DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

20.09.2020. DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Andrijana
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora, Juraj i Stjepan Bahun, Ema i Izidor Štrlek, Bregović Josipa(ž) te Cmuk Kata – daje Anđela Bahun

2. Martinčević Stjepan,  Marčec Adam  i Marija, Hainž Franjo, Mirko i Vika te Čehok Marko, Cirila(ž) i Stjepan  – daje ob. Martinčević

3. Vladimir Novak i ob. Novak, Ereiz i Mašić – daje Katica

4. Josip, Tomo, Slava, Vlado, Juraj, Kata i Mato Lončar – daje ob. Mirka Lončar

5. Na nakanu ozdravljenja jedne bolesne osobe

21.09.

Ponedjeljak

(Cr..)

 

Sv. Matej – apostol

07.00.h. – Maruševec + Katarina i Ivan Korpar-Japek – daje Jelena Vurušić

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

 

22.09.

Utorak

(Ze.)

Sv. Oton 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

23.09.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Pio 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

24.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Anatolij 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  – na nakanu

25.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Zlata 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Jurica i Stjepan Masten – daje Terezija i obitelj

26.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Kuzma

KVATRE

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruuševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – krštenje

27.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

– Sv. Vincent

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Habrka Slavko, Blaž i Justina, Bukovec Josip, Katarina i Vesna te Križnjak Slavko, Marko i Ljuba – daje Blanka

2. Jug Josip – daje obitelj

3. Ob. Kovačić, Peharda i Mikac te Stjepan Štrlek

4. Grandić-Vitasović Mirjana i Boris i ob. Grandić, Trani Đina i Silvano te Grandić Katica  i Ivan – daje Vesna Rajšić

5. Emilija(ž),  Mirko i Marija Cupar – daju sestre Slavica i Marica

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN TE KADA SE CRKVA POPUNI MOĆI ĆETE PRISUSTVOVATI MISNOM SLAVLJU NA OTVORENOM!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS DA POŠTUJETE MJERE, NE ULAZEĆI U RASPRAVE DALI SU OPRAVDANE ILI NE, NEGO POŠTUJMO ZAKON DA SE NE NAĐEMO U NEUGODNOJ SITUACIJI KAO ŽUPA MARUŠEVEC! HVALA!

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

13.09.2020. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zlatko
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Bubnjar Andrija, Katarina, Josip i Dragutin, Maček Franjo te Dukarić Marko i Marija – daje Karolina

2. Lončar Vlado, Njegač Verica, Švelec Marijan, Verona i Metod, Petriš Davor – daje Ksenija Lončar sa djecom

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rod. Hrgarek, Matija, Vika i Stjepan Antolić – daje obitelj

2. Petar, Ema, Mirko i Draga(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek i Dragica Možanić – daje Josip

3. Trani  Đina, Silvano, ob. Grandić Nadja i Nikola, ob. Vitasović-Grandić Mirjana i Boris, Grandić Katica i Ivan – daje Vesna Rajšić

4. Slavica i Izidor Čehok,  rod. Čehok, Ljerka i Stanko Ljubek, rod. Ljubek, Josip Korpar i ob. Kolar , Čehok i Vrbanec – daje ob. Vrbanec

14.09.

Ponedjeljak

(Cr..)

 

UZVIŠENJE SV. KRIŽA

07.00.h. – Maruševec + Miroslav Hrgarek – sprovodna misa

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

15.09.

Utorak

(Bi.)

B.D.M. ŽALOSNA 18.00.h. – Maruševec +  Slavko Popijač – daje kći Ljerka

18.30.h. – 19.30.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.09.

Srijeda

(Cr.)

Sv. Kornelije i Ciprijan 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Tomo Gašparić – sprovodna misa

17.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Justin 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Josip i Željko(M)Vesenjak te Ema i Andrija Peharda – daje supruga Marija

18.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Irena 16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec  +  Stjepan Fadiga – daje ob Fadiga

19.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Emilija 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – Maruuševec – krštenje

20.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

– Sv. Andrijana

07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Marko, Rok, Zora, Juraj i Stjepan Bahun, Ema i Izidor Štrlek, Bregović Josipa(ž) te Cmuk Kata – daje Anđela Bahun

2. Martinčević Stjepan i Marčec Marija, Hainž Franjo i Mirko te Čehok Marko, Cirila(ž) i Stjepan  – daje ob. Martinčević

3. Vladimir Novak i ob. Novak, Ereiz i Mašić – daje Katica

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN TE KADA SE CRKVA POPUNI MOĆI ĆETE PRISUSTVOVATI MISNOM SLAVLJU NA OTVORENOM!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS DA POŠTUJETE MJERE, NE ULAZEĆI U RASPRAVE DALI SU OPRAVDANE ILI NE, NEGO POŠTUJMO ZAKON DA SE NE NAĐEMO U NEUGODNOJ SITUACIJI KAO ŽUPA MARUŠEVEC! HVALA!

