SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – OGLASI – MARUŠEVEC

26.07.2020. SEDAMNAESTA  NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Joakim i Ana
07.00.h. – Maruševec – župna misa

08.00.h. – Jurketinec +

09.30.h. – Vidovec

11.00.h. – Maruševec + 1. Ankica i Dragutin Prešovar – daje kći Štefica

2. Josip Korpar, Ema, Stanko i Mirko Hrgarek, Marko, Juraj i Stjepan Bahun, Josip Tomek-Hudek, Vladimir Štibrić i ob. Valentak – daje Anica

3. Ivica Hrgar te Aubelj Marija i Franca (ž) – daje Anka

4. Ob. Hrgar Mijo, Ljubica, Stjepan i Barbara te ob. Kolenko Izidor, Veronika i Eva te Denac Martin i Magda – daje Jura

5. Antun Hrgar i Anka – daju Zdenko i Zlatko

6. Miler Martin i Stjepan – daje obitelj

7. Ivan i Franciska Gredelj – daje kći Ružica

8. Josip Grđan – daje ob. Grđan, Hosni i Klapša

9. Janica i Mirko Peharda, ob. Janiček, Podbojec i Kujavec-Prešovar – daje Marija

10. Šagi Ana,  Kihas Tomislav, Kišiček Mijo, Magda i Franjo, Jalšovečki Tereza, Šagi Gabrijel, Verona i Andrija, Fadiga Stjepan i Verona te Slivar Mladen – daje Stanko Šagi

27.07.

Ponedjeljak

(Ze.)

 

Sv. Ljiljana

07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

 

28.07.

Utorak

(Ze.)

Sv. Celzo 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

18.00.h. – Maruševec +  Marica, Slavica i Mijo Vrbnjak – daje Mirjana Mesec

19.00.h. – Vidovec

29.07.

Srijeda

(Bi.)

Sv. Marta 07.00.h. – Maruševec + Tin, Slavko i Nada Kretić – daju Vlado i Dragica

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19.00.h. – Nedeljanec

30.07.

Četvrtak

(Ze..)

  Sv. Julija 16.00.h. – 17.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

19 .00.h. –  Vidovec

31.07.

Petak

(Bi.)

Sv. Ignacije 07.00.h. – Maruševec – na nakanu

08.00.h. – 09.00.h. – Maruševec – župnik je u uredu

16.30.h. – Vidovec – vjenčanje

01.08.

Subota

(Bi..)

Sv. Alfonz 07.00.h. – Maruševec + Marko Krobot – daje obitelj

16.00.h. – Vidovec – vjenčanje

17.00.h. – Vidovec – vjenčanje

02.08.

Nedjelja

(Ze.)

OSAMMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – Sv. Euzebije 07.30.h. – Maruševec – župna misa

09.30.h. – Druškovec + 1. Martinčević – Mikić Andrija, Milak Stjepan te Šincek Stjepan i Jaga te Martinčević Vera

2. Ivica, Andrej i Vladimir Jurgec te Ilija Antunović – daje Zorica Jurgec

11.00.h. – Maruševec + 1. Gašparić Josip, Alenka, Marija i Stjepan te Jurgec Štefanija, Slavko i Stjepan – daje Slavica

2. Hainž Marija i Andrija, Leskovar Ana i Stjepan i Marko Klapša – daje ob. Hainž Mirka

3. Tomo, Zlata i Juraj Makovec, ob. Kapljić, Andrija i Anđela Peharda te Špoljar Anka i Stjepan – daje Marija

4. Ivan Krobot, Vinko, Anđela, Rok i Kata Kolenko, Stjepan i Anka Banec, ob. Banec,  Višnja, Ljuba i Tomo Peharda, Juraj i Anka Špoljar, Stjepan Lončar i ob. Bingula – daje obitelj

5. Vika i Mirko Hainž, Ivan Ivko, Stjepan Martinčević i Marija Marčec – daje ob. Hainž

6. Ivan, Jaga, Dragutin, Štefanija i Bara Cmuk te Marija Mežnarek – daje Emilija

7. Jaga, Mijo, Josip i Josipa Maruševec, Julijus i Anđela(ž) Hanžek, Mijo i Kata Pintarić – daje Draga

8. Ob. Cmuk, Mežnarek i Štrlek – daje ob. Štrlek

·         ŽUPNI URED OTVOREN JE PONOVNO NA NOVOM ŽUPNOM UREDU U UREDOVNO VRIJEME! KONTAKTIRATI ME MOŽETE NA MOB: 098/44 66 02 ILI NA krunoslav.milovec@gmail.com U UREDOVNO VRIJEME! UREDOVNO VRIJEME VAM PIŠE NA LISTIĆU ZA SVAKI DAN KAO I NA INTERNETSKOJ STRANICI ŽUPE! KOD ULASKA U ŽUPNI URED POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE TE STAVITI MASKU!

·         TERAPIJSKA ZAJEDNICA MOJI DANI ĐURMANEC: danas nakon sv. Misa ponudit će Vam na štandu ispred crkve svoje proizvode, prilog je dobrovoljan i na taj način pomažete njihov rad da bi mogli pomoći onima koji se bore sa ovisnošću!

·         ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ: Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti: 1. Mario Majhen, sin Antuna i Blaženke r. Šimunec, rođ. 01.02.1982., u Varaždinu iz Čalinca 168, Župa Maruševec i Barbara Kasun, kći Vlada i Renate r. Lazar, rođ. 23.01.1990., u Varaždinu iz Marčana, Gornja 27, Župa Vinica. Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 08.08.2020. u Vinici! Ako bi netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti nažupni ured!

2. Darko Majhen, sin Juraja i Nevenke r. Hutinski, rođ. 19.04.1982., u Ptuju iz Jarki 1, Župa

Natkrižovljan i  Gordana Bahun, kći Branimira i Vjekoslave r. Gašparić, rođ. 25.04.1981., u Varaždinu

iz Biljevca 19, Župa Maruševec.  Sakramenat sv. Ženidbe žele sklopiti 15.08.2020. u Maruševcu! Ako bi

netko znao za kakvu ženidbenu zabranu ili zapreku dužan je po savjesti javiti nažupni ured!

·         MINISTRANTI KOJI ŽELE MOGU MINISTRIRATI!

·         CARITASVE KUTIJICE MOŽETE DONOSITI NA MISNA SLAVLJA TE IH STAVITI ISPRED OLTARA!

·         ISPOVIJED ĆE SE ODRŽAVATI U CRKVI KOD OLTARA SV JOSIPA UZ PREPORUČENI RAZMAK! TE TKO IMA POTREBU NEKA DOĐE U NAVEDENO VRIJEME KADA NA ŽUPNOM LISTIĆU PIŠE DA SE ISPOVIJEDA!

·         NA ULAZU U CRKVU POTREBNO JE DEZINFICIRATI RUKE, TE SE PREPORUČA NOŠENJE MASKI!