SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.07.2020. SEDAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Joakim i Ana
07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Štefica

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marko, Juraj i Stjepan Bahun, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić i ob. Valentak – daje Anica

3. Ivica Hrgar te Aubelj Marija i Franca (ž) – daje Anka

4. Ob. Hrgar Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara te ob. Kolenko Izidor, Veronika i Eva te Denac Martin i Magda – daje Jura

5. Antun Hrgar i Anka – daju Zdenko i Zlatko

6. Miler Martin i Stjepan – daje obitelj

7. Ivan i Franciska Gredelj – daje kći Ružica

8. Josip Grđan – daje ob. Grđan, Hosni i Klapša

9. Janica i Mirko Peharda, ob. Janiček, Podbojec i Kujavec-Prešovar – daje Marija

10. Šagi Ana,  Kihas Tomislav, Kišiček Mijo, Magda i Franjo, Jalšovečki Tereza, Šagi Gabrijel, Verona i Andrija, Fadiga Stjepan i Verona te Slivar Mladen – daje Stanko Šagi

27.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Ljiljana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

28.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Celzo 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +  Marica, Slavica i Mijo Vrbnjak – daje Mirjana Mesec

19.00.h. – Vidovec

29.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Marta 07.00.h. – Maruševec + Tin, Slavko i Nada Kretić – daju Vlado i Dragica

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Nedeljanec

30.07.

Četvrtak

(Ze..)

  Sv. Julija 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19 .00.h. –  Vidovec

31.07.

Petak

(Bi.)

Sv. Ignacije 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Vidovec – vjenčanje

01.08.

Subota

(Bi..)

Sv. Alfonz 07.00.h. – Maruševec + Marko Krobot – daje obitelj

16.00.h. – Vidovec – vjenčanje

17.00.h. – Vidovec – vjenčanje

02.08.

Nedjelja

(Ze.)

OSAMMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Euzebije 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martinčević – Mikić Andrija, Milak Stjepan te Šincek Stjepan i Jaga te Martinčević Vera

2. Ivica, Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović – daje Zorica Jurgec

11.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Josip, Alenka, Marija i Stjepan te Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan – daje Slavica

2. Hainž Marija i Andrija, Leskovar Ana i Stjepan i Marko Klapša – daje ob. Hainž Mirka

3. Tomo, Zlata i Juraj Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda te Špoljar Anka i Stjepan – daje Marija

4. Ivan Krobot, Vinko, Anđela, Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec, ob. Banec,  Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i ob. Bingula – daje obitelj

5. Vika i Mirko Hainž, Ivan Ivko, Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Hainž

6. Ivan, Jaga, Dragutin, Štefanija i Bara Cmuk te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Jaga, Mijo, Josip i Josipa Maruševec, Julijus i Anđela(ž) Hanžek, Mijo i Kata Pintarić – daje Draga

8. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         TERAPIJSKA ZAJEDNICA MOJI DANI ĐURMANEC: danas nakon sv. Misa ponudit će Vam na štandu ispred crkve svoje proizvode, prilog je dobrovoljan i na taj način pomažete njihov rad da bi mogli pomoći onima koji se bore sa ovisnošću!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Mario Majhen, sin Antuna i Blaženke r. Šimunec, rođ. 01.02.1982., u Varaždinu iz Čalinca 168, Župa Maruševec i Barbara Kasun, kći Vlada i Renate r. Lazar, rođ. 23.01.1990., u Varaždinu iz Marčana, Gornja 27, Župa Vinica. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 08.08.2020. u Vinici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti nažupni ured!

2. Darko Majhen, sin Juraja i Nevenke r. Hutinski, rođ. 19.04.1982., u Ptuju iz Jarki 1, Župa

Natkrižovljan i  Gordana Bahun, kći Branimira i Vjekoslave r. Gašparić, rođ. 25.04.1981., u Varaždinu

iz Biljevca 19, Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.08.2020. u Maruševcu! Ako bi

netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti nažupni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.07.2020. ŠESNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zlata
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i ob. Peharda, ob. Varga, Mihalina i Danko – daje ob. Peharda

2. Josipa(ž) Bahun i ob. Bahun, Slavko Popijač i ob., Marija i Valent Kolac, Matija Podbojec i rod. Podbojec, ob. Franje Šincek – daje Slavica Popijač

3. Andrija i Nadica Ribić – daje brat Vladimir

4. Franjo Kolarić – daje ob., i supruga Slavica

20.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Ilija

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

21.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Lovro 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

23.07.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Brigita 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

24.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Boris 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

25.07.

Subota

(Cr.)

Sv. Jakov 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

19.00.h. – Vidovec

26.07.

Nedjelja

(Ze.)