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

06.09.2020. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Magnus
07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slavko, Josip i Draga(ž) Klen te Josip i Ljubica Maruševec – daje ob. Klen

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Damir Sobota – daje ob. Patrčević

2. Marija i Stjepan Makovac-Jež – daju kčeri

3. Ob. Štrlek, Peharda, Podbojec, Špoljar, Tot, Cingesar, Bosilj i Jakopanec – daju Josip i Terezija Štrlek

4. Ivica i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivan Varga – daje ob. Varga

5. Hrgarek Dragica, Slogar Marija, Hrgarek Bara i Jeronim, Lovrenčić Mirko, Andrija, Vlado, Cirila(ž) i Vilko – daje ob. Hrgarek

6. Zlatica, Vilko i Josip Horbec te ob. Bregović – daje ob. Horbec

07.09.

Ponedjeljak

(Cr..)

 

Sv. Marko Križevčanin

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

08.09.

Utorak

(Ze.)

MALA GOSPA

Rođenje B.D.M.

07.00.h. – Maruševec + 1.Franjo, Stanka (ž) i rod. Štrlek, Ivan, Marija i rod. Hanžek – daje ob. Štrlek

2. Mirko, Anka, Juraj i Marija Matijašec, Tomo i Karolina Mihalina te ob.Nišević i Mira(ž) Slokan – daje obitelj

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

09.09.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Hijacint 08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec + Ivan, Martin, Ema i Draga(ž) Posavec, Filip i Štefa(ž) Antolić – daje ob. Kate Posavec

10.09.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Sebastijan 08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

16.00.h. – 17.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

11.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Gašpar 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – župnik je u uredu na „starom farofu“

12.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Marija 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

15.00.h. – Maruuševec – krštenje

13.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zlatko 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Druškovec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Stjepan, Marija i rod. Hrgarek, Matija, Vika i Stjepan Antolić – daje obitelj

2. Petar, Ema, Mirko i Draga(ž) Možanić, Branko i Anđela Štrlek i Dragica Možanić – daje Josip

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED KOJI JE PONOVNO PREMJEŠTEN NA STARI FAROF POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE NOSE MASKE! PONOVNO SU MJESTA U CRKVI RAZMJERENA NA DVA METRA! VANJSKI RAZGLAS ĆE BITI UKLJUČEN TE KADA SE CRKVA POPUNI MOĆI ĆETE PRISUSTVOVATI MISNOM SLAVLJU NA OTVORENOM!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS DA POŠTUJETE MJERE, NE ULAZEĆI U RASPRAVE DALI SU OPRAVDANE ILI NE, NEGO POŠTUJMO ZAKON DA SE NE NAĐEMO U NEUGODNOJ SITUACIJI KAO ŽUPA MARUŠEVEC! HVALA!

·         28.08.2020. – ŽUPNIK JE BIO NA TESTIRANJU ZBOG KONTAKTA SA PREČ. VALENTOM POSAVEC; TEST JE POKAZAO DA JE ŽUPNIK NEGATIVAN NA COVID-19 TE ĆE RADI VAŠEGA ZDRAVLJA BITI U SAMOIZOLACIJI! 04.09. 2020. PONOVNO SAM TESTIRAN I TEST JE BIO NEGATIVAN TE SAM 05.09.2020. IZIŠAO IZ SAMOIZOLACIJE!

·         MOLIM ONE ČIJI SU NAJMILIJI U OVOM VREMENU PREMINULI DA MI SE JAVE RADI UPISA POKOJNIKA U MATICU TE DA DOGOVORIMO TERMINE SPROVODNIH MISA!

22. NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI MARUŠEVEC

30.08.2020. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Gaudencije
07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Druškovec + Josip, Margareta i Franjo Varga, Blaž i Štefanija Vuglovečki te Olga i Franjo Lopatni

11.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Mavrek, rod., i ob., Mavrek, Juraj i Draga(ž) Korpar, ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Franjo i Gabrijela Kučar te Tomo i Dragica Oreški – daje Jagica Mavrek

2. Ob. Vukelja i Štrkalj – daje Mare

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

31.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Rajmund

ŽUPNIKA NEMA
01.09.

Utorak

(Ze.)

Sv. Viktor ŽUPNIKA NEMA
02.09.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Ingrid ŽUPNIKA NEMA
03.09.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Grgur ŽUPNIKA NEMA
04.09.

Petak

(Ze.)

Sv. Rozalija ŽUPNIKA NEMA
05.09.

Subota

(Ze.)

Sv. Teodor ŽUPNIKA NEMA
06.09.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Magnus 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slavko, Josip i Draga(ž) Klen te Josip i Ljubica Maruševec – daje ob. Klen

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan i Damir Sobota – daje ob. Patrčević

2. Marija i Stjepan Makovac-Jež – daju kčeri

3. Ob. Štrlek, Peharda, Podbojec, Špoljar, Tot, Cingesar, Bosilj i Jakopanec – daju Josip i Terezija Štrlek

4. Ivica i Ema Breški, Josip, Vika i Vladimir Križnjak, Cvetko, Franca(ž), Tomo i Ivan Varga – daje ob. Varga

5. Hrgarek Dragica, Slogar Marija, Hrgarek Bara i Jeronim, Lovrenčić Mirko, Andrija, Vlado, Cirila(ž) i Vilko – daje ob. Hrgarek

6. Zlatica, Vilko i Josip Horbec te ob. Bregović – daje ob. Horbec

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS KOD DOLASKA U CRKVU DA STAVLJATE I NOSITE MASKE, RADI NAŠE SIGURNOSTI ! HVALA!

·         28.08.2020. – ŽUPNIK JE BIO NA TESTIRANJU ZBOG KONTAKTA SA PREČ. VALENTOM POSAVEC; TEST JE POKAZAO DA JE ŽUPNIK NEGATIVAN NA COVID-19 TE ĆE RADI VAŠEGA ZDRAVLJA BITI U SAMOIZOLACIJI DO 5. RUJNA 2020., KADA ĆE SE PONOVO TESTIRATI

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

23.08.2020. DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ruža
07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slava i Franjo Šimunić te Juraj Korpar – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Tomek-Hudek, rod., Tomek-Hudek, Martin Basarić, Mladen Županić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić te Marija i Đuro Valentak – daje Karlo

2. Vera i Janko Kolenko, Marija i Ivan Kapljić, Josip Kanjir i ob. Kanjir, te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

3. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Cerjan, Novak, Barica Gonzi te Franjo Novak – daje Vera Kolarić

4. Andrija, Antun i Stanko Mihalić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, Franjo, Zdenka, Emilijo(M), Ivica, Verona i Dragan Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana

5. Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Slavko Žiher, ob. Žiher, Mato Lončar, ob. Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Marko Jambrešić, ob. Jambrešić, Pajtak Josip,ob. Pajtak te Andrija Špoljar i ob. Špoljar – daje Barica Šimek

6. Kraljić Tomo, rod., i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

7. Dragutin Možanić, ob. Možanić, ob. Stjepana Grahek, ob. Dragana Zrinski i Jura Novak – daje Franciska Možanić

8. Antun i Jaga Maruševec te Veronika i Stjepan Horvat

24.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Bartol

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + Ema i Juraj Matijašec te ob. Ivana Matijašec i Ivica Foder – daje sin

25.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Ljudevit 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Andrija Posavec, ob. Posavec i Filipek te Slavko Kovačić – daje Vera Posavec

2. Marija Kump – daje sin Bogomil

26.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Aleksandar 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

27.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Monika 07.30.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

28.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Augustin 17.00.h. – Maruševec – vjenčanje

18.00.h. – Maruševec  + Makovec Slavko i Fanika Peruničić – daje Nadica Makovec

29.08.

Subota

(Cr.)

Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja 07.00.h. – Maruševec + Ob. Gredelj, Žugec, Novak, Masten i Črnila – daje ob. Žugec

08.30.h. – 09.30.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

30.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Gaudencije 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Druškovec + Josip, Margareta i Franjo Varga, Blaž i Štefanija Vuglovečki te Olga i Franjo Lopatni

11.00.h. – Maruševec + 1. Vilko Mavrek, rod., i ob., Mavrek, Juraj i Draga(ž) Korpar, ob. Korpar, Anka Posavec, Marija i Stjepan Šafar, Franjo i Gabrijela Kučar te Tomo i Dragica Oreški – daje Jagica Mavrek

2. Ob. Vukelja i Štrkalj – daje Mare

17.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Antonio Maruševec, sin Ivana i Jasne r. Horvat, rođ., 13.10.1990., u Varaždinu iz Selnika 134, Župa Maruševec i Iva Fajt, kći Zvonimira i Snježane r. Novak, rođ., 08.04.1994., u Varaždinu iz Bartolovca, Varaždinska 50, Župa Bartolovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 05.09.2020., u Bartolovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         2. Karlo Bahun, sin Dragutina i Marine r. Kovačić, rođ., 23.07.1989., u Varždinu iz Jurketinca 12, Župa Maruševec i Andreja Koren, kći Dragutina i Branke r. Lonjak, rođ., 23.10.1990., u Varaždinu iz Cargovca, Varaždinska 4, Župa Vidovec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 26.09.2020., u Vidovcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·         VIDIMO DA SE SITUACIJA SA COVID-OM 19 SVE VIŠE I VIŠE KOMPLICIRA! MOLIM VAS KOD DOLASKA U CRKVU DA STAVLJATE I NOSITE MASKE, RADI NAŠE SIGURNOSTI ! HVALA

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

16.08.2020. DVADESETA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Rok
07.00.h. – Maruševec

08.00.h. – Druškovec

11.00.h. – Druškovec + 1. Zvonko, Stjepan  i Anka Belcar, Vinko, Anka, Stjepan i Ivan  Martinčević, Martin i Kata Kolar, Stanko Petak, Dino, Ljubica i Josip Mikulan te Franjo, Rozika i Pepo (M) Kraš

2. Franjo, Kata i Andrija Belcar, Ema i Rok Martinčević, Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip Šipek te Jelica i Ivan Škrinjar

3. Martinčević Zvonko, Marija, Marko , Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

4. Franjo, Tereza, Stjepan, Dragan, Josipa(ž), Josip i Ana Kokotec, Dragutin, Bara, Štefanija i Bojana(ž) Kovačić, Slavko i Kata Kolačko, te Franjo i Ljubica Dukarić – daje Andrija Kokotec

5. Na čast sv. Roku – daje ob. Posavec

6. Franjo i rod. Posavec – od ob. Posavec

7. Martin, Josipa(ž), Josip i ob. Martinčević – Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona, Darko, Ivan  i Rok Belcar i ob. Belcar te Vera Martinić – daje Barica

8.  Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i sv. Roku, Ćiril i Kata(ž) Posavec i rod., Josip Pintarić i rod., vlč. Martin Mezak

9.  Dražen i Mato Petriš, Bruno Filipović, Ljubica(ž) i Filip Posavec

10. Stjepan Petrinjak i rod., Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi – daje Vikica

11. Marija, Ivanka, Viktorija i Slavko Hrkač, Štefanija Papel, ob. Sraga, Marčec i Kozina – daje Ivan

12. Dragutin i Agata Martinčević – daje sin Josip s obitelji

13. Stjepan Prekupec i rod. Prekupec, Stjepan Šincek i ob. Šincek te Jela Fadiga

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Mišel Kovačević!

Nakon misnog slavlja Kuburaška udruga iz Maruševca će zapucati kao i svake godine!

17.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Slobodan

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.08.

Utorak

(Ze.)

Sv. Jelka 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Timotej 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

20.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Bernard 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Marčec Marija i Stjepan Martinčević – daje ob. Hainž

2. Stjepan i Marija Kušter i ob. Kušter – daje Danica i ob.

21.08.

Petak

(Bi.)

Sv. Pio X.  16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + 1. Dalibor Ivko – daju roditelji

2. Vrabec Danica, Klepač Katica i Tomo – daju kćeri Ivana i Vesna sa zetovima i unucima

22.08.

Subota

(Bi..)

