijeda

(Bi.)

 

Sv. Ljudevit

ŽUPNIKA NEMA
29.04.

Četvrtak

(Bi.)

Sv. Katarina Sijenska 17.00.h. – 17.50.h.- Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Josipa(ž) i Dalibor Ivko – daje ob. Žmegač

30.04.

Petak

(Bi.)

Sv. Venancije 07.00.h. –  Maruševec – nema nakane

08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

01.05.

Subota

(Bi.)

Sv. Josip – radnik 08.00.h. – 09.00.h – Maruševec – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA

1. Josip Kanjir, Janko i Vera Kolenko, Miroslav Hrgarek te ob. Kanjir, Cupar i Kapljić – daje obitelj

2. Slavko i Katarina Peharda, ob Peharda, Makovec, Biserka Damjanić – daje ob. Peharda

02.05.

Nedjelja

(Bi.)

PETA USKRSNA NEDJELJA

Sv. Atanazije

Sv. Mise: 07.30.h.- Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – nema nakane

11.00.h. – Maruševec – KOMULATIVNA + 1. Slavko, Elizabeta i Verica Husnjak – daje Zlatko

2. Ivan Matijašec – daju supruga i djeca

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! U CRKVI U MARUŠEVCU MOŽE BITI PRISUTNO NAJVIŠE 25 VJERNIKA A U KAPELAMA U JURKETINCU I DRUŠKOVCU 20 VJERNIKA! NA SAKRAMENTIMA SE MOŽE OKUPITI 15 VJERNIKA PREMA PREPORUKAMA CIVILNOG STOŽERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN!

·         RODITELJE PRVOPRIČESNIKA I KRIZMANIKA potičem da porade na građi koja je djeci zadana da bi se pripremila za sakramenat Krizme, Ispovijedi i Pričesti!