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Joakim i Ana 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Štefica

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marko, Juraj i Stjepan Bahun, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić i ob. Valentak – daje Anica

3. Ivica Hrgar te Aubelj Marija i Franca (ž) – daje Anka

4. Ob. Hrgar Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara te ob. Kolenko Izidor, Veronika i Eva te Denac Martin i Magda – daje Jura

5. Antun Hrgar i Anka – daju Zdenko i Zlatko

6. Miler Martin i Stjepan – daje obitelj

7. Ivan i Franciska Gredelj – daje kći Ružica

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!

ČETRNAESTA I PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

05.07.2020. ČETRNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Ćiril
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Eršegović Stanko, Stjepan i Verona, Posavec Stanko i Ema, Bančić Stjepan te Božica Ražnjević – daje obitelj

2. Rušec Verona i Milan te Kolarić Mato i Dragica – daje Jadranka

3. Na zahvalu jedne obitelji

4.Vlč. Martin Mezak, Relja Bašić, Štefica, Alojzija, Ivan, Dora i Gašpar Bunić, Katarina i Franjo Petriš, Branko Kokotec, Željko  Martinčević, Anđela, Vjekoslav, Agata i Andrija Petak, Magdalena i Mato Dolenec, Mara, Ivan, Ana i Marko Plahtarić, Vlado Posavec

11.00.h. – Maruševec + 1. Tomo, Verona i Marija Jakopec, Ema, Stanko (M) i Mirko Hrgarek, Josip Korpar,Vlado Štibrić te Eva i Stjepan Rožman – daje ob. Jakopec

2. Dragutin Ivančević, ob. Benček i Bregović – daje obitelj

3. Đurđica ii Marijan Oreški, Juraj, Marko i Slava Podbojec, Marko, Terezija, Ana, Juraj, Josip, Petar i Slavko Kračun, Paula(ž) i Slavko Herink te Jagica Maruševec – daje Marica Podbojec

4. Juraj, Marko, Zora, Rok i Stjepan Bahun, Franjo, Slavica i Dragutin Breški, Josip Korpar, Ema i Stanko Hrgarek te Ema i Izidor Štrlek

5. Katica Matijašec – daje suprug Josip

6. Ob. Rogina, Cesar, Milovec

06.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Agata

07.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Goran
08.07.

Srijeda

(Ze.)

Sv. Eugen
09.07.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Veronika
10.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Ljubica

18.00.h. – Maruševec + 1. Breški Josip i Mikačić Vladimir – daje Breški Ema

2. Ivan i Marija Korpar – daje obitelj

3. Stjepan Bahun – daje supruga

11.07.

Subota

(Bi.)

Sv. Benedikt 17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje i krštenje

12.07.

Nedjelja

(Ze.)

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Tanja 11.00.h. – Maruševec + 1. Franjo i Terezija Breški te Marijan Jerec – daje ob. Breški Ivana

2. Mirko Jambrešić – daje obitelj

3. Josip Hudek – daje ob. Hudek

4. Marija Korpar – daju suprug i djeca

13.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Henrik

14.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Angelina
15.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Bonaventura
16.07.

Četvrtak

(Ze.)

  Sv. Karmela 18.00.h. – Maruševec + Juraj Kralj, Vinko, Tomo, Rok, Anđela (ž) i Kata Kolenko, Ivan Krobot, Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Stanko i Anka Bregović, Stjepan Lončar, Ob. Banec, Mihaljić i Žlibar
17.07.

Petak

(Ze.)

 

Sv. Branimir

18.00.h. – Maruševec + Mladen Slivar, Stjepan Rušec, Agata, Roza, Joško, Ivan, Antun, Viktorija, Verona, Gabrijel, Anka i Andrija – daje ob. Slivar
18.07.

Subota

(Ze.)

Sv. Emilija 07.00.h. – Maruševec + 1. Kolenko Vinko i Anđela – daje Srećko Kolenko

2. Hrbud Damir – daju supruga i djeca

16.00.h. – Maruševec – krštenje

17.00.h. – Maruševec – krštenje

18.00.h. – Maruševec – vjenčanje

19.07.

Nedjelja

(Ze.)

ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zlata 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i ob. Peharda, ob. Varga, Mihalina i Danko – daje ob. Peharda

2. Josipa(ž) Bahun i ob. Bahun, Slavko Popijač i ob., Marija i Valent Kolac, Matija Podbojec i rod. Podbojec, ob. Franje Šincek – daje Slavica Popijač

3. Andrija i Nadica Ribić – daje brat Vladimir

4. Franjo Kolarić – daje ob., i supruga Slavica

·        NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE!

·        OD 05.07.2020 – 19.07.2020., ŽUPNIK JE NA GODIŠNJEM ODMORU .  MIJENJA ME VLČ. BRANKO ŠVOGOR ŽUPNIK IZ VIDOVCA! U SLUČAJU POTREBE BOLESNIČKOG POMAZANJA JAVITE SE NJEMU U VIDOVEC! POTVRDE I OSTALO POTREBNO IZ ŽUPNOG UREDA IZDAVAT ĆE SE PO POVRATKU SA GODIŠNJEG OD 19.07.2020.