Bl. Djevica Marija

Kraljica

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

10.00.h. – Maruševec – krštenje

23.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ruža 07.30.h. – Maruševec

09.30.h. – Jurketinec + Slava i Franjo Šimunić te Juraj Korpar – daje Viktorija

11.00.h. – Maruševec + 1. Josip Tomek-Hudek, rod., Tomek-Hudek, Martin Basarić, Mladen Županić, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Vladimir Štibrić te Marija i Đuro Valentak – daje Karlo

2. Vera i Janko Kolenko, Marija i Ivan Kapljić, Josip Kanjir i ob. Kanjir, te ob. Izidora Cupar – daje obitelj

3. Štefanija i Slavko Horbec, ob. Horbec, Cerjan, Novak, Barica Gonzi te Franjo Novak – daje Vera Kolarić

4. Andrija, Antun i Stanko Mihalić, Josip Novoselec, Magdalena i Dragan Deduš, Franjo, Zdenka, Emilijo(M), Ivica, Verona i Dragan Cerjan te ob. Kumrić, Kolenko, Žlibar i Kralj – daje Ljiljana

5. Josip i Stanka(ž) Buden, ob. Buden, Tomo i Agata Šimek, ob. Šimek, Slavko Žiher, ob. Žiher, Mato Lončar, ob. Lončar, Eva i Tomo Ivančević, Marko Jambrešić, ob. Jambrešić, Pajtak Josip,ob. Pajtak te Andrija Špoljar i ob. Špoljar – daje Barica Šimek

6. Kraljić Tomo, rod., i braća Kušter – daje Barbara Kraljić

7. Dragutin Možanić, ob. Možanić, ob. Stjepana Grahek, ob. Dragana Zrinski i Jura Novak – daje Franciska Možanić

8. Antun i Jaga Maruševec te Veronika i Stjepan Horvat

·        ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·        ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE PRIJE SV. MISA!

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

·        ČESTITAM SVIMA NAMA BLAGDAN SV. ROKA DA NAS ŠTITI ČUVA I PAZI KROZ OVOZEMALJSKI ŽIVOT POSEBICE U OVO VRIJEME PANDEMIJE COVID-A 19! TE DA PO PRIMJERU NJEGOVA ŽIVOTA ZNAMO LJUBITI BOGA I BLIŽNJE!

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

09.08.2020. DEVETNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Edita
07.30.h. – Maruševec – župna misa Za vrijeme mise blagoslovit ćemo križ kojeg smo postavili pokraj krstionice a dar je obitelji Podbojec Vlade iz Maruševca!

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Pepica i Vilko Breški te Franca (ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

2. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Rezika Kresonja – daje Marija Buhin

3. Danko Andrija i Terezija, Tomašek Josip – daje Bara

4. Ivan i Marija Rušec-Đurin – daju djeca i obitelj

10.08.

Ponedjeljak

(Cr.)

 

Sv. Lovro

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec  + Marija, Ivan i Vika Jambrešić – daje ob. Zgrebec

 

11.08.

Utorak

(Bi.)

Sv. Klara 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Josip Dukarić, ob. Dukarić te Vika i Vinko Podbojec – daje obitelj

12.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Ivana 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec + Juraj Makovac, Stjepan, Marija, Ljubica i August Cmrečak – daje supruga

13.08.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Poncijan 08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – na nakanu

14.08.

Petak

(Cr.)

Sv. Maksimilijan  08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – na nakanu

15.08.

Subota

(Bi..)

VELIKA GOSPA

Uznesenje bl. Djevice Marije

Sv. Marija

07.30.h. – Maruševec – župna misa

11.00.h. – Maruševec + 1. Čedomir, Dragutin i ob. Klepač, Međeral, Vučković i Vlado Šac – daje ob. Međeral

2.Vjera i Zvonimir Marčec – daju Kristina i Monika

3. Josip Korpar, Marijan Matišić, ob. Papec, Korpar i Kundija – daje Stjepan Korpar

4. Mesec Branko i Katarina – daju kći i sin

15.00.h. – Maruševec – vjenčanje i  krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.30.h. – Druškovec – prilika za sv. Ispovijed

18.00.h. – Druškovec – 1. Bojana(ž), Dragutin i Bara Kovačić, Stanko, Stjepan i Verona Eršegović te Stanko i Ema Posavec – daje ob. Kovačić

2.  Ana(ž) i Andrija Vajdić, ob. Kokotec-Lovrek,ob. Barlafa –  daje obitelj Lončar

3.  Stanko, Josipa(ž), Ivica, Slavko i Andrija i ob. Martinčević, Alojz, Milka(ž), Dragan, Stjepan, Josip i Ana(ž) i ob. Kokotec, Belcar Bara(ž) i ob.

