ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

19.07.2020. ŠESNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Zlata
07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec – na nakanu

11.00.h. – Maruševec + 1. Ivan, Vika i ob. Peharda, ob. Varga, Mihalina i Danko – daje ob. Peharda

2. Josipa(ž) Bahun i ob. Bahun, Slavko Popijač i ob., Marija i Valent Kolac, Matija Podbojec i rod. Podbojec, ob. Franje Šincek – daje Slavica Popijač

3. Andrija i Nadica Ribić – daje brat Vladimir

4. Franjo Kolarić – daje ob., i supruga Slavica

20.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Ilija

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

21.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Lovro 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

22.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Marija Magdalena 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

23.07.

Četvrtak

(Bi.)

  Sv. Brigita 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec – na nakanu

18.30.h. – Maruševec – klanjanje pred Presvetim

24.07.

Petak

(Ze.)

Sv. Boris 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

25.07.

Subota

(Cr.)

Sv. Jakov 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

16.00.h. – Maruševec – krštenje

19.00.h. – Vidovec

26.07.

Nedjelja

(Ze.)

SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Joakim i Ana 07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Štefica

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marko, Juraj i Stjepan Bahun, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić i ob. Valentak – daje Anica

3. Ivica Hrgar te Aubelj Marija i Franca (ž) – daje Anka

4. Ob. Hrgar Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara te ob. Kolenko Izidor, Veronika i Eva te Denac Martin i Magda – daje Jura

5. Antun Hrgar i Anka – daju Zdenko i Zlatko

6. Miler Martin i Stjepan – daje obitelj

7. Ivan i Franciska Gredelj – daje kći Ružica

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!