4.  Stjepan, Slavko, Ivan, Milka(ž), Ema(ž) i Antun Martinčević, Ljubica(ž) i Martin Breški, Anđela(ž) i Stjepan Posavec-Kovač,Veronika(ž) i Dragan Lončarić, Micika(ž) i Slavko Eršegović, Vinko Bančić, Marica(ž), Vladimir i Damir Bunić, Josip i Slava(ž) Pajtak, Mladen i Pavao Makovec

5. Bančić Stjepan, Eršegović Stanko i Božica Ražnjević – daje Đurđica Bančić

16.08.

Nedjelja

(Ze.)

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Rok 07.00.h. – Maruševec

08.00.h. – Druškovec

11.00.h. – Druškovec + 1. Zvonko, Stjepan  i Anka Belcar, Vinko, Anka i Stjepan Martinčević

2. Franjo, Kata i Andrija Belcar, Ema i Rok Martinčević, Marija, Mirko, Miroslav, Pavao i Josip Šipek te Jelica i Ivan Škrinjar

3. Martinčević Zvonko, Marija, Marko , Viktorija, Ivka i Mirko – daje sin Damir

4. Franjo, Tereza, Stjepan, Dragan, Josipa(ž), Josip i Ana Kokotec, Dragutin, Bara, Štefanija i Bojana(ž) Kovačić, Slavko i Kata Kolačko, te Franjo i Ljubica Dukarić – daje Andrija Kokotec

5. Na čast sv. Roku – daje ob. Posavec

6. Franjo i rod. Posavec – od ob. Posavec

7. Martin, Josipa(ž), Josip i ob. Martinčević – Gregurin, Andrija, Zita(ž), Ivica i Zvonko Martinčević, Ignac, Verona, Darko, Ivan  i Rok Belcar i ob. Belcar te Vera Martinić – daje Barica

8.  Na čast Majci Božjoj Bistričkoj i sv. Roku, Ćiril i Kata(ž) Posavec i rod., Josip Pintarić i rod., vlč. Martin Mezak

9.  Dražen i Mato Petriš, Bruno Filipović, Ljubica(ž) i Filip Posavec

10. Stjepan Petrinjak i rod., Slavko i Draga(ž) Herceg te Juraj Šagi – daje Vikica

Koncelebrirano misno slavlje nam predslavi i propovijeda vlč. Mišel Kovačević!

Nakon misnog slavlja Kuburaška udruga iz Maruševca će zapucati kao i svake godine!

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         TRODNEVNICA UOČI BLAGDANA SV. ROKA: misna slavlja su  u 18.00. h., koja će predslaviti župnik Krunoslav Milovec, a pjevanje predvodi gđa. Marijana Gašparić sa Žvs. Sv. Jurja iz Maruševca, sa zborom odraslih iz Maruševca  sa zborom mladih iz Maruševca  pod vodstvom  g. Kristijana Cesar te sa pjevačima iz Druškovca pod vodstvom Nadice Martinčević!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE:  žele sklopiti: 1. Mario Mihalinec, sin Antuna i Verice r. Martinčević., rođ. 13.03.1987., u Varaždinu iz Novaki 121, Župa Maruševec i Daniela Koščec, kći Dragutina i Eme  r. Posavec – Kovač., rođ. 21.11.1983. u Immenstadt  iz Koškovec  26., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 30.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

2.  Igor Delija, sin Ivana i Štefice r. Špičko., rođ. 25.09.1996., u Varaždinu iz Veternica 60, Župa Mihovljan  i Irina Vugrinec, kći Vlada i Viole  r. Jevgenjevne -Basanove., rođ. 01.11.1998. u Varaždinu  iz Grede 133 ., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 28.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

02.08.2020. OSAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Euzebije
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martinčević – Mikić Andrija, Milak Stjepan te Šincek Stjepan i Jaga te Martinć Vera

2. Ivica, Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović – daje Zorica Jurgec

11.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Josip, Alenka, Marija i Stjepan te Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan – daje Slavica

2. Hainž Marija i Andrija, Leskovar Ana i Stjepan i Marko Klapša – daje ob. Hainž Mirka

3. Tomo, Zlata i Juraj Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda te Špoljar Anka i Stjepan – daje Marija

4. Ivan Krobot, Vinko, Anđela, Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec, ob. Banec,  Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i ob. Bingula – daje obitelj

5. Vika i Mirko Hainž, Ivan Ivko, Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Hainž

6. Ivan, Jaga, Dragutin, Štefanija i Bara Cmuk te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Jaga, Mijo, Josip i Josipa Maruševec, Julijus i Anđela(ž) Hanžek, Mijo i Kata Pintarić – daje Draga

8. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek

03.08.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Bl. Augustin Kažotić

07.00.h. – Maruševec + 1. Posavec Dragutin, Juraj i Katica Prešovar, Franjo, Anđela, Mario i Ivan Bahun, Mato i Verona Peharda te Juraj, Milka i Josip – daje Zlata

2. Marija, Petar i Stjepan Štefičar – daju sinovi Josip i Ivan

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Vidovec

04.08.

Utorak

(Bi.)

Sv. Ivan Marija Vianney 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +  Slavica, Stanko, Ana i Andrija Patrčević te Nikola i Ljubica Jergović, Dora i Antun Stolnik te Ana i Stevo Simić – daje ob. Patrčević

2. na jednu nakanu

3. Anka Stolnik – daje obitelj

05.08.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Snježana

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DAN HRVATSKIH BRANITELJA

07.30.h. – Maruševec – Za sve poginule i preminule branitelje

08.30.h. – Maruševec – Mimohod oko crkve do spomenika, polaganje vijenaca, kratki govor, otkrivanje i blagoslov panela o Domovinskom ratu!

Pozivaju se svi ljudi da dođu na misno slavlje te na taj način molimo i pokažemo zahvalnost našim Hrvatskim braniteljima

06.08.

Četvrtak

(Bi.)

  Preobraženje Gospodnje 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

07.08.

Petak

(Ze.)

Sv. Albert 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

17.00.h. – 18.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Vidovec

08.08.

Subota

(Bi..)

Sv. Dominik 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

15.00.h. – Maruševec – krštenje

16.00.h. – Maruševec – krštenje

09.08.

Nedjelja

(Ze.)

DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Edita 07.30.h. – Maruševec – župna misa

Za vrijeme mise blagoslovit ćemo križ kojeg smo postavili pokraj krstionice a dar je obitelji Podbojec Vlade iz Maruševca!

09.30.h. – Jurketinec +

11.00.h. – Maruševec + 1. Pepica i Vilko Breški te Franca (ž) i Ignac Šimek – daje ob. Šimek

2. Tomo, Slavica i Jakob Buhin, Dragica i Josip Gradiček, Bara i Janko Danko, Štefica Hlevnjak te Slavko i Rezika Kresonja – daje Marija Buhin

·         ŽUPNI URED: KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         SAKRAMENAT SV. ŽENIDBE:  žele sklopiti: Krunoslav Mesec, sin Željka i Vere r. Belcar., rođ. 09.07.1984., u Varaždinu iz Novaki 117, Župa Maruševec i Jelena Vincek, kći Andrije i Dragice r. Sodar., rođ. 27.03.1993. u Varaždinu iz Druškovec 31.A., Župa Maruševec. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 29.08. 2020., u Maruševcu! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti na župni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.07.2020. SEDAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Joakim i Ana
07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Štefica

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marko, Juraj i Stjepan Bahun, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić i ob. Valentak – daje Anica

3. Ivica Hrgar te Aubelj Marija i Franca (ž) – daje Anka

4. Ob. Hrgar Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara te ob. Kolenko Izidor, Veronika i Eva te Denac Martin i Magda – daje Jura

5. Antun Hrgar i Anka – daju Zdenko i Zlatko

6. Miler Martin i Stjepan – daje obitelj

7. Ivan i Franciska Gredelj – daje kći Ružica

8. Josip Grđan – daje ob. Grđan, Hosni i Klapša

9. Janica i Mirko Peharda, ob. Janiček, Podbojec i Kujavec-Prešovar – daje Marija

10. Šagi Ana,  Kihas Tomislav, Kišiček Mijo, Magda i Franjo, Jalšovečki Tereza, Šagi Gabrijel, Verona i Andrija, Fadiga Stjepan i Verona te Slivar Mladen – daje Stanko Šagi

27.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Ljiljana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

28.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Celzo 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +  Marica, Slavica i Mijo Vrbnjak – daje Mirjana Mesec

19.00.h. – Vidovec

29.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Marta 07.00.h. – Maruševec + Tin, Slavko i Nada Kretić – daju Vlado i Dragica

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Nedeljanec

30.07.

Četvrtak

(Ze..)

  Sv. Julija 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19 .00.h. –  Vidovec

31.07.

Petak

(Bi.)

Sv. Ignacije 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Vidovec – vjenčanje

01.08.

Subota

(Bi..)

Sv. Alfonz 07.00.h. – Maruševec + Marko Krobot – daje obitelj

16.00.h. – Vidovec – vjenčanje

17.00.h. – Vidovec – vjenčanje

02.08.

Nedjelja

(Ze.)

OSAMMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Euzebije 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martinčević – Mikić Andrija, Milak Stjepan te Šincek Stjepan i Jaga te Martinčević Vera

2. Ivica, Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović – daje Zorica Jurgec

11.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Josip, Alenka, Marija i Stjepan te Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan – daje Slavica

2. Hainž Marija i Andrija, Leskovar Ana i Stjepan i Marko Klapša – daje ob. Hainž Mirka

3. Tomo, Zlata i Juraj Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda te Špoljar Anka i Stjepan – daje Marija

4. Ivan Krobot, Vinko, Anđela, Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec, ob. Banec,  Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i ob. Bingula – daje obitelj

5. Vika i Mirko Hainž, Ivan Ivko, Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Hainž

6. Ivan, Jaga, Dragutin, Štefanija i Bara Cmuk te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Jaga, Mijo, Josip i Josipa Maruševec, Julijus i Anđela(ž) Hanžek, Mijo i Kata Pintarić – daje Draga

8. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         TERAPIJSKA ZAJEDNICA MOJI DANI ĐURMANEC: danas nakon sv. Misa ponudit će Vam na štandu ispred crkve svoje proizvode, prilog je dobrovoljan i na taj način pomažete njihov rad da bi mogli pomoći onima koji se bore sa ovisnošću!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Mario Majhen, sin Antuna i Blaženke r. Šimunec, rođ. 01.02.1982., u Varaždinu iz Čalinca 168, Župa Maruševec i Barbara Kasun, kći Vlada i Renate r. Lazar, rođ. 23.01.1990., u Varaždinu iz Marčana, Gornja 27, Župa Vinica. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 08.08.2020. u Vinici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti nažupni ured!

2. Darko Majhen, sin Juraja i Nevenke r. Hutinski, rođ. 19.04.1982., u Ptuju iz Jarki 1, Župa

Natkrižovljan i  Gordana Bahun, kći Branimira i Vjekoslave r. Gašparić, rođ. 25.04.1981., u Varaždinu

iz Biljevca 19, Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.08.2020. u Maruševcu! Ako bi

netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti nažupni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.07.2020. ŠESNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zlata
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i ob. Peharda, ob. Varga, Mihalina i Danko – daje ob. Peharda

2. Josipa(ž) Bahun i ob. Bahun, Slavko Popijač i ob., Marija i Valent Kolac, Matija Podbojec i rod. Podbojec, ob. Franje Šincek – daje Slavica Popijač

3. Andrija i Nadica Ribić – daje brat Vladimir

4. Franjo Kolarić – daje ob., i supruga Slavica

20.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Ilija

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

21.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Lovro 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

23.07.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Brigita 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

24.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Boris 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

25.07.

Subota

(Cr.)

Sv. Jakov 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

19.00.h. – Vidovec

26.07.

Nedjelja

(Ze.)

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Joakim i Ana 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Štefica

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marko, Juraj i Stjepan Bahun, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić i ob. Valentak – daje Anica

3. Ivica Hrgar te Aubelj Marija i Franca (ž) – daje Anka

4. Ob. Hrgar Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara te ob. Kolenko Izidor, Veronika i Eva te Denac Martin i Magda – daje Jura

5. Antun Hrgar i Anka – daju Zdenko i Zlatko

6. Miler Martin i Stjepan – daje obitelj

7. Ivan i Franciska Gredelj – daje kći Ružica